Архів надходжень до картотеки за 26.10.2017 р.

1.    Бачинська Н.Ю. Особливості синдрому помірних когнітивних порушень у пацієнтів різного віку при коморбідності дисциркуляторной енцефалопатії з метаболічним синдромом / Н.Ю. Бачинська, О.О. Копчак, В.О. Холін: Мат. наук.-практ. конф. з міжнар. участю «Актуальні питання діагностики та лікування захворювань нервової системи» (Київ, 12-13 жовтня 2017 р.) // Укр. неврологіч. журнал. – 2017. – № 3. – С. 62 – 63.
2.    Виленский Ю. Маньковские. Эпоха и судьбы / Ю. Виленский, В. Яснопольская. – К. – 183 с.
3.    Возрастные особенности иммунных реакций при развитии хронического болевого синдрома у животных / И.Ф. Лабунец, А.Е. Родниченко, Г.И. Парамонова и др. [В.М. Кирик, Н.В. Сыкало, В.В. Олар, Г.М. Бутенко, В.В. Безруков] // Журн. НАМН України. – 2016. – № 3 – 4. – С. 298 – 306.
4.    Гапєєнко Д.Д. Особливості біологічних ефектів за умов поєднаного впливу іонізуючого випромінювання та іонів важких металів у клітинах in vitro: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. б. н.: 03.00.01 – радіобіологія / Д.Д. Гапєєнко. – К., 2017. – 24 с.
5.    Довгань Р.С. Експериментальне обґрунтування сумісного застосування антигіпертензивних та метаболічних препаратів за умов артеріальної гіпертензії: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д. мед. н.: 14.03.05 – фармакологія / Р.С. Довгань. – К., 2017. – 34 с.
6.    ЕНЦИКЛОПЕДІЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ. Т. 16: Куз – Лев. – К.: Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. – 711 с. – ISBN 966-02-2074-X, 978-966-02-7998-8 (T.16).
7.    ЕНЦИКЛОПЕДІЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ. Т. 17: Лег – Лощ. – К.: Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. – 711 с. – ISBN 966-02-2074-X, 978-966-02-7999-5 (T.17).
8.    Исаева А.С. Статины и здоровье женщины: влияние на сердечно-сосудистую и репродуктивную системы / А.С. Исаева, В.И. Волков // Рац. фармакотерапія. – 2017. – № 3 (44). – С. 45 – 50.
9.    Калюжная Л.Д. Хронический зуд / Л.Д. Калюжная // Здоров’я України. – 2017. – № 18 (415) (вересень). – С. 36.
10.    Коган Б.Г. Инновационные подходы в комбинированном лечении онихо- и дерматомикозов у пациентов разных возрастных групп. Новый опыт клинического применения препаратов в практике врача-дерматовенеролога / Б.Г. Коган, Е.А. Верба // Укр. журн. дерматол., венерол., косметології. – 2017. – № 3 (66). – С. 63 – 68.
11.    Мархонь Н.О. Нейрофармакологічна активність фіто екстрактів та екстракту маточного молочка за умов експериментального метаболічного синдрому: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. б. н.: 14.03.05 – фармакологія / Н.О. Мархонь. – К., 2017. – 24 с.
12.    Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання діагностики та лікування захворювань нервової системи» (Київ, 12-13 жовтня 2017 року) // Укр. неврологіч. журнал. – 2017. – № 3. – С. 62 – 78.
13.    Нефьодов О.О. Фармакологічний аналіз нейропротекції за умов експериментального алергічного енцефаломієліту: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д. мед. н.: 14.03.05 – фармакологія / О.О. Нефьодов. – К., 2017. – 36 с.
14.    Пасієшвілі Л.М. Цукровий діабет 2 типу та ішемічна хвороба серця у жінок – коморбідна патологія з підвищеним ризиком розвитку остеопорозу / Л.М. Пасієшвілі, А.А. Заздравнов, Н.М. Железнякова // Укр. терапевтич. журнал. – 2017. – № 3. – С. 26 – 31.
15.    Скибчик В.А. Резистентна артеріальна гіпертензія у літніх пацієнтів: пошук оптимальної фармакотерапевтичної стратегії / В.А. Скибчик, С.Д. Бабляк, Г.В. Світлик // Рац. фармакотерапія. – 2017. – № 3 (44). – С. 52 – 58.
16.    Статины: учет клинически значимого взаимодействия с другими препаратами при ведении пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Рекомендации Американской ассоциации сердца (октябрь 2016 г.) // Рац. фармакотерапія. – 2017. – № 3 (44). – С. 76 – 90.
17.    Товажнянская Е.Л. Оптимальная терапия когнитивных нарушений у пациентов с цереброваскулярными заболеваниями / Е.Л. Товажнянская // Здоров’я України. – 2017. – № 18 (415) (вересень). – С. 76.
18.    Царенко А.В. Проблеми розвитку системи паліативної та хоспісної допомоги в умовах постаріння населення України / А.В. Царенко, В.В. Чайковська // Журн. НАМН України. – 2016. – № 3 – 4. – С. 426 – 434.