Шановні користувачі сайту та бібліотеки Інституту!
Бібліотека Інституту геронтології у 2017 році продовжує інформувати Вас про нові надходження.

Архів надходжень до картотеки за 01.06.2017 р.

1.    Efficacy of long-term application of pineal gland peptides in elderly patients: 15-year follow-up study / O. Korkushko, V. Bezrukov, V. Shatylo, D.F. Chebotarev: Expert’s opinion on current approaches in anti-ageing medicine and gerontology. International symposium. Book of abstracts (Geneva, Switzerland, 27 May, 2017). – Geneva, 2017. – P. 54 – 57.
2.    Expert’s opinion on current approaches in anti-ageing medicine and gerontology. International symposium. Book of abstracts (Geneva, Switzerland, 27 May, 2017). – Geneva, 2017. – 120 p.
3.    Metabolism ameliorating remodeling induced by atmosphere (Maria) / V.V. Bezrukov, D.A. Tolstun, T.V. Tushynska et al. [T.A. Dubiley, K.K. Muradian]: Expert’s opinion on current approaches in anti-ageing medicine and gerontology. International symposium. Book of abstracts (Geneva, Switzerland, 27 May, 2017). – Geneva, 2017. – P. 20 – 23.
4.    Антонюк Т.В. Сучасне бачення лікування больових синдромів та рухових розладів в неврології / Т.В. Антонюк // НЕЙРОNews. – 2017. – № 3. – С. 26 – 29.
5.    Бахтадзе М.А. Мануальная терапия при неспецифической боли в шее / М.А. Бахтадзе, К.О. Кузьминов, Д.А. Болотов // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2017. – № 2. – С. 49 – 52.
6.    Бедлінський В.О. Роль нейробіологічних та імунологічних механізмів розвитку депресії / В.О. Бедлінський // НЕЙРОNews. – 2017. – № 3. – С. 8 – 11.
7.    Вахнина Н.В. Нарушения походки и постуральной устойчивости при дисциркуляторной энцефалопатии / Н.В. Вахнина, В.В. Захаров // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2017. – № 1. – С. 78 – 84.
8.    Відкрите клінічне дослідження антигіпертензивної ефективності генеричного препарату телмісартан (ХІПотел) або комбінації із S-амлодипіном (Семлопін) чи гідрохлортіазидом у терапії пацієнтів із м’якою та помірною артеріальною гіпертензією (результати дослідження ХІПСТЕР-АГ) / Ю.М. Сіренко, О.Л. Рековець, Є.П. Свіщенко та ін. [Л.М. Єна, О.О. Торбас, С.М. Кушнір, О.В. Гулкевич, І.В. Мудрук] // Артериальная гипертензия. – 2017. – № 1. – С. 11 – 24.
9.    Восстановление речевых функций у больных с афазией в раннем реабилитационном периоде ишемического инсульта / С.В. Котов, Ю.А. Белова, М.М. Щербакова и др. // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2017. – № 2. – С. 38 – 41.
10.    Гев’як О.М. Фізична реабілітація в гострий період крововиливу в головний мозок / О.М. Гев’як // Журн. неврології ім. Б.М. Маньковського. – 2017. – № 1. – С. 12 – 14.
11.    Данилов А.Б. Половые гормоны и боль / А.Б. Данилов, Р.Р. Ильясов // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2017. – № 2. – С. 149 – 154.
12.    Дзяк Л.А. Новые возможности коррекции когнитивного дефицита при атеросклеротической дисциркуляторной энцефалопатии / Л.А. Дзяк, Е.В. Мизякина, В.М. Сук // Журн. неврології ім. Б.М. Маньковського. – 2017. – № 1. – С. 34 – 40.
13.    Как повысить цитирование ваших работ: фокус на ORCID // Артериальная гипертензия. – 2017. – № 1. – С. 8 – 9.
14.    Катеренчук І.П. Фібриляція передсердь та антитромботична терапія в осіб похилого віку / І.П. Катеренчук, В.М. Ждан, І.Ф. Шумейко: Мат. VII наук.-практ. конф. Асоціації аритмології України (Київ, 18-19 травня 2017 р.) // Аритмологія. – 2017. – № 2. – С. 38 – 39.
15.    Козовий Р.В. Частота та спектр хромосомних аберацій, асоціацій аероцентричних хромосом у довгожителів Прикарпаття хворих на артеріальну гіпертензію та остеоартроз / Р.В. Козовий // Галицький лік. вісник. – 2017. – № 1. – С. 20 – 22.
16.    Костенко Е.В. Влияние хронофармакологической терапии мелатонином (мелаксен) на динамику нарушений сна, когнитивных и эмоциональных расстройств, нейротрофического фактора мозга у пациентов в восстановительном периоде инсульта / Е.В. Костенко // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2017. – № 3. – С. 56 – 64.
17.    Кузнецов В.В. Неинвазивная стимуляция головного мозга: монография / В.В. Кузнецов, Н.А. Скачкова. – К.: Изд-ство «Феникс», 2016. – 246 с. – ISBN 978-966-136-412-6.
18.    Кузнецова С.М. Клинические аспекты вариабельности ритма сердца у пациентов с дисциркуляторной энцефалопатией (обзор) / С.М. Кузнецова, О.С. Сычов, М.С. Егорова // Журн. неврології ім. Б.М. Маньковського. – 2017. – № 1. – С. 79 – 85.
19.    Леводопа-карбидопа интестинальный гель в терапии больных с развернутыми стадиями болезни Паркинсона: результаты 12-месячного открытого исследования / А.А. Скоромец, М.М. Одинак, Э.З. Якупов и др. // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2017. – № 2. – С. 22 – 31.
20.    Лечение подагры фебуксостатом: опыт Великобритании // Здоров’я України. – 2017. – № 2 (51). – С. 10.
21.    Нове в аритмології для лікарів за спеціальностями «кардіологія», «загальна практика – сімейна медицина», «внутрішні хвороби», «неврологія». Зб. лекцій / О.С. Сичов, О.О. Ханюков, О.І. Іркін та ін. [ О.М. Романова, С.М. Кожухов, С.В. Лизогуб]; за ред. О.С. Сичова. – К., 2017. – 143 с.
22.    Рекомендації експертних груп, превентивні комерційні харчові раціони з доведеною ефективністю та нутрієнти, що показані пацієнтам із гіпертонічною хворобою й ожирінням високого кардіоваскулярного ризику / Д.К. Милославський, С.М. Коваль, І.О. Снігурська та ін. [Т.Г. Старченко, В.В. Божко] // Артериальная гипертензия. – 2017. – № 1. – С. 72 – 80.
23.    Тювина Н.А. Депрессии у женщин, манифестирующие в период климактерия / Н.А. Тювина, В.В. Балабанова, Е.О. Воронина // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2017. – № 3. – С. 22 – 27.

