Архів надходжень до картотеки за 18.12.2018 р.

1.    Влияние генной терапии PEI-pDNA комплексом, несущим ген препроинсулина человека, на структурные и ультраструктурные характеристики ряда органов при экспериментальном сахарном диабете у мышей разного возраста / Т.Ю. Квитницкая-Рыжова, С.П. Луговской, П.П. Клименко, С.А. Михальский, Г.В. Хаблак, Е.К. Топорова // Клітинна та органна трансплантологія. – 2018. – Т. 6. – № 1. – С. 38 – 57.
2.    Григорьева Н.В. Ятрогенный остеопороз. Часть II / Н.В. Григорьева // Ліки України. – 2018. – № 8 (224). – С. 34 – 43.
3.    Ефективність спіраміцину у пацієнтів з гострим бронхітом залежно від віку і його вплив на метаболізм / О.М. Барна, Я.В. Корост, В.О. Малєєва та ін. // Ліки України. – 2018. – № 8 (224). – С. 58 – 65.
4.    Жєрносєков Д. Д. Поліфункціональна роль адгезивних протеїнів у міжклітинних контактах тканин ссавців в онтогенезі та за патологічних станів: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д. б. н.: 03.00.04 – біохімія / Д.Д. Жєрносєков. – К., 2019. – 41 с.
5.    Інноваційний метод лікування хворих похилого віку з гіпертензивним фенотипом хронічної серцевої недостатності зі збереженою фракцією викиду: інформ. лист / Л.М. Єна, Г.М. Христофорова, В.О. Артеменко, В.О. Ярош, О.Г. Гаркавенко. – К., 2018. – 4 с.
6.    Кечин И.Л. Сравнительное рандомизированное контролируемое исследование влияния когнифена на синдром умеренного когнитивного расстройства у больных артериальной гипертензией / И.Л. Кечин // Ліки України. – 2018. – № 8 (224). – С. 66 – 72.
7.    Лабунец И.Ф. Влияние разных доз тимулина in vivo и in vitro на некоторые биологические свойства мультипотентных мезенхимальных стромальных клеток костного мозга у мышей разных линий / И.Ф. Лабунец, А.Е. Родниченко // Клітинна та органна трансплантологія. – 2018. – Т. 6. – № 1. – С. 58 – 73.
8.    Нетрусова С.Г. Бессонница: последствия нарушения сна и пути решения проблемы / С.Г. Нетрусова // Здоров’я України (неврологія). – 2018. – № 3 (46). – С. 41.
9.    Орос М.М. Біль у спині та м’язовий спазм: що треба знати неврологу / М.М. Орос, В.В. Грабар // Здоров’я України (неврологія). – 2018. – № 3 (46). – С. 43 – 44.
10.    Розробка та валідація методики для оцінки ризику падінь із метою використання в межах первинної медичної допомоги // Здоров’я України (неврологія). – 2018. – № 3 (46). – С. 30 – 31.
11.    Чернышов В.А. Ожирение, сахарный диабет и онкопатология: популяционные и патогенетические аспекты / В.А. Чернышов // Укр. терапевтич. журнал. – 2018. – № 3 – 4. – С. 86 – 95.

Інші публікації:

 1. Архів надходжень до картотеки за 04.12.2018 р.
 2. Архів надходжень до картотеки за 08.11.2018 р.
 3. Нові надходження до бібліотеки (05.11.2018 р.)
 4. Архів надходжень до картотеки за 23.10.2018 р.
 5. Архів надходжень до картотеки за 12.10.2018 р.
 6. Архів надходжень до картотеки за 04.10.2018 р.
 7. Нові надходження до бібліотеки (27.09.2018 р.)
 8. Архів надходжень до картотеки за 27.09.2018 р.
 9. Архів надходжень до картотеки за 25.09.2018 р.
 10. Архів надходжень до картотеки за 17.09.2018 р.
 11. Архів надходжень до картотеки за 11.09.2018 р.
 12. Архів надходжень до картотеки за 07.08.2018 р.
 13. Нові надходження до бібліотеки (06.08.2018 р.)
 14. Архів надходжень до картотеки за 10.07.2018 р.
 15. Архів надходжень до картотеки за 26.06.2018 р.
 16. Нові надходження до бібліотеки (18.06.2018 р.)
 17. Архів надходжень до картотеки за 14.06.2018 р.
 18. Архів надходжень до картотеки за 08.06.2018 р.
 19. Архів надходжень до картотеки за 22.05.2018 р.
 20. Нові надходження до бібліотеки (07.05.2018 р.)
 21. Архів надходжень до картотеки за 03.05.2018 р.
 22. Архів надходжень до картотеки за 19.04.2018 р.
 23. Архів надходжень до картотеки за 06.04.2018 р.
 24. Нові надходження до бібліотеки (26.03.2018 р.)
 25. Архів надходжень до картотеки за 19.02.2018 р.
 26. Архів надходжень до картотеки за 09.02.2018 р.
 27. Архів надходжень до картотеки за 17.01.2018 р.
 28. Архів надходжень до картотеки за 16.01.2018 р.
 29. Архів надходжень до картотеки за 15.01.2018 р.
 30. Архів надходжень до картотеки за 11.01.2018 р.