Архів надходжень до картотеки за 28.11.2017 р.

1.    «НЕЙРОСИМПОЗІУМ 2017» – нові можливості підвищення якості медичної допомоги населенню України в неврології / доп. В.І. Смоланка, Т.М. Слободін, К. Петриконіс, М.М. Орос, В.І. Пашковський, Л.Г. Воронков, І.В. Македонська, Н.О. Пічкур, О.Л. Товажнянська, В. Ліснік, П. Прут, С.Г. Бурчинський, В.І. Черній, С.М. Кузнєцова, І.І. Кобза, Т.І. Насонова, Г.С. Московко, І.В. Богданова, К.О. Карпінська, І.В. Хубетова, Ю.І. Горанський, О.С. Чабан, Т.А. Літовченко, С.І. Сміян, Л.А. Звягіна, О.О. Хаустова, О.Г. Морозова, М.А. Трещинська, Л. Майяр, Л.Б. Мар’єнко, І.В. Романенко, О.А. Ярошевський, В.І. Опришко, А.Є. Дубенко, Є.О. Труфанов, В.Й. Калашніков, О.Р. Пулик, О.М. Стоянов, Т.І. Негрич, Т.М. Муратова // Новости медицины и фармации. – 2017. – № 12 (627). – С. 2 – 3.
2.    Hormones in ageing and longevity / S. Rattan, R. Sharma. – Switzerland: Springer, 2017. – 338 p. – ISBN 978-3-319-63000-7; 978-3-319-63001-4 (eBook).
3.    Актуальні питання діагностики та лікування вегето-судинної дистонії // НЕЙРОNews. – 2017. – № 7 – 8. – С. 32 – 34.
4.    Анализ выживаемости эндопротезов тазобедренного сустава у геронтологической группы больных / А.Е. Лоскутов, Е.А. Ковбаса, О.А. Лоскутов, Д.А. Синегубов // Пробл. остеології. – 2016. – № 2. – С. 41 – 47.
5.    Боженко Н.Л. Інсульт та гіпертонія – не все так просто / Н.Л. Боженко // Сьомий науково-освітній форум «Академія інсульту». Мат. форуму (Київ, 9-10 листопада 2017 р.). – К., 2017. – С. 7.
6.    Боженко Н.Л. Мігрень та інсульт – патогенетичні кореляції / Н.Л. Боженко, М.І. Боженко // Сьомий науково-освітній форум «Академія інсульту». Мат. форуму (Київ, 9-10 листопада 2017 р.). – К., 2017. – С. 6.
7.    Бурчинский С.Г. Новые возможности фармакотерапии инсомний при цереброваскулярной патологии / С.Г. Бурчинский // Сьомий науково-освітній форум «Академія інсульту». Мат. форуму (Київ, 9-10 листопада 2017 р.). – К., 2017. – С. 8.
8.    Введення у соціальну роботу. Гл. 6. Соціальна робота з людьми похилого віку. – К.: Фенікс, 2001. – С. 124 – 149.
9.    Введення у соціальну роботу. Навч. посібник. – К.: Фенікс, 2001. – 288 с. – ISBN 966-651-026-х.
10.    Владина К. Тридцать и одна… Новеллы / К. Владина. –М.: Изд-во «Реал-А», 2004. – 384 с. – ISBN 5-93444-020-9.
11.    Власний досвід вивчення метаболізму кісткової тканини у пацієнтів з синдромом Елерса-Данлоса / Ю.Ю. Дем’ян, Ю.М. Гук, О.М. Магомедов та ін. [А.М. Зима, А.І. Чеверда, Т.А. Кінча-Поліщук, Н.І. Балацька] // Пробл. остеології. – 2016. – № 1. – С. 41 – 46.
12.    Вплив антиостеопоротичних засобів різних груп на якість трабекулярної кісткової тканини: дані літератури та власних досліджень / Т.В. Орлик, Н.І. Дзерович, В.В. Поворознюк, Н.В. Григор’єва // Пробл. остеології. – 2016. – № 1. – С. 33 – 40.
13.    Вплив дефіциту вітаміну D на показники маркерів метаболізму кісткової тканини та мінеральної щільності кісткової тканини у пацієнтів із системним остеопорозом / В.В. Поворознюк, Н.І. Балацька, О.Є. Кузів та ін. [Т.Ю. Солоненко, Н.М. Гібало, О.А. Вдовіна] // Пробл. остеології. – 2016. – № 1. – С. 59 – 61.
14.    Впровадження стандартизованих лабораторних методик для покращання якості досліджень вітаміну D / Н.Б. Галіяш, М.І. Кінаш, І.В. Кубей, Н.І. Балацька // Пробл. остеології. – 2016. – № 1. – С. 62.
15.    Головач И.Ю. Значение курения в развитии псориатического артрита и псориаза / И.Ю. Головач // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2016. – № 3. – С. 42 – 50.