Нові надходження до бібліотеки (08.08.2017 р.)

ЖУРНАЛИ

1.    Артериальная гипертензия. – 2017. – № 2.
2.    Архів клінічної медицини. – 2017. – № 1.
3.    Вісник ортопедії, травматології та протезування. – 2016. – № 4.
4.    Вісник ортопедії, травматології та протезування. – 2017. – № 1.
5.    Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. – 2017. – № 2.
6.    Журнал неврологии и психиатрии имени С.С. Корсакова. – 2017. – № 4.
7.    Журнал неврологии и психиатрии имени С.С. Корсакова. – 2017. – № 5.
8.    Клиническая геронтология. – 2016. – № 11 – 12.
9.    Ліки України. – 2017. – № 3.
10.    Міжнародний медичний журнал. – 2017. – № 2.
11.    Міжнародний неврологічний журнал. – 2017. – № 1.
12.    Міжнародний неврологічний журнал. – 2017. – № 2.
13.    НЕЙРОNews. – 2017. – № 4. Психоневрологія та нейропсихіатрія.
14.    Освіта України. – Спецвипуск газети. – 2017. – № 6 (54) (червень).
15.    Освіта України. – Спецвипуск газети. – 2017. – № 7 (55) (липень).
16.    Проблемы старения и долголетия. – 2016. – № 4.
17.    Серце і судини. – 2017. – № 2.
18.    Сучасна гастроентерологія. – 2017. – № 3.
19.    Therapia. – 2017. – № 5.
20.    Therapia. – 2017. – № 6.
21.    Український журнал дерматології, венерології, косметології. – 2017. – № 2.
22.    Український журнал дитячої ендокринології. – 2017. – № 2.
23.    Український неврологічний журнал. – 2017. – № 2.
24.    Український терапевтичний журнал. – 2017. – № 2.
25.    Успехи геронтологии. – 2016. – № 5.
26.    Участковый врач. – 2016. – № 5.
27.    Участковый врач. – 2016. – № 9.
28.    Участковый врач. – 2017. – № 2.
29.    Фізіологічний журнал. – 2017. – № 2.
30.    Хірургія України. – 2017. – № 2.
31.    Geriatria. – 2017. – № 1.

ГАЗЕТИ

32.    Ваше здоров’я. – 2017. – № 21 – 22.
33.    Ваше здоров’я. – 2017. – № 23 – 24.
34.    Ваше здоров’я. – 2017. – № 25 – 26.
35.    Ваше здоров’я. – 2017. – № 27 – 28.
36.    Ваше здоров’я. – 2017. – № 29 – 30.
37.    Здоров’я України. – 2017. – № 9 (406) (травень).
38.    Здоров’я України. – 2017. – № 10 (407) (травень).
39.    Здоров’я України. – 2017. – № 2 (44) (травень). Гастроентерологія. Гепатологія. Колопроктологія.
40.    Здоров’я України. – 2017. – № 3 (52) (червень). Кардіологія. Ревматологія. Кардіохірургія.
41.    Здоров’я України. – 2017. – № 2 (48) (квітень). Онкологія.
42.    Здоров’я України. – 2017. – № 2 (39) (травень). Пульмонологія. Алергологія. Риноларингологія.
43.    Новости медицины и фармации. – 2017. – № 4 (609).
44.    Новости медицины и фармации. – 2017. – № 5 (613).
45.    Новости медицины и фармации. – 2017. – № 6 (614).

ІНФОРМАЦІЙНІ ЛИСТИ

46.    Спосіб корекції енергетичного обміну у хворих похилого віку, що перенесли атеротромботичний інсульт: інформ. лист / Уклад. В.В. Кузнєцов, М.С. Єгорова, О.В. Семьонова. – К., 2016. – № 343. – 4 с.
47.    Спосіб нейрометаболічної корекції кардіоневрологічних порушень при лікуванні хворих на початкових стадіях церебрального атеросклерозу: інформ. лист / Уклад. С.М. Кузнецова, С.Г. Мазур, М.С. Єгорова, О.В. Семьонова, Н.В. Коваль. – К., 2016. – № 344. – 4 с.

Нові надходження до бібліотеки (27.03.2017 р.)

ЖУРНАЛИ

1.    Аритмологія. – 2016. – № 2.
2.    Аритмологія. – 2016. – № 3.
3.    Аритмологія. – 2016. – № 4.
4.    Артериальная гипертензия. – 2016. – № 5.
5.    Артериальная гипертензия. – 2016. – № 6.
6.    Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія. – 2016. – № 4.
7.    Клиническая геронтология. – 2016. – № 5 – 6.
8.    Клиническая геронтология. – 2016. – № 7 – 8.
9.    Клиническая геронтология. – 2016. – № 9 – 10.
10.    Лабораторна діагностика. – 2016. – № 4.
11.    Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2016. – № 3.
12.    Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2016. – № 4.
13.    Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2016. – № 5.
14.    Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2016. – № 6.
15.    Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2016. – № 7.
16.    Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2016. – № 8.
17.    Міжнародний неврологічний журнал. – 2016. – № 7.
18.    НЕЙРОNews. – 2017. – № 1. Психоневрология и нейропсихиатрия.
19.    НЕЙРОNews. – 2017. – № 2. Психоневрология и нейропсихиатрия.
20.    Новая медицина тысячелетия. – 2016. – № 2.
21.    Новости медицины и фармации. – 2016. – № 572. Кардиология и ревматология.
22.    Новости медицины и фармации. – 2016. – № 586. Кардиология и ревматология.
23.    Освіта України. Спецвипуск газети. – 2017. – № 2 (50) (лютий).
24.    Проблемы старения и долголетия. – 2016. – № 3.
25.    Серцева недостатність. – 2016. – № 3.
26.    Сучасна гастроентерологія. – 2017. – № 1.
27.    Therapia. – 2016. – № 10.
28.    Український кардіологічний журнал. – 2016. – № 5.
29.    Український кардіологічний журнал. – 2016. – № 6.
30.    Український медичний часопис. – 2016. – № 5.
31.    Український медичний часопис. – 2016. – № 6.
32.    Український ревматологічний журнал. – 2016. – № 4.
33.    Успехи геронтологии. – 2016. – № 1.
34.    Успехи геронтологии. – 2016. – № 2.
35.    Успехи геронтологии. – 2016. – № 3.
36.    Успехи геронтологии. – 2016. – № 4.
37.    Участковый врач. – 2016. – № 8 (октябрь).
38.    Участковый врач. – 2017. – № 1 (январь).
39.    Фармацевт практик. – 2016. – № 2.
40.    Фармацевтичний журнал. – 2016. – № 6.
41.    Geriatria. – 2016. – № 3.

