Архів надходжень до картотеки за 22.12.2017 р.

1.    Epigenetics of Aging and Longevity. Translational epigenetics series, Volume 4 / Edited by A. Moskalev, A.M. Vaiserman. – ELSEVIER, UK, 2017. – 520 p. – ISBN 978-0-12-811060-7.
2.    Аліфер О.О. Зміни показників якості життя залежно від ступеня артеріальної гіпертензії в гендерному аспекті / О.О. Аліфер // Укр. терапевтич. журнал. – 2017. – № 4. – С. 46 – 52.
3.    Бурчинский С.Г. Новые возможности коррекции психоэмоциональных расстройств при неврозах / С.Г. Бурчинский // Therapia. – 2017. – № 11/12.
4.    Бурчинский С.Г. Новые возможности фитотерапевтической коррекции расстройств сна / С.Г. Бурчинский // Мистецтво лікування. – 2017. – № 9 – 10. – С. 11 – 20.
5.    Бурчинский С.Г. Принципы и инструменты фармакопрофилактики стресс-зависимой патологии в общемедицинской практике / С.Г. Бурчинский // Здоров’я України. – 2017. – № 23 (240) (грудень). – С. 20 – 22.
6.    Бурчинский С.Г. Современные возможности ангиопротекции в кардионеврологии. По мат. научн.-практ. конф. «Мозг и сердце» (Бердянск, 4-5 сентября 2017 г.) / С.Г. Бурчинский // Здоров’я України. – 2017. – № 5 (54) (листопад). – С. 5.
7.    Губергриц Н.Б. Особенности лечения гастроэзофагеальной рефлюксной болезни у больных с ожирением / Н.Б. Губергриц, Н.В. Беляева, О.В. Швец // Здоров’я України. – 2017. – № 4 (46) (листопад). – С. 33 – 34.
8.    Деконенко Е.П. Вирусные менингиты, энцефалиты. Герпетические нейроинфекции / Е.П. Деконенко, В.В. Кузнецов. – Макаров: София, 2012. – 242 с. – ISBN 978-966-2374-40-7.
9.    ЗАБОЛОТНИЙ Дмитро Ілліч. До 70-річчя від дня народження // Мистецтво лікування. – 2017. – № 9 – 10. – С. 54 – 55.
10.    Зв’язок показників пульсової хвилі і рівня 25(ОН) вітаміну D3 у пацієнток похилого віку з неускладненою артеріальною гіпертензією / К.М. Амосова, В.В. Поворознюк, О.І. Нішкумай та ін. [К.П. Лазарєва, Г.В. Мостбауер, П.О. Лазарєв, Ю.В. Руденко] // Серце і судини. – 2017. – № 4. – С. 48 – 54.
11.    Казимирко В.К. Подагра та атеросклероз як гранулематозні хвороби / В.К. Казимирко // Укр. ревматологіч. журнал. – 2017. – № 2. – С. 17 – 24.
12.    Копча В.С. Грип та його ускладнення: у фокусі – патогенез / В.С. Копча // Здоров’я України. – 2017. – № 23 (420) (грудень). – С. 59.
13.    Копчак О.О. Оборотний церебральний вазоконстрикторний синдром: клініка, діагностика та лікування / О.О. Копчак // Міжнар. неврологіч. журнал. – 2017. – № 6. – С. 77 – 83.
14.    КОРВИТИН – в системе реабилитации больных с ишемическим инсультом. Руководство для неврологов, кардиологов, терапевтов, семейных врачей / С.М. Кузнецова, В.В. Кузнецов, М.С. Егорова. – К.: Златограф, 2017. – 19 с.
15.    Кузнецов В.В. ГАМКергические препараты в терапии начальных форм дисциркуляторной энцефалопатии / В.В. Кузнецов, М.С. Егорова, Д.В. Шульженко // Міжнар. неврологіч. журнал. – 2017. – № 6. – С. 105 – 111.
16.    Курята О.В. Біль у суглобах у хворих ревматологічного профілю: роль контролю тривожно-депресивних розладів / О.В. Курята, О.Ю. Сіренко, Т.К. Лисунець // Укр. ревматологіч. журнал. – 2017. – № 2. – С. 52 – 57.
17.    Мельник А.В. Статеві особливості метаболізму сірковмісних амінокислот і гідроген сільфіду та їх зв’язок зі станом серцево-судинної системи (експериментальне дослідження): Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д. мед. н.: 03.00.04 – біохімія / А.В. Мельник. – К., 2017. – 40 с.
18.    Міщенко Л.А. Проблемні питання статинотерапії: кому призначати, який статин і в якій дозі? / Л.А. Міщенко // Здоров’я України. – 2017. – № 5 (54) (листопад). – С. 50.
19.    Николаенко В.Б. Нейротропные эффекты магния в лечении патологии нервной системы / В.Б. Николаенко // Міжнар. неврологіч. журнал. – 2017. – № 6. – С. 93 – 102.
20.    Оцінка стану кісткової тканини за показниками УЗ денситометрії у віковому аспекті (дослідження СКЕЛЕТ) / О.М. Барна, І.Ю. Головач, О.О. Погребняк та ін. [Я.В. Корост, В.С. Пехенько, О.О. Аліфер, В.В. Лотушко] // Ліки України. – 2017. – № 8. – С. 65 – 70.
21.    Поворознюк В.В. Вікові особливості мінеральної щільності кісткової тканини у жінок молодого віку з ювенільним ідіопатичним артритом / В.В. Поворознюк, К.М. Амосова, М.Б. Джус // Укр. ревматологіч. журнал. – 2017. – № 3. – С. 22 – 26.
22.    Поєднання гастроезофагеальної рефлюксної хвороби та ішемічної хвороби серця: неінвазивний спосіб діагностики / Г.Д. Фадєєнко, А.О. Несен, О.О. Крахмалова, О.В. Ізмайлова // Укр. терапевтич. журнал. – 2017. – № 4. – С. 59 – 67.
23.    Применение эндотелийстабилизирующих препара¬тов (Капикор) в комплексной патогенетической терапии больных болезнью Паркинсона (клинико-экспериментальное исследование) / И.Н. Карабань, Е.В. Розова, Н.В. Карасевич и др. [С.А. Крижановский, О.А. Гончар, Т.И. Древицкая, М.А. Чивликлий, Н.А. Мельник, И.Н. Маньковская] // Міжнар. неврологіч. журнал. – 2017. – № 6. – С. 19 – 26.
24.    Рекомендації щодо діагностики та лікування хвороби Паркінсона // НЕЙРОNews. – 2017. – № 9. – С. 33 – 58.
25.    Турлюн Т.С. Особливості ендотеліальної функції у хворих на артеріальну гіпертензію з різним кардіоваскулярним ризиком: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / Т.С. Турлюн. – Дніпро, 2017. – 24 с.
26.    Федорова У.В. Імунопатогенез псоріазу, поєднаного з герпесвірусною інфекцією І та ІІ типу / У.В. Федорова, О.О. Сизон // Укр. журн. дерматол., венерол., косметології. – 2017. – № 4. – С. 56 – 63.
27.    Шаленко О.В. Влияние курсового приема Ривастигмина Орион на мнестические функции пациентов с когнитивным дефицитом, ассоциированным с болезнью Паркинсона / О.В. Шаленко, С.А. Крижановский, И.Н. Карабань // Міжнар. неврологіч. журнал. – 2017. – № 6. – С. 40 – 44.