Архів надходжень до картотеки за 22.09.2017 р.

1.    VІ Міжнар. мед. конгр. «Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я України». Мат. конгр. (Київ, 25-27 квітня 2017 р.). – К., 2017. – 183 с.
2.    Аспирин пожилым пациентам. О риске и пользе // Новости медицины и фармации. – 2017. – № 9 (621). – С. 10.
3.    Возраст, нагрузка врача и риск необоснованного назначения антибиотиков // Новости медицины и фармации. – 2017. – № 9 (621). – С. 10.
4.    Карабань И.Н. Современные представления о нейропсихологических нарушениях при болезни Паркинсона / И.Н. Карабань, Н.В. Карасевич // Журн. неврології ім. Б.М. Маньковського. – 2017. – № 2. – С. 53 – 60.
5.    Комбінована терапія хвороби Альцгеймера // НЕЙРОNews. – 2017. – № 5. – С. 54 – 56.
6.    Кузнецов В.В. Полушарные особенности влияния церебролизина на церебральную гемодинамику и биоэлектрическую активность головного мозга у больных, перенесших ишемический инсульта / В.В. Кузнецов, В.Н. Бульчак // Журн. неврології ім. Б.М. Маньковського. – 2017. – № 2. – С. 36 – 46.
7.    Кузнецова С.М. Клинические аспекты применения цитиколина у пациентов с хроническими цереброваскулярными заболеваниями / С.М. Кузнецова, В.В. Кузнецов, М.С. Егорова // Журн. неврології ім. Б.М. Маньковського. – 2017. – № 2. – С. 17 – 24.
8.    Кузнецова С.М. Мелатонининергические антидепрессанты в терапии постинсультной депрессии / С.М. Кузнецова, С.Ф. Глушко // Журн. неврології ім. Б.М. Маньковського. – 2017. – № 2. – С. 47 – 52.
9.    Міщенко Л.А. Проблемні питання статинотерапії: кому призначати, який статин і в якій дозі? / Л.А. Міщенко // Здоров’я України. – 2017. – № 15 – 16. – С. 42.
10.    Новые европейские рекомендации по лечению подагры (EULAR, 2016) // Новости медицины и фармации. – 2017. – № 612. – С. 18.
11.    Орлик О. Новини про вічне, або Нові дослідження про харчування та метаболічні захворювання / О. Орлик // Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. – 2017. – № 3. – С. 51 – 56.
12.    Орос М.М. Мігрень та її ускладнення: причини, діагностика лікування: [За підсумками науково-практичного семінару, м. Одеса, 30-31 травня 2017 р.] / М.М. Орос // Здоров’я України. – 2017. – № 15 – 16. – С. 64 – 65.
13.    Павлов І.П. Проблема сну / І.П. Павлов // Журн. неврології ім. Б.М. Маньковського. – 2017. – № 2. – С. 64 – 73.
14.    Паліативна допомога в Україні: сьогодення та перспективи / А. Антонова, Л. Брацюнь, А. Роханський та ін. // Здоров’я України. – 2017. – № 15 – 16. – С. 7.
15.    Поворознюк В.В. Вітамін D та старіння / В.В. Поворознюк, Н.І. Балацька // VІ Міжнар. мед. конгр. «Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я України». Мат. конгр. (Київ, 25-27 квітня 2017 р.). – К., 2017. – С. 135.
16.    Прегіпертензія в осіб молодшого віку та ризик деменції у похилому віці // Артеріальна гіпертензія. – 2017. – № 4 (54). – С. 73 – 74.
17.    Про геронтологію та академіка В.В. Фролькіса: [За мат. статті О.А. Палієнка «Становлення геронтології в Україні у ХХ столітті: внесок академіка В.В. Фролькіса». Наук. праці історичного факультету Запорізьк. нац. ун-ту, 2014, вип. ХХХІХ, с. 331 – 334] // Практикуючий лікар. – 2017. – № 2. – С. 54 – 56.
18.    Прокопенко Н.О. Геронтотехнологія, як напрямок медико-соціальних інновацій / Н.О. Прокопенко // VІ Міжнар. мед. конгр. «Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я України». Мат. конгр. (Київ, 25-27 квітня 2017 р.). – К., 2017. – С. 135 – 136.
19.    Роль статинів у профілактиці інсультів є недооціненою // Артеріальна гіпертензія. – 2017. – № 4 (54). – С. 71 – 73.
20.    Сидорова Н.Н. Нарушение когнитивной функции при артериальной гипертензии: поиски решения проблемы «поражения от успеха» / Н.Н. Сидорова // Therapia. – 2017. – № 7 – 8 (122). – С. 6 – 12.
21.    Скрипченко А.Г. Характеристика психоэмоционально-мнестических функций, вегетативных изменений и качества жизни при начальных стадиях дисциркуляторной энцефалопатии различного генеза / А.Г. Скрипченко // Сімейна медицина. – 2017. – № 3. – С. 38 – 43. – 9417-от.
22.    Спосіб підвищення бронхіальної прохідності у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень похилого віку: інформ. лист / Уклад. Е.О. Асанов, Л.Г. Полягушко, Є.Д. Осьмак, І.А. Диба. – К., 2016. – № 48. – 4 с.
23.    Стеженская Е.И. Дорогой длинною… Воспоминания / Е.И. Стеженская. – К.: Вид. Пугач О.В., 2016. – 84 с. – ISBN 978-966-8359-32-3.
24.    Сучасний підхід до корекції клімактеричних розладів у жінок з фізіологічною менопаузою та після оваріоектомії / Н.І. Геник, Л.В. Гінчицька, І.В. Левицький та ін. [О.В. Нейко, Р.В. Гоцанюк] // Галицький лік. вісник. – 2017. – № 2. – С. 15 – 17.
25.    Терапія статинами не захищає людей похилого віку від серцево-судинних подій / B.H. Han et al.; Підгот. О. Торбас, Г.Д. Радченко // Артеріальна гіпертензія. – 2017. – № 3 (53). – С. 62.
26.    Фонякин А.В. Профилактика инсульта. Рекомендации по антигипертензивной терапии / А.В. Фонякин, Л.А. Гераскина // Практич. ангіологія. – 2017. – № 2. – С. 26 – 32.
27.    Фролькіс В.В. Механізми старіння і продовження життя: [Журн. «Наука і життя», № 9, 1985, с. 60 – 65 і № 10, 1985, с. 75 – 80 (із незначними змінами та скороченнями), перекл. О. Власко] / В.В. Фролькіс // Практикуючий лікар. – 2017. – № 2. – С. 57 – 66.
28.    Харковлюк-Балакіна Н.В. Професійна реабілітація працівників старшого віку в сучасних умовах трудової діяльності / Н.В. Харковлюк-Балакіна, К.В. Медвидчук // VІ Міжнар. мед. конгр. «Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я України». Мат. конгр. (Київ, 25-27 квітня 2017 р.). – К., 2017. – С. 133.
29.    Шатило В.Б. Застосування інтервальних нормобаричних гіпоксичних тренувань для усунення пре діабетичних порушень вуглеводного обміну у осіб літнього віку / В.Б. Шатило, І.А. Антонюк-Щеглова, В.П. Чижова // VІ Міжнар. мед. конгр. «Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я України». Мат. конгр. (Київ, 25-27 квітня 2017 р.). – К., 2017. – С. 136.