Архів надходжень до картотеки за 14.06.2018 р.

1.    β-адреноблокаторы в лечении хронической сердечно-сосудистой патологии: место карведилола / Л.М. Ена, В.О. Артеменко, И.В. Мудрук, О.Г. Гаркавенко, В.А. Ярош и др. // Здоров’я України. – 2018. – № 2 (57), кардіологія. – С. 51 – 52.
2.    Больові синдроми: механізми ноцицепції та антиноцицепції / Н.К. Свиридова, Г.М. Чуприна, Т.П. Парнікоза та ін. // Сх.-європ. неврологіч. журнал. – 2017. – № 6 (18). – С. 16 – 22.
3.    Бугайова О.В. Ефективність використання сучасних методів діагностики остеопорозу при синдромі Шерешевського-Тернера / О.В. Бугайова // Клін. генетика і перинатальна діагностика. – 2018. – № 1 (4). – С. 48 – 53.
4.    Клініко-біохімічні особливості на різних етапах кардіологічної реабілітації в пацієнтів, які перенесли інфаркт міокарда / І.Е. Малиновська, О.Б. Кучменко, В.О. Шумаков та ін. // Укр. кардіологіч. журнал. – 2018. – № 2. – С. 14 – 23.
5.    Програма профілактики Віл-інфекції/СНІДу та ІПСШ для підлітків груп ризику. Посібник для фасилітатора. – К.: «Поліграф плюс», 2015. – 282 с. – ISBN 978-966-8977-51-0.
6.    Психосоціальна підтримка в умовах надзвичайних ситуацій: підхід резилієнс. Посібник з проведення тренінгу. – К.: НаУКМА, 2017. – 174 с. – ISBN 978-966-2410-96-9.
7.    Серцево-судинні захворювання: від профілактики до сучасних технологій лікування. Зб. лекцій Укр. кардіологіч. шк. ім. М.Д. Стражеска. – К., 2018. – 149 с.
8.    Соціальне підприємництво: від ідеї до суспільних змін / А.А. Свинчук, А.О. Корнецький, М.А. Гончарова та ін. [В.Я. Назарук, Н.Є. Гусак, А.А. Туманова]. – К.: ТОВ «Підприємство «ВІ ЕН ЕЙ», 2017. – 188 с. – ISBN 978-966-97661-0-6.
9.    Труфанов Є.О. 200 років хворобі Паркінсона / Є.О. Труфанов // Сх.-європ. журн. хвороби Паркінсона й екстрапірамідних захворювань. – 2017. – Т. 3. – № 2. – С. 3 – 23.

Нові надходження до бібліотеки (27.09.2018 р.)

ЖУРНАЛИ

1.    Врачебное дело. – 2017. – № 8.
2.    Галицький лікарський вісник. – 2018. – № 2.
3.    Журнал неврологии и психиатрии имени С.С. Корсакова. – 2018. – № 5.
4.    Журнал неврологии и психиатрии имени С.С. Корсакова. – 2018. – № 7.
5.    Ліки України. – 2018. – № 4.
6.    Ліки України. – 2018. – № 5 – 6.
7.    Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2018. – № 1.
8.    Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2018. – № 2.
9.    Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2018. – № 3.
10.    Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2018. – № 4.
11.    Міжнародний неврологічний журнал. – 2018. – № 3.
12.    Міжнародний неврологічний журнал. – 2018. – № 4.
13.    НЕЙРОNews. – 2018. – № 4 – 5.
14.    Освіта України. Спецвипуск газети. – 2018. – № 8 (68) (серпень).
15.    Почки. – 2018. – № 3.
16.    Проблемы старения и долголетия. – 2018. – Приложение: ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України» – 60 років.
17.    Український журнал дитячої ендокринології. – 2018. – № 2.
18.    Український медичний часопис. – 2018. – № 1.
19.    Український неврологічний журнал. – 2018. – № 2.
20.    Фізіологічний журнал. – 2018. – № 4.

ГАЗЕТИ

21.    Ваше здоров’я. – 2018. – № 33 – 34.
22.    Ваше здоров’я. – 2018. – № 35 – 36.
23.    Ваше здоров’я. – 2018. – № 37 – 38.
24.    Здоров’я України. – 2018. – № 11 – 12 (432 – 433) (червень).
25.    Здоров’я України. – 2018. – № 2 (42) (червень – липень). Діабетологія. Тиреоїдологія. Метаболічні розлади.
26.    Здоров’я України. – 2018. – № 3 (58) (червень). Кардіологія. Ревматологія. Кардіохірургія.
27.    Здоров’я України. – 2018. – № 3 (54) (червень – липень). Онкологія. Гематологія. Хіміотерапія.
28.    Новости медицины и фармации. – 2018. – № 7 (657).
29.    Новости медицины и фармации. – 2018. – № 8 (658).

КНИГИ

30.    № 23321 – Мезенхимальные и опухолевые стволовые клетки: механизмы иммуно-воспалительной модуляции стволовых клеток при персонализированной клеточной реабилитации больных с мультифакторными и онкогематологическими заболеваниями (монография) / А.С. Тимченко, В.Н. Залесский. – К.: Межрегиональный издательский центр «Мединформ», 2018. – 594 с. – ISBN 978-966-409-199-9.
31.    № 23323 – Очерки возрастной токсикологии / Под ред. И.М. Трахтенберга; Пер. с укр. – К.: «Авиценна», 2006. – 316 с.
32.    № 23324 – Нариси вікової токсикології / За ред.. І.М. Трахтенберга. – К.: «Авіцена», 2005. – 256 с.
33.    № 23326 – Канцерогенні сполуки повітряного середовища та рак щитоподібної залози / І.О. Черниченко, О.М. Литвиченко, Н.В. Баленко, Л.С. Соверткова; За заг. ред. І.О. Черниченка. – К.: Фірма «Деркул»; К.-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 2018. – 224 с. – ISBN 978-617-7626-29-8.
34.    № 23327 – Продукти нанотехнології: цитрати біоелементів (хімічна характеристика, біологічна дія, сфера застосування) / М.П. Гуліч, Н.Л. Ємченко, О.О. Харченко, О.В. Ященко, Л.А. Томашевська, М.Ю. Антонов; Під ред. М.П. Гуліч, Н.Л. Ємченко. – К.: МВЦ «Медінформ», 2018. – 202 с. – ISBN 978-966-409-215-6.
35.    № 23331 – Кравченко М.Б. Термодинамический подход к проблемам устойчивости и старения живых организмов / М.Б. Кравченко. – Одесса: Астропринт, 2018. – 400 с. – ISBN 978-966-927-384-0.
36.    № 23328 – Прокопов В.О. Питна вода України: медико-екологічні та санітарно-гігієнічні аспекти: монографія / В.О. Прокопов. – К.: ВСВ «Медицина», 2016. – 400 с. – ISBN 978-617-505-461-1.
37.    Життя в нейрохірургії / За ред. Є.Г. Педаченка; уклад. Л.Д. Пічкур, Т.А. Йовенко. – К.: Імідж України, 2018. – 192 с. – ISBN 978-966-97045-6-6.
38.    № 23329 – Академік Юрій Ілліч Кундієв. Особистість, Учений, Громадський діяч. До 90-річчя від дня народження. – К.: ВД «Авіцена», 2017. – 264 с. – ISBN 978-617-7597-01-7.
39.    Медичне забезпечення антитерористичної операції: науково-організаційні та медико-соціальні аспекти: зб. наук. пр. / За заг. ред. В.І. Цимбалюка, А.М. Сердюка. – К.: ДП «НВЦ «Пріоритети», 2016. – 316 с. – ISBN 978-617-7288-43-4.
40.    № 23325 – Безпека пацієнтів в Україні: стан і шляхи її покращення: Мат. Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпро, 6-7 червня 2017 р.) / За заг. ред. А.М. Сердюка, Т.О. Перцевої. – К.: ДП «НВЦ «Пріоритети», 2017. – 200 с. – ISBN 978-617-7288-54-0.
41.    № 23322 – Популярная токсикология: антология / Под общ. ред. И.М. Трахтенберга, Н.Г. Проданчука. – К.: ВД «Авіцена», 2016. – 448 с. – ISBN 978-966-2144-86-4.
42.    Інформаційний бюлетень. Додаток до «Журналу НАМН України». Вип. 45. – К., 2018. – 231 с.

