Шановні користувачі сайту та бібліотеки Інституту!
Бібліотека Інституту геронтології у 2017 році продовжує інформувати Вас про нові надходження.

Архів надходжень до картотеки за 09.10.2017 р.

1.    Диуретики в лечении хронической сердечной недостаточности: комбинированная терапия фуросемидом и спиролактоном / Л.М. Ена, И.В. Мудрук, А.М. Христофорова, В.А. Ярош // Здоров’я України. – 2017. – № 4 (53) (вересень). – С. 34 – 35.
2.    Ішемічний інсульт на тлі метаболічного синдрому: предиктори несприятливого функціонального виходу / В.В. Бабенко, В.О. Ярош, Ю.А. Борхаленко та ін. [О.А. Єпанчінцева, Б.М. Тодуров: Мат. ХVIII Нац. конгр. кардіологів України (Київ, 20-22 вересня 2017 р.) // Укр. кардіологіч. журнал. – 2017. – Дод. 1. – С. 168 – 169.
3.    Клінічні випадки в невідкладній кардіології. Додаток № 1 до тематичного номеру газети «Здоров’я України» «Кардіологія. Ревматологія. Кардіохірургія» № 4. Вересень 2017 / Під ред. О.М. Пархоменка. – К.: ТОВ «Тематичний проект «Здоров’я України 21 сторіччя», 2017. – 98 с.
4.    Лікування клапанних вад серця / За ред. В.М. Коваленка, О.Г. Несукай. – К.: Моріон, 2017. – 64 с. – ISBN 978-966-2066-69-2.
5.    Матеріали ХVIII Національного конгресу кардіологів України (Київ, 20-22 вересня 2017 р.) // Укр. кардіологіч. журнал. – 2017. – Дод. 1. – 183 с.
6.    Міщенко Л.А. Проблемні питання статинотерапії: кому призначати, який статин і в якій дозі? / Л.А. Міщенко // Здоров’я України. – 2017. – № 4 (53) (вересень). – С. 48.
7.    Нетяженко В.З. Лікар, науковець, педагог. До 90-річчя від дня народження О.Й. Грицюка / В.З. Нетяженко, Т.Й. Мальчевська, В.С. Потаскалова. – К.: КІМ, 2014. – 160 с. – ISBN 978-966-1547-74-1.
8.    Пархоменко А.Н. Статины при остром коронарном синдроме: вторичная профилактика или экстренная помощь? / А.Н. Пархоменко // Здоров’я України. – 2017. – № 4 (53) (вересень). – С. 18 – 19.
9.    Поворознюк В.В. Лечение остеоартрита сегодня: на острие проблемы. По мат. ІІІ Научн.-практ. конф. «Междисциплинарные проблемы ревматологии» (Киев, 17 мая 2017 г.) / В.В. Поворознюк // Здоров’я України. – 2017. – № 4 (53) (вересень). – С. 50 – 51.
10.    Проблеми здоров’я і тривалості життя в сучасних умовах (посібник) / Під ред. В.М. Коваленка, В.М. Корнацького. – К.: ДУ «ННЦ «Ін-т кардіол. ім. акад. М.Д. Стражеска», 2017. – 299 с.

Архів надходжень до картотеки за 05.10.2017 р.

