Архів надходжень до картотеки за 20.11.2017 р.

1.    Brainin M. Инсульт и когнитивные функции / M. Brainin // Міжнар. неврологіч. журнал. – 2017. – № 5 (91). – С. 128 – 130.
2.    Chopp M. Строго научный подход в новых доклинических исследованиях Церебролизина при инсультах / M. Chopp // Міжнар. неврологіч. журнал. – 2017. – № 5 (91). – С. 117 – 120.
3.    Vosko M. Доказательства эффективности Церебролизина. Клинический обзор / M. Vosko // Міжнар. неврологіч. журнал. – 2017. – № 5 (91). – С. 120 – 123.
4.    Ахмедова Ш.У. Особенности поражения почек у больных сахарным диабетом 2-го типу с ожирением / Ш.У. Ахмедова, З.С. Кадырова // Міжнар. ендокринологіч. журнал. – 2017. – № 2. – С. 93 – 96.
5.    Бистрицька М.А. Показники метаболізму та структурно-функціонального стану кісткової тканини в пацієнтів із травмою хребта та повним пошкодженням спинного мозку через 5 та більше років після травми / М.А. Бистрицька, В.В. Поворознюк // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2017. – № 2. – С. 33 – 38.
6.    Бойко А.В. Провоцирующие факторы дебюта моторных симптомов болезни Паркинсона / А.В. Бойко // Міжнар. неврологіч. журнал. – 2017. – № 5 (91). – С. 15 – 22.
7.    Бурчинский С.Г. Астенический синдром и цереброваскулярная патология: возможности патогенетической фармакотерапии / С.Г. Бурчинский // Міжнар. неврологіч. журнал. – 2017. – № 5 (91). – С. 75 – 80.
8.    Вниманию авторов! Как повысить цитирование ваших работ: фокус на ORCID // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2017. – № 1. – С. 8 – 9.
9.    Вплив дефіциту вітаміну D на показники ультразвукової денситометрії / В.В. Поворознюк, Н.І. Балацька, М.А. Бистрицька та ін. [О.В. Синенький, О.Є. Кузів] // Пробл. остеології. – 2016. – № 3 – 4. – С. 44 – 47.
10.    Гончарова О.А. Саркопения при сахарном диабете 2-го типа (обзор и собственные наблюдения) / О.А. Гончарова // Міжнар. ендокринологіч. журнал. – 2017. – № 2. – С. 102 – 110.
11.    Григор’єва Н.В. Показники 10-річного ризику основних остеопоротичних переломів та переломів стегнової кістки, визначені за допомогою української версії FRAX®, у жінок із переломами тіл хребців / Н.В. Григор’єва, В.В. Поворознюк // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2017. – № 1. – С. 16 – 23.
12.    Жердьова Н.М. Взаємозв’язок між депресивними розладами та станом когнітивної функції в пацієнтів похилого віку з цукровим діабетом 2-го типу / Н.М. Жердьова // Міжнар. ендокринологіч. журнал. – 2017. – № 2. – С. 25 – 30.
13.    Жердьова Н.М. Вплив периферичної діабетичної сенсомоторної нейропатії на стан когнітивних функцій у хворих на цукровий діабет 2-го типу похилого віку / Н.М. Жердьова // Міжнар. ендокринологіч. журнал. – 2017. – № 4. – С. 28 – 34.
14.    Жердьова Н.М. Стан когнітивних функцій у хворих на цукровий діабет 2-го типу зрілого віку залежно від статі, віку та рівня освіти / Н.М. Жердьова // Міжнар. ендокринологіч. журнал. – 2017. – № 5. – С. 34 – 38.
15.    Жердьова Н.М. Характеристика когнітивної сфери у пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу зрілого віку залежно від наявності депресивних станів / Н.М. Жердьова // Міжнар. ендокринологіч. журнал. – 2017. – № 1. – С. 75 – 80.
16.    Зубач О.Б. Фактори ризику переломів проксимального відділу стегнової кістки в жінок старших вікових груп / О.Б. Зубач, Н.В. Григор’єва, В.В. Поворознюк // Пробл. остеології. – 2017. – № 1. – С. 24 – 30.
17.    Исмаилов С.И. Динамика антропометрических показателей у женщин фертильного возраста с ожирением при различных схемах терапии / С.И. Исмаилов, М.Б. Абдувахабова // Міжнар. ендокринологіч. журнал. – 2017. – № 2. – С. 36 – 40.
18.    Івашківський О.І. Клінічний випадок остеопорозу хребта у хворого на аксіальний спондилоартрит: особливості діагностики та лікування / О.І. Івашківський, Т.А. Карасевська // Пробл. остеології. – 2016. – № 3 – 4. – С. 48 – 53.
19.    Карабань І.М. Агоністи дофамінових рецепторів у комплексній патогенетичній терапії хвороби Паркінсона / І.М. Карабань, Н.В. Карасевич // Міжнар. неврологіч. журнал. – 2017. – № 5 (91). – С. 52 – 58.
20.    Коваленко О.Є. Хронічна ішемія мозку у хворих з артеріальною гіпертензією та гіпотиреозом / О.Є. Коваленко, О.В. Литвин // Міжнар. ендокринологіч. журнал. – 2017. – № 1. – С. 120 – 126.
21.    Кузнецова С.М. Патогенетическая гетерогенность ишемического инсульта / С.М. Кузнецова // Здоров’я України. – 2017. – № 20 (417) (жовтень). – С. 33.
22.    Міщенко Л.А. Проблемні питання статинотерапії: кому призначати, який статин і в якій дозі? / Л.А. Міщенко // Здоров’я України. – 2017. – № 19 (416) (жовтень). – С. 38.