ВІДБИТКИ

43.    № 9464 – Endometrial stromal cells: isolation, expansion, morphological and functional properties / A.V. Zlatska, A.E. Rodnichenko, O.S. Gubar, D.O. Zubov, S.N. Novikova, R.G. Vasyliev // Exp. Oncol. – 2017. – Vol. 39, N 3. – P. 197 – 202.
44.    № 9465 – Large-scale expansion and characterization of human adult neural crest-derived multipotent stem cells from hair follicle for regenerative medicine applications / R.G. Vasyliev, A.E. Rodnichenko, O.S. Gubar, A.V. Zlatska, I.M. Gordienko, S.N. Novikova, D.O. Zubov // Exp. Oncol. – 2017. – Vol. 39, N 3. – P. 171 – 180.
45.    № 9497 – Leukocyte telomere length is inversely associated with post-load but not with fasting plasma glucose levels / M. Khalangot, D. Krasnienkov, A. Vaiserman et al. [I. Avilov, V. Kovtun, N. Okhrimenko, A. Koliada, V. Kravchenko] // Exp. Biol. Med. – 2017. – Vol. 242, № 7. – Р. 700 − 708.
46.    № 9498 – Vaiserman A. Early-Life Nutritional Programming of Type 2 Diabetes: Experimental and Quasi-Experimental Evidence / A. Vaiserman // Nutrients. – 2017. – Vol. 9, № 3. – Р. 236 – 252.
47.    № 9499 – Pasyukova E.G. HDAC inhibitors: A new promising drug class in anti-aging research / E.G. Pasyukova, A.M. Vaiserman // Mech Ageing Dev. – 2017. – Vol. 166. – P. 6 − 15.
48.    № 9500 – Epigenetic Regulation of Longevity in Insects / I. Kozeretska, S. Serga, A. Koliada, A. Vaiserman // Advances in Insect Physiology. – 2017. – Vol. 53. – P. 87 − 114.
49.    № 9501 – Vaiserman A. Non-genomic transmission of longevity between generations: potential mechanisms and evidence across species / A. Vaiserman, A. Koliada, R. Jirtle // Epigenetics & Chromatin. – 2017. – Vol. 10б № 1. – Р. 38 – 50.
50.    № 9502 – Vaiserman A. Implementation of longevity-promoting supplements and medications in public health practice: achievements, challenges and future perspectives / A. Vaiserman, O. Lushchak // J. Transl. Med. – 2017. – Vol. 15, № 1. – Р. 160 – 169.
51.    № 9503 – Association between body mass index and Firmicutes / Bacteroidetes ratio in an adult Ukrainian population / A. Koliada, G. Syzenko, V. Moseiko et al. [L. Budovska, K. Puchkov, V. Perederiy, Y. Gavalko, A. Dorofeyev, M. Romanenko, S. Tkach, L. Sineok, O. Lushchak, A. Vaiserman] // BMC microbiology. – 2017. – Vol. 17, № 1. – Р. 120.
52.    № 9504 – Zabuga O.G. Malnutrition in early life and risk of type 2 diabetes: Theoretical framework and epidemiological evidence / O.G. Zabuga, A.M. Vaiserman // Moscow University Biological Sciences Bulletin. – 2017. – Vol. 72, № 2. – Р. 37 – 46.
53.    № 9405 – The role of the TOR pathway in mediating the link between nutrition and longevity / O. Lushchak, O. Strilbytska, V. Piskovatska et al. [K.B. Storey, A. Koliada, A. Vaiserman] // Mechanisms of Ageing and Development. – 2017. – Vol. 164. – P. 127 – 138.
54.    № 9406 – Vaiserman A.M. Gut microbiota: A player in aging and a target for anti-aging intervention / A.M. Vaiserman, A.K. Koliada, F. Marotta // Ageing research reviews. – 2017. – Vol. 35. – P. 36 − 45.

Архів надходжень до картотеки за 26.06.2018 р.

