Архів надходжень до картотеки за 23.01.2017 р.

1.    Henry D. Врачи и фармацевтические компании: по истечении многих лет сговор сохраняется / D. Henry // Судинні захворювання головного мозку. – 2016. – № 3 – 4. – С. 57 – 58.
2.    Javed S. Как избавится от боли: лечение диабетической нейропатии / S. Javed, U. Alam, R.A. Malik // Диабет. Ожирение. Метаболич. синдром. – 2016. – № 6 (V). – С. 40 – 54.
3.    Mirza F. Вторичный остеопороз: патофизиология и лечение / F.Mirza, E. Canalis // Здоров’я України. – 2016. – № 23 (396). – С. 7.
4.    Аналіз причин післяопераційних ускладнень у хворих похилого та старечого віку з гострим калькульозним холециститом / В.К. Чурпій, С.М. Василюк, І.К. Чурпій, К.Л. Чурпій // Галицький лік. вісник. – 2016. – Т. 23. – № 3. – Ч. 3. – С. 92 – 93.
5.    Бачинська Н.Ю. Когнітивні функції та особливості обміну лептину у хворих різного віку з дисциркуляторной енцефалопатією та метаболічним синдромом / Н.Ю. Бачинська, О.О. Копчак // Укр. неврологіч. журнал. – 2016. – № 4. – С. 26 – 32.
6.    Бердимухамедов Г. Лікарські рослини Туркменістану. Ч. VI / Г. Бердимухамедов. – Україна, 2016. – 327 с.
7.    Бердимухамедов Г. Лікарські рослини Туркменістану. Ч. VII / Г. Бердимухамедов. – Україна, 2016. – 358 с.
8.    Вежновець Т.А. Особливості емоційного інтелекту керівників установ охорони здоров’я з різним стажем роботи / Т.А. Вежновець // Лік. справа. – 2016. – № 3 – 4. – С.129 – 133.
9.    Головач І.Ю. Уратзнижуюча терапія при подагрі у практиці сімейного лікаря / І.Ю. Головач // Ліки України. – 2016. – № 10 (206). – С. 5 – 11.
10.    Дзюба Н.О. Новий патогенетично орієнтований спосіб лікування сухої форми вікової макулярної дегенерації / Н.О. Дзюба, А.М. Сергієнко // Галицький лік. вісник. – 2016. – Т. 23. – № 3. – Ч. 1. – С. 90 – 93.
11.    Жаринов О.И. Роль статинов в первичной профилактике сердечно-сосудистых осложнений / О.И. Жаринов // Здоров’я України. – 2016. – № 6 (49). – С. 5.
12.    Заводнова З.І. Сучасний погляд на первинний головний біль / З.І. Заводнова // Укр. неврологіч. журнал. – 2016. – № 4. – С. 13 – 17.
13.    Карабань І.М. Комбіноване застосування нутриціологіної корекції, грудо- та мануальної терапії в пацієнтів з немоторними виявами хвороби Паркінсона / І.М. Карабань, А.Й. Лабінський // Укр. неврологіч. журнал. – 2016. – № 4. – С. 55 – 58.
14.    Кінаш І.О. Порівняльна характеристика клінічних проявів та суб’єктивних відчуттів пацієнтів після проведення підготовки до ортопедичного лікування зубів, зруйнованих нижче рівня ясен / І.О. Кінаш, М.М. Рожко, А.Б. Костишин // Галицький лік. вісник. – 2016. – Т. 23. – № 3. – Ч. 2. – С. 9 – 10.
15.    Король А.Р. Экссудативная форма возрастной дегенерации макулы / А.Р. Король, О.С. Задорожный. – Одесса: ВМВ, 2016. – 208 с.
16.    Лечение когнитивного дефицита при болезни Альцгеймера // Нейро NEWS. – 2016. – № 10 (84). – С. 42 – 47.
