Архів надходжень до картотеки за 09.02.2017 р.

1.    Атанова Я.О. Вплив цукрового діабету 2-го типу, віку та тривалості постменопаузи на стан кісткового ре моделювання / Я.О. Атанова // Ендокринологія. – 2016. – Т. 21. – № 2. – С. 114 – 118.
2.    Баринов А.Н. Боль и старение – особенности лечения пожилых пациентов / А.Н. Баринов, Л.Т. Ахмеджанова, К.А. Махинов // Здоров’я України. – 2017. – № 1 (398). – С. 38 – 40.
3.    Бурчинский С.Г. Место холинергической фармакотерапии в стратегии лечения сосудистой деменции / С.Г. Бурчинский // Журн. неврології ім. Б.М. Маньковського. – 2016. – Т. 4. – № 4. – С. 24 – 28.
4.    Влияние энергокорректоров на кардиоцеребральные взаимосвязи у пациентов, перенесших атеротромботический инсульт / В.В. Кузнецов, М.С. Егорова, Н.В. Коваль, А.В. Семенова // Журн. неврології ім. Б.М. Маньковського. – 2016. – Т. 4. – № 4. – С. 9 – 16.
5.    Головач И.Ю. Лечение остеопороза бисфосфонатами: возможны ли «медикаментозные каникулы»? / И.Ю. Головач // Практикуючий лікар. – 2016. – № 4. – С. 31 – 37.
6.    Диагностика и коррекция эндотелиальной дисфункции у пациентов с дисциркуляторной энцефалопатией // Здоров’я України. – 2017. – № 1 (398). – С. 41 – 42.
7.    Жердьова Н.М. Вплив цукрознижувальної терапії на стан когнітивної сфери у хворих на цукровий діабет 2-го типу похилого віку / Н.М. Жердьова, Б.М. Маньковський // Ендокринологія. – 2016. – Т. 21. – № 1. – С. 21 – 25.
8.    Журавльова Л.В. Ефективність лікування хворих на остеоартроз у поєднанні з цукровим діабетом 2-го типу з підвищеною масою тіла залежно від ступеня ожиріння / Л.В. Журавльова, М.О. Олійник // Практикуючий лікар. – 2016. – № 4. – С. 25 – 30.
9.    Іббатуллін І.І. Підготовка журналів для аналітичної бази даних SCOPUS / І.І. Іббатуллін, А.В. Шостак // Вісн. аграрної науки. – 2014. – липень. – С. 63 – 68.
10.    Іван Павлович Павлов – перший Нобелівський лауреат Російської Імперії (1904 рік), «Перший фізіолог світу» (1935 рік) // Журн. неврології ім. Б.М. Маньковського. – 2016. – Т. 4. – № 4. – С. 64 – 75.
11.    Катеренчук І.П. Клінічне тлумачення й діагностичне значення лабораторних показників у загально лікарській практиці: Навчальний посібник / І.П. Катеренчук. – К.: Медкнига, 2015. – 224 с. – ISBN 978-966-1597-21-0.
12.    Клинико-экономический анализ фармакотерапии больных с ишемической болезнью сердца / О.Я. Мищенко, Л.В. Яковлева, В.Ф. Осташко и др. // Рац. фармакотерапия. – 2016. – № 4 (41). – С. 11 – 18.
13.    Кузнецов В.В. Механизм влияния ноофена на функциональное состояние мозга у больных, перенесших ишемический инсульт / В.В. Кузнецов, О.И. Лукач, Ю.Ю. Гармаш // Журн. неврології ім. Б.М. Маньковського. – 2016. – Т. 4. – № 4. – С. 17 – 23.
14.    Старість – песимізм безнадії чи «етюди оптимізму»? (Два штрихи до творчого портрету видатного медика-науковця та філософа І.І. Мечникова) + розділ з «Етюди оптимізму» // Практикуючий лікар. – 2016. – № 2. – С. 73 – 83.
15.    Сучасні уявлення про патофізіологічні механізми познотонічних реакцій у хворих, які перенесли інсульт (огляд) / В.В. Безруков, С.М. Кузнецова, Н.А. Скачкова, С.Є. Черкасов // Журн. неврології ім. Б.М. Маньковського. – 2016. – Т. 4. – № 4. – С. 5 – 8.
16.    Хіміон Л.В. Новітні методи лікування остеоартрозу колінних суглобів / Л.В. Хіміон, Л.О. Смоліна // Рац. фармакотерапия. – 2016. – № 4 (41). – С. 5 – 10.
17.    Шаленко О.В. Немоторные нарушения при болезни Паркинсона, их влияние на качество жизни пациентов / О.В. Шаленко, С.А. Крижановский, И.Н. Карабань // Журн. неврології ім. Б.М. Маньковського. – 2016. – Т. 4. – № 4. – С. 38 – 49.