Архів надходжень до картотеки за 26.04.2017 р.

1.    Барна О.М. Серцево-судинний ризик у пацієнтів з псоріазом: науковий діалог дерматолога і кардіолога / О.М. Барна, С.О. Галникіна, Я.В. Корост // Мистецтво лікування. – 2017. – № 1 – 2 (137 – 138). – С. 36 – 43.
2.    Бурчинский С.Г. Возможности мембранопротекции при хронической ишемии головного мозга / С.Г. Бурчинский // Здоров’я України. – 2017. – № 1 (40). – С. 78.
3.    Вікові та статеві особливості показників мінеральної щільності кісткової тканини щурів / Н.В. Григор’єва, В.В. Поворознюк, І.В. Гопкалова, Т.В. Орлик // Фізіологіч. журнал. – 2017. – Т. 63. – № 1. – С. 26 – 32.
4.    Гриб В.А. Актуальні питання інтенсивної терапії ішемічного інсульту / В.А. Гриб, І.І. Тітов // Здоров’я України. – 2017. – № 1 (40). – С. 56.
5.    Діагностика і лікування артеріальної гіпертензії у дорослих // Здоров’я України. – 2017. – № 6 (403). – С. 40, 42.
6.    Дуда А.К. Грипп и другие ОРВИ: диагностика и лечение / А.К. Дуда // Мистецтво лікування. – 2017. – № 1 – 2 (137 – 138). – С. 32 – 35.
7.    Использование статинов для первичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний у взрослых: практические рекомендации // Здоров’я України. – 2017. – № 6 (403). – С. 44 – 45.
8.    Карабань И.Н. 11 апреля – Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона / И.Н. Карабань // Здоров’я України. – 2017. – № 1 (40). – С. 32 – 34.
9.    Козовий Р.В. Особливості спадкової схильності до артеріальної гіпертензії та остеартрозу у довгожителів Прикарпаття / Р.В. Козовий // Укр. терапевтич. журнал. – 2017. – № 1. – С. 65 – 69.
10.    Методика застосування інтервальних нормо баричних гіпоксичних тренувань для усунення пре діабетичних порушень вуглеводного обміну у осіб літнього віку: інформ. лист / В.П. Чижова, В.Б. Шатило, О.В. Коркушко, І.А. Антонюк-Щеглова, С.С. Наскалова, А.В. Гавалко. – К., 2016. – 4 с.
11.    На прийомі в сімейного лікаря: складний діагноз псевдоподагри / Л.В. Хіміон, О.Б. Ященко, С.В. Данілюк та ін. // Здоров’я України. – 2017. – № 6 (403). – С. 60 – 61.
12.    Обновленные рекомендации EULAR по лечению подагры // Здоров’я України. – 2017. – № 6 (403). – С. 54 – 56.
13.    Пам’ятка для пацієнтів із надлишковою масою тіла та ожирінням // Нирки. – 2017. – Т. 6. – № 1. – С. 111 – 112.
14.    Піридоксаль-5-фосфат відновлює синтез сірководню та редокс-статус тканин серця і судин старих тварин / Л.А. Мись, А.Ю. Будько, Н.А. Струтинська, В.Ф. Сагач // Фізіологіч. журнал. – 2017. – Т. 63. – № 1. – С. 3 – 9.
15.    Романенко И.В. Оптимальная терапевтическая тактика при лечении боли в спине / И.В. Романенко // Здоров’я України. – 2017. – № 1 (40). – С. 35.
16.    Сулій Л.М. Комплексна нейропсихологічна та нейрофізіологічна діагностика когнітивних порушень у хворих з хронічною ішемією головного мозку: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.15 – нервові хвороби / Л.М. Сулій. – К., 2017. – 23 с.
17.    Триполка С.А. Ошибки ведения пациента с подагрой в практике семейного врача: описание клинического случая / С.А. Триполка, И.Ю. Головач // Ліки України. – 2017. – № 1 (207). – С. 24 – 30.
18.    Хаустова О.О. Нейроімуноендокринологія: сучасний погляд на психосоматичній діалог людини зі стресом / О.О. Хаустова // Ліки України. – 2017. – № 1 (207). – С. 16 – 23.
19.    Хроническая суставная боль при остеопорозе/остеоартрите: как помочь больному? // Здоров’я України. – 2017. – № 6 (403). – С. 58 – 59.
20.    Чабан О.С. Стрес: який препарат призначив би Ганс Сельє? / О.С. Чабан // Здоров’я України. – 2017. – № 1 (40). – С. 25 – 27.
21.    Шкробот С.І. Деменція після інсульту: клінічні кореляції та можливості профілактики / С.І. Шкробот // Здоров’я України. – 2017. – № 1 (40). – С. 14.
22.    Эффективное лечение боли в спине: как расширить возможности врача // Здоров’я України. – 2017. – № 1 (40). – С. 62 – 63.
23.    Якубець О.І. Функціонування NO-синтазної та Na+-АТФ-залежної регуляторних систем у лімфоцитах крові жінок у нормі та при активації проліферативних процесів в яєчнику: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.03.03 – нормальна фізіологія / О.І. Якубець. – Львів, 2017. – 20 с.
24.    Яременко О.Б. Подагра: как не попасть в «капкан»? / О.Б. Яременко // Здоров’я України. – 2017. – № 6 (403). – С. 52 – 53.