1.    Canepa-Raggio C. Parkinson’s’ bicentennial: Past, present & future: [англ.] [Двохсотріччя хвороби Паркінсона: минуле, сьогодення і майбутнє] / C. Canepa-Raggio // Східно-європейський журн. хвороби Паркінсона й екстрапірамідних захворювань. – 2017. – Т. 3. – № 1. – С. 3 – 11.
2.    Suchowersky O. Болезнь Паркинсона – это не только расстройство допамина или почему трансплантация стволовых клеток не эффективна / O. Suchowersky // Східно-європейський журн. хвороби Паркінсона й екстрапірамідних захворювань. – 2016. – Т. 2. – № 3. – С. 4 – 10.
3.    Асхонов У.Г. Особенности ЭЭГ у больных болезнью Паркинсона с наличием леводопа-индуцированной дискинезии / У.Г. Асхонов, Б.Г. Гафуров // Східно-європейський журн. хвороби Паркінсона й екстрапірамідних захворювань. – 2016. – Т. 2. – № 3. – С. 20 – 25.
4.    Ахророва Ш.Б. Возрастные и гендерные клинико-патогенетические особенности острой невропатии лицевого нерва / Ш.Б. Ахророва // Міжнар. неврологіч. журнал. – 2017. – № 4 (90). – С. 52 – 56.
5.    Булич Э.Г. Феномен торможения смертности при увеличении распространенности ишемической болезни сердца у людей трудоспособного и старше трудоспособного возраста / Э.Г. Булич, И.В. Муравов, О.В. Коркушко // Пробл. старения и долголетия. – 2017. – Т. 26. – № 1 – 2. – С. 120 – 138.
6.    Бурчинский С.Г. Препараты гинкго билоба: по пути открытий в клинической нейрофармакологии / С.Г. Бурчинский // Міжнар. неврологіч. журнал. – 2017. – № 4 (90). – С. 47 – 51.
7.    Влияние повышенной плотности популяции на личиночной стадии развития на продолжительность жизни Drosophila melanogaster / А.М. Вайсерман, О.Г. Забуга, А.В. Писарук и др. [Н.М. Кошель, И.А. Козерецкая, А.С. Караман] // Пробл. старения и долголетия. – 2017. – Т. 26. – № 1 – 2. – С. 34 – 42.
8.    Воронков Л.Г. Когнітивна дисфункція при хронічні серцевій недостатності: механізми, наслідки, можливості корекції / Л.Г. Воронков, А.С. Солонович // Серцева недостатність та коморбідні стани. – 2017. – № 2. – С. 39 – 46.
9.    Вплив комбінованого препарату мембратон на реактивність судинної стінки старих щурів / В.В. Безруков, Л.П. Купраш, Н.В. Сикало та ін. [В.В. Олар, Т.М. Пантелеймонова, Л.Б. Шарабура, Г.І. Парамонова, М.Ю. Шинкарьова] // Пробл. старения и долголетия. – 2017. – Т. 26. – № 1 – 2. – С. 21 – 27.
10.    Григор’єва Н.В. 10-річний ризик основних остеопоротичних переломів та переломів стегнової кістки в жінок старших вікових груп з системним остеопорозом та його ускладненнями / Н.В. Григор’єва, В.В. Поворознюк // Пробл. старения и долголетия. – 2017. – Т. 26. – № 1 – 2. – С. 148 – 157.
11.    Допомога вдома особам похилого віку: форми і методи (огляд літератури) / В.В. Чайковська, Т.І. Вялих, Д.Р. Чайківська та ін. [І.І. Тарабукіна, С.В. Москалюк, Н.Г. Еланська, Н.О. Мовчун] // Пробл. старения и долголетия. – 2017. – Т. 26. – № 1 – 2. – С. 72 – 105.
12.    Ена Л.М. Уязвимые места антигипертензивной терапии в старости: целевое давление и J-феномен / Л.М. Ена // Пробл. старения и долголетия. – 2017. – Т. 26. – № 1 – 2. – С. 53 – 64.
13.    Жаринова В.Ю. Клинические перспективы эндотелиальной протекции в лечении коронарогенной сердечной недостаточности / В.Ю. Жаринова // Серцева недостатність та коморбідні стани. – 2017. – № 2. – С. 18 – 23.
14.    Застосування інтервальних нормобаричних гіпоксичних тренувань у хворих похилого віку з хронічним обструктивним захворюванням легень: метод. реком. (42.17/86.17) / Уклад. Е.О. Асанов, В.Г. Сліпченко, Л.Г. Полягушко, І.А. Диба, Є.Д. Осьмак. – К.: Вид-цтво «Політехніка» КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 25 с.
15.    Індукована плюрипотентність, клітинне омолодження та старіння / Х.К. Мурадян, О.Г. Забуга, В.В. Безруков та ін. [О.М. Вайсерман, В.Е. Фрайфельд] // Пробл. старения и долголетия. – 2017. – Т. 26. – № 1 – 2. – С. 3 – 11.
16.    Клеточная терапия болезни Паркинсона: достижения и перспективы / М.Ю. Юркевич, М.М. Зафранская, В.В. Пономарев и др. [А.В. Бойко, Н.Е. Алейникова] // Міжнар. неврологіч. журнал. – 2017. – № 4 (90). – С. 93 – 101.
17.    Клінічні практичні керівництва з ведення пацієнтів похилого віку з хронічною хворобою нирок стадії 3б або вище (рШКФ < 45 мл/хв/1,73м2). Найкраща європейська ниркова практика / Пер. М.Д. Іванова, Д.Д. Іванов // Почки. – 2017. – Т. 6. – № 2. – С. 49 – 51.
18.    Кузнецов В.В. Состояние церебральной гемодинамики у больных пожилого возраста с постинсультной депрессией / В.В. Кузнецов, С.Ф. Глушко // Пробл. старения и долголетия. – 2017. – Т. 26. – № 1 – 2. – С. 43 – 52.
19.    Мищенко Т.С. Когнитивные нарушения: актуальность проблемы, этиопатогенез, диагностика и лечение / Т.С. Мищенко // Серцева недостатність та коморбідні стани. – 2017. – № 2. – С. 30 – 37.
20.    Онопрієнко О.П. Експертиза непрацездатності при хворобі Паркінсона / О.П. Онопрієнко // Східно-європейський журн. хвороби Паркінсона й екстрапірамідних захворювань. – 2016. – Т. 2. – № 4. – С. 8 – 12.
21.    Особенности диабетогенного действия стрептозотоцина у старых мышей / Т.А. Дубилей, Т.В. Тушинская, С.А. Мигован, Т.Л. Литвиненко // Пробл. старения и долголетия. – 2017. – Т. 26. – № 1 – 2. – С. 28 – 33.
22.    Особливості харчування та їх зв’язок з антропометричними показниками ожиріння людей з метаболічним синдромом / М.С. Романенко, Л.Л. Синєок, Н.С. Наумчук та ін. [І.В. Сапожніков, Л.Д. Іваненко] // Пробл. старения и долголетия. – 2017. – Т. 26. – № 1 – 2. – С. 158 – 168.
23.    Писарук А.В. Существует ли константа Рубнера? (анализ современных данных) / А.В. Писарук // Пробл. старения и долголетия. – 2017. – Т. 26. – № 1 – 2. – С. 12 – 20.
24.    Прокопенко Н.А. Предпосылки и условия для продолжения периода трудовой активности людей старшего возраста в странах Европейского Союза и Украине / Н.А. Прокопенко // Пробл. старения и долголетия. – 2017. – Т. 26. – № 1 – 2. – С. 106 – 119.
25.    Состояние сердечно-сосудистой системы у людей пожилого возраста с хроническим обструктивным заболеванием легких: влияние гипоксических тренировок / Э.О. Асанов, Е.Д. Осьмак, И.А. Дыба, Л.Г. Полягушко // Пробл. старения и долголетия. – 2017. – Т. 26. – № 1 – 2. – С. 65 – 71.
26.    Статеві та вікові відмінності взаємозв’язку між показниками діастолічної функції лівого шлуночка та центральної гемодинаміки і судинної жорсткості у хворих з неконтрольованою неускладненою артеріальною гіпертензією / К.М. Амосова, Н.В. Шишкіна, О.І. Рокита та ін. [І.Ю. Кацитадзе, Ю.В. Руденко, К.П. Лазарєва, З.В. Лисак] // Укр. кардіологіч. журнал. – 2017. – № 4. – С. 52 – 62.
27.    Трансплантація мононуклеарних стовбурових клітин пуповидної крові в комплексі лікування синдрому хронічної серцевої недостатності: монографія / [М.В. Костилєв, В.Ф. Оніщенко, Т.М. Доманський] та ін. [П.П. Клименко, Р.В. Салютін, А.А. Стасенко, А.В. Якушев, М.Ф. Соколов]; за ред. М.В. Костилєва, В.Ф. Оніщенка. – К.: Агат-Принт, 2017. – 160 с. – ISBN 978-966-97604-0-1.
28.    Труфанов Е.А. Диагностика и прогрессирование нарушений глотания у больных болезнью Паркинсона и паркинсоническими синдромами / Е.А. Труфанов // Східно-європейський журн. хвороби Паркінсона й екстрапірамідних захворювань. – 2016. – Т. 2. – № 4. – С. 13 – 20.
29.    Фойгт Н.А. Оценка скрининговых возможностей кистевой динамометрии в фиксации функциональных нарушений среди населения пожилого возраста / Н.А. Фойгт, М.Л. Никонов // Пробл. старения и долголетия. – 2017. – Т. 26. – № 1 – 2. – С. 139 – 147.