ГАЗЕТИ

42.    Ваше здоров’я. – 2017. – № 7 – 8.
43.    Здоров’я України. – 2017. – № 3 (400) (лютий).
44.    Здоров’я України. – 2017. – № 4 (401) (лютий).
45.    Здоров’я України. – 2017. – № 1 (47) (лютий). Онкологія.

КНИГИ

46.    № 23282 – Medicine review. Кардиологический альманах. – К., 2016.
47.    № 23285 – Мельник А.А. Клинические лабораторные тесты для практической медицины, их интерпретация: Справочник / А.А. Мельник. – К.: Книга-плюс, 2017. – 308 с. – ISBN 978-966-460-048-1.
48.    № 23284 – Давыдов В. Физиологическая и патологическая роль эндогенных альдегидов: современные представления / В. Давыдов, А. Божков, О. Кульчицкий. – Germany, Saarbrüchen, 2012. – 240 с. – ISBN 978-3-8473-9221-7.
49.    № 23280 – Статистичний щорічник України за 2015 рік. – К., 2016. – 575 с. – ISBN 978-966-8459-97-9.
50.    № 23283 – «Майстер-клас з аритмології» для лікарів за спеціальностями «загальна практика – сімейна медицина», «кардіологія», «внутрішні хвороби», «неврологія». Зб. лекцій / За ред. О.С. Сичова. – К., 2017. – 113 с.
51.    Труш В. Первый миллион молодого врача. Бизнес-книга / В. Труш. – К.: ООО РедМед Агентство Популярных Медицинских Изданий, 2015. – 200 с. – ISBN 978-617-7138-05-0.
52.    Рибалка В.В. Честь і гідність особистості як предмет діяльності практичного психолога / В.В. Рибалка. – К.: Шк. світ, 2010. – 128 с. – ISBN 978-966-451-000-1? 978-966-451-435-1.
53.    Рибалка В. Психологічна профілактика суїцидальних тенденцій проблемної особливості / В. Рибалка. – К.: Шк. світ, 2009. – 128 с. – ISBN 978-966-451-000-1? 978-966-451-276-0.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

54.    Запаморочення: актуальні питання діагностики і лікування: метод. реком. / Уклад. Р.В. Сулік, Г.С. Кусткова, Ю.Д. Залісна та ін. – К., 2012. – 28 с.
55.    Медикаментозна кардіопротекція у пацієнтів з гострим коронарним синдромом на до госпітальному етапі: метод. реком. / Уклад. О.М. Пархоменко, А.М. Кравченко, І.М. Сімак та ін. [К.О. Міхалєв, О.О. Сопко]. – К., 2016. – 22 с.

АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ

56.    Мбаркі Махер. Клініко-ендоскопічні та біохімічні особливості НПЗП-гастропатій та їх лікування із застосуванням гастроцитопротекторів: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.36 – гастроентерологія / Махер Мбаркі. – Дніпро, 2017. – 16 с.
57.    Новосильна О.В. Структурні та функціональні відмінності ізоформи А1 та протоонкогенної ізоформи А2 фактора елонгації трансляції еЕF1A: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. б. н.: 03.00.03 – молекулярна біологія / О.В. Новосильна. – К., 2017. – 25 с.
58.    Попов О.С. Фармакологічне дослідження комбінованого не стероїдного протизапального препарату «Диклокор»: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.03.05 – фармакологія / О.С. Попов. – К., 2017. – 22.
59.    Руденко Ю.В. Клініко-патогенетичне обґрунтування підходів до оптимізації контролю офісного і домашнього артеріального тиску та зниження його варіабельності у хворих з неускладненою артеріальною гіпертензією: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / Ю.В. Руденко. – К., 2017. – 30 с.
60.    Якубенко Ю.В. Оптимізація діагностики та лікування гемодинамічних порушень у пацієнтів на хронічні головні болі різного ґенезу: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.15 – нервові хвороби / Ю.В. Руденко. – Харків, 2017. – 20 с.

Архів надходжень до картотеки за 22.06.2017 р.