16.    Гостєва З.В. Актуальність комплексного лікування хворих із захворюваннями пародонта на тлі метаболічного синдрому / З.В. Гостєва // Пробл. остеології. – 2016. – № 1. – С. 51 – 56.
17.    Дмитро Зербіно – життя, присвячене науці (до 90-річчя від дня народження) / Уклад. О.П. Малюк, Н.М. Бродс, М.С. Надрага, С.В. Васільєва, О.М. Кріль. – Львів, 2017. – 184 с. – (Біобібліографія вчених України).
18.    Дорофеева А.А. Особенности генетического полиморфизма у пожилых пациентов с неспецифическим язвенным колитом в Украине / А.А. Дорофеева // Сучасна гастроентерологія. – 2017. – № 5 (97). – С. 60 – 67.
19.    Ефективність бісфосфонових кислот у самиць щурів з експериментальним остеопорозом / В.В. Поворознюк, В.І. Пехньо, Н.В. Григор’єва та ін. [О.М. Козачкова, Н.В. Царик] // Фізіологіч. журнал. – 2017. – Т. 63. – № 4. – С. 80 – 86.
20.    Єскін О.Р. Нейрометаболічні зміни у хворих на гіпертензивну енцефалопатію в залежності від клінічних синдромів / О.Р. Єскін, І.А. Григорова // Сьомий науково-освітній форум «Академія інсульту». Мат. форуму (Київ, 9-10 листопада 2017 р.). – К., 2017. – С. 17.
21.    Збірник клінічних рекомендацій // Практич. ангіологія. – К.: Видавничий дім «Здоров’я України. Медичні видання», 2017. – 118 с.
22.    Звягинцева Т.Д. Хронические запоры и методы современной терапии / Т.Д. Звягинцева, С.В. Гриднева // Сучасна гастроентерологія. – 2017. – № 5 (97). – С. 84 – 92.
23.    ІНСУЛЬТ. Інформація для всіх, кого це стосується / Під ред. М.Є. Поліщука. – Вид. п’яте, перероб. та доп. – К.: Видавець Д.В. Гуляєв, 2017. – 68 с.
24.    Крочак С.П. Фактори ризику, особливості клінічного перебігу та лікування первинного остеоартроз колінних суглобів у жінок старших вікових груп з порушеннями структурно-функціонального стану кісткової тканини: Дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.12 – ревматологія / С.П. Крочак. – К., 2016. – 200 с.
25.    Крочак С.П. Фактори ризику, особливості клінічного перебігу та лікування первинного остеоартроз колінних суглобів у жінок старших вікових груп з порушеннями структурно-функціонального стану кісткової тканини: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.12 – ревматологія / С.П. Крочак. – Лиман, 2016. – 20 с.
26.    Мазур І.П. Особливості клініко-рентгенологічного перебігу генералізованого пародонти ту у пацієнтів молодого віку залежно від рівня вітаміну D / І.П. Мазур, В.В. Поворознюк, В.Є. Новошицький // Пробл. остеології. – 2016. – № 2. – С. 25 – 29.
27.    Медикаментозная терапия сахарного диабета 2-го типа. Обзор рекомендаций Американской диабетической ассоциации 2017 // Практич. ангіологія. Зб. клініч. реком. – К.: Видавничий дім «Здоров’я України. Медичні видання», 2017. – С. 36 – 43.
28.    Михайлів Л.М. Сучасний стан проблеми ранньої діагностики та адекватного лікування подагри / Л.М. Михайлів // Пробл. остеології. – 2016. – № 2. – С. 8 – 14.
29.    Міжнародний день хвороби Альцгеймера. [За матеріалами конференції «Когнітивні порушення в неврології», (Київ, 21-22 вересня 2017 р.)] / доп. Н.Ю. Бачинська, О.Є. Коваленко, О.О. Копчак, В.О. Холін, І.М. Карабань // НЕЙРОNews. – 2017. – № 7 – 8. – С. 30 – 31.
30.    Нікіфорова Я.В. Нутригенетичні особливості хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки у поєднанні з гіпертонічною хворобою на тлі вісцерального ожиріння з різними порушеннями харчової поведінки / Я.В. Нікіфорова // Сучасна гастроентерологія. – 2017. – № 5 (97). – С. 68 – 74.
31.    Онкологические заболевания у лиц пожилого возраста // Здоров’я України. – 2017. – № 4 (50) (жовтень). – С.26 – 27.
32.    Орлик Т.В. Оцінка ефективності нестероїдних протизапальних препаратів у лікуванні жінок у постменопаузальному періоді з болем в спині залежно від стану мінеральної щільності кісткової тканини / Т.В. Орлик, Н.В. Григор’єва // Пробл. остеології. – 2016. – № 2. – С. 65 – 72.