1.    Бурчинский С.Г. Стратегия комбинированной нейро-, геро- и ангиопротекции при хронической ишемии головного мозга / С.Г. Бурчинский // Ліки України. – 2018. – № 2 (218). – С. 30 – 35.
2.    Власенко Р.О. Особливості показників функціональної активності та ризику остеопоротичних переломів у хворих із переломами стегнової кістки та кісток гомілки (результати 12-місячного спостереження) / Р.О. Власенко, Н.В. Григор’єва // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2018. – Т. 8. – № 1. – С. 24 – 30.
3.    Колесникова Е.В. Саркопения при заболевании печени: от механизма развития к диагностике и лечению / Е.В. Колесникова // Здоров’я України, гастроентерологія. – 2018. – № 2 (48). – С. 28 – 30.
4.    Купріненко Н. III Міжнародний симпозіум «Захворювання кісток і суглобів та вік» (Львів, 12-14 березня 2018 р.) / Н. Купрієнко // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2018. – Т. 8. – № 1. – С. 79 – 87.
5.    Мусієнко А.С. XI Міжнародна конференція молодих учених «Захворювання кістково-м’язової системи та вік», присвячена пам’яті Є.П. Подрушняка / А.С. Мусієнко // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2018. – Т. 8. – № 1. – С. 91 – 94.
6.    Особенности психофармакотерапии депрессивных состояний с паническими атаками / Н.Н. Иванец, М.А. Кинкулькина, К.М. Тартынский, Г.Л. Кренкель // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2018. – Т. 118. – № 4. – С. 65 – 69.
7.    Підшлункова залоза і старіння: систематичний огляд доказів / Й.-М. Льохр, М. Вуясинович, Н. Панік та ін. // Здоров’я України. – 2018. – № 10 (431). – С. 3.
8.    Поворознюк В.В. Вітамін D та остеоартроз / В.В. Поворознюк, Н.В. Дєдух, Н.М. Яковенчук // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2018. – Т. 8. – № 1. – С. 14 – 23.
9.    Прогноз постинсультной афазии / В.В. Алферова, В.М. Шкловский, Е.Г. Иванова и др. // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2018. – Т. 118. – № 4. – С. 20 – 29.
10.    Спосіб оцінки ризику остеопорозу та його ускладнень на первинному рівні медичної допомоги: інформ. лист / Уклад. В.В. Поворознюк, Н.В. Григор’єва, Н.І. Дзерович, Т.В. Орлик, М.А. Бистрицька, Вас.В. Поворознюк, А.С. Мусієнко, О.С. Іваник // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2018. – Т. 8. – № 1. – С. 68 – 69.
11.    Статеві особливості мінеральної щільності кісткової тканини в пацієнтів із хворобою Паркінсона / В.В. Поворознюк, М.А. Бистрицька, І.М. Карабань, Н.В. Карасевич // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2018. – Т. 8. – № 1. – С. 31 – 37.
12.    Сучасні тенденції медикаментозного лікування комплексного реґіонарного больового синдрому I типу / О.О. Коструб, О.А. Бур’янов, В.В. Котюк та ін. // Вісн. ортопедії, травматології та протезування. – 2017. – № 3 (94). – С. 66 – 77.
13.    Тези III Міжнародного симпозіуму «Захворювання кісток і суглобів та вік» (Львів, 12-14 березня 2018 р.) // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2018. – Т. 8. – № 1. – С. 88 – 90.
14.    Янкевич О.О. Клінічне значення ехокардіографії при обстеженні хворих на гострий інфаркт міокарда / О.О. Янкевич // Ліки України. – 2018. – № 2 (218). – С. 36 – 42.

Архів надходжень до картотеки за 08.06.2018 р.

1.    Бедлінський В.О. Депресивна симптоматика: особливості перебігу залежно від віку пацієнта / В.О. Бедлінський // НейроNEWS. – 2018. – № 3 (96). – С. 22 – 25.
2.    Вплив капікору на патогенетичні ланки хвороби Паркінсона / І.М. Маньковська, Н.В. Карасевич, І.М. Карабань та ін. // Фізіологіч. журнал. – 2018. – Т. 64. – № 1. – С. 16 – 24.
3.    Горбатюк О.Г. Спосіб корекції клімактеричних порушень у жінок пери- та післяменопаузальному віку / О.Г. Горбатюк // Лік. справа. – 2017. – № 5 – 6. – С. 121 – 124.
4.    Дудинская Е.Н. Сахарный диабет: управление рисками в пожилом и старческом возрасте / Е.Н. Дудинская, О.Н. Ткачева // Здоров’я України. – 2018. – № 9 (430). – С. 36 – 37.
5.    Жирова дисплазія правого шлуночка та не компактність міокарда лівого шлуночка в пацієнтки похилого віку з хронічною стабільною ішемічною хворобою серця / Л.П. Паращенюк, Г.Є. Дудник, С.В. Федьків та ін. // Серцева недостатність та коморбідні стани. – 2018. – № 1. – С. 58 – 68.
6.    Застосування прегабаліну в лікуванні генералізованого тривожного розладу // НейроNEWS. – 2018. – № 3 (96). – С. 18 – 20.
7.    Информативность алгоритма FRAX в оценке риска остеопоротических переломов у женщин украинской популяции / В.В. Поворознюк, Н.В. Григорьева, В.В. Проценко и др. // Врачеб. дело. – 2017. – № 5 – 6. – С. 79 – 86.
8.    Макашова О.С. Вплив антиоксидантів на стан ядровмісних клітин кордової крові під час кріоконсервування з кріопротектором диметилсульфоксидом: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. б. н.: 03.00.19 – кріобіологія / О.С. Макашова. – Х., 2018. – 21 с.
9.    Настанови щодо діагностики та лікування змішаної депресії // НейроNEWS. – 2018. – № 3 (96). – С. 46 – 53.
10.    Орос М.М. Статеві особливості тривоги / М.М. Орос // Здоров’я України. – 2018. – № 9 (430). – С. 53.
11.    Структурні та метаболічні основи регенерації сідничного нерва при пластиці великого дефекту (експериментальне дослідження) / І.В. Гайович, С.С. Страфун, І.Ф. Лабунець, Н.О. Утко та ін. // Журн. НАМН України. – 2017. – Т. 23. – № 1 – 2. – С. 133 – 141.
12.    Турчина Н.С. Дослідження початкових етапів атерогенезу на тлі жирової дієти / Н.С. Турчина, С.І. Савосько // Фізіологіч. журнал. – 2018. – Т. 64. – № 2. – С. 54 – 64.
13.    Чайковська В.В. Професійне вигорання супутник «ідеального» лікаря / В.В. Чайковська // Ваше здоров’я. – 2018. – № 21 –22 (1461 – 1462). – С. 22 – 23.

Архів надходжень до картотеки за 22.05.2018 р.