1.    Безверха І.С. Дефіцит магнію призводить до прискореного старіння? (огляд літератури) / І.С. Безверха, Т.М. Пателеймонова, Л.Б. Шарабура // Пробл. старения и долголетия. – 2016. – № 4. – С. 517 – 531.
2.    Бурчинский С.Г. Ангиопротекция + нейропротекция: «2 в 1» в стратегии фармакотерапии цереброваскулярной патологии / С.Г. Бурчинский // Здоров’я України. – 2017. – № 9 (406). – С. 32 – 33.
3.    Бурчинский С.Г. Возможности и критерии выбора препаратов – ингибиторов холинэстеразы в фармакотерапии деменций у лиц старших возрастных групп / С.Г. Бурчинский, И.Ф. Рожелюк // Пробл. старения и долголетия. – 2016. – № 4. – С. 562 – 570.
4.    Бурчинский С.Г. Стратегия нейрофармакотерапии вегетативной дисфункции / С.Г. Бурчинский // Ліки України. – 2017. – № 3 (209). – С. 24 – 29.
5.    Карабань И.Н. Особенности сосудистого паркинсонизма в пожилом и старческом возрасте / И.Н. Карабань, Н.В. Карасевич // Пробл. старения и долголетия. – 2016. – № 4. – С. 532 – 544.
6.    Метаболічні ефекти генеричного препарату телмісартан (ХІПотел) або його комбінації з S-амлодипіном у терапії пацієнтів із м’якою та помірною артеріальною гіпертензією (результати дослідження ХІПСТЕР-АГ) / Ю.М. Сіренко, О.Л. Рековець, Є.П. Свіщенко та ін. [Л.М. Єна, О.О. Торбас, С.М. Кушнір, О.В. Гулкевич, І.В. Мудрук] // Артериальная гипертензия. – 2017. – № 2 (52). – С. 69 – 83.
7.    Современные подходы к терапии тревожных и когнитивных расстройств // Здоров’я України. – 2017. – № 9 (406). – С. 34 – 35.
8.    Солонська О. Довго жити: як чи скільки? / О. Солонська // Участковый врач. – 2016. – № 5 (46). – С. 48.
9.    Спосіб корекції енергетичного обміну у хворих похилого віку, що перенесли атеротромботичний інсульт: інформ. лист / В.В. Кузнєцов, М.С. Єгорова, О.В. Семьонова. – 2016. – № 343. – 4 с.
10.    Спосіб нейрометаболічної корекції кардіоневроло¬гічних порушень при лікуванні хворих на початкових стадіях церебрального атеросклерозу: інформ. лист / С.М. Кузнецова, С.Г. Мазур, М.С. Єгорова, О.В. Семьонова, Н.В. Коваль. – 2016. – № 344. – 4 с.
11.    Треумова С.І. Ехокардіографічні показники систолічної і діастолічної функції правого шлуночка у хворих похилого і старечого віку на хронічне обструктивне захворювання легень у поєднанні з ішемічною хворобою серця при метаболічному синдромі / С.І. Треумова, Є.Є. Петров, Ю.Г. Бурмак // Пробл. старения и долголетия. – 2016. – № 4. – С. 545 – 553.
12.    Тривалість життя та смертність від вік залежної патології в країнах Європи: зв’язок з індексом якості життя / В.П. Войтенко, А.В. Писарук, Н.М. Кошель, Л.В. Мєхова // Пробл. старения и долголетия. – 2016. – № 4. – С. 585 – 594.
13.    Тюльтяева Л.А. Заболевания органов пищеварения у людей разных возрастных групп в условиях социального стресса / Л.А. Тюльтяева // Пробл. старения и долголетия. – 2016. – № 4. – С. 595 – 603.
14.    Фойгт Н.А. Сучасний стан продуктивної зайнятості старіння в Україні та країнах Євросоюзу / Н.А. Фойгт, Ю.О. Канатнікова // Пробл. старения и долголетия. – 2016. – № 4. – С. 571 – 584.
15.    Харковлюк-Балакіна Н.В. Зміни параметрів психофізіологічного потенціалу та працездатності людини при старінні / Н.В. Харковлюк-Балакіна // Пробл. старения и долголетия. – 2016. – № 4. – С. 507 – 516.
16.    Шостак Н.А. Геронтологические аспекты боли в спине в рематологии / Н.А. Шостак, Н.Г. Правдюк, А.А. Клименко // Здоров’я України. – 2017. – № 9 (406). – С. 36 – 37.

Архів надходжень до картотеки за 09.02.2017 р.

1.    Атанова Я.О. Вплив цукрового діабету 2-го типу, віку та тривалості постменопаузи на стан кісткового ре моделювання / Я.О. Атанова // Ендокринологія. – 2016. – Т. 21. – № 2. – С. 114 – 118.
2.    Баринов А.Н. Боль и старение – особенности лечения пожилых пациентов / А.Н. Баринов, Л.Т. Ахмеджанова, К.А. Махинов // Здоров’я України. – 2017. – № 1 (398). – С. 38 – 40.
3.    Бурчинский С.Г. Место холинергической фармакотерапии в стратегии лечения сосудистой деменции / С.Г. Бурчинский // Журн. неврології ім. Б.М. Маньковського. – 2016. – Т. 4. – № 4. – С. 24 – 28.
4.    Влияние энергокорректоров на кардиоцеребральные взаимосвязи у пациентов, перенесших атеротромботический инсульт / В.В. Кузнецов, М.С. Егорова, Н.В. Коваль, А.В. Семенова // Журн. неврології ім. Б.М. Маньковського. – 2016. – Т. 4. – № 4. – С. 9 – 16.
5.    Головач И.Ю. Лечение остеопороза бисфосфонатами: возможны ли «медикаментозные каникулы»? / И.Ю. Головач // Практикуючий лікар. – 2016. – № 4. – С. 31 – 37.
6.    Диагностика и коррекция эндотелиальной дисфункции у пациентов с дисциркуляторной энцефалопатией // Здоров’я України. – 2017. – № 1 (398). – С. 41 – 42.
7.    Жердьова Н.М. Вплив цукрознижувальної терапії на стан когнітивної сфери у хворих на цукровий діабет 2-го типу похилого віку / Н.М. Жердьова, Б.М. Маньковський // Ендокринологія. – 2016. – Т. 21. – № 1. – С. 21 – 25.
8.    Журавльова Л.В. Ефективність лікування хворих на остеоартроз у поєднанні з цукровим діабетом 2-го типу з підвищеною масою тіла залежно від ступеня ожиріння / Л.В. Журавльова, М.О. Олійник // Практикуючий лікар. – 2016. – № 4. – С. 25 – 30.
9.    Іббатуллін І.І. Підготовка журналів для аналітичної бази даних SCOPUS / І.І. Іббатуллін, А.В. Шостак // Вісн. аграрної науки. – 2014. – липень. – С. 63 – 68.
10.    Іван Павлович Павлов – перший Нобелівський лауреат Російської Імперії (1904 рік), «Перший фізіолог світу» (1935 рік) // Журн. неврології ім. Б.М. Маньковського. – 2016. – Т. 4. – № 4. – С. 64 – 75.
11.    Катеренчук І.П. Клінічне тлумачення й діагностичне значення лабораторних показників у загально лікарській практиці: Навчальний посібник / І.П. Катеренчук. – К.: Медкнига, 2015. – 224 с. – ISBN 978-966-1597-21-0.
12.    Клинико-экономический анализ фармакотерапии больных с ишемической болезнью сердца / О.Я. Мищенко, Л.В. Яковлева, В.Ф. Осташко и др. // Рац. фармакотерапия. – 2016. – № 4 (41). – С. 11 – 18.
13.    Кузнецов В.В. Механизм влияния ноофена на функциональное состояние мозга у больных, перенесших ишемический инсульт / В.В. Кузнецов, О.И. Лукач, Ю.Ю. Гармаш // Журн. неврології ім. Б.М. Маньковського. – 2016. – Т. 4. – № 4. – С. 17 – 23.
14.    Старість – песимізм безнадії чи «етюди оптимізму»? (Два штрихи до творчого портрету видатного медика-науковця та філософа І.І. Мечникова) + розділ з «Етюди оптимізму» // Практикуючий лікар. – 2016. – № 2. – С. 73 – 83.
15.    Сучасні уявлення про патофізіологічні механізми познотонічних реакцій у хворих, які перенесли інсульт (огляд) / В.В. Безруков, С.М. Кузнецова, Н.А. Скачкова, С.Є. Черкасов // Журн. неврології ім. Б.М. Маньковського. – 2016. – Т. 4. – № 4. – С. 5 – 8.
16.    Хіміон Л.В. Новітні методи лікування остеоартрозу колінних суглобів / Л.В. Хіміон, Л.О. Смоліна // Рац. фармакотерапия. – 2016. – № 4 (41). – С. 5 – 10.
17.    Шаленко О.В. Немоторные нарушения при болезни Паркинсона, их влияние на качество жизни пациентов / О.В. Шаленко, С.А. Крижановский, И.Н. Карабань // Журн. неврології ім. Б.М. Маньковського. – 2016. – Т. 4. – № 4. – С. 38 – 49.