33.    Острый инфаркт миокарда у женщин. Обзор научного положения Американской ассоциации сердца / Н.Т. Ватутин, Е.В. Ещенко, Ю.П. Гриценко, Д.С. Нахлави // Практич. ангіологія. Зб. клініч. реком. – К.: Видавничий дім «Здоров’я України. Медичні видання», 2017. – С. 4 – 15.
34.    Поворознюк В.В. Вплив дефіциту вітаміну D  на перебіг ревматоїдного артриту / В.В. Поворознюк, О.В. Синенький // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2016. – № 3. – С. 15 – 21.
35.    Поворознюк В.В. Вплив дефіциту вітаміну D на клінічний перебіг остеоартроз великих суглобів / В.В. Поворознюк, Н.І. Балацька, О.Є. Кузів // Пробл. остеології. – 2016. – № 1. – С. 61.
36.    Поворознюк В.В. Зв’язок рівня вітаміну D та індексу маси тіла у населення прикарпатського регіону / В.В. Поворознюк, І.В. Паньків // Пробл. остеології. – 2016. – № 2. – С. 21 – 24.
37.    Поворознюк В.В. Качество костной ткани и ее минеральная плотность у мужчин с низкоэнергетическими переломами тел позвонков / В.В. Поворознюк, А.С. Мусиенко // Пробл. остеології. – 2016. – № 1. – С. 3 – 7.
38.    Поворознюк В.В. Коррекция дефицита витамина D высокими дозами холекальциферола / В.В. Поворознюк, Н.И. Балацкая, Н.В. Григорьева // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2016. – № 3. – С. 32 – 41.
39.    Поворознюк В.В. Саркопенія, остеопороз та його ускладнення / В.В. Поворознюк, Н.І. Дзерович // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2016. – № 4. – С. 7 – 11.
40.    Праміпексол: препарат вибору в лікуванні хвороби Паркінсона // НЕЙРОNews. – 2017. – № 7 – 8. – С. 20 – 22.
41.    Романенко М.С. О воздействии слабительного препарата на растительной основе на маркеры воспаления и метаболический профиль у пожилых пациентов с метаболическим синдромом / М.С. Романенко, Ю.В. Гавалко, Л.Л. Синеок // Сучасна гастроентерологія. – 2017. – № 5 (97). – С. 54 – 60.
42.    Синенький О.В. Вплив дефіциту й недостатності вітаміну D на показники ультразвукової денситометрії у населення Львівської області / О.В. Синенький, В.В. Поворознюк // Пробл. остеології. – 2016. – № 1. – С. 27 – 32.
43.    Стан ендотеліальної дисфункції та когнітивні розлади у хворих на ішемічний інсульт / І.А. Григорова, О.О. Тесленко, Л.В. Тихонова, М.М. Григоров // Сьомий науково-освітній форум «Академія інсульту». Мат. форуму (Київ, 9-10 листопада 2017 р.). – К., 2017. – С. 12.
44.    Статины: учет клинически значимого взаимодействия с другими препаратами при ведении пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Рекомендации Американской ассоциации сердца (октябрь 2016) // Практич. ангіологія. Зб. клініч. реком. – К.: Видавничий дім «Здоров’я України. Медичні видання», 2017. – С. 16 – 35.
45.    Сьомий науково-освітній форум «Академія інсульту». Мат. форуму (Київ, 9-10 листопада 2017 р.). – К., 2017. – 38 с.
46.    Триполка С.А. Трудности и ошибки ведения пациента с подагрой / С.А. Триполка, И.Ю. Головач // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2016. – № 4. – С. 37 – 42.
47.    Українська версія FRAX: від створення до валідизації / В.В. Поворознюк, Н.В. Григор’єва, J.A. Kanis та ін. [E.V. McCloskey, H. Johanson] // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2016. – № 3. – С. 5 – 14.
48.    Центрально-східноєвропейський саміт із захворювань кісткової тканини: зустріч міжнародних експертів / доп. В.В. Поворознюк, Н.В. Григор’єва, Н.І. Дзерович та ін. [Н.І. Балацька, H. Resch, R. Lorenc, C. Poiana, S. Taavoni, A. Krajčovičovč, P. Jackuliak, F. Vindišar]; Підгот. Н. Купріненко // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2016. – № 4. – С. 43 – 51.
49.    Ярош В.О. Хронічна серцева недостатність зі збереженою фракцією викиду у хворих на гіпертонічну хворобу в похилому віці: вплив довготривалої терапії спіронолактоном та триметазидином: Дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / В.О. Ярош. – К., 2017. – 183 с.
50.    Ярош В.О. Хронічна серцева недостатність зі збереженою фракцією викиду у хворих на гіпертонічну хворобу в похилому віці: вплив довготривалої терапії спіронолактоном та триметазидином: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / В.О. Ярош. – К., 2017. – 18 с.