1.    β-адреноблокаторы в лечении хронической сердечно-сосудистой патологии: место карведилола / Л.М. Ена, В.О. Артеменко, И.В. Мудрук, О.Г. Гаркавенко, В.А. Ярош, В.Е. Кондратюк // Здоров’я України. – 2018. – № 2 (57). – С. 51 – 52.
2.    Абдергальден Э. Учебник физиологической химии / Э. Абдергальден. – Москва-Ленинград: Изд-во биологич. и мед. лит-ры, 1934. – 863 с.
3.    Бачинская Н.Ю. Тебокан – новое слово в профилактике и лечении деменции / Н.Ю. Бачинская, R. Hoerr // Здоров’я України. – 2018. – № 1 (44). – С. 56 – 57.
4.    Башкірова Л.М. Ехоенцефалографія та диференціальна діагностика коматозних станів, генез яких потребує уточнення / Л.М. Башкірова, С.О. Яремова // Журн. неврології ім. Б.М. Маньковського. – 2018. – Т. 6. – № 1. – Дод. 1. – С. 16 – 17.
5.    Боженко Н.Л. Реабілітація післяінсультних когнітивних розладів / Н.Л. Боженко, М.І. Боженко // Журн. неврології ім. Б.М. Маньковського. – 2018. – Т. 6. – № 1. – Дод. 1. – С. 41 – 42.
6.    Григорова І.А. Діагностика та лікування судинних когнітивних розладів / І.А. Григорова, М.М. Григоров // Журн. неврології ім. Б.М. Маньковського. – 2018. – Т. 6. – № 1. – Дод. 1. – С. 19.
7.    Деменция. Факты и мифы // Междунар. неврологич. журнал. – 2018. – № 1 (95). – С. 137.
8.    Ена Л.М. Артериальная гипертензия и сердечно-сосудистый континуум / Л.М. Ена // Здоров’я України. – 2018. – № 8 (429). – С. 18 – 19.
9.    Карабань И.Н. Применение амантадина при болезни Паркинсона, паркинсонизме и осложнениях терапии леводопой / И.Н. Карабань // Междунар. неврологич. журнал. – 2018. – № 1 (95). – С. 97 – 104.
10.    Князькова И.И. Магний в терапии сердечно-сосудистых заболеваний / И.И. Князькова // Здоров’я України. – 2018. – № 2 (57). – С. 60 – 61.
11.    Коваленко Л.Н. Неоваскулярная форма возрастной макулярной дегенерации – неожиданные терапевтические решения в случае неполного ответа на анти-VEGF терапию / Л.Н. Коваленко // Здоров’я України. – 2018. – № 8 (429)– С. 37.
12.    Кузнецов В.В. Транскраниальная магнитная стимуляция в системе реабилитации пациентов, перенесших инсульт / В.В. Кузнецов, Н.А. Скачкова // Журн. неврології ім. Б.М. Маньковського. – 2018. – Т. 6. – № 1. – Дод. 1. – С. 35 – 36.
13.    Кузнецова С. Врачевание – это творчество / С. Кузнецова // Рубежи здоровья. – 2018. – № 19. – С. 70 – 72.
14.    Мещанинов В.Н. Метаболизм клеточных структур при старении и стрессе / В.Н. Мещанинов, Д.Л. Щербаков, В.А. Лукаш. – Екатеринбург: Изд-во УГМУ, 2017. – 308 с. – ISBN 978-5-89895-850-3.
15.    Найкращі дієти 2018 року // Новости фармации и медицины. – 2018. – № 3 (647). – С. 15.
16.    Нетипичный случай заболевания корью у пациентов старшего возраста (привитого) с осложнениями со стороны нервной системы // Новости фармации и медицины. – 2018. – № 3 (647). – С. 11.
17.    Особливості афективних порушень у пацієнтів із хворобою Паркінсона на фоні коморбідної патології / Т.О. Чеборака, Т.М. Слободін, Ю.І. Головченко, Г.В. Горева // Журн. неврології ім. Б.М. Маньковського. – 2018. – Т. 6. – № 1. – Дод. 1. – С. 39 – 40.
18.    Первичная профилактика статинами у пожилых: положения действующих руководств // Здоров’я України. – 2018. – № 8 (429)– С. 21 – 22.
19.    Праміпексол у лікуванні хвороби Паркінсона // Здоров’я України. – 2018. – № 1 (44). – С. 61.
20.    Прояви тривоги й депресії в пацієнтів із синдромом помірних когнітивних порушень / Л.Л. Чеботарьова, М.В. Глоба, А.І. Третьякова, Л.М. Сулій // Журн. неврології ім. Б.М. Маньковського. – 2018. – Т. 6. – № 1. – Дод. 1. – С. 10 – 11.
21.    Роль дополнительного применения иммуномодуляторов в терапии тяжелого гриппа // Новости фармации и медицины. – 2018. – № 3 (647). – С. 12.
22.    Скачкова Н.А. Особенности функционального состояния головного мозга у пациентов с дисциркуляторной энцефалопатией / Н.А. Скачкова // Журн. неврології ім. Б.М. Маньковського. – 2018. – Т. 6. – № 1. – Дод. 1. – С. 7.
23.    Сучасні аспекти клінічної неврології / С.М. Кузнєцова, В.І. Черній, Л.А. Дзяк та ін. // Здоров’я України. – 2018. – № 1 (44). – С. 51 – 53.
24.    Утверждено новое руководство по клиническим исследованиям препаратов от болезни Альцгеймера // Новости фармации и медицины. – 2018. – № 3 (647). – С. 6.
25.    Цервикогенное головокружение: взгляд невролога / И.Д. Стулин, М.В. Тардов, Н.Л. Кунельская и др. // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2018. – Т. 118. – № 3. – С. 97 – 102.

Архів надходжень до картотеки за 16.01.2018 р.

1.    Бен Абід Муна. Особливості нейрогуморальних факторів та ендотеліальної функції судин у хворих на артеріальну гіпертензію з гіперсимпатикотонією: диференційований вибір лікування: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / Бен Абід Муна. – Дніпро, 2017. – 22 с.
2.    Ватага В.В. Оцінка факторів ризику та профілактика гострих форм ішемічної хвороби серця у осіб без дисліпідемії в практиці лікаря загальної практики – сімейного лікаря: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.38 – загальна практика – сімейна медицина / В.В. Ватага. – К.: Науковий світ, 2018. – 21 с.
3.    Діагностика та профілактика саркопенії: метод. реком. (70.17/125.17) / Уклад. В.В. Поворознюк, Н.І. Дзерович, Л.Л. Синєок, М.С. Романенко. – К., 2017. – 38 с.
4.    Ильин А.М. Зарядка долголетия / А.М. Ильин. – Курск: ОАО «ИПП «Курск», 2006. – 175 с. – ISBN 5-7277-0364-6.
5.    Компьютерная томография в оценка состояния атеросклеротических бляшек коронарных артерий при сравнении с внутрисосудистым ультразвуковым исследованием / Т.Н. Веселова, М.С. Шабанова, В.М. Миронов и др. [И.Н. Меркулова, С.К. Терновой] // Кардиология. – 2017. – № 1. – С. 42 – 47. – 9425-от.
6.    Лямина Н.П. Обоснованные подходы в повышении эффективности реабилитационно-профилактических программ у пациентов после инфаркта миокарда с низкой физической активностью / Н.П. Лямина, А.В. Наливаева // Кардиология. – 2017. – № 5. – С. 86 – 89. – 9424-от.
7.    Марута Н.О. Суїцидальна поведінка при депресіях у хворих похилого віку (клініко-психопатологічна характеристика та система профілактики) / Н.О. Марута, М.В. Шестакова // Сучасні проблеми суїцидології. – Харків: Видавець Строков Д.В., 2017. – С. 132 – 151. – 9421-от.
8.    Михайлова Н.М. Организация внебольничной геронтопсихиатрической помощи при деменции и когнитивном снижении. Часть ІІ: Клиническая и экономическая эффективность деятельности клиник памяти и Альцгеймеровских центров / Н.М. Михайлова // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2017. – № 7. – С. 89 – 98. – 9422-от.
9.    Особливості діагностики та лікування артеріальної гіпертензії в похилому та старечому віці: метод. реком. (01.16/57.17) / Уклад. Л.М. Єна, М.Г. Ахаладзе, В.О. Артеменко, І.В. Мудрук, Г.М. Христофорова, О.Г. Гаркавенко, В.О. Ярош, Л.В. Бевзюк. – К.: Фенікс, 2017. – 26 с.
10.    Остеопороз, індукований травмою хребта та спинного мозку: метод. реком. (69.17/124.17) / Уклад. В.В. Поворознюк, М.А. Бистрицька, Н.І. Балацька. – К., 2017. – 31 с.
11.    Радіо-біофізичні та медико-гігієнічні наслідки Чорнобильської катастрофи: шляхи пізнання та подолання. Практич. посібн. сімейного лікаря / За ред. В.Г. Бебешко, Б.С. Прістер, М.І. Омельянець. – Ужгород: ТДВ «Патент», 2017. – 504 с. – ISBN 978-617-589-126-1.
12.    Рибицька М.О. Фактори серцево-судинного ризику та атеросклероз у хворих на цукровий діабет 2 типу: діагностика та профілактика: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.38 – загальна практика – сімейна медицина / М.О. Рибицька. – К., 2018. – 21 с.
13.    Системные воспалительные маркеры при возрастном когнитивном снижении и болезни Альцгеймера / Т.П. Клюшник, Л.В. Андросова, Н.М. Михайлова и др. [И.В. Колыхалов, С.А. Зозуля, А.М. Дупин] // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2017. – № 7. – С. 74 – 79. – 9423-от.
14.    Сохин А. Парадокс долголетия: [Искусство продления жизни заключается в том, чтобы научиться не сокращать её] / А. Сохин. – К.: Книга-плюс, 2016. – 352 с. – ISBN 978-966-460-089-4.