Нові надходження до бібліотеки (28.09.2017 р.)

ЖУРНАЛИ

1.    Артериальная гипертензия. – 2017. – № 3.
2.    Артериальная гипертензия. – 2017. – № 4.
3.    Врачебное дело. – 2017. – № 1 – 2.
4.    Галицький лікарський вісник. – 2017. – № 2.
5.    Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. – 2017. – № 3.
6.    Ендокринологія. – 2016. – № 4.
7.    Ендокринологія. – 2017. – № 1.
8.    Ендокринологія. – 2017. – № 2.
9.    Ендокринологія. – 2017. – № 1. – Дод. 1. Довідник основних показників діяльності ендокринологічної служби України за 2016 рік.
10.    Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського. – 2017. – № 2.
11.    Журнал неврологии и психиатрии имени С.С. Корсакова. – 2017. – № 6.
12.    Кардиология: от науки к практике. – 2015. – № 6.
13.    Ліки України. – 2017. – № 5.
14.    Ліки України. – 2017. – № 7.
15.    Міжнародний неврологічний журнал. – 2017. – № 3.
16.    Мистецтво лікування. – 2017. – № 4 – 5.
17.    НЕЙРОNews. – 2017. – № 5.
18.    Новости медицины и фармации. – 2017. – № 612.
19.    Освіта України. – Спецвипуск газети. – 2017. – № 8 (56) (серпень).
20.    Освіта України. – Спецвипуск газети. – 2017. – № 9 (57) (вересень).
21.    Почки. – 2017. – № 3.
22.    Практикуючий лікар. – 2017. – № 1.
23.    Практикуючий лікар. – 2017. – № 2.
24.    Практична ангіологія. – 2017. – № 2.
25.    Therapia. – 2017. – № 4.
26.    Therapia. – 2017. – № 7 – 8.
27.    Therapia. – 2017. – № 9.
28.    Український медичний часопис. – 2017. – № 3.
29.    Фізіологічний журнал. – 2017. – № 3.

ГАЗЕТИ

30.    АПТЕКА. – 2017. – № 36 (1107) (18 сентября).
31.    Ваше здоров’я. – 2017. – № 31 – 32.
32.    Ваше здоров’я. – 2017. – № 33 – 34.
33.    Ваше здоров’я. – 2017. – № 35 – 36.
34.    Ваше здоров’я. – 2017. – № 37 – 38.
35.    Здоров’я України. – 2017. – № 11 – 12 (408 – 409) (червень).
36.    Здоров’я України. – 2017. – № 13 – 14 (410 – 411) (липень).
37.    Здоров’я України. – 2017. – № 15 – 16 (412 – 413) (серпень).
38.    Здоров’я України. – 2017. – № 3 (52) (червень). Кардіологія. Ревматологія. Кардіохірургія.
39.    Новости медицины и фармации. – 2017. – № 7 (618).
40.    Новости медицины и фармации. – 2017. – № 8 (619).
41.    Новости медицины и фармации. – 2017. – № 9 (621).

КНИГИ

42.    ХVІІІ Нац. конгр. кардіологів України. Програма (Київ, 20-22 вересня 2017 р.). – К., 2017. – 44 с.
43.    VI Міжнар. мед. конгр. «Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я України». Мат. конгр. (Київ, 25-27 квітня 2017 р.). – К., 2017. – 183 с.
44.    № 20056-u. Expert’s opinion on current approaches in anti-ageing medicine and gerontology. International symposium (Geneva, Switzerland, 27 May, 2017). Book of Abstracts. – Geneva, 2017. – 120 p.
45.    № 23289. Нове в аритмології для лікарів за спеціальностями «кардіологія», «загальна практика – сімейна медицина», «внутрішні хвороби», «неврологія». Зб. лекцій / О.С. Сичов, О.О. Ханюков, О.І. Іркін та ін. [О.М. Романова, С.М. Кожухов, С.В. Лизогуб]; За ред. О.С. Сичова. – К., 2017. – 143 с.
46.    № 20057-u. Aging. Morphological, biochemical, molecular and social aspects / M. Oehmichen, S. Ritz-Timme, Ch. Meissner. – Schmidt-Römhild – Lübeck, 2002. – 440 p.
47.    № 23291. Хавинсон В.Х. Пептидная регуляция старения / В.Х. Хавинсон. – СПб: «Наука», 2009. – 50 с. – ISBN 978-5-02-025409-1.
48.    Дюге Д. Теоретическая и прикладная статистика / Д. Дюге; Пер. В.М. Калинина; Под ред. Ю.В. Линника. – М.: Наука, Главн. ред. физико-мат. лит-ры, 1972. – 383 с.
49.    Левицкий А.П. Идеальная формула жирового питания / А.П. Левицкий. – О., 2002. – 63 с.
50.    Стеженская Е.И. Дорогой длинною… Воспоминания / Е.И. Стеженская. – К.: Вид. Пугач О.В., 2016. – 84 с. – ISBN 978-966-8359-32-3.

АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ

51.    № 4170-а. Дурнова А.О. Возрастные особенности иммунокомпетентных клеток плаценты человека при сахарном диабете: Автореф. дис. на соискание уч. степени к. б. н.: 14.01.30 – геронтология и гериатрия / А.О. Дурнова. – СПб, 2011. – 26 с.
52.    Мицик Н.Й. Молекулярно-генетична характеристика спадкові органних хвороб обміну, що супроводжуються дефіцитом β–галактозидази: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. б. н.: 03.00.15 – генетика / Н.Ф. Мицик. – К., 2017. – 22 с.
53.    Ольхович Н.В. Молекулярно-генетичні основи формування біохімічного фенотипу лізосомних хвороб накопичення: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д. б. н.: 03.00.15 – генетика / Н.В. Ольхович. – К., 2017. – 45 с.
54.    Трофімова Н.С. Ааналіз біохімічних та молекулярно-генетичних змін в родинах високого ризику мукополісахаридозу з України: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. б. н.: 03.00.15 – генетика / Н.С. Трофімова. – К., 2017. – 21 с.
55.    Храновська Н.М. Роль дендритних клітин в активації протипухлинного імунітету (експериментальне та клініко-імунологічне дослідження): Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д. б. н.: 14.01.17 – онкологія / Н.М. Храновська. – К., 2017. – 52 с.
56.    № 4171-а. Яковлев А.А. Критерии оценки качества жизни больных пожилого и старческого возраста с хронической сердечной недостаточностью: Автореф. дис. на соискание уч. степени к. мед. н.: 14.01.30 – геронтология и гериатрия / А.А. Яковлев. – СПб, 2011. – 24 с.

ІНФОРМАЦІЙНІ ЛИСТИ

57.    Спосіб підвищення бронхіальної прохідності у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень похилого віку: інформ. лист / Уклад. Е.О. Асанов, Л.Г. Полягушко, Є.Д. Осьмак, І.А. Диба. – К., 2016. – № 48. – 4 с.

ВІДБИТКИ

58.    № 9417 – Скрипченко А.Г. Характеристика психоэмоционально-мнестических функций, вегетативных изменений и качества жизни при начальных стадиях дисциркуляторной энцефалопатии различного генеза / А.Г. Скрипченко // Сімейна медицина. – 2017. – № 3. – С. 38 – 43.

Архів надходжень до картотеки за 22.09.2017 р.