Архів надходжень до картотеки за 29.06.2017 р.

1.    «Белок старости» ССL11, «белок молодости» GDF11 и их роль в возрастной патологии / В.Х. Хавинсон, Б.И. Кузник, Г.А. Рыжак и др. [ Н.С. Линькова, Л.С. Козина, Т.С. Саль] // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 5. – С. 722 – 731.
2.    Базально-клеточный рак век в периорбитальной области в геронтологической практике / Я.О. Груша, Л.В. Шерстиева, Н.Д. Фокина, Э.Ф. Ризопулу // Клин. геронтология. – 2016. – Т. 22. – № 11 – 12. – С. 68 – 72.
3.    Биоинформатическое исследование вовлеченности генов-кандидатов цитокинов в формирование больших миоматозных узлов у женщин старших возрастных групп с миомой матки / О.Б. Алтухов, С.С. Сиротина, И.В. Пономаренко и др. [ К.И. Прощаев, Н.М. Аничков, М.И. Чурносов, Г.Г. Шагинян] // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 5. – С. 717 – 721.
4.    Бихевиоральная терапия и Цитофлавин в лечении деформирующего коксартроза у пациентов пожилого и старческого возраста / К.И. Захаров, С.А. Парфенов, В.Г. Белов и др. [Ю.А. Парфенов, Е.В. Ершов, К.В. Сапожников, А.Л. Коваленко, Т.В. Харитонова, В.Д. Скрипко] // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 5. – С. 816 – 821.
5.    Бурчинский С.Г. Пути и возможности коррекции энергетического метаболизма в фармакотерапии хронической церебральной ишемии / С.Г. Бурчинский // Міжнар. неврологіч. журнал. – 2017. – № 1 (87). – С. 101 – 106.
6.    Двухсторонние стенозы сонных артерий. Результаты хирургического лечения в остром периоде ишемического инсульта у пациентов разных возрастных групп / А.З. Азиева, И.П. Дуданов, К.Л. Козлов и др. [С.В. Ордынец, Б.С. Абуазаб, И.В. Стафеева, М.Р. Шахгириева] // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 5. – С. 737 – 741.
7.    Демичева Т.П. Проблемы больных пожилого и старческого возраста с эндокринной патологией / Т.П. Демичева, С.П. Шилова // Клин. геронтология. – 2016. – Т. 22. – № 11 – 12. – С. 52 – 55.
8.    Длина теломер лейкоцитов как маркер старения и фактор риска развития возрастзависимых заболеваний у человека / В.Н. Максимов, С.К. Малютина, П.С. Орлов и др. [Д.Е. Иванощук, Е.Н. Воропаева, М. Бобак, М.И. Воевода] // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 5. – С. 702 – 708.
9.    Долгова В.И. Психофизиологические детерминанты восприятия качества жизни геронтологическими пациентами с мочекаменной болезнью / В.И. Долгова, А.Ю. Чиглинцев // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 5. – С. 822 – 828.
10.    Дубенко О.Е. Роль интракраниального атерослероза в развитии ишемического инсульта: сравнительное состояние проблемы / О.Е. Дубенко // Міжнар. неврологіч. журнал. – 2017. – № 2 (88). – С. 25 – 30.
11.    Дубинина Е.А. Компенсаторные перестройки корковой регуляции движений в пожилом возрасте при хроническом нарушении мозгового кровообращения / Е.А. Дубинина, Ю.Г. Новикова // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 5. – С. 770 – 775.
12.    Карабань И.Н. Немоторные симптомы в клинической картине болезни Паркинсона / И.Н. Карабань, О.В. Шаленко, С.А. Крижановский // Міжнар. неврологіч. журнал. – 2017. – № 1 (87). – С. 58 – 63.
13.    Клинические особенности у пациенток старших возрастных групп с миомой матки / И.В. Пономаренко, О.Б. Алтухова, К.И. Прощаев и др. [А.В. Полоников, Н.М. Аничков, М.И. Чурносов, Г.Г. Шагинян] // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 5. – С. 760 – 763.
14.    Кузнецова Е.В. Оценка выраженности дерматогелиоза у пациентов разного возраста со злокачественными эпителиальными опухолями кожи / Е.В. Кузнецова, С.Б. Ткаченко, Е.С. Снарская // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 5. – С. 806 – 815.
15.    Кузнецова С.М. Влияние препарата Билобил Интенс 120 мг на функциональное состояние центральной нервной системы у больных пожилого возраста, перенесших ишемический инсульт / С.М. Кузнецова, Д.В. Шульженко, В.В. Кузнецов // Міжнар. неврологіч. журнал. – 2017. – № 2 (88). – С. 69 – 74.