Архів надходжень до картотеки за 19.04.2018 р.

1.    Агапова Е.Г. Медико-социальные факторы, влияющие на качество жизни военных пенсионеров / Е.Г. Агапова, А.Д. Доника, Ю.Г. Притулина // Клин. геронтология. – 2017. – № 11 – 12. – С. 46 – 52.
2.    Большевидцева И.Л. Распределение уровня постоянного потенциала головного мозга у пожилых женщин с высоким уровнем тревоги / И.Л. Большевидцева, А.Н. Нехорошкова, И.С. Депутат // Успехи геронтологии. – 2017. – Т. 30. – № 5. – С. 745 – 750.
3.    Бывальцев В.А. Возможности применения новой минимально-инвазивной методики фасеточной фиксации системой «Facet Wedge» при лечении дегенеративных заболеваний пояснично-крестцового отдела позвоночника у пациентов пожилого возраста / В.А. Бывальцев, А.А. Калинин, А.К. Оконешникова // Успехи геронтологии. – 2017. – Т. 30. – № 5. – С. 776 – 783.
4.    Влияние силовой тренировки на объем четырехглавой мышцы и некоторые ростовые факторы у пожилых и молодых людей / Negaresh R., Ranjbar R., Habibi A. и др. // Успехи геронтологии. – 2017. – Т. 30. – № 6. – С. 880 – 887.
5.    Возрастная динамика функционального состояния сенсорной периферической нервной системы у здоровых людей / В.Б. Войтенков, Е.В. Екушева, В.Н. Команцев и др. // Успехи геронтологии. – 2017. – Т. 30. – № 6. – С. 802 – 808.
6.    Высокая продолжительность жизни москвичей после 80 лет – реальность или статистический артефакт? / Е.К. Папанова, В.М. Школьников, Е.М. Андреев, С.А. Тимонин // Успехи геронтологии. – 2017. – Т. 30. – № 6. – С. 826 – 835.
7.    Гаврилов Л.А. Является ли старение болезнью? Точка зрения биодемографов / Л.А. Гаврилов, Н.С. Гаврилова // Успехи геронтологии. – 2017. – Т. 30. – № 6. – С. 841 – 842.
8.    Гагаринский Е.Л. Голубая смерть нематод / Е.Л. Гагаринский, Н.Л. Векшин // Успехи геронтологии. – 2017. – Т. 30. – № 5. – С. 676 – 684.
9.    Гарганеева А.А. Отдаленная выживаемость пациентов пожилого и старческого возраста после инфаркта миокарда в зависимости от тактики ведения в остром периоде заболевания / А.А. Гарганеева, О.В. Тукиш, Е.А. Кужелева // Успехи геронтологии. – 2017. – Т. 30. – № 5. – С. 709 – 715.
10.    Гериатрический статус пациенток с раком молочной железы в условиях коморбидности / Д.В. Думачев, К.И. Прощаев, Э.А. Щербань и др. // Успехи геронтологии. – 2017. – Т. 30. – № 5. – С. 685 – 691.
11.    Голубев А.Г. Является ли старение болезнью? Точка зрения биогеронтолога: старость = болезнь / А.Г. Голубев // Успехи геронтологии. – 2017. – Т. 30. – № 6. – С. 845 – 847.
12.    Голубцова Н.Н. Возрастные изменения содержания серин-аргинин протеинкиназы 1 (SRPK1) в дерме человека / Н.Н. Голубцова, Н.К. Корнилова, А.Г. Гунин // Успехи геронтологии. – 2017. – Т. 30. – № 5. – С. 652 – 658.
13.    Дамулин И.В. Изменения ходьбы при старении / И.В. Дамулин // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2018. – Т. 118. – № 2. – С. 100 – 104.
14.    Деркач К.В. Совместное интраназальное введение инсулина м С-пептида проинсулина крысам с сахарным диабетом 1-го и 2-го типа восстанавливает у них метаболические показатели / К.В. Деркач, В.М. Бондарева, А.О. Шпаков // Успехи геронтологии. – 2017. – Т. 30. – № 6. – С. 851 – 858.
15.    Динамика формирования психических расстройств у комбатантов-пенсионеров Министерства внутренних дел / А.Г. Соловьев, А.А. Шутова, М.В. Злоказова, Е.Г. Ичитовкина // Успехи геронтологии. – 2017. – Т. 30. – № 6. – С. 912 – 916.
16.    Длительность заболевания как фактор риска развития госпитализма у пожилых пациентов с психическими расстройствами / Ю.А. Бельцева, Н.М. Залуцкая, Т.А. Караваева, Н.Г. Незнанов // Успехи геронтологии. – 2017. – Т. 30. – № 6. – С. 905 – 911.
17.    Долгова В.И. Психофизиологический мониторинг состояния организма женщин-педагогов пожилого возраста / В.И. Долгова, Н.В. Мамылина // Успехи геронтологии. – 2017. – Т. 30. – № 5. – С. 770 – 775.
18.    Изменение транспорта воды клетками эндотелия роговицы у крыс при старении / Г.С. Батурина, Л.Е. Каткова, Н.Г. Колосова, Е.И. Соленов // Успехи геронтологии. – 2017. – Т. 30. – № 5. – С. 659 – 664.
19.    Качество кости у больных старше 60 лет с хроническим остеомиелитом длинных костей нижних конечностей по данным мультисрезовой компьютерной томографии / Г.В. Дьячкова, Н.М. Клюшин, К.А. Дьячков, Т.А. Ларионова // Успехи геронтологии. – 2017. – Т. 30. – № 5. – С. 716 – 724.
20.    Клинико-психофизиологический статус пожилых пациентов с остеохондрозом / В.Г. Белов, Ю.А. Парфенов, М.А. Василевская и др. // Успехи геронтологии. – 2017. – Т. 30. – № 5. – С. 757 – 764.
21.    Комплаентность женщин старческого возраста, находящихся в социальном учреждении / О.Б. Асриян, Т.В. Капустина, Д.С. Люкшина, Р.В. Кадыров // Успехи геронтологии. – 2017. – Т. 30. – № 5. – С. 751 – 756.
22.    Костенко В.В. Возраст-ассоциированные изменения репродуктивной функции потомков Drosophila melanogaster / В.В. Костенко, Н.В. Колот // Успехи геронтологии. – 2017. – Т. 30. – № 6. – С. 859 – 867.
23.    Лечение пациентов пожилого и старческого возраста с венозными трофическими язвами и сахарным диабетом 2-го типа / Н.О. Захарова, С.В. Булгакова, С.Е. Каторкин и др. // Успехи геронтологии. – 2017. – Т. 30. – № 6. – С. 917 – 924.
24.    Лядова М.В. Оказание травматологической помощи больным пожилого и старческого возраста с травмами опорно-двигательного аппарата: клинический, медико-экспертный и социальный аспекты / М.В. Лядова, И.Г. Чуловская, А.В. Лядова // Клин. геронтология. – 2017. – № 11 – 12. – С. 23 – 29.
25.    Максимова С.Г. Оценка факторов риска социальной эксклюзии населения пожилого и старческого возраста / С.Г. Максимова, О.Е. Ноянзина // Клин. геронтология. – 2017. – № 11 – 12. – С. 30 – 37.