1.    VІ Міжнар. мед. конгр. «Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я України». Мат. конгр. (Київ, 25-27 квітня 2017 р.). – К., 2017. – 183 с.
2.    Аспирин пожилым пациентам. О риске и пользе // Новости медицины и фармации. – 2017. – № 9 (621). – С. 10.
3.    Возраст, нагрузка врача и риск необоснованного назначения антибиотиков // Новости медицины и фармации. – 2017. – № 9 (621). – С. 10.
4.    Карабань И.Н. Современные представления о нейропсихологических нарушениях при болезни Паркинсона / И.Н. Карабань, Н.В. Карасевич // Журн. неврології ім. Б.М. Маньковського. – 2017. – № 2. – С. 53 – 60.
5.    Комбінована терапія хвороби Альцгеймера // НЕЙРОNews. – 2017. – № 5. – С. 54 – 56.
6.    Кузнецов В.В. Полушарные особенности влияния церебролизина на церебральную гемодинамику и биоэлектрическую активность головного мозга у больных, перенесших ишемический инсульта / В.В. Кузнецов, В.Н. Бульчак // Журн. неврології ім. Б.М. Маньковського. – 2017. – № 2. – С. 36 – 46.
7.    Кузнецова С.М. Клинические аспекты применения цитиколина у пациентов с хроническими цереброваскулярными заболеваниями / С.М. Кузнецова, В.В. Кузнецов, М.С. Егорова // Журн. неврології ім. Б.М. Маньковського. – 2017. – № 2. – С. 17 – 24.
8.    Кузнецова С.М. Мелатонининергические антидепрессанты в терапии постинсультной депрессии / С.М. Кузнецова, С.Ф. Глушко // Журн. неврології ім. Б.М. Маньковського. – 2017. – № 2. – С. 47 – 52.
9.    Міщенко Л.А. Проблемні питання статинотерапії: кому призначати, який статин і в якій дозі? / Л.А. Міщенко // Здоров’я України. – 2017. – № 15 – 16. – С. 42.
10.    Новые европейские рекомендации по лечению подагры (EULAR, 2016) // Новости медицины и фармации. – 2017. – № 612. – С. 18.
11.    Орлик О. Новини про вічне, або Нові дослідження про харчування та метаболічні захворювання / О. Орлик // Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. – 2017. – № 3. – С. 51 – 56.
12.    Орос М.М. Мігрень та її ускладнення: причини, діагностика лікування: [За підсумками науково-практичного семінару, м. Одеса, 30-31 травня 2017 р.] / М.М. Орос // Здоров’я України. – 2017. – № 15 – 16. – С. 64 – 65.
13.    Павлов І.П. Проблема сну / І.П. Павлов // Журн. неврології ім. Б.М. Маньковського. – 2017. – № 2. – С. 64 – 73.
14.    Паліативна допомога в Україні: сьогодення та перспективи / А. Антонова, Л. Брацюнь, А. Роханський та ін. // Здоров’я України. – 2017. – № 15 – 16. – С. 7.
15.    Поворознюк В.В. Вітамін D та старіння / В.В. Поворознюк, Н.І. Балацька // VІ Міжнар. мед. конгр. «Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я України». Мат. конгр. (Київ, 25-27 квітня 2017 р.). – К., 2017. – С. 135.
16.    Прегіпертензія в осіб молодшого віку та ризик деменції у похилому віці // Артеріальна гіпертензія. – 2017. – № 4 (54). – С. 73 – 74.
17.    Про геронтологію та академіка В.В. Фролькіса: [За мат. статті О.А. Палієнка «Становлення геронтології в Україні у ХХ столітті: внесок академіка В.В. Фролькіса». Наук. праці історичного факультету Запорізьк. нац. ун-ту, 2014, вип. ХХХІХ, с. 331 – 334] // Практикуючий лікар. – 2017. – № 2. – С. 54 – 56.
18.    Прокопенко Н.О. Геронтотехнологія, як напрямок медико-соціальних інновацій / Н.О. Прокопенко // VІ Міжнар. мед. конгр. «Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я України». Мат. конгр. (Київ, 25-27 квітня 2017 р.). – К., 2017. – С. 135 – 136.
19.    Роль статинів у профілактиці інсультів є недооціненою // Артеріальна гіпертензія. – 2017. – № 4 (54). – С. 71 – 73.
20.    Сидорова Н.Н. Нарушение когнитивной функции при артериальной гипертензии: поиски решения проблемы «поражения от успеха» / Н.Н. Сидорова // Therapia. – 2017. – № 7 – 8 (122). – С. 6 – 12.
21.    Скрипченко А.Г. Характеристика психоэмоционально-мнестических функций, вегетативных изменений и качества жизни при начальных стадиях дисциркуляторной энцефалопатии различного генеза / А.Г. Скрипченко // Сімейна медицина. – 2017. – № 3. – С. 38 – 43. – 9417-от.
22.    Спосіб підвищення бронхіальної прохідності у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень похилого віку: інформ. лист / Уклад. Е.О. Асанов, Л.Г. Полягушко, Є.Д. Осьмак, І.А. Диба. – К., 2016. – № 48. – 4 с.
23.    Стеженская Е.И. Дорогой длинною… Воспоминания / Е.И. Стеженская. – К.: Вид. Пугач О.В., 2016. – 84 с. – ISBN 978-966-8359-32-3.
24.    Сучасний підхід до корекції клімактеричних розладів у жінок з фізіологічною менопаузою та після оваріоектомії / Н.І. Геник, Л.В. Гінчицька, І.В. Левицький та ін. [О.В. Нейко, Р.В. Гоцанюк] // Галицький лік. вісник. – 2017. – № 2. – С. 15 – 17.
25.    Терапія статинами не захищає людей похилого віку від серцево-судинних подій / B.H. Han et al.; Підгот. О. Торбас, Г.Д. Радченко // Артеріальна гіпертензія. – 2017. – № 3 (53). – С. 62.
26.    Фонякин А.В. Профилактика инсульта. Рекомендации по антигипертензивной терапии / А.В. Фонякин, Л.А. Гераскина // Практич. ангіологія. – 2017. – № 2. – С. 26 – 32.
27.    Фролькіс В.В. Механізми старіння і продовження життя: [Журн. «Наука і життя», № 9, 1985, с. 60 – 65 і № 10, 1985, с. 75 – 80 (із незначними змінами та скороченнями), перекл. О. Власко] / В.В. Фролькіс // Практикуючий лікар. – 2017. – № 2. – С. 57 – 66.
28.    Харковлюк-Балакіна Н.В. Професійна реабілітація працівників старшого віку в сучасних умовах трудової діяльності / Н.В. Харковлюк-Балакіна, К.В. Медвидчук // VІ Міжнар. мед. конгр. «Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я України». Мат. конгр. (Київ, 25-27 квітня 2017 р.). – К., 2017. – С. 133.
29.    Шатило В.Б. Застосування інтервальних нормобаричних гіпоксичних тренувань для усунення пре діабетичних порушень вуглеводного обміну у осіб літнього віку / В.Б. Шатило, І.А. Антонюк-Щеглова, В.П. Чижова // VІ Міжнар. мед. конгр. «Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я України». Мат. конгр. (Київ, 25-27 квітня 2017 р.). – К., 2017. – С. 136.

Архів надходжень до картотеки за 11.08.2017 р.

1.    Aging. Morphological, biochemical, molecular and social aspects / M. Oehmichen, S. Ritz-Timme, Ch. Meissner. – Schmidt-Römhild-Lübeck, 2002. – 440 p. – ISBN 3-7950-0324-5.
2.    Активація синтезу ендогенного сірководню пригнічує відкривання мітохондріальної пори та відновлює спряження конститутивної NO-синтази у серці старих щурів / Л.А. Мись, Н.А. Струтинська, В.Р. Струтинський, В.Ф. Сагач // Фізіологіч. журнал. – 2017. – Т. 63. – № 3. – С. 16 – 23.
3.    Бурчинский С.Г. Возможности фармакологической регуляции энергетического метаболизма мозга в раннем восстановительном периоде инсульта / С.Г. Бурчинский // Міжнар. неврологіч. журнал. – 2017. – № 3. – С. 93 – 98.
4.    Бурчинский С.Г. Стратегия фармакотерапии когнитивной дисфункции при психогенных болевых синдромах / С.Г. Бурчинский // Міжнар. неврологіч. журнал. – 2017. – № 3. – С. 87 – 92.
5.    Дурнова А.О. Возрастные особенности иммунокомпетентных клеток плаценты человека при сахарном диабете: Автореф. дис. на соискание уч. степени к. б. н.: 14.01.30 – геронтология и гериатрия / А.О. Дурнова. – СПб, 2011. – 26 с.
6.    Дюге Д. Теоретическая и прикладная статистика / Д. Дюге, Пер. с франц. В.М. Калинина, Под ред. Ю.В. Линника. – М.: Наука, 1972. – 383 с.
7.    Жаринова В.Ю. Эндотелийзависимые механизмы аритмогенеза при ИБС: роль дефицита L-аргинина / В.Ю. Жаринова // Здоров’я України. – 2017. – № 3 (52). – С. 43.
8.    Жердьова Н.М. Ризик розвитку деменції в пацієнтів зрілого віку із цукровим діабетом 2-го типу залежно від наявних ускладнень та методи його корекції / Н.М. Жердьова // Ендокринологія. – 2017. – Т. 22. – № 2. – С. 102 – 107.
9.    Залесский В.Н. Стволовые клетки, регенеративная медицина и клеточная реабилитация / В.Н. Залесский // Врачебное дело. – 2017. – № 1 – 2. – С. 20 – 30.
10.    Коморбидная патология как палитра причин для болевого синдрома: рекомендации терапевта и клинического фармаколога / А.С. Скотников, О.Г. Рожнова, Е.А. Алгиян // Здоров’я України. – 2017. – № 11 – 12 (408 – 409) (червень). – С. 34 – 37.
11.    Левицкий А.П. Идеальная формула жирового питания / А.П. Левицкий. – О., 2002. – 63 с.
12.    Ліки, біль та харчування. Чи є зв’язок? // Новости медицины и фармации. – 2017. – № 7 (618). – С. 10 – 11.
13.    Мазуренко Е.В. Транскраниальная сонография в клинической практике: новые возможности использования метода у пациентов с болезнью Паркинсона / Е.В. Мазуренко // Міжнар. неврологіч. журнал. – 2017. – № 3. – С. 144 – 150.
14.    Мелатонин в терапии нарушений сна при возрастном эстрогендефицитном состоянии / И.М. Мадаева, И.Н. Данусевич, Р.М. Жамболова, Л.И. Колесникова // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2017. – № 5. – С. 81 – 84.
15.    Механизмы речеобразования и восприятия сложных звуков / Под ред. Г.В. Гершуни. – М.-Ленинград: Наука, 1966. – 206 с.
16.    Михайлова Н.М. Организация внебольничной геронтопсихиатрической помощи при деменции и когнитивном снижении. Часть 1: Демографические сдвиги, создание клиники памяти и Альцеймеровских центров / Н.М. Михайлова // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2017. – № 6. – С. 111 – 119.
17.    Мищенко В.Н. Медотилин в лечении постинсультных когнитивных нарушений / В.Н. Мищенко // Міжнар. неврологіч. журнал. – 2017. – № 3. – С. 45 – 51.
18.    Особенности церебрального метаболизма глюкозы у больных с когнитивными нарушениями при болезни Паркинсона / Ю.Г. Хоменко, Д.С. Сусин, Г.В. Катаева и др. [Ю.А. Иришина, И.Г. Заволоков] // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2017. – № 5. – С. 46 – 51.
19.    Пилипович А.А. Агонист дофаминовых рецепторов пирибедил в терапии болезни Паркинсона / А.А. Пилипович, В.Л. Голубев // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2017. – № 6. – С. 83 – 90.
20.    Прищепа А.В. Иммунология головной боли / А.В. Прищепа, А.Б. Данилов // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2017. – № 5. – С. 94 – 102.
21.    Профилактика и коррекция когнитивных нарушений после общей анестезии / А.Ю. Новиков, В.А. Ковалев, Н.В. Виничук и др. [Ю.А. Черных, И.Е. Голуб, Л.В. Сорокина] // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2017. – № 6. – С. 28 – 31.
22.    Садоха К.А. Мигрень: некоторые возрастные, гендерные и патогенетические аспекты, проблема коморбидности (обзор литературы и клиническое наблюдение) / К.А. Садоха, О.В. Кистень, В.В. Евстигнеева // Міжнар. неврологіч. журнал. – 2017. – № 3. – С. 118 – 124.
23.    Сафонов М.И. Анализ эффективности рефлексотерапии в комплексном лечении хронической мигрени / М.И. Сафонов, М.В. Наприенко // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2017. – № 5. – С. 22 – 25.
24.    Сон та його порушення: проблема нейропсихіатрична чи загальносоматична? / В.І. Пономарьов, В.І. Вовк, М.Є. Черненко, В.В. Пономарьова // Врачебное дело. – 2017. – № 1 – 2. – С. 39 – 43.
25.    Статины в повседневной практике: размер пользы и цена нерешительности // Здоров’я України. – 2017. – № 3 (52). – С. 3 – 4.
26.    Сучасні методи лікування STEMI у хворої старечого віку / М.М. Потяженко, К.Є. Вакуленко, Н.О. Люлька та ін. [Т.В. Дубровінська, Ю.А. Остапчук] // Укр. мед. часопис. – 2017. – № 3. – С. 136 – 138.
27.    Сходство между болезнями Паркинсона, Альцгеймера и Хантингтона: [Что нового в исследованиях] // Новости медицины и фармации. – 2017. – № 7 (618). – С. 19.
28.    Украинская версия FRAX – больше чем научное достижение / В.В. Безруков, Д. Канис, В.В. Поворознюк и др. [Н.В. Григорьева, Н.А. Корж, С.С. Страфун, Ф.В. Климовицкий] // Здоров’я України. – 2017. – № 13 – 14 (410 – 411) (липень). – С. 10 – 11.
29.    Хавинсон В.Х. Пептидная регуляция старения / В.Х. Хавинсон. – СПб: Наука, 2009. – 50 с. – ISBN 978-5-02-025409-1.
30.    Эффективность музыкотерапии в реабилитации больных с инсультом / Э.З. Якупов, А.В. Налбат, М.В. Семёнова, К.А. Тлегенова // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2017. – № 5. – С. 14 – 21.
31.    Яковлев А.А. Критерии оценки качества жизни больных пожилого и старческого возраста с хронической сердечной недостаточностью: Автореф. дис. на соискание уч. степени к. мед. н.: 14.01.30 – геронтология и гериатрия / А.А. Яковлев. – СПб, 2011. – 24 с.

Нові надходження до бібліотеки (08.08.2017 р.)

ЖУРНАЛИ

1.    Артериальная гипертензия. – 2017. – № 2.
2.    Архів клінічної медицини. – 2017. – № 1.
3.    Вісник ортопедії, травматології та протезування. – 2016. – № 4.
4.    Вісник ортопедії, травматології та протезування. – 2017. – № 1.
5.    Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. – 2017. – № 2.
6.    Журнал неврологии и психиатрии имени С.С. Корсакова. – 2017. – № 4.
7.    Журнал неврологии и психиатрии имени С.С. Корсакова. – 2017. – № 5.
8.    Клиническая геронтология. – 2016. – № 11 – 12.
9.    Ліки України. – 2017. – № 3.
10.    Міжнародний медичний журнал. – 2017. – № 2.
11.    Міжнародний неврологічний журнал. – 2017. – № 1.
12.    Міжнародний неврологічний журнал. – 2017. – № 2.
13.    НЕЙРОNews. – 2017. – № 4. Психоневрологія та нейропсихіатрія.
14.    Освіта України. – Спецвипуск газети. – 2017. – № 6 (54) (червень).
15.    Освіта України. – Спецвипуск газети. – 2017. – № 7 (55) (липень).
16.    Проблемы старения и долголетия. – 2016. – № 4.
17.    Серце і судини. – 2017. – № 2.
18.    Сучасна гастроентерологія. – 2017. – № 3.
19.    Therapia. – 2017. – № 5.
20.    Therapia. – 2017. – № 6.
21.    Український журнал дерматології, венерології, косметології. – 2017. – № 2.
22.    Український журнал дитячої ендокринології. – 2017. – № 2.
23.    Український неврологічний журнал. – 2017. – № 2.
24.    Український терапевтичний журнал. – 2017. – № 2.
25.    Успехи геронтологии. – 2016. – № 5.
26.    Участковый врач. – 2016. – № 5.
27.    Участковый врач. – 2016. – № 9.
28.    Участковый врач. – 2017. – № 2.
29.    Фізіологічний журнал. – 2017. – № 2.
30.    Хірургія України. – 2017. – № 2.
31.    Geriatria. – 2017. – № 1.

ГАЗЕТИ

32.    Ваше здоров’я. – 2017. – № 21 – 22.
33.    Ваше здоров’я. – 2017. – № 23 – 24.
34.    Ваше здоров’я. – 2017. – № 25 – 26.
35.    Ваше здоров’я. – 2017. – № 27 – 28.
36.    Ваше здоров’я. – 2017. – № 29 – 30.
37.    Здоров’я України. – 2017. – № 9 (406) (травень).
38.    Здоров’я України. – 2017. – № 10 (407) (травень).
39.    Здоров’я України. – 2017. – № 2 (44) (травень). Гастроентерологія. Гепатологія. Колопроктологія.
40.    Здоров’я України. – 2017. – № 3 (52) (червень). Кардіологія. Ревматологія. Кардіохірургія.
41.    Здоров’я України. – 2017. – № 2 (48) (квітень). Онкологія.
42.    Здоров’я України. – 2017. – № 2 (39) (травень). Пульмонологія. Алергологія. Риноларингологія.
43.    Новости медицины и фармации. – 2017. – № 4 (609).
44.    Новости медицины и фармации. – 2017. – № 5 (613).
45.    Новости медицины и фармации. – 2017. – № 6 (614).

ІНФОРМАЦІЙНІ ЛИСТИ

46.    Спосіб корекції енергетичного обміну у хворих похилого віку, що перенесли атеротромботичний інсульт: інформ. лист / Уклад. В.В. Кузнєцов, М.С. Єгорова, О.В. Семьонова. – К., 2016. – № 343. – 4 с.
47.    Спосіб нейрометаболічної корекції кардіоневрологічних порушень при лікуванні хворих на початкових стадіях церебрального атеросклерозу: інформ. лист / Уклад. С.М. Кузнецова, С.Г. Мазур, М.С. Єгорова, О.В. Семьонова, Н.В. Коваль. – К., 2016. – № 344. – 4 с.

Архів надходжень до картотеки за 18.07.2017 р.

1.    Бурчинский С.Г. Атипичные антипсихотики: проблемы и критерии выбора препарата // С.Г. Бурчинский // НЕЙРОNews. – 2017. – № 4 (88). – С. 48 – 52.
2.    Бурчинский С.Г. Стратегия патогенетической цитопротекции в общемедицинской практике / С.Г. Бурчинский // Новости медицины и фармации. – 2017. – № 6 (614). – С. 6 – 9.
3.    Гулевський О.К. Біологічна активність низькомолекулярної фракції, отриманої з кордової та периферичної крові корів різного віку / О.К. Гулевський, О.С. Абакумова, І.Й. Щенявський // Фізіологіч. журнал. – 2017. – Т. 63. – № 2. – С. 73 – 79.
4.    Мунтян С.О. Динаміка стану пацієнтів та показників загально клінічних аналізів при лікуванні післяопераційних ранових ускладнень з використанням магнієвмісних мінералів у хворих похилого віку / С.О. Мунтян, В.В. Гетман, А.Ю. Носов // Хірургія України. – 2017. – № 2. – С. 7 – 13.
5.    Сидорова Л.Л. Диуретики в лечении больных с артериальной гипертензией. Выбор с позиции доказательной медицины / Л.Л. Сидорова // Therapia. – 2017. – № 6 (121). – С. 14 – 17.
6.    Стан скелетної м’язової тканини в жінок української популяції / В.В. Поворознюк, Н.І. Дзерович, А.С. Белінська, А.А. Ткачук // Новости медицины и фармации. – 2017. – № 6 (614). – С. 20 – 21.
7.    Українська версія FRAX: створення та впровадження в клінічну практику / В.В. Безруков, J.A. Kanis, В.В. Поворознюк, Н.В. Григор’єва, М.О. Корж, С.С. Страфун, Ф.В. Климовицький; підгот. Н. Купріненко // Новости медицины и фармации. – 2017. – № 5 (613). – С. 3 – 4.
8.    Хайтович М.В. Епігенетика артеріальної гіпертензії / М.В. Хайтович, А.П. Бурлака, В.С. Потаскалова // Фізіологіч. журнал. – 2017. – Т. 63. – № 2. – С. 95 – 104.
9.    ХІХ Міжнародна конференція «Вікова стратегія профілактики, терапії та реабілітації в неврології» (Трускавець, 25-27 квітня 2017 р.) / Підгот. С.В. Рогоза // Укр. неврологіч. журнал. – 2017. – № 2. – С. 80 – 81.

Архів надходжень до картотеки за 29.06.2017 р.

1.    «Белок старости» ССL11, «белок молодости» GDF11 и их роль в возрастной патологии / В.Х. Хавинсон, Б.И. Кузник, Г.А. Рыжак и др. [ Н.С. Линькова, Л.С. Козина, Т.С. Саль] // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 5. – С. 722 – 731.
2.    Базально-клеточный рак век в периорбитальной области в геронтологической практике / Я.О. Груша, Л.В. Шерстиева, Н.Д. Фокина, Э.Ф. Ризопулу // Клин. геронтология. – 2016. – Т. 22. – № 11 – 12. – С. 68 – 72.
3.    Биоинформатическое исследование вовлеченности генов-кандидатов цитокинов в формирование больших миоматозных узлов у женщин старших возрастных групп с миомой матки / О.Б. Алтухов, С.С. Сиротина, И.В. Пономаренко и др. [ К.И. Прощаев, Н.М. Аничков, М.И. Чурносов, Г.Г. Шагинян] // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 5. – С. 717 – 721.
4.    Бихевиоральная терапия и Цитофлавин в лечении деформирующего коксартроза у пациентов пожилого и старческого возраста / К.И. Захаров, С.А. Парфенов, В.Г. Белов и др. [Ю.А. Парфенов, Е.В. Ершов, К.В. Сапожников, А.Л. Коваленко, Т.В. Харитонова, В.Д. Скрипко] // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 5. – С. 816 – 821.
5.    Бурчинский С.Г. Пути и возможности коррекции энергетического метаболизма в фармакотерапии хронической церебральной ишемии / С.Г. Бурчинский // Міжнар. неврологіч. журнал. – 2017. – № 1 (87). – С. 101 – 106.
6.    Двухсторонние стенозы сонных артерий. Результаты хирургического лечения в остром периоде ишемического инсульта у пациентов разных возрастных групп / А.З. Азиева, И.П. Дуданов, К.Л. Козлов и др. [С.В. Ордынец, Б.С. Абуазаб, И.В. Стафеева, М.Р. Шахгириева] // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 5. – С. 737 – 741.
7.    Демичева Т.П. Проблемы больных пожилого и старческого возраста с эндокринной патологией / Т.П. Демичева, С.П. Шилова // Клин. геронтология. – 2016. – Т. 22. – № 11 – 12. – С. 52 – 55.
8.    Длина теломер лейкоцитов как маркер старения и фактор риска развития возрастзависимых заболеваний у человека / В.Н. Максимов, С.К. Малютина, П.С. Орлов и др. [Д.Е. Иванощук, Е.Н. Воропаева, М. Бобак, М.И. Воевода] // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 5. – С. 702 – 708.
9.    Долгова В.И. Психофизиологические детерминанты восприятия качества жизни геронтологическими пациентами с мочекаменной болезнью / В.И. Долгова, А.Ю. Чиглинцев // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 5. – С. 822 – 828.
10.    Дубенко О.Е. Роль интракраниального атерослероза в развитии ишемического инсульта: сравнительное состояние проблемы / О.Е. Дубенко // Міжнар. неврологіч. журнал. – 2017. – № 2 (88). – С. 25 – 30.
11.    Дубинина Е.А. Компенсаторные перестройки корковой регуляции движений в пожилом возрасте при хроническом нарушении мозгового кровообращения / Е.А. Дубинина, Ю.Г. Новикова // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 5. – С. 770 – 775.
12.    Карабань И.Н. Немоторные симптомы в клинической картине болезни Паркинсона / И.Н. Карабань, О.В. Шаленко, С.А. Крижановский // Міжнар. неврологіч. журнал. – 2017. – № 1 (87). – С. 58 – 63.
13.    Клинические особенности у пациенток старших возрастных групп с миомой матки / И.В. Пономаренко, О.Б. Алтухова, К.И. Прощаев и др. [А.В. Полоников, Н.М. Аничков, М.И. Чурносов, Г.Г. Шагинян] // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 5. – С. 760 – 763.
14.    Кузнецова Е.В. Оценка выраженности дерматогелиоза у пациентов разного возраста со злокачественными эпителиальными опухолями кожи / Е.В. Кузнецова, С.Б. Ткаченко, Е.С. Снарская // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 5. – С. 806 – 815.
15.    Кузнецова С.М. Влияние препарата Билобил Интенс 120 мг на функциональное состояние центральной нервной системы у больных пожилого возраста, перенесших ишемический инсульт / С.М. Кузнецова, Д.В. Шульженко, В.В. Кузнецов // Міжнар. неврологіч. журнал. – 2017. – № 2 (88). – С. 69 – 74.
16.    Кытикова О.Ю. Окислительное повреждение ДНК в патогенезе хронической обструктивной болезни легких у больных старшего возраста / О.