Нові надходження до бібліотеки (18.06.2018 р.)

ЖУРНАЛИ

1.    Аритмологія. – 2018. – № 1.
2.    Аритмологія. – 2018. – № 2.
3.    Артериальная гипертензия. – 2018. – № 1.
4.    Врачебное дело. – 2017. – № 5 – 6.
5.    Галицький лікарський вісник. – 2018. – № 1.
6.    Журнал НАМН України. – 2017. – № 1 – 2.
7.    Клінічна генетика і перинатальна діагностика. – 2018. – № 1.
8.    Medicine review. – 2018. – № 1 (48). Кардиология.
9.    Medicine review. – 2018. – № 2 (49). Кардиология.
10.    Міжнародний неврологічний журнал. – 2018. – № 1.
11.    Мистецтво лікування. – 2018. – № 1 – 2.
12.    НЕЙРОNews. – 2018. – № 3.
13.    Освіта України. Спецвипуск газети. – 2018. – № 5 (65) (травень).
14.    Рубежи здоровья. – 2017. – № 18.
15.    Рубежи здоровья. – 2018. – № 19.
16.    Серцева недостатність та коморбідні стани. – 2018. – № 1.
17.    Східно-європейський журнал хвороби Паркінсона й екстрапірамідних захворювань. – 2017. – № 2.
18.    Східно-європейський журнал хвороби Паркінсона й екстрапірамідних захворювань. – 2017. – № 3 – 4.
19.    Східно-європейський неврологічний журнал. – 2017. – № 6.
20.    Український журнал дерматології, венерології, косметології. – 2018. – № 2.
21.    Український кардіологічний журнал. – 2018. – № 1.
22.    Український кардіологічний журнал. – 2018. – № 2.
23.    Фізіологічний журнал. – 2018. – № 1.
24.    Фізіологічний журнал. – 2018. – № 2.

ГАЗЕТИ

25.    Ваше здоров’я. – 2018. – № 17 – 18.
26.    Здоров’я України. – 2018. – № 7 (428) (квітень).
27.    Здоров’я України. – 2018. – № 8 (429) (квітень).
28.    Здоров’я України. – 2018. – № 9 (430) (травень).
29.    Здоров’я України. – 2018. – № 2 (57) (квітень). Кардіологія. Ревматологія. Кардіохірургія.
30.    Здоров’я України. – 2018. – № 1 (44) (березень). Неврологія. Психіатрія. Психотерапія.
31.    Здоров’я України. – 2018. – № 1 (42) (лютий). Пульмонологія. Алергологія. Риноларингологія.
32.    Новости медицины и фармации. – 2018. – № 2 (640).
33.    Новости медицины и фармации. – 2018. – № 3 (647).
34.    Новости медицины и фармации. – 2018. – № 4 (648).

КНИГИ

35.    № 23318 – Мещанинов В.Н. Метаболизм клеточных структур при старении и стрессе / В.Н. Мещанинов, Д.Л. Щербаков, В.А. Лукаш. – Екатеринбург: Изд-во УГМУ, 2017. – 308 с. – ISBN 978-5-89895-850-3.
36.    Психосоціальна підтримка в умовах надзвичайних ситуацій: підхід резилієнс. Посібник з проведення тренінгу. – К.: НаУКМА, 2017. – 174 с. – ISBN 978-966-2410-96-9.
37.    Соціальне підприємництво: від ідеї до суспільних змін / А.А. Свинчук, А.О. Корнецький, М.А. Гончарова та ін. [В.Я. Назарук, Н.Є. Гусак, А.А. Туманова]. – К.: ТОВ «Підприємство «ВІ ЕН ЕЙ», 2017. – 188 с. – ISBN 978-966-97661-0-6.
38.    № 23320 – Серцево-судинні захворювання: від профілактики до сучасних технологій лікування. Зб. лекцій Укр. кардіологіч. школи ім. М.Д. Стражеска. – К., 2018. – 149 с.
39.    Програма профілактики Віл-інфекції/СНІДу та ІПСШ для підлітків груп ризику. Посібник для фасилітатора. – К.: «Поліграф плюс», 2015. – 282 с. – ISBN 978-966-8977-51-0.

АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ

40.    Іваночко Р.Б. Стан системи L-аргінін/NO-синтаза/аргіназа та особливості оксидативних процесів у хворих з хронічною серцевою недостатністю за умов гемодіалізу: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.32 – медична біохімія / Р.Б. Іваночко. – Вінниця, 2018. – 19 с.
41.    Макашова О.С. Вплив антиоксидантів на стан ядровмісних клітин кордової крові під час кріоконсервування з кріопротектором диметилсульфоксидом: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. б. н.: 03.00.19 – кріобіологія / О.С. Макашова. – Х., 2018. – 21 с.
42.    Хапіцька О.П. Особливості периферичної гемодинаміки у спортсменів різних конституціональних станів і видів спорту: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.03.03 – нормальна фізіологія / О.П. Хапіцька. – Вінниця, 2018. – 19 с.