26.    Мартинова Ю.В. Вплив ритмічного екстремального охолодження та кордової крові на стан систем нейрогуморальної регуляції в динаміці старіння щурів: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. б. н.: 03.00.19 – кріобіологія / Ю.В. Мартинова. – Х., 2018. – 21 с.
27.    Мерабишвили В.М. Возрастные риски возникновения рака (аналитические показатели учета и ранней диагностики) / В.М. Мерабишвили // Успехи геронтологии. – 2017. – Т. 30. – № 6. – С. 818 – 825.
28.    Молекулярные аспекты геропротекторного действия пептида КЕ в культуре фибробластов кожи человека / Н.В. Фридман, Н.С. Линькова, В.О. Полякова и др. // Успехи геронтологии. – 2017. – Т. 30. – № 5. – С. 698 – 702.
29.    Молекулярные маркеры ранней диагностики болезни Альцгеймера: перспективы исследований в периферических тканях / М.А. Пальцев, В.А. Зуев, Е.О. Кожевникова и др. // Успехи геронтологии. – 2017. – Т. 30. – № 6. – С. 809 – 817.
30.    Москалев А.А. Является ли старение болезнью? Точка зрения генетика / А.А. Москалев // Успехи геронтологии. – 2017. – Т. 30. – № 6. – С. 843 – 844.
31.    Мякотных В.С. Является ли старение болезнью? Точка зрения врача-гериатра / В.С. Мякотных // Успехи геронтологии. – 2017. – Т. 30. – № 6. – С. 848 – 850.
32.    Никель В.В. Возрастные изменения соединительно-тканных структур желудка / В.В. Никель, В.П. Ефремова // Успехи геронтологии. – 2017. – Т. 30. – № 5. – С. 665 – 670.
33.    Новоселов В.М. Является ли старение болезнью? / В.М. Новоселов // Успехи геронтологии. – 2017. – Т. 30. – № 6. – С. 836 – 840.
34.    Опыт применения вальдоксана при депрессиях, протекающих с когнитивными нарушениями / В.Э. Медведев, А.Ю. Тер-Исраелян, В.И. Фролова и др. // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2018. – Т. 118. – № 2. – С. 77 – 80.
35.    Особенности клеточных элементов крови у пациентов старческого возраста с ишемической болезнью сердца, осложненной фибрилляцией предсердий / С.В. Булгакова, Е.В. Кирилина, Н.О. Захарова, Е.В. Тренева и др. // Клин. геронтология. – 2017. – № 11 – 12. – С. 38 – 45.
36.    Остапчук Е.С. Формирование и динамика когнитивных нарушений острого периода инсульта у представителей разного возраста / Е.С. Остапчук, В.С. Мякотных, Т.А. Боровкова // Успехи геронтологии. – 2017. – Т. 30. – № 6. – С. 893 – 900.
37.    Оценка медицинской технологии применения лекарственных препаратов с ноотропным и психостимулирующим действием: кортексин, пирацетам, цитиколин, церебролизин / П.А. Воробьев, Л.С. Краснова, Д.Н. Дугин, А.П. Воробьев // Клин. геронтология. – 2017. – № 11 – 12. – С. 53 – 73.
38.    Первова И.Л. Пожилые и государство: специфика взаимоотношений в современной России на примере пожилых жителей Санкт-Петербурга / И.Л. Первова, В.Н. Келасьев // Успехи геронтологии. – 2017. – Т. 30. – № 6. – С. 794 – 801.
39.    Петров В.В. Возрастные особенности эндоназального гомеостаза у человека / В.В. Петров, Д.Л. Теплый // Успехи геронтологии. – 2017. – Т. 30. – № 5. – С. 733 – 738.
40.    Петров В.В. Функциональное состояние полости носа в аспекте структурно-функциональных изменений организма человека в постнатальном онтогенезе / В.В. Петров, Д.Л. Теплый // Успехи геронтологии. – 2017. – Т. 30. – № 5. – С. 739 – 744.
41.    Платицына Н.Г. Дефицит витамина D как фактор риска хронических неинфекционных заболеваний / Н.Г. Платицына, Т.В. Болотнова // Успехи геронтологии. – 2017. – Т. 30. – № 6. – С. 873 – 879.
42.    Погожева А.В. Принципы питания лиц пожилого возраста / А.В. Погожева // Клин. геронтология. – 2017. – № 11 – 12. – С. 74 – 79.
43.    Психологические защитные механизмы у лиц пожилого возраста с умеренными когнитивными нарушениями / Е.В. Савельев, Д.А. Федоряка, Н.А. Селиверстова, Т.Н. Резникова // Успехи геронтологии. – 2017. – Т. 30. – № 6. – С. 888 – 892.
44.    Сидоренко А.В. Старение населения в Республике Казахстан. 2. Меры государственной политики / А.В. Сидоренко, А.К. Ешманова, А.К. Абикулова // Успехи геронтологии. – 2017. – Т. 30. – № 5. – С. 644 – 651.
45.    Современные возможности хирургии старческой катаракты / С.Э. Аветисов, Ю.Н. Юсеф, С.Н. Юсеф и др. // Клин. геронтология. – 2017. – № 11 – 12. – С. 84 – 91.
46.    Соколова И.Б. Функциональная кумуляция влияния пептидного биорегулятора сосудов на микроциркуляцию в коре головного мозга у спонтанно гипертензивных крыс / И.Б. Соколова, Г.А. Рыжак, В.Х. Хавинсон // Успехи геронтологии. – 2017. – Т. 30. – № 5. – С. 671 – 675.
47.    Стратегия хирургического лечения ущемленных паховых грыж у лиц пожилого и старческого возраста / Б.В. Сигуа, В.П. Земляной, С.В. Петров и др. // Успехи геронтологии. – 2017. – Т. 30. – № 6. – С. 901 – 904.
48.    Сучасний підхід до терапії мігрені та кластерного головного болю // Нейро NEWS. – 2018. – № 2 (95). – С. 22 – 25.
49.    Тляшева Л.Г. Силовая кинезитерапия в профилактике саркопении у пациентов пожилого и старческого возраста с дегенеративно-дистрофическими изменениями поясничного отдела позвоночника / Л.Г. Тляшева, Н.В. Соломатина, Н.А. Бабина // Клин. геронтология. – 2017. – № 11 –12. – С. 11 – 15.
50.    Факторы патоморфоза фокальных эпилепсий в старшей возрастной группе / М.Г. Амирханян, А.С. Котов, А.В. Шаталин, Ю.В. Елисеев // Клин. геронтология. – 2017. – № 11 – 12. – С. 3 – 10.
51.    Хохлачева Н.А. Клинико-патогенетическое обоснование лечения больных желчнокаменной болезнью I стадии в пожилом возрасте / Н.А. Хохлачева, Н.Н. Глазырина // Клин. геронтология. – 2017. – № 11 – 12. – С. 16 – 22.
52.    Шутеева Т.В. Коррекция тревожно-депрессивных расстройств при болезни Паркинсона / Т.В. Шутеева, Н.К. Горшунова // Успехи геронтологии. – 2017. – Т. 30. – № 5. – С. 765 – 769.
53.    Эндопротезирование тазобедренного сустава как возможность улучшения качества жизни пациентов старческого возраста с ложным суставом шейки бедренной кости / В.Ю. Мурылев, П.М. Елизаров, Я.А. Рукин и др. // Успехи геронтологии. – 2017. – Т. 30. – № 5. – С. 725 – 732.

