Нові надходження до бібліотеки (26.04.2017 р.)

ЖУРНАЛИ

1.    Аритмологія. – 2017. – № 1.
2.    Врачебное дело. – 2016. – № 5 – 6.
3.    Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. – 2017. – № 1.
4.    Ліки України. – 2017. – № 1.
5.    Medicine review. – 2017. – № 1. Кардиология.
6.    Міжнародний медичний журнал. – 2017. – № 1.
7.    Міжнародний неврологічний журнал. – 2016. – № 8.
8.    Мистецтво лікування. – 2017. – № 1 – 2.
9.    Освіта України. Спецвипуск газети. – 2017. – № 3 (51) (березень).
10.    Почки. – 2017. – № 1.
11.    Серце і судини. – 2017. – № 1.
12.    Therapia. – 2017. – № 1.
13.    Український журнал дерматології, венерології, косметології. – 2017. – № 1.
14.    Український журнал дитячої ендокринології. – 2017. – № 1.
15.    Український кардіологічний журнал. – 2017. – № 1.
16.    Український медичний часопис. – 2017. – № 1.
17.    Український ревматологічний журнал. – 2017. – № 1.
18.    Український терапевтичний журнал. – 2017. – № 1.
19.    Фармацевтичний журнал. – 2016. – № 1.
20.    Фармацевтичний журнал. – 2016. – № 2.
21.    Фізіологічний журнал. – 2017. – № 1.
22.    European Heart Journal. – 2014. – Vol. 35, № 42.
23.    European Heart Journal. – 2015. – Vol. 36, № 48.
24.    European Heart Journal. – 2016. – Vol. 37, № 48.
25.    European Heart Journal. – 2015. – Vol. 17, Suppl. G.
26.    European Heart Journal. – 2017. – Vol. 19, Suppl. A.

ГАЗЕТИ

27.    АПТЕКА. – 2017. – № 10 (1081) (20 марта).
28.    Ваше здоров’я. – 2017. – № 13 – 14.
29.    Ваше здоров’я. – 2017. – № 15 – 16.
30.    Здоров’я України. – 2017. – № 5 (402) (березень).
31.    Здоров’я України. – 2017. – № 6 (403) (березень).
32.    Здоров’я України. – 2017. – № 1 (40) (березень). Неврологія. Психіатрія. Психотерапія.
33.    Здоров’я України. – 2017. – № 1 (38) (лютий). Пульмонологія. Алергологія. Риноларингологія.
34.    Здоров’я України. – 2017. – № 1 (27) (лютий). Хірургія. Ортопедія. Травматологія.

КНИГИ

35.    Зб. лекцій Укр. кардіологічної школи імені академіка М.Д. Стражеска. Персоніфікований підхід до лікування хвороб органів кровообігу на основі доказової медицини / За ред. В.М. Коваленка. – К., 2017. 128 с.

ІНФОРМАЦІЙНІ ЛИСТИ

36.    Методика застосування інтервальних нормобаричних гіпоксичних тренувань для усунення предіабетичних порушень вуглеводного обміну у осіб літнього віку: інформ. лист / Уклад. В.П. Чижова, В.Б. Шатило, О.В. Коркушко та ін. [І.А. Антонюк-Щеглова, С.С. Наскалова, А.В. Гавалко]. – К., 2016. – № 316. – 4 с.
37.    Спосіб терапії бронхіальної обструкції у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень похилого віку: інформ. лист / Уклад. Е.О. Асанов, І.А. Диба, Є.Д. Осьмак. – К., 2017. – № 36. – 4 с.

АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ

38.    Палагнюк Г.О. Діагностичне і прогностичне значення поліморфізму гена ендотеліну-1, рівнів вазо активних пептидів та відповідних дерматогліфічних показників у чоловіків, хворих на гіпертонічну хворобу: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / Г.О. Палагнюк. – Харків, 2017. – 18 с.
39.    Сулій Л.М. Комплексна нейропсихологічна та нейрофізіологічна діагностика когнітивних порушень у хворих з хронічною ішемією головного мозку: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.15 – нервові хвороби / Л.М. Сулій. – К., 2017. – 23 с.
40.    Такташов Г.С. Респіраторна дисфункція при хронічній ревматичній хворобі серця: зв’язок з екологією, діагностика, патогенез лікування: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д. мед. н.: 14.01.12 – ревматологія / Г.С. Такташов. – Лиман, 2016. – 40 с.
41.    Якубець О.І. Функціонування NO-синтазної та Na+-АТФ-залежної регуляторних систем у лімфоцитах крові жінок у нормі та при активації проліферативних процесів в яєчнику: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.03.03 – нормальна фізіологія / О.І. Якубець. – Львів, 2017. – 20 с.
42.    № 4168а – Харковлюк-Балакіна Н.В. Інформаційна оцінка та оптимізація діяльності людей різного віку при розумових навантаженнях: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. б. н.: 14.03.11 – медична та біологічна інформатика і кібернетика / Н.В. Харковлюк-Балакіна. – К., 2017. – 26 с.

ВІДБИТКИ

43.    № 9414 – Байни Р.Л. Клиническое руководство по охране здоровья пожилых женщин. Первична и профилактическая помощь / Р.Л. Байни, Л. Сперов; Пер. с англ. М.А. Карачунского, Е.В. Мельниковой. – М.: Медицина, 2001. – 528 с.
44.    № 9415 – Smith S.C. Current and future directions of cardiovascular risk prediction / S.C. Smith // Am. J. Cardiol. – 2006. – Vol. 97. – Suppl. – P. 28A – 32A.
45.    № 9413 – Міщенко Т.С. Епідеміологія цереброваскулярних захворювань в Україні / Т.С. Міщенко // Судинні захворювання головного мозку. – 2006. – № 1. – С. 3 – 8.
46.    № 9412 – Комиссаренко И. Стратификация риска развития сердечно-сосудистых заболеваний у пожилых больных с артериальной гипертензией / И. Комиссаренко // Врач. – 2005. – № 8. – С. 27 – 29.
47.    № 9411 – Гипертензия и ее последствия: состояние проблемы в мире // Артериальная гипертензия. – 2005. – № 2. – С. 86 – 90.
48.    № 9410 – Нормативні документи з організації первинної медико-санітарної допомоги. Дод. 1 до Наказу МОЗ України від 23.02.2001 № 72 // Журн. практичного лікаря. – 2003. – № 1. – С. 77 – 80.