Нові надходження до бібліотеки (25.05.2017 р.)

ЖУРНАЛИ

1.    Аритмологія. – 2017. – № 2.
2.    Артериальная гипертензия. – 2017. – № 1.
3.    Вестник геронтологического общества Российской Академии наук. – 2017. – № 3 – 5 (196 – 198) (апрель – май).
4.    Галицький лікарський вісник. – 2017. – № 1.
5.    Журнал неврологии и психиатрии имени С.С. Корсакова. – 2017. – № 1.
6.    Журнал неврологии и психиатрии имени С.С. Корсакова. – 2017. – № 2.
7.    Журнал неврологии и психиатрии имени С.С. Корсакова. – 2017. – № 3.
8.    Журнал неврології ім.. Б.М. Маньковського. – 2017. – № 1.
9.    Клиническая геронтология. – 2017. – № 1 – 2.
10.    Ліки України. – 2017. – № 2.
11.    Мистецтво лікування. – 2017. – № 3.
12.    НЕЙРОNews. – 2017. – № 3.
13.    Освіта України. Спецвипуск газети. – 2017. – № 4 (52) (квітень).
14.    Освіта України. Спецвипуск газети. – 2017. – № 5 (53) (травень).
15.    Практична ангіологія. – 2017. – № 1.
16.    Серцева недостатність та комор бідні стани. – 2017. – СВ. – Дод. 1.
17.    Серцева недостатність. – 2017. – № 1.
18.    Сучасна гастроентерологія. – 2017. – № 2.
19.    Therapia. – 2017. – № 4.
20.    Український кардіологічний журнал. – 2017. – № 2.
21.    Український медичний часопис. – 2017. – № 2.
22.    Фармацевтичний журнал. – 2016. – № 3 – 4.
23.    Фармацевтичний журнал. – 2016. – № 5.
24.    Фармацевтичний журнал. – 2016. – № 6.
25.    Geriatria. – 2016. – № 4.

ГАЗЕТИ

26.    Ваше здоров’я. – 2017. – № 19 – 20.
27.    Здоров’я України. – 2017. – № 7 (404) (квітень).
28.    Здоров’я України. – 2017. – № 8 (405) (квітень).
29.    Здоров’я України. – 2017. – № 2 (51). Кардіологія. Ревматологія. Кардіохірургія.
30.    Здоров’я України. – 2017. – № 2 (41) (червень). Неврологія. Психіатрія. Психотерапія.
32.    Медик столиці. – 2017. – № 5 (158) (травень).
33.    Новости медицины и фармации. – 2017. – № 3 (608).

КНИГИ

34.    Соціо-психологічна підтримка хворих на туберкульоз для формування прихильності до лікування. Навчальний посібник для студентів і лікарів-інтернів ВМНЗ IV рівня акредитації та лікарів / Л.А. Мельник, О.В. Нечосіна, Ю.В. Пилипас, М.Г. Долинська. – К.: ФОП Бурнос С.О., 2017. – 112 с.
35.    Профілактика туберкульозу. Навчальний посібник для студентів і лікарів-інтернів ВМНЗ IV рівня акредитації та лікарів / В.І. Петренко, М.Г. Долинська, А.В. Александрін, В.В. Петренко. – К.: ТОВ «Ріджи», 2017. – 88 с. – ISBN 978-966-2544-23-7.
36.    № 23287 – Кузнецов В.В. Неинвазивная стимуляция головного мозга: монография / В.В. Кузнецов, Н.А. Скачкова. – К.: Изд-ство «Феникс», 2016. – 246 с. – ISBN 978-966-136-412-6.

ІНФОРМАЦІЙНІ ЛИСТИ

37.    Вибір бета блокатора в залежності від рівня фактора росту нервів у хворих на хронічну серцеву недостатність у похилому віці: інформ. лист / Уклад. В.Ю. Жарінова, Л.А. Бодрецька, О.Ю. Галецький. – К., 2017. – № 31. – 4 с.

АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ

38.    Аплевич В.М. Ефективність застосування кінезіотейпування у програмі відновлювального лікування ідіопатичного сколіозу ранніх ступенів у дітей старшого шкільного віку: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.33 – медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія / В.М. Аплевич. – Одеса, 2017. – 20 с.
39.    Кавушевська Н.С. Фармакологічне дослідження гелю на основі лізоциму для лікування гінгівітів та стоматитів: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. б. н.: 14.03.05 – фармакологія / Н.С. Кавушевська. – К., 2017. – 20 с.
40.    Матящук А.С. Оцінка скоротливої функції лівого шлуночка методом картування деформації на етапах хірургічного лікування хворих на ішемічну хворобу серця: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.03 – хірургія / А.С. Матящук. – К., 2017. – 21 с.
41.    Мєшкова Н.О. Протипухлинна активність та механізми дії похідних хіназоліну (експериментальне дослідження): Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. б. н.: 14.03.05 – фармакологія / Н.О. Мєшкова. – К., 2017. – 23 с.
42.    Савицький О.В. Комп’ютерне моделювання молекулярної динаміки H. sapiens тирозин-тРНК синтази та її мутантних форм: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. б. н.: 03.00.03 – молекулярна біологія / О.В. Савицький. – К., 2017. – 24 с.
43.    Чайка А.О. Удосконалення медичної реабілітації хворих на резистентну артеріальну гіпертензію з супутнім цукровим діабетом 2 типу у практиці сімейного лікаря: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.33 – медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія / А.О. Чайка. – Одеса, 2017. – 20 с.
44.    Коваленко О.М. Клініко-біохімічні та морфо-функціональні особливості хронічного рефлюкс гастриту: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.36 – гастроентерологія / О.М. Коваленко. – Дніпро, 2017. – 19 с.

ВІДБИТКИ

45.    № 9416 – Кузнецов В.В. Особенности биоэлектрической активности головного мозга у пациентов с начальной стадией атеросклеротической и гипертонической дисциркуляторной энцефалопатии: [электронная публикация] / В.В. Кузнецов, А.Г. Скрипченко // Укр. мед. часопис. – 2017. – № 2.