Архів надходжень до картотеки за 09.02.2018 р.

1.    Боголепова А.Н. Перспективы диагностики болезни Альцгеймера с использованием оптической когерентной томографии / А.Н. Боголепова, А.Н. Журавлева, Е.В. Махнович // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2017. – № 9. – С. 112 – 117. – 9484-от.
2.    Бойко Н.В. Шум в ушах: алгоритм диагностики и лечения / Н.В. Бойко // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2017. – № 9. – С. 88 – 93. – 9483-от.
3.    Бойчук Т.М. Патофізіологія вікових змін функцій нирок за комбінованої дії солей алюмінію і свинцю / Т.М. Бойчук, Ю.М. Вепрюк, Ю.Є. Роговий. – Чернівці: Букрек, 2016. – 200 с.
4.    Будневский А.В. Клинико-патогенетические взаимосвязи сердечно-сосудистых заболеваний и хронической обструктивной болезни легких / А.В. Будневский, Е.Ю. Малыш // Кардиология. – 2017. – № 3. – С. 89 – 91. – 9477-от.
5.    Бурчинский С.Г. Проблема безопасности ноотропной фармакотерапии в неврологической практике / С.Г. Бурчинский, А.Ю. Гончар, Е.В. Райченко // Міжнар. неврологіч. журнал. – 2017. – № 7. – С. 56 – 60.
6.    Бурчинский С.Г. Фармакологическая цитопротекция в условиях гипоксии / С.Г. Бурчинский // Здоров’я України. – 2018. – № 1 (422) (січень). – С. 10.
7.    Вдовиченко В.І. Вітамінопрофілактика: користь, марність, шкідливість / В.І. Вдовиченко, Т.В. Острогляд // Рац. фармакотерапія. – 2017. – № 4. – С. 56 – 63.
8.    Выгонская М.С. Неспецифическая боль в нижней части спины: подходы к диагностике и лечению / М.С. Выгонская // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2017. – № 9. – С. 142 – 146. – 9486-от.
9.    Гормональний гомеостаз та його взаємозв’язок із морфофункціональним станом серцево-судинної системи у хворих на хронічну серцеву недостатність зі збереженою фракцією викиду / Л.М. Єна, В.О. Ярош, В.О. Артеменко, Г.М. Христофорова // Серцева недостатність та коморбідні стани. – 2017. – № 3. – С. 42 – 46.
10.    Гутнік І.О. Динаміка ранньої постденерваційної спінальної гіперрефлексії та вплив на неї глюкокортикоїдів і тестостерону (електрофізіологічне дослідження): Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.03.03 – нормальна фізіологія / І.О. Гутнік. – Львів, 2018. – 20 с.
11.    Депресія та інсомнія: виявлення причинно-наслідкових зв’язків з метою вибору тактики лікування / М.М. Орос, С.В. Орос, В.І. Смоланка, Т.В. Іваньо // Міжнар. неврологіч. журнал. – 2017. – № 7. – С. 63 – 67.
12.    Державні нагороди та почесні звання, отримані співробітниками ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України»: період 1962-2017 рр.: кількість нагород // див. Ин-т геронтологии АМН Украины – к 35-летию.
13.    Державні нагороди та почесні звання, отримані співробітниками ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України»: період 1962-2017 рр.: заслужені діячі науки і техніки // див. Ин-т геронтологии АМН Украины – к 35-летию. [Чеботарьов Д.Ф. (1964), Маньковський М.Б. (1978), Коркушко О.В. (1984), Фролькіс В.В. (1992), Григоров Ю.Г. (1997), Безруков В.В. (1998), Бутенко Г.М. (2002), Поворознюк В.В. (2006), Кульчицький О.К. (2007), Войтенко В.П. (2009), Кузнецова С.М. (2009), Карабань І.М. (2011), Кузнєцов В.В. (2017)]
14.    Державні нагороди та почесні звання, отримані співробітниками ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України»: період 1962-2017 рр.: лауреати державних премій // див. Ин-т геронтологии АМН Украины – к 35-летию. [Горєв М.М. (1962, 1984), Маньковський М.Б. (1984), Чеботарьов Д.Ф. (1984, 1995), Фролькіс В.В. (1971, 1978, 1984, 1995, 2000, 2003), Безруков В.В. (2000, 2003), Коркушко О.В. (1984, 1995, 1997, 2003, 2010), Шатило В.Б. (2010), Бутенко Г.М. (1981, 1997, 1999, 2003), Калиновська Л.Г. (1995), Мурадян Х.К. (1995), Григоров Ю.Г. (1989), Кульчицький О.К. (2000, 2003), Войтенко В.П. (1984), Карабань І.М. (2002), Кузнецова С.М. (2012), Ахаладзе М.Г. (2012), Лішневська В.Ю. (2012), Западнюк В.Г. (1984), Подрушняк Є.П. (1984), Токар А.В. (1984), Орлова О.В. (1989)]
15.    Доброхотова Ю.Э. Постменопаузальный остеопороз: препараты кальция в современной стратегии профилактики и лечения / Ю.Э. Доброхотова, М.З. Дугиева // Здоров’я України. – 2018. – № 1 (422) (січень). – С. 20 – 21.
16.    Збірник клінічних рекомендацій // Рац. фармакотерапія. – К.: Видавничий дім «Здоров’я України. Мед. видання», 2017. – 133 с.
17.    Кобалава Ж.Д. Фиксированная комбинация амлодипина, индапамида и периндоприла: новые горизонты антигипертензивной терапии / Ж.Д. Кобалава, Е.А. Троицкая, Н.Е. Ежова // Кардиология. – 2017. – № 3. – С. 79 – 88. – 9478-от.
18.    Конференция «Когнитивные нарушения в неврологии», посвящ. Междунар. дню болезни Альцгеймера (Киев, 21-22 сент. 2017 г.) / Подгот. Н.Ю. Бачинская, В.А. Холин // Укр. неврологіч. журнал. – 2017. – № 4. – С. 56 – 63.
19.    Криничний Ю. Довго запрягали, однак швидко рушили / Ю. Криничний // Ваше здоров’я. – 2018. – № 3 – 4. – С. 15 – 16.
20.    Лазарев С.Н. Диагностика кармы. Кн. вторая. Чистая карма / С.Н. Лазарев. – СПб, 2008. – 368 с. – ISBN 5-900694-02-Х.
