Нові надходження до бібліотеки (08.08.2017 р.)

ЖУРНАЛИ

1.    Артериальная гипертензия. – 2017. – № 2.
2.    Архів клінічної медицини. – 2017. – № 1.
3.    Вісник ортопедії, травматології та протезування. – 2016. – № 4.
4.    Вісник ортопедії, травматології та протезування. – 2017. – № 1.
5.    Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. – 2017. – № 2.
6.    Журнал неврологии и психиатрии имени С.С. Корсакова. – 2017. – № 4.
7.    Журнал неврологии и психиатрии имени С.С. Корсакова. – 2017. – № 5.
8.    Клиническая геронтология. – 2016. – № 11 – 12.
9.    Ліки України. – 2017. – № 3.
10.    Міжнародний медичний журнал. – 2017. – № 2.
11.    Міжнародний неврологічний журнал. – 2017. – № 1.
12.    Міжнародний неврологічний журнал. – 2017. – № 2.
13.    НЕЙРОNews. – 2017. – № 4. Психоневрологія та нейропсихіатрія.
14.    Освіта України. – Спецвипуск газети. – 2017. – № 6 (54) (червень).
15.    Освіта України. – Спецвипуск газети. – 2017. – № 7 (55) (липень).
16.    Проблемы старения и долголетия. – 2016. – № 4.
17.    Серце і судини. – 2017. – № 2.
18.    Сучасна гастроентерологія. – 2017. – № 3.
19.    Therapia. – 2017. – № 5.
20.    Therapia. – 2017. – № 6.
21.    Український журнал дерматології, венерології, косметології. – 2017. – № 2.
22.    Український журнал дитячої ендокринології. – 2017. – № 2.
23.    Український неврологічний журнал. – 2017. – № 2.
24.    Український терапевтичний журнал. – 2017. – № 2.
25.    Успехи геронтологии. – 2016. – № 5.
26.    Участковый врач. – 2016. – № 5.
27.    Участковый врач. – 2016. – № 9.
28.    Участковый врач. – 2017. – № 2.
29.    Фізіологічний журнал. – 2017. – № 2.
30.    Хірургія України. – 2017. – № 2.
31.    Geriatria. – 2017. – № 1.

ГАЗЕТИ

32.    Ваше здоров’я. – 2017. – № 21 – 22.
33.    Ваше здоров’я. – 2017. – № 23 – 24.
34.    Ваше здоров’я. – 2017. – № 25 – 26.
35.    Ваше здоров’я. – 2017. – № 27 – 28.
36.    Ваше здоров’я. – 2017. – № 29 – 30.
37.    Здоров’я України. – 2017. – № 9 (406) (травень).
38.    Здоров’я України. – 2017. – № 10 (407) (травень).
39.    Здоров’я України. – 2017. – № 2 (44) (травень). Гастроентерологія. Гепатологія. Колопроктологія.
40.    Здоров’я України. – 2017. – № 3 (52) (червень). Кардіологія. Ревматологія. Кардіохірургія.
41.    Здоров’я України. – 2017. – № 2 (48) (квітень). Онкологія.
42.    Здоров’я України. – 2017. – № 2 (39) (травень). Пульмонологія. Алергологія. Риноларингологія.
43.    Новости медицины и фармации. – 2017. – № 4 (609).
44.    Новости медицины и фармации. – 2017. – № 5 (613).
45.    Новости медицины и фармации. – 2017. – № 6 (614).

ІНФОРМАЦІЙНІ ЛИСТИ

46.    Спосіб корекції енергетичного обміну у хворих похилого віку, що перенесли атеротромботичний інсульт: інформ. лист / Уклад. В.В. Кузнєцов, М.С. Єгорова, О.В. Семьонова. – К., 2016. – № 343. – 4 с.
47.    Спосіб нейрометаболічної корекції кардіоневрологічних порушень при лікуванні хворих на початкових стадіях церебрального атеросклерозу: інформ. лист / Уклад. С.М. Кузнецова, С.Г. Мазур, М.С. Єгорова, О.В. Семьонова, Н.В. Коваль. – К., 2016. – № 344. – 4 с.