16.    Кытикова О.Ю. Окислительное повреждение ДНК в патогенезе хронической обструктивной болезни легких у больных старшего возраста / О.Ю. Кытикова, Т.А. Гвозденко, Т.И. Виткина // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 5. – С. 784 – 787.
17.    Мищенко В.Н. Применение Церебролизина для лечения посттравматических деменций / В.Н. Мищенко // Міжнар. неврологіч. журнал. – 2017. – № 1 (87). – С. 46 – 57.
18.    Москалец О.В. Особенности воспалительного ответа у больных, оперированных по поводу возрастной катаракты / О.В. Москалец, Е.В. Русанова, Д.А. Ковалькова // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 5. – С. 751 – 755.
19.    Непосредственные результаты ангиопластики и стентирования венечных артерий у пациентов пожилого и старческого возраста при острой коронарной патологии / С.В. Шендеров, Е.А. Курникова, К.Л. Козлов и др. [М.В. Агарков, С.В. Власенко] // Клин. геронтология. – 2016. – Т. 22. – № 11 – 12. – С. 17 – 23.
20.    Никель В.В. Возрастные изменения индекса Керногана венозных сосудов полых и паренхиматозных органов на этапах постнатального онтогенеза / В.В. Никель, В.П. Ефремова // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 5. – С. 732 – 736.
21.    Показатели ортопедического стоматологического статуса у психически больных мужчин пожилого и старческого возраста / Ю.В. Чижов, П.В. Митрофанов, А.А. Сумароков и др. [В.В. Алямовский, Т.В. Казанцева, А.Л. Багинский] // Клин. геронтология. – 2016. – Т. 22. – № 11 – 12. – С. 73 – 80.
22.    Пономарева И.П. Гериатрические синдромы в практике паллиативной помощи при хронических неонкологических заболеваниях / И.П. Пономарева, К.И. Прощаев // Клин. геронтология. – 2016. – Т. 22. – № 11 – 12. – С. 24 – 30.
23.    Порівняльне дослідження показників електричної активності серця (за даними електрокардіограми) у дорослих і старих щурів / К.В. Тарасов, А.М. Дмитренко, Т.С. Лагодич, І.М. Карвацький // Серце і судини. – 2017. – № 2 (58). – С. 105 – 111.
24.    Прогнозирование исходов лечения у пациентов пожилого и старческого возраста с политравмой / А.Н. Блаженко, В.Э. Дубров, М.Л. Муханов и др. [Е.Г. Лысых, И.А. Кацко, А.А. Блаженко] // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 5. – С. 788 – 794.
25.    Речевая аудиометрия в практике работы гериатрического центра / М.Ю. Бобошко, Е.В. Жилинская, Л.Е. Голованова и др. [Т.В. Легостаева, Ф. Ди Берардино, А. Цезарани] // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 5. – С. 795 – 799.
26.    Роль Alu-полиморфизма генов PLAT, PKHD1L1, STK38L и TEAD1 в формировании признака долгожительства / В.В. Эрдман, Д.Д. Каримов, Т.Р. Насибуллин и др. [Я.Р. Тимашева, И.А. Туктарова, О.Е. Мустафина] // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 5. – С. 709 – 716.
27.    Роль остатка лизина в антиоксидантной и ДНК-протекторной активности олигопептидов / Е.В. Празднова, М.С. Мазанко, П.В. Золотухин и др. [Е.Ю. Харченко, В.А. Чистяков, В.А. Арутюнов, Л.С. Козина] // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 5. – С. 776 – 783.
28.    Соловьёв А.Г. Демографические и социальные предикторы места наступления смерти у лиц пожилого возраста / А.Г. Соловьёв, Э.А. Мордовский, А.М. Вязьмин // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 5. – С. 829 – 835.
29.    Чернусь Н.П. Ректактив в лечении хронического функционального запора у пожилых пациентов. Адаптационно-компенсаторные механизмы прогноза эффективности лечения / Н.П. Чернусь, А.И. Шахитин // Клин. геронтология. – 2016. – Т. 22. – № 11 – 12. – С. 38 – 46.
30.    Щерба С.Н. Сравнительный анализ ранних послеоперационных осложнений у больных среднего и пожилого возраста, оперированных по поводу колоректального рака / С.Н. Щерба, Ю.П. Савченко // Клин. геронтология. – 2016. – Т. 22. – № 11 – 12. – С. 47 – 51.
31.    Эндоскопическое лечение дивертикула ценкера у пациентов старшей возрастной группы / И.Ю. Недолужко, Н.А. Курушкина, К.В. Шишин, С.С. Казакова // Клин. геронтология. – 2016. – Т. 22. – № 11 – 12. – С. 56 – 61.