17.    Менопауза: диагностика и лечение // Новости медицины и фармации. – 2016. – № 12 (588). – С. 22 – 26.
18.    Мхитарян Э.А. Депрессия у пациентов со смешанной деменцией / Э.А. Мхитарян // Здоров’я України. – 2016. – № 4 (39). – С. 44 – 45.
19.    На приеме пациент с острым бронхитом. Размышление терапевта // Здоров’я України. – 2016. – № 23 (396). – С.51 – 52.
20.    Настанова з клінічного харчування пацієнтів з інсультом / R. Wirth, Ch. Smoliner, M. Jager та ін. // Судинні захворювання головного мозку. – 2016. – № 3 – 4. – С. 21 – 31.
21.    Рациональная терапия боли в спине // Здоров’я України. – 2016. – № 4 (39). – С. 20, 22.
22.    Рекомендации по лечению болезни Паркинсона // Нейро NEWS. – 2016. – № 10 (84). – С. 57 – 65.
23.    Рекомендации по фармакотерапии большого депрессивного расстройства // Нейро NEWS. – 2016. – № 10 (84). – С. 48 – 56.
24.    Руководство по медикаментозному лечению мигрени // Нейро NEWS. – 2016. – № 5 (79). – С. 30 – 33.
25.    Синдром кашлю. Частина 1 / В.Є. Сабадаш, О.М. Барна, О.О. Погребняк та ін. // Мистецтво лікування. – 2016. – № 7 – 8 (133 – 134). – С. 35 – 38.
26.    Терещенко А.Р. Когнитивные нарушения после инсульта как значимый фактор инвалидизации населения / А.Р. Терещенко // Укр. неврологіч. журнал. – 2016. – № 4. – С. 67 – 69.
27.    Тихонова С. Мультидисциплінарний підхід у веденні пацієнтів із комор бідною патологією – цукровий діабет 2 типу та артеріальна гіпертензія / С. Тихонова // Диабет. Ожирение. Метаболич. синдром. – 2016. – № 6 (V). – С. 70 – 79.
28.    Ткаченко С.С. Електрофізіологічний аналіз активності рефлекторних дуг спинного мозку в умовах експериментальної менопаузи: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.03.03 – нормальна фізіологія / С.С. Ткаченко. – Львів, 2016. – 19 с.
29.    Фармакотерапия остеопороза у мужчин / И.И. Князькова, Н.В. Кузьминова, Н.Ю. Осовская, М.В. Богун // Врачеб. дело. – 2016. – № 3 – 4. – С. 95 – 100.
30.    Хірургічне лікування патології жовчних проток у похилому і старечому віці / О.Є. Каніковський, Я.В. Карий, Ю.В. Бабійчук, Д.О. Каніковський // Галицький лік. вісник. – 2016. – Т. 23. – № 3. – Ч. 2. – С. 6 – 8.
31.    Холин В.А. Влияние эмоционально-когнитивной стимуляции на функциональное состояние центральной нервной системы при старении (клинико-экспериментальное исследование): Дис. на соискание уч. степени к. мед. н.: 14.03.03 – нормальная физиология / В.А. Холин. – К., 2015. – 160 с.
32.    Чернобыль: уроки… и после / О.А.Панченко, И.И. Кутько, В.А. Моляко и др. – К.: КВИЦ, 2016. – 406 с. – ISBN 978-617-697-056-9.
33.    Шуба Н.М. Подагра та супутні захворювання: роль сучасної урикозуричної терапії у запобіганні ускладненням / Н.М. Шуба, С.І. Сміян // Здоров’я України. – 2016. – № 6 (49). – С. 3, 6.
34.    Ягнюк А.І. Стан спланхничного кровотоку при перитоніті у хворих похилого віку / А.І. Ягнюк, А.В. Трофімова // Галицький лік. вісник. – 2016. – Т. 23. – № 3. – Ч. 3. – С. 114 – 116.