Нові надходження до бібліотеки (21.02.2017 р.)

ЖУРНАЛИ

1.    Архів клінічної медицини. – 2016. – № 2.
2.    Вісник ортопедії, травматології та протезування. – 2016. – № 3.
3.    Вісник Червоного Хреста України. – 2016. – № 3.
4.    Вісник Червоного Хреста України. – 2016. – № 4.
5.    Врачебное дело. – 2016. – № 3 – 4.
6.    Галицький лікарський вісник. – 2016. – № 3. – Ч. 1.
7.    Галицький лікарський вісник. – 2016. – № 3. – Ч. 2.
8.    Галицький лікарський вісник. – 2016. – № 3. – Ч. 3.
9.    Галицький лікарський вісник. – 2016. – № 4.
10.    Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. – 2016. – № 6.
11.    Ендокринологія. – 2016. – № 1.
12.    Ендокринологія. – 2016. – № 2.
13.    Ендокринологія. – 2016. – № 3.
14.    Журнал Національної академії медичних наук. – 2016. – № 2.
15.    Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського. – 2016. – № 4.
16.    Журнал неврологии и психиатрии имени С.С. Корсакова. – 2016. – № 11.
17.    Журнал неврологии и психиатрии имени С.С. Корсакова. – 2016. – № 12.
18.    Лабораторна діагностика. – 2016. – № 3.
19.    Ліки України. – 2016. – № 10.
20.    Ліки України плюс. – 2016. – № 4.
21.    МЕДІКС. Антиейджинг. – 2016. – № 5./Мистецтво лікування. – 2016. – № 7 – 8.
22.    Міжнародний медичний журнал. – 2016. – № 4.
23.    Міжнародний неврологічний журнал. – 2016. – № 6.
24.    НЕЙРОNews. – 2016. – № 5. Психоневрология и нейропсихиатрия.
25.    НЕЙРОNews. – 2016. – № 10. Психоневрология и нейропсихиатрия.
26.    Освіта України. Спецвипуск газети. – 2017. – № 1 (49) (січень).
27.    Практикуючий лікар. – 2016. – № 2.
28.    Практикуючий лікар. – 2016. – № 4.
29.    Практична ангіологія. – 2016. – № 3.
30.    Практична ангіологія. – 2016. – № 4.
31.    Рациональная фармакотерапия. – 2016. – № 4.
32.    Сімейна медицина. – 2016. – № 4.
33.    Судинні захворювання головного мозку. – 2016. – № 3 – 4.
34.    Сучасна гастроентерологія. – 2016. – № 6.
35.    Український медичний часопис. – 2016. – № 5.
36.    Український неврологічний журнал. – 2016. – № 4.
37.    Фармацевтичний журнал. – 2015. – № 1.
38.    Фармацевтичний журнал. – 2015. – № 3.

ГАЗЕТИ

39.    Ваше здоров’я. – 2017. – № 5 – 6.
40.    Здоров’я України. – 2016. – № 23 (396) (грудень).
41.    Здоров’я України. – 2017. – № 1 (398) (січень).
42.    Здоров’я України. – 2017. – № 2 (399) (січень).
43.    Здоров’я України. – 2016. – № 4 (39) (грудень). Неврологія. Психіатрія. Психотерапія.
44.    Здоров’я України. – 2016. – № 6 (49) (грудень). Кардіологія. Ревматологія. Кардіохірургія.
45.    Новости медицины и фармации. – 2016. – № 12 (588).
46.    Новости медицины и фармации. – 2016. – № 15 (595).
47.    Новости медицины и фармации. – 2016. – № 16 (596).

КНИГИ

48.    № 23276 – Гурбангули Бердимухамедов. Лікарські рослини Туркменістану. Ч. VI / Гурбангули Бердимухамедов. – Україна, 2016. – 327 с. – ISBN 978-617-7393-14-5.
49.    № 23277 – Гурбангули Бердимухамедов. Лікарські рослини Туркменістану. Ч. VIІ / Гурбангули Бердимухамедов. – Україна, 2016. – 358 с. – ISBN 978-617-7393-18-3.
50.    № 23279 – Катеренчук І.П. Клінічне тлумачення й діагностичне значення лабораторних показників у загально лікарській практиці: Навч. посібник / І.П. Катеренчук. – К.: Медкнига, 2015. – 224 с. – ISBN 978-966-1597-21-0.
51.    № 23275 – Чернобыль: уроки… и после…: монография / О.А. Панченко, И.И. Кутько, В.А. Моляко и др.; под ред. О.А. Панченко. – К.: КВИЦ, 2016. – 406 с. – ISBN 978-617-697-056-9.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

52.    Профілактика тромботичних ускладнень у людей похилого віку з коронарогенною хронічною серцевою недостатністю та синусовим ритмом: метод. реком. (165.14/69.15) / Уклад. О.В. Коркушко, В.Ю. Жарінова, Л.А. Бодрецька та ін. [Н.М. Бенківська, Ж.С. Бутинець, І.А. Самоць]. – К., 2014. – 32 с.
53.    Особливості фармакотерапії ішемічної хвороби серця на тлі супутніх цукрового діабету 2-го типу та анемії в осіб літнього та старечого віку: метод. реком. (151.16/263.16) / Уклад. М.Ю. Коломоєць, О.С. Хухліна, Н.Д. Павлюкович та ін. [В.М. Ходоровський, М.Ф. Козар, О.В. Павлюкович]. – К., 2016. – 20 с.

ДИСЕРТАЦІЇ

54.    № 328д – Холин В.А. Влияние эмоционально-когнитивной стимуляции на функциональное состояние центральной нервной системы при старении: Дис. на соискание уч. степени к. мед. н.: 14.03.03 – нормальная физиология / В.А. Холин. – К., 2015. – 160 с.
55.    № 329д – Даніловський С.В. Регуляція експресії ТР53 та залежних від нього протеїнів у клітинах гліоми лінії U87: Дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 03.0.04 – біохімія / С.В. Даніловський. – К., 2016. – 151 с.

АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ

56.    Данілоський С.В. Регуляція експресії ТР53 та залежних від нього протеїнів у клітинах гліоми лінії U87: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 03.00.04 – біохімія / С.В. Даніловський. – К., 2016. – 20 с.
57.    Ткаченко С.С. Електрофізіологічний аналіз активності рефлекторних дуг спинного мозку в умовах експериментальної менопаузи: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.03.03 – нормальна фізіологія / С.С. Ткаченко. – Львів, 2016. – 19 с.
58.    Шастун Н.П. Аналіз механізмів співвідношення проти судомної активності та побічної дії антиконвульсантів різних груп: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.03.05 – фармакологія / Н.П. Шастун. – К., 2017. – 22 с.