Архів надходжень до картотеки за 09.10.2017 р.

1.    Диуретики в лечении хронической сердечной недостаточности: комбинированная терапия фуросемидом и спиролактоном / Л.М. Ена, И.В. Мудрук, А.М. Христофорова, В.А. Ярош // Здоров’я України. – 2017. – № 4 (53) (вересень). – С. 34 – 35.
2.    Ішемічний інсульт на тлі метаболічного синдрому: предиктори несприятливого функціонального виходу / В.В. Бабенко, В.О. Ярош, Ю.А. Борхаленко та ін. [О.А. Єпанчінцева, Б.М. Тодуров: Мат. ХVIII Нац. конгр. кардіологів України (Київ, 20-22 вересня 2017 р.) // Укр. кардіологіч. журнал. – 2017. – Дод. 1. – С. 168 – 169.
3.    Клінічні випадки в невідкладній кардіології. Додаток № 1 до тематичного номеру газети «Здоров’я України» «Кардіологія. Ревматологія. Кардіохірургія» № 4. Вересень 2017 / Під ред. О.М. Пархоменка. – К.: ТОВ «Тематичний проект «Здоров’я України 21 сторіччя», 2017. – 98 с.
4.    Лікування клапанних вад серця / За ред. В.М. Коваленка, О.Г. Несукай. – К.: Моріон, 2017. – 64 с. – ISBN 978-966-2066-69-2.
5.    Матеріали ХVIII Національного конгресу кардіологів України (Київ, 20-22 вересня 2017 р.) // Укр. кардіологіч. журнал. – 2017. – Дод. 1. – 183 с.
6.    Міщенко Л.А. Проблемні питання статинотерапії: кому призначати, який статин і в якій дозі? / Л.А. Міщенко // Здоров’я України. – 2017. – № 4 (53) (вересень). – С. 48.
7.    Нетяженко В.З. Лікар, науковець, педагог. До 90-річчя від дня народження О.Й. Грицюка / В.З. Нетяженко, Т.Й. Мальчевська, В.С. Потаскалова. – К.: КІМ, 2014. – 160 с. – ISBN 978-966-1547-74-1.
8.    Пархоменко А.Н. Статины при остром коронарном синдроме: вторичная профилактика или экстренная помощь? / А.Н. Пархоменко // Здоров’я України. – 2017. – № 4 (53) (вересень). – С. 18 – 19.
9.    Поворознюк В.В. Лечение остеоартрита сегодня: на острие проблемы. По мат. ІІІ Научн.-практ. конф. «Междисциплинарные проблемы ревматологии» (Киев, 17 мая 2017 г.) / В.В. Поворознюк // Здоров’я України. – 2017. – № 4 (53) (вересень). – С. 50 – 51.
10.    Проблеми здоров’я і тривалості життя в сучасних умовах (посібник) / Під ред. В.М. Коваленка, В.М. Корнацького. – К.: ДУ «ННЦ «Ін-т кардіол. ім. акад. М.Д. Стражеска», 2017. – 299 с.