21.    Лазарев С.Н. Диагностика кармы. Кн. первая. Система полевой саморегуляции / С.Н. Лазарев. – СПб, 2008. – 160 с. – ISBN 5-900694-01-1.
22.    Лазарев С.Н. Диагностика кармы. Кн. третья. Любовь / С.Н. Лазарев. – СПб, 2008. – 144 с. – ISBN 5-900694-03-8.
23.    Лазарев С.Н. Диагностика кармы. Кн. четвертая. Прикосновение к будущему / С.Н. Лазарев. – СПб: ООО «Глобус», 2009. – 208 с. – ISBN 5-90819-02-Х.
24.    Лечение остеопороза и профилактика остеопоротических переломов. Рекомендации Шотландской межуниверситетской сети по разработке руководств (2015 г.) // Зб. клін. реком.: Рац. фармакотерапія. – К.: Видавничий дім «Здоров’я України. Мед. видання», 2017. – С. 74 – 77.
25.    Максимова М.Ю. Абузусная головная боль / М.Ю. Максимова, Т.Ю. Хохлова, Л.А. Мота // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2017. – № 9. – С. 99 – 102. – 9485-от.
26.    Механічна підтримка насосної функції серця за допомогою внутрішньоаортальної балонної контрпульсації при складних кардіологічних маніпуляціях і кардіохірургічних операціях. Критерії доцільності та показання: Інформ. бюлетень / В.І. Урсуленко, К.В. Руденко, О.А. Береговий, С.В. Сало. – К., 2017. –  26 с.
27.    Міщенко Л.А. Проблемні питання статинотерапії: кому призначати, який статин і в якій дозі? / Л.А. Міщенко // Зб. клін. реком.: Рац. фармакотерапія. – К.: Видавничий дім «Здоров’я України. Мед. видання», 2017. – С. 22 – 26.
28.    Можина Т.Л. Лечебное питание и современная кардиореабилитация: факты и противоречия / Т.Л. Можина // Здоров’я України. – 2018. – № 1 (422) (січень). – С. 12 – 13.
29.    Новое об артериальной гипертензии и артериальном давлении к ноябрю 2017 года // Новости медицины и фармации. – 2017. – № 16 (635). – С. 8 – 12.
30.    Нодель М.Р. Синдром нарушения поведения в фазе сна с быстрыми движениями глаз и никтурия при болезни Паркинсона / М.Р. Нодель, Ю.В. Украинцева, Н.Н. Яхно // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2017. – № 9. – С. 15 – 20. – 9481-от.
31.    Оперативне діагностування психічного стану особистості в сучасних умовах: метод. реком. / Уклад. М.М. Матяш, В.М. Сопов. – К., 2017. – 26 с.
32.    Орос М.М. Біль у ділянці серця: погляд невролога / М.М. Орос, В.В. Грабар // Міжнар. неврологіч. журнал. – 2017. – № 7. – С. 77 – 81.
33.    Применение ингибиторов холинэстеразы у пациентов с болезнью Паркинсона с когнитивными нарушениями (клинико-нейрофизиологическое исследование) / С.А. Крижановский, О.В. Шаленко, Н.В. Карасевич, И.Н. Карабань // Укр. неврологіч. журнал. – 2017. – № 4. – С. 19 – 26.
34.    Путилина М.В. Эндотелий – мишень для новых терапевтических стратегий при сосудистых заболеваниях головного мозга / М.В. Путилина // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2017. – № 10. – С. 122 – 129. – 9479-от.
35.    Результаты многоцентрового исследования эффективности и безопасности применения препарата диваза при астенических и легких или умеренных когнитивных расстройствах в пожилом и старческом возрасте / В.А. Парфенов, П.Р. Камчатнов, О.В. Воробьева и др. [А.В. Густов, К.С. Глушков, О.Б. Доронина] // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2017. – № 9. – С. 43 – 49. – 9482-от.
36.    Результаты различных стратегий чрескожной реваскуляризации у пожилых больным инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST при многососудистом коронарном атеросклерозе / Р.С. Тарасов, А.М. Кочергина, В.И. Ганюков и др. [В.В. Кашталап, Н.А. Кочергин, О.Л. Барбараш] // Кардиология. – 2017. – № 4. – С. 27 – 32. – 9476-от.
37.    Роль і місце інформаційно-хвильової терапії в охороні здоров’я ХХІ століття (мат. конф. 28.10.2017). 27 років безальтернативній медицині майбутнього / Під заг. ред. М.Д. Колбуна. – К.: «Біополіс-плюс», 2017. – 149 с.
38.    Свистильник Р.В. Специфические эффекты антидепрессантов и влияние их на опиоидную систему: дополнительные возможности: [огляд] / Р.В. Свистильник // Рац. фармакотерапія. – 2017. – № 4. – С. 86 – 96.
39.    Смирнова М.Д. Статины: старые мифы и новые факты / М.Д. Смирнова, Ф.Т. Агеев // Здоров’я України. – 2018. – № 1 (422) (січень). – С. 22 – 23.
40.    Статины: учет клинически значимого взаимодействия с другими препаратами при ведении пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Рекомендации Американской ассоциации сердца (2016 г.) // Зб. клін. реком.: Рац. фармакотерапія. – К.: Видавничий дім «Здоров’я України. Мед. видання», 2017. – С. 27 – 48.
41.    Чеснокова Н.Б. Патология органа зрения как одно из проявлений болезни Паркинсона / Н.Б. Чеснокова, Т.А. Павленко, М.В. Угрюмов // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2017. – № 9. – С. 124 – 131. – 9480-от.
42.    Чистик Т. Современные подходы к реабилитации больных, перенесших инсульт / Т. Чистик // Міжнар. неврологіч. журнал. – 2017. – № 7. – С. 82 – 86.
43.    Шевченко М. Останні дні життя – ціна якості / М. Шевченко // Ваше здоров’я. – 2018. – № 3 – 4. – С. 12 – 14.