23.    Морозова О.Г. Головная боль: диагностический алгоритм в общетерапевтической практике / О.Г. Морозова // Здоров’я України. – 2017. – № 20 (417) (жовтень). – С. 34 – 35.
24.    Ончул Л. Как и для чего правильно оформить пристатейный список литературы / Лариса Ончул // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2017. – № 2. – С. 45 – 46.
25.    Ончул Л. Плагиат в научных статьях и как его избежать / Лариса Ончул // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2017. – № 2. – С. 47 – 48.
26.    Оптимізація лікування моторних і когнітивних розладів при ішемічному інсульті / Т.І. Насонова, О.В. Клименко, Т.В. Колосова та ін. // Міжнар. неврологіч. журнал. – 2017. – № 5 (91). – С. 97 – 104.
27.    Поворознюк В.В. Алгоритм ранньої діагностики гетеро топічної осифікації у хворих із травмою хребта та спинного мозку / В.В. Поворознюк, М.А. Бистрицька, Н.І. Балацька // Міжнар. неврологіч. журнал. – 2017. – № 5 (91). – С. 89 – 94.
28.    Поворознюк В.В. Біль у нижній частині спини: сучасний погляд на проблему / В.В. Поворознюк, М.А. Бистрицька // Пробл. остеології. – 2016. – № 3 – 4. – С. 5 – 16.
29.    Поворознюк В.В. Вплив соматотропного гормону на стан скелетної м’язової тканини в осіб старших вікових груп / В.В. Поворознюк, Н.І. Дзерович // Пробл. остеології. – 2016. – № 3 – 4. – С. 30 – 34.
30.    Поворознюк В.В. Зв’язок жирової маси й кісткової тканини в чоловіків / В.В. Поворознюк, А.С. Мусієнко // Пробл. остеології. – 2016. – № 3 – 4. – С. 35 – 43.
31.    Поворознюк В.В. Мінеральна щільність кісткової тканини у жінок молодого віку з ювенільним ідіопатичним артритом / В.В. Поворознюк, М.Б. Джус // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2017. – № 2. – С. 15 – 20.
32.    Поворознюк В.В. Мінеральна щільність та якість кісткової тканини в чоловіків з ожирінням / В.В. Поворознюк, А.С. Мусієнко // Міжнар. ендокринологіч. журнал. – 2017. – № 1. – С. 14 – 22.
33.    Поворознюк В.В. Сучасний погляд на діагностику болю в нижній частині спини / В.В. Поворознюк, Т.Є. Шинкаренко // Пробл. остеології. – 2017. – № 1. – С. 31 – 43.
34.    Поєднана патологія кісткової тканини: остеопороз та остеомаляція в пацієнтки із хворобою Паркінсона (Опис клінічного випадку) / В.В. Поворознюк, А.С. Мусієнко, Т.В. Парахіна, М.А. Бистрицька // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2017. – № 1. – С. 47 – 51.
35.    Показники вертебрального больового синдрому та функціонального тестування в жінок старших вікових груп з переломами тіл хребців / Н.В. Григор’єва, Т.В. Орлик, О.С. Рибіна, В.В. Поворознюк // Пробл. остеології. – 2017. – № 1. – С. 16 – 23.
36.    Сабадаш В.Є. Ефективність сучасної терапії хворих літнього віку на гіпертонічну хворобу та остеопороз / В.Є. Сабадаш, С.С. Левенець // Пробл. остеології. – 2017. – № 1. – С. 48 – 51.
37.    Свиридова Н.К. Ефективність поєднання низьких доз диклофенаку та комплексу вітамінів групи В при лікуванні болю у спині / Н.К. Свиридова // Міжнар. неврологіч. журнал. – 2017. – № 5 (91). – С. 61 – 67.
38.    Структурно-функціональний стан кісткової тканини в пацієнтів із травмою хребта та спинного мозку через 5 та більше років після травми / В.В. Поворознюк, М.А. Бистрицька, Н.І. Балацька, О.В. Мухайдлі // Пробл. остеології. – 2017. – № 1. – С. 5 – 10.
39.    Ткач С.М. Гастроэнтерологические осложнения ожирения / С.М. Ткач, Л.О. Онищук, Т.В. Чеверда // Здоров’я України. – 2017. – № 19 (416) (жовтень). – С. 74 – 76.
40.    Тромбопрофілактика в Україні: сучасні вікові тенденції. До дня боротьби з тромбоутворенням / Ю.В. Давидова, С.М. Кузнєцова, В.В. Батушкін та ін. [С.В. Сало, І.Г. Криворчук, Ю.В. Давидова]; Підгот. І. Кравець // Здоров’я України. – 2017. – № 20 (417) (жовтень). – С. 6.
41.    Українська версія FRAX: створення та впровадження в клінічну практику: [прес-конференція] / В.В. Безруков, J.A. Kanis, В.В. Поворознюк та ін. [Н.В. Григор’єва, М.О. Корж, С.С. Страфун, Ф.В. Климовицький]; Підгот. Н. Купріненко // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2017. – № 1. – С. 52 – 55.
42.    Фосфопенічна остеомаляція (опис клінічного випадку) / В.В. Поворознюк, М.А. Бистрицька, А.С. Мусієнко та ін. [Н.І. Балацька, О.І. Балик, А.А. Ткачук] // Пробл. остеології. – 2017. – № 1. – С. 52 – 58.
43.    Целуйко В.И. Лечение пожилых пациентов с артериальной гипертензией в Украине: рекомендации и реальная практика / В.И. Целуйко // Здоров’я України. – 2017. – № 19 (416) (жовтень). – С. 28 – 29. [В статье представлены результаты исследования СИСТЕМА-2].