Архів надходжень до картотеки за 11.08.2017 р.

1.    Aging. Morphological, biochemical, molecular and social aspects / M. Oehmichen, S. Ritz-Timme, Ch. Meissner. – Schmidt-Römhild-Lübeck, 2002. – 440 p. – ISBN 3-7950-0324-5.
2.    Активація синтезу ендогенного сірководню пригнічує відкривання мітохондріальної пори та відновлює спряження конститутивної NO-синтази у серці старих щурів / Л.А. Мись, Н.А. Струтинська, В.Р. Струтинський, В.Ф. Сагач // Фізіологіч. журнал. – 2017. – Т. 63. – № 3. – С. 16 – 23.
3.    Бурчинский С.Г. Возможности фармакологической регуляции энергетического метаболизма мозга в раннем восстановительном периоде инсульта / С.Г. Бурчинский // Міжнар. неврологіч. журнал. – 2017. – № 3. – С. 93 – 98.
4.    Бурчинский С.Г. Стратегия фармакотерапии когнитивной дисфункции при психогенных болевых синдромах / С.Г. Бурчинский // Міжнар. неврологіч. журнал. – 2017. – № 3. – С. 87 – 92.
5.    Дурнова А.О. Возрастные особенности иммунокомпетентных клеток плаценты человека при сахарном диабете: Автореф. дис. на соискание уч. степени к. б. н.: 14.01.30 – геронтология и гериатрия / А.О. Дурнова. – СПб, 2011. – 26 с.
6.    Дюге Д. Теоретическая и прикладная статистика / Д. Дюге, Пер. с франц. В.М. Калинина, Под ред. Ю.В. Линника. – М.: Наука, 1972. – 383 с.
7.    Жаринова В.Ю. Эндотелийзависимые механизмы аритмогенеза при ИБС: роль дефицита L-аргинина / В.Ю. Жаринова // Здоров’я України. – 2017. – № 3 (52). – С. 43.
8.    Жердьова Н.М. Ризик розвитку деменції в пацієнтів зрілого віку із цукровим діабетом 2-го типу залежно від наявних ускладнень та методи його корекції / Н.М. Жердьова // Ендокринологія. – 2017. – Т. 22. – № 2. – С. 102 – 107.
9.    Залесский В.Н. Стволовые клетки, регенеративная медицина и клеточная реабилитация / В.Н. Залесский // Врачебное дело. – 2017. – № 1 – 2. – С. 20 – 30.
10.    Коморбидная патология как палитра причин для болевого синдрома: рекомендации терапевта и клинического фармаколога / А.С. Скотников, О.Г. Рожнова, Е.А. Алгиян // Здоров’я України. – 2017. – № 11 – 12 (408 – 409) (червень). – С. 34 – 37.
11.    Левицкий А.П. Идеальная формула жирового питания / А.П. Левицкий. – О., 2002. – 63 с.
12.    Ліки, біль та харчування. Чи є зв’язок? // Новости медицины и фармации. – 2017. – № 7 (618). – С. 10 – 11.
13.    Мазуренко Е.В. Транскраниальная сонография в клинической практике: новые возможности использования метода у пациентов с болезнью Паркинсона / Е.В. Мазуренко // Міжнар. неврологіч. журнал. – 2017. – № 3. – С. 144 – 150.
14.    Мелатонин в терапии нарушений сна при возрастном эстрогендефицитном состоянии / И.М. Мадаева, И.Н. Данусевич, Р.М. Жамболова, Л.И. Колесникова // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2017. – № 5. – С. 81 – 84.
15.    Механизмы речеобразования и восприятия сложных звуков / Под ред. Г.В. Гершуни. – М.-Ленинград: Наука, 1966. – 206 с.
16.    Михайлова Н.М. Организация внебольничной геронтопсихиатрической помощи при деменции и когнитивном снижении. Часть 1: Демографические сдвиги, создание клиники памяти и Альцеймеровских центров / Н.М. Михайлова // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2017. – № 6. – С. 111 – 119.
17.    Мищенко В.Н. Медотилин в лечении постинсультных когнитивных нарушений / В.Н. Мищенко // Міжнар. неврологіч. журнал. – 2017. – № 3. – С. 45 – 51.
18.    Особенности церебрального метаболизма глюкозы у больных с когнитивными нарушениями при болезни Паркинсона / Ю.Г. Хоменко, Д.С. Сусин, Г.В. Катаева и др. [Ю.А. Иришина, И.Г. Заволоков] // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2017. – № 5. – С. 46 – 51.
19.    Пилипович А.А. Агонист дофаминовых рецепторов пирибедил в терапии болезни Паркинсона / А.А. Пилипович, В.Л. Голубев // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2017. – № 6. – С. 83 – 90.
20.    Прищепа А.В. Иммунология головной боли / А.В. Прищепа, А.Б. Данилов // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2017. – № 5. – С. 94 – 102.
21.    Профилактика и коррекция когнитивных нарушений после общей анестезии / А.Ю. Новиков, В.А. Ковалев, Н.В. Виничук и др. [Ю.А. Черных, И.Е. Голуб, Л.В. Сорокина] // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2017. – № 6. – С. 28 – 31.
22.    Садоха К.А. Мигрень: некоторые возрастные, гендерные и патогенетические аспекты, проблема коморбидности (обзор литературы и клиническое наблюдение) / К.А. Садоха, О.В. Кистень, В.В. Евстигнеева // Міжнар. неврологіч. журнал. – 2017. – № 3. – С. 118 – 124.
23.    Сафонов М.И. Анализ эффективности рефлексотерапии в комплексном лечении хронической мигрени / М.И. Сафонов, М.В. Наприенко // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2017. – № 5. – С. 22 – 25.
24.    Сон та його порушення: проблема нейропсихіатрична чи загальносоматична? / В.І. Пономарьов, В.І. Вовк, М.Є. Черненко, В.В. Пономарьова // Врачебное дело. – 2017. – № 1 – 2. – С. 39 – 43.
25.    Статины в повседневной практике: размер пользы и цена нерешительности // Здоров’я України. – 2017. – № 3 (52). – С. 3 – 4.
26.    Сучасні методи лікування STEMI у хворої старечого віку / М.М. Потяженко, К.Є. Вакуленко, Н.О. Люлька та ін. [Т.В. Дубровінська, Ю.А. Остапчук] // Укр. мед. часопис. – 2017. – № 3. – С. 136 – 138.
27.    Сходство между болезнями Паркинсона, Альцгеймера и Хантингтона: [Что нового в исследованиях] // Новости медицины и фармации. – 2017. – № 7 (618). – С. 19.
28.    Украинская версия FRAX – больше чем научное достижение / В.В. Безруков, Д. Канис, В.В. Поворознюк и др. [Н.В. Григорьева, Н.А. Корж, С.С. Страфун, Ф.В. Климовицкий] // Здоров’я України. – 2017. – № 13 – 14 (410 – 411) (липень). – С. 10 – 11.
29.    Хавинсон В.Х. Пептидная регуляция старения / В.Х. Хавинсон. – СПб: Наука, 2009. – 50 с. – ISBN 978-5-02-025409-1.
30.    Эффективность музыкотерапии в реабилитации больных с инсультом / Э.З. Якупов, А.В. Налбат, М.В. Семёнова, К.А. Тлегенова // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2017. – № 5. – С. 14 – 21.
31.    Яковлев А.А. Критерии оценки качества жизни больных пожилого и старческого возраста с хронической сердечной недостаточностью: Автореф. дис. на соискание уч. степени к. мед. н.: 14.01.30 – геронтология и гериатрия / А.А. Яковлев. – СПб, 2011. – 24 с.

Нові надходження до бібліотеки (21.02.2017 р.)

ЖУРНАЛИ

1.    Архів клінічної медицини. – 2016. – № 2.
2.    Вісник ортопедії, травматології та протезування. – 2016. – № 3.
3.    Вісник Червоного Хреста України. – 2016. – № 3.
4.    Вісник Червоного Хреста України. – 2016. – № 4.
5.    Врачебное дело. – 2016. – № 3 – 4.
6.    Галицький лікарський вісник. – 2016. – № 3. – Ч. 1.
7.    Галицький лікарський вісник. – 2016. – № 3. – Ч. 2.
8.    Галицький лікарський вісник. – 2016. – № 3. – Ч. 3.
9.    Галицький лікарський вісник. – 2016. – № 4.
10.    Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. – 2016. – № 6.
11.    Ендокринологія. – 2016. – № 1.
12.    Ендокринологія. – 2016. – № 2.
13.    Ендокринологія. – 2016. – № 3.
14.    Журнал Національної академії медичних наук. – 2016. – № 2.
15.    Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського. – 2016. – № 4.
16.    Журнал неврологии и психиатрии имени С.С. Корсакова. – 2016. – № 11.
17.    Журнал неврологии и психиатрии имени С.С. Корсакова. – 2016. – № 12.
18.    Лабораторна діагностика. – 2016. – № 3.
19.    Ліки України. – 2016. – № 10.
20.    Ліки України плюс. – 2016. – № 4.
21.    МЕДІКС. Антиейджинг. – 2016. – № 5./Мистецтво лікування. – 2016. – № 7 – 8.
22.    Міжнародний медичний журнал. – 2016. – № 4.
23.    Міжнародний неврологічний журнал. – 2016. – № 6.
24.    НЕЙРОNews. – 2016. – № 5. Психоневрология и нейропсихиатрия.
25.    НЕЙРОNews. – 2016. – № 10. Психоневрология и нейропсихиатрия.
26.    Освіта України. Спецвипуск газети. – 2017. – № 1 (49) (січень).
27.    Практикуючий лікар. – 2016. – № 2.
28.    Практикуючий лікар. – 2016. – № 4.
29.    Практична ангіологія. – 2016. – № 3.
30.    Практична ангіологія. – 2016. – № 4.
31.    Рациональная фармакотерапия. – 2016. – № 4.
32.    Сімейна медицина. – 2016. – № 4.
33.    Судинні захворювання головного мозку. – 2016. – № 3 – 4.
34.    Сучасна гастроентерологія. – 2016. – № 6.
35.    Український медичний часопис. – 2016. – № 5.
36.    Український неврологічний журнал. – 2016. – № 4.
37.    Фармацевтичний журнал. – 2015. – № 1.
38.    Фармацевтичний журнал. – 2015. – № 3.

ГАЗЕТИ

39.    Ваше здоров’я. – 2017. – № 5 – 6.
40.    Здоров’я України. – 2016. – № 23 (396) (грудень).
41.    Здоров’я України. – 2017. – № 1 (398) (січень).
42.    Здоров’я України. – 2017. – № 2 (399) (січень).
43.    Здоров’я України. – 2016. – № 4 (39) (грудень). Неврологія. Психіатрія. Психотерапія.
44.    Здоров’я України. – 2016. – № 6 (49) (грудень). Кардіологія. Ревматологія. Кардіохірургія.
45.    Новости медицины и фармации. – 2016. – № 12 (588).
46.    Новости медицины и фармации. – 2016. – № 15 (595).
47.    Новости медицины и фармации. – 2016. – № 16 (596).

КНИГИ

48.    № 23276 – Гурбангули Бердимухамедов. Лікарські рослини Туркменістану. Ч. VI / Гурбангули Бердимухамедов. – Україна, 2016. – 327 с. – ISBN 978-617-7393-14-5.
49.    № 23277 – Гурбангули Бердимухамедов. Лікарські рослини Туркменістану. Ч. VIІ / Гурбангули Бердимухамедов. – Україна, 2016. – 358 с. – ISBN 978-617-7393-18-3.
50.    № 23279 – Катеренчук І.П. Клінічне тлумачення й діагностичне значення лабораторних показників у загально лікарській практиці: Навч. посібник / І.П. Катеренчук. – К.: Медкнига, 2015. – 224 с. – ISBN 978-966-1597-21-0.
51.    № 23275 – Чернобыль: уроки… и после…: монография / О.А. Панченко, И.И. Кутько, В.А. Моляко и др.; под ред. О.А. Панченко. – К.: КВИЦ, 2016. – 406 с. – ISBN 978-617-697-056-9.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

52.    Профілактика тромботичних ускладнень у людей похилого віку з коронарогенною хронічною серцевою недостатністю та синусовим ритмом: метод. реком. (165.14/69.15) / Уклад. О.В. Коркушко, В.Ю. Жарінова, Л.А. Бодрецька та ін. [Н.М. Бенківська, Ж.С. Бутинець, І.А. Самоць]. – К., 2014. – 32 с.
53.    Особливості фармакотерапії ішемічної хвороби серця на тлі супутніх цукрового діабету 2-го типу та анемії в осіб літнього та старечого віку: метод. реком. (151.16/263.16) / Уклад. М.Ю. Коломоєць, О.С. Хухліна, Н.Д. Павлюкович та ін. [В.М. Ходоровський, М.Ф. Козар, О.В. Павлюкович]. – К., 2016. – 20 с.

ДИСЕРТАЦІЇ

54.    № 328д – Холин В.А. Влияние эмоционально-когнитивной стимуляции на функциональное состояние центральной нервной системы при старении: Дис. на соискание уч. степени к. мед. н.: 14.03.03 – нормальная физиология / В.А. Холин. – К., 2015. – 160 с.
55.    № 329д – Даніловський С.В. Регуляція експресії ТР53 та залежних від нього протеїнів у клітинах гліоми лінії U87: Дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 03.0.04 – біохімія / С.В. Даніловський. – К., 2016. – 151 с.

АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ

56.    Данілоський С.В. Регуляція експресії ТР53 та залежних від нього протеїнів у клітинах гліоми лінії U87: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 03.00.04 – біохімія / С.В. Даніловський. – К., 2016. – 20 с.
57.    Ткаченко С.С. Електрофізіологічний аналіз активності рефлекторних дуг спинного мозку в умовах експериментальної менопаузи: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.03.03 – нормальна фізіологія / С.С. Ткаченко. – Львів, 2016. – 19 с.
58.    Шастун Н.П. Аналіз механізмів співвідношення проти судомної активності та побічної дії антиконвульсантів різних груп: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.03.05 – фармакологія / Н.П. Шастун. – К., 2017. – 22 с.