Архів надходжень до картотеки за 24.02.2017 р.

1.    «Годы летят стрелою»: определяем реальный возраст // Фармацевт практик. – 2016. – № 12 (153). – С. 48.
2.    Smith S.C. Current and Future Directions of Cardiovascular Risk Prediction / S.C. Smith // The American Journal of Cardiology. – 2006. – Vol. 97 (2A), January 16. – 9415-от.
3.    Байни Р.Л. Клиническое руководство по охране здоровья пожилых женщин. Первичная и профилактическая помощь / Р.Л. Байни, Л. Сперов. – М.: «Медицина», 2001. – 528 с. – 9414-от.
4.    Безшейко В.Г. Терапия тревожных расстройств: современный взгляд на проблему / В.Г. Безшейко // Укр. мед. часопис. – 2016. – № 5 (115). – С. 66 – 68.
5.    Бурчинский С.Г. Тревожно-депрессивные расстройства при неврологической патологии: стратегии и возможности фармакотерапии / С.Г. Бурчинский // Укр. мед. часопис. – 2016. – № 5 (115). – С. 69 – 74.
6.    Волошина Л.О. Особливості клініки, перебігу та результатів лікування хворих на остеоартроз на тлі гіпотиреозу: вікові та гендерні аспекти / Л.О. Волошина, Н.В. Пашковська // Міжнар. ендокринологіч. журнал. – 2016. – № 6 (78). – С. 13 – 19.
7.    Гипертензия и ее последствия: состояние проблемы в мире // Артериальная гипертензия. – 2005. – Т. 11. – № 2. – С.86 – 90. – 9411-от.
8.    Глуговська С.В. Порушення мозкового кровообігу в жінок з надмірною масою тіла та ожирінням / С.В. Глуговська // Міжнар. ендокринологіч. журнал. – 2016. – № 8 (80). – С. 20 – 23.
9.    Дефіцит вітаміну D та йоду: вплив на здоров’я та старіння людини // Міжнар. ендокринологіч. журнал. – 2016. – № 3 (75). – С. 83 – 88.
10.    Дефіцит та недостатність вітаміну D серед населення Львівської області / В.В. Поворознюк, О.В. Синенький, Н.І. Балацька, М.Ю. Синенька // Міжнар. ендокринологіч. журнал. – 2016. – № 5 (77). – С. 20 – 26.
11.    Зозуля І.С. Надання сучасної спеціалізованої допомоги при ішемічному інсульті з огляду на можливості вторинної ланки / І.С. Зозуля, О.Ф. Федорова, І.О. Латоха // Укр. мед. часопис. – 2016. – № 5 (115). – С. 75 – 77.
12.    Кирилюк М.Л. Стан мінеральної щільності кісток у постменопаузальних жінок різного віку, хворих на цукровий діабет 2-го типу / М.Л. Кирилюк, Я.О. Атанова, В.Б. Доготар // Міжнар. ендокринологіч. журнал. – 2016. – № 8 (80). – С. 35 – 39.
13.    Комиссаренко И. Стратификация риска развития сердечно-сосудистых заболеваний у пожилых больных с артериальной гипертензией / И. Комиссаренко // Врач. – 2005. – № 8. – С.27 – 29. – 9412-от.
14.    Міщенко Т.С. Епідеміологія цереброваскулярних захворювань в Україні / Т.С. Міщенко // Судинні захворювання головного мозку. – 2006. – № 1. – С. 3 – 8. – 9413-от.
15.    Нормативні документи з організації первинної медико-санітарної допомоги. Додаток 1 до наказу МОЗ України від 23.02.2001 № 72 // Журн. практичного лікаря. – 2003. – № 1. – С. 77 – 80. – 9410-от.
16.    Орлик О.С. Правила харчування хворих на цукровий діабет у поєднанні з подагрою / О.С. Орлик // Міжнар. ендокринологіч. журнал. – 2016. – № 3 (75). – С. 133 – 135.
17.    Поворознюк В.В. Дефіцит та недостатність вітаміну D у жителів Буковини та Прикарпаття / В.В. Поворознюк, І.В. Паньків // Міжнар. ендокринологіч. журнал. – 2016. – № 4 (76). – С. 22 – 25.
18.    Поворознюк В.В. Частота остеопорозу та низької мінеральної щільності кісткової тканини в українських жінок з ожирінням та метаболічним синдромом / В.В. Поворознюк, Л.П. Мартинюк // Міжнар. ендокринологіч. журнал. – 2016. – № 3 (75). – С. 13 – 18.
19.    Статистичний щорічник України. За 2015 рік. – К., 2016. – 575 с. – ISBN 978-966-8459-97-9.
20.    Хіміон Л.В. Поєднане атеросклеротичне ураження у хворих на цукровий діабет 2-го типу / Л.В. Хіміон, М.О. Рибицька // Міжнар. ендокринологіч. журнал. – 2016. – № 3 (75). – С. 99 – 103.
21.    Юзвенко Т.Ю. Взаємозв’язок між гіпотиреозом та ожирінням / Т.Ю. Юзвенко // Міжнар. ендокринологіч. журнал. – 2016. – № 8 (80). – С. 11 – 16.