Нові надходження до бібліотеки (30.10.2017 р.)

ЖУРНАЛИ

1.    Акушерство. Гінекологія. Генетика. – 2016. – № 1.
2.    Акушерство. Гінекологія. Генетика. – 2016. – № 2.
3.    Акушерство. Гінекологія. Генетика. – 2016. – № 3.
4.    Акушерство. Гінекологія. Генетика. – 2016. – № 4.
5.    Акушерство. Гінекологія. Генетика. – 2017. – № 1.
6.    Вісник серцево-судинної хірургії. – 2017. – № 2.
7.    Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. – 2017. – № 4.
8.    Журнал НАМН України. – 2016. – № 3 – 4.
9.    Ліки України плюс. – 2017. – № 3.
10.    Ліки України. – 2017. – № 4.
11.    Ліки України. – 2017. – № 6.
12.    Medicine review. – 2017. – № 2 (45). Кардиология.
13.    Міжнародний неврологічний журнал. – 2017. – № 4.
14.    Мистецтво лікування. – 2017. – № 6 – 7.
15.    Освіта України. Спецвипуск газети. – 2017. – № 10 (58) (жовтень).
16.    Почки. – 2017. – № 2.
17.    Проблемы старения и долголетия. – 2017. – № 1 – 2.
18.    Раціональна фармакотерапія. – 2017. – № 3.
19.    Серцева недостатність та коморбідні стани. – 2017. – № 2.
20.    Серце і судини. – 2017. – № 3.
21.    Східно-європейський журнал хвороби Паркінсона й екстрапірамідних захворювань. – 2016. – № 3.
22.    Східно-європейський журнал хвороби Паркінсона й екстрапірамідних захворювань. – 2016. – № 4.
23.    Східно-європейський журнал хвороби Паркінсона й екстрапірамідних захворювань. – 2017. – № 1.
24.    Український журнал дерматології, венерології, косметології. – 2017. – № 3.
25.    Український кардіологічний журнал. – 2017. – № 3.
26.    Український кардіологічний журнал. – 2017. – № 4.
27.    Український кардіологічний журнал. – 2017. – Дод. 1. Матеріали XVIII Національного конгресу кардіологів України (Київ, 20-22 вересня 2017 р.).
28.    Український неврологічний журнал. – 2017. – № 3.
29.    Український терапевтичний журнал. – 2017. – № 3.
30.    Фармацевтичний журнал. – 2017. – № 2.
31.    European Heart Journal. – 2017. – Vol. 38, № 18.
32.    European Heart Journal. – 2015. – Vol. 17, Suppl. G.
33.    European Heart Journal. – 2016. – Vol. 18, Suppl. C.

ГАЗЕТИ

34.    Ваше здоров’я. – 2017. – № 39 – 40.
35.    Здоров’я України. – 2017. – № 17 (414) (вересень).
36.    Здоров’я України. – 2017. – № 18 (415) (вересень).
37.    Здоров’я України. – 2017. – № 3 (45) (вересень). Гастроентерологія. Гепатологія. Колопроктологія.
38.    Здоров’я України. – 2017. – № 4 (53) (вересень). Кардіологія. Ревматологія. Кардіохірургія.
39.    НЕВРОНьюс. – 2016. – Вып. 12 (26) (декабрь).
40.    НЕВРОНьюс. – 2017. – Вып. 1 (27) (январь).
41.    НЕВРОНьюс. – 2017. – Вып. 4 (30) (апрель).
42.    НЕВРОНьюс. – 2017. – Вып. 7 – 8 (33 – 34) (июль – август).
43.    НЕВРОНьюс. – 2017. – Вып. 9 (35) (сентябрь).

КНИГИ

44.    № 23293 – Проблеми здоров’я і тривалості життя в сучасних умовах (посібник) / Під ред. В.М. Коваленка, В.М. Корнацького. – К., 2017. – 209 с.
45.    № 23292 – Трансплантація мононуклеарних стовбурових клітин пуповидної крові в комплексі лікування синдрому хронічної серцевої недостатності: монографія / М.В. Костилєв, В.Ф. Оніщенко, Т.М. Доманський та ін. [П.П. Клименко, Р.В. Салютін, А.А. Стасенко, А.В. Якушев, М.Ф. Соколов]; за ред. М.В. Костилєва, В.Ф. Оніщенка. – К: Агат-Принт, 2017. – 160 с. – ISBN 978-966-97604-0-1.
46.    № 23295 – Ішемічна хвороба серця у пацієнтів із цукровим діабетом: монографія / А.В. Руденко, О.І. Мітченко, В.В. Гутовський та ін. [В.Ю. Романов, М.М. Гельмедова]; за заг. ред. А.В. Руденка, О.І. Мітченко. – К.: Агат-Принт, 2016. – 181 с. – ISBN 978-966-97211-9-8.
47.    Лікар, науковець, педагог. До 90-річчя від дня народження О.Й. Грицюка / В.З. Нетяженко, Т.Й. Мальчевська, В.С. Потаскалова. – К.: КІМ, 2014. – 160 с. – ISBN 978-966-1547-74-1.
48.    Лікування клапанних вад серця / За ред. В.М. Коваленка, О.Г. Несукай. – К.: Моріон, 2017. – 64 с. – ISBN 978-966-2066-69-2.
49.    Клінічні випадки в невідкладній кардіології. Додаток № 1 до тематичного номеру газети «Здоров’я України» «Кардіологія. Ревматологія. Кардіохірургія», № 4, вересень, 2017 / Під ред. О.М. Пархоменка // Здоров’я України. – 2017. – № 4. – Дод. 1 (вересень). – 98 с.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

50.    Застосування інтервальних нормобаричних гіпоксичних тренувань у хворих похилого віку з хронічним обструктивним захворюванням легень: метод. реком. (42.17/86.17) / Уклад. Е.О. Асанов, В.Г. Сліпченко, Л.Г. Полягушко та ін. [І.А. Диба, Є.Д. Осьмак]. – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-цтво «Політехніка», 2017. – 28 с.

АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ

51.    Гапєєнко Д.Д. Особливості біологічних ефектів за умов поєднаного впливу іонізуючого випромінювання та іонів важких металів у клітинах in vitro: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. б. н.: 03.00.01 – радіобіологія / Д.Д. Гапєєнко. – К., 2017. – 24 с.
52.    Гринь І.В. Фармакологічна ефективність мазі на основі тіотриазоліну та наночасток срібла при експериментальному термічному ушкодженні шкіри: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.03.05 – фармакологія / І.В. Гринь. – К., 2017. – 23 с.
53.    Довгань Р.С. Експериментальне обґрунтування сумісного застосування антигіпертензивних та метаболічних препаратів за умов артеріальної гіпертензії: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д. мед. н.: 14.03.05 – фармакологія / Р.С. Довгань. – К., 2017. – 34 с.
54.    Дунаєва І.П. Адипонектинемія та асоційовані фактори кардіоваскулярного ризику у хворих на цукровий діабет 2 типу з неалкогольною жировою хворобою печінки та їх нутрієнтна корекція: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.14 – ендокринологія / І.П. Дунаєва. – К., 2017. – 26 с.
55.    Мархонь Н.О. Нейрофармакологічна активність фітоекстрактів та екстракту маточного молочка за умов експериментального метаболічного синдрому: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. б. н.: 14.03.05 – фармакологія / Н.О. Мархонь. – К., 2017. – 24 с.
56.    Нефьодов О.О. Фармакологічний аналіз нейропротекції за умов експериментального алергічного енцефаломієліту: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д. мед. н.: 14.03.05 – фармакологія / О.О. Нефьодов. – К., 2017. – 36 с.
57.    Фалюш О.А. Вплив наночастинок золота на органи статевої системи самців щурів і клітини та тканини андрогензалежного раку передміхурової залози: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. б. н.: 14.01.14 – ендокринологія / О.А. Фалюш. – К., 2017. – 22 с.
58.    Шляхтич С.Л. Оптимізація лікування дифузного токсичного зоба на підставі клініко-імунологічних особливостей перебігу захворювання: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.14 – ендокринологія / С.Л. Шляхтич. – К., 2017. – 24 с.