Нові надходження до бібліотеки (27.11.2017 р.)

ЖУРНАЛИ

1.    Боль. Суставы. Позвоночник. – 2016. – № 3.
2.    Боль. Суставы. Позвоночник. – 2016. – № 4.
3.    Боль. Суставы. Позвоночник. – 2017. – № 1.
4.    Боль. Суставы. Позвоночник. – 2017. – № 2.
5.    Вісник ортопедії, травматології та протезування. – 2017. – № 2.
6.    Врачебное дело. – 2016. – № 7 – 8.
7.    Врачебное дело. – 2017. – № 7.
8.    Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2017. – № 1.
9.    Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2017. – № 2.
10.    Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2017. – № 3.
11.    Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2017. – № 4.
12.    Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2017. – № 5.
13.    Міжнародний медичний журнал. – 2017. – № 3.
14.    Міжнародний неврологічний журнал. – 2017. – № 5.
15.    НЕЙРОNews. – 2017. – № 6.
16.    НЕЙРОNews. – 2017. – № 7 – 8.
17.    Освіта України. Спецвипуск газети. – 2017. – № 11 (59) (листопад).
18.    Практична ангіологія. Збірник клінічних рекомендацій. – К.: Вид. дім «Здоров’я України. Мед. видання», 2017. – 118 с.
19.    Проблемы криобиологии и криомедицины. – 2016. – Т. 26. – № 1.
20.    Проблеми остеології. – 2016. – № 1.
21.    Проблеми остеології. – 2016. – № 2.
22.    Проблеми остеології. – 2016. – № 3 – 4.
23.    Проблеми остеології. – 2017. – № 1.
24.    Проблеми травматології та остеосинтезу. – 2017. – № 1 – 2.
25.    Судинні захворювання головного мозку. – 2017. – № 3 – 4.
26.    Сучасна гастроентерології. – 2017. – № 5.
27.    Фізіологічний журнал. – 2017. – № 4.

ГАЗЕТИ

28.    Ваше здоров’я. – 2017. – № 43 – 44.
29.    Ваше здоров’я. – 2017. – № 45 – 46.
30.    Здоров’я України. – 2017. – № 19 (416) (жовтень).
31.    Здоров’я України. – 2017. – № 20 (417) (жовтень).
32.    Здоров’я України. – 2017. – № 3 (40) (жовтень). Пульмонологія. Алергологія. Риноларингологія.
33.    Здоров’я України. – 2017. – № 3 (29) (вересень). Хірургія. Ортопедія. Травматологія.
34.    Здоров’я України. – 2017. – № 4 (50) (жовтень). Онкологія.
35.    Новости медицины и фармации. – 2017. – № 12 (627).

КНИГИ

36.    № 23298 – Сергієнко В.О. Діабетична кардіоваскулярна автономна нейропатія / В.О. Сергієнко, О.О. Сергієнко. – Львів: Львів. НМУ ім. Данила Галицького, 2016. – 264 с. – ISBN 978-966-2215-24-3.
37.    ІНСУЛЬТ. Інформація для всіх, кого це стосується / Під ред. М.Є. Поліщука. – Вид. п’яте, перероб. та доп. – К.: Видавець Д.В. Гуляєв, 2017. – 68 с.
38.    Владина К. Тридцать и одна… Новеллы / К. Владина. – М.: Изд-во «Реал-А», 2004. – 384 с. – ISBN 5-93444-020-9.
39.    Введення у соціальну роботу. Навч. посібник. – К.: Фенікс, 2001. – 288 с. – ISBN 966-651-026-х.
40.    № 20059-u. Hormones in ageing and longevity / S. Rattan, R. Sharma. – Switzerland: Springer, 2017. – 338 p. – ISBN 978-3-319-63000-7; 978-3-319-63001-4 (eBook).
41.    Дмитро Зербіно – життя, присвячене науці (до 90-річчя від дня народження) / Уклад. О.П. Малюк, Н.М. Бродс, М.С. Надрага, С.В. Васільєва, О.М. Кріль. – Львів, 2017. – 184 с. – (Біобібліографія вчених України).
42.    Сьомий науково-освітній форум «Академія інсульту». Мат. форуму (Київ, 9-10 листопада 2017 р.). – К., 2017. – 38 с.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

43.    № 23299 – Рекомендації щодо діагностики та лікування хвороби Паркінсона / За ред. І.М. Карабань. – К.: ТОВ «Мед. журн. НЕЙРОНьюс», 2017. – 84 с.

ДИСЕРТАЦІЇ

44.    № 330д – Крочак С.П. Фактори ризику, особливості клінічного перебігу та лікування первинного остеоартроз колінних суглобів у жінок старших вікових груп з порушеннями структурно-функціонального стану кісткової тканини: Дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.12 – ревматологія / С.П. Крочак. – К., 2016. – 200 с.
45.    № 331д – Ярош В.О. Хронічна серцева недостатність зі збереженою фракцією викиду у хворих на гіпертонічну хворобу в похилому віці: вплив довготривалої терапії спіронолактоном та триметазидином: Дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / В.О. Ярош. – К., 2017. – 183 с.

АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ

46.    № 4174а – Крочак С.П. Фактори ризику, особливості клінічного перебігу та лікування первинного остеоартроз колінних суглобів у жінок старших вікових груп з порушеннями структурно-функціонального стану кісткової тканини: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.12 – ревматологія / С.П. Крочак. – Лиман, 2016. – 20 с.
47.    № 4173а – Ярош В.О. Хронічна серцева недостатність зі збереженою фракцією викиду у хворих на гіпертонічну хворобу в похилому віці: вплив довготривалої терапії спіронолактоном та триметазидином: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / В.О. Ярош. – К., 2017. – 18 с.
48.    Скоропад К.М. Поширеність, клініко-біохімічні особливості перебігу поєднаного алкогольного ураження печінки та підшлункової залози і обґрунтування способів лікування: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.36 – гастроентерологія / К.М. Скоропад. – Дніпро, 2017. – 20 с.

ВІДБИТКИ

49.    № 9418 – Купновицкая И.Г. Расстройства сна и их лечение // Здоров’я України. – 2017. – № 2 (41) (червень). – С. 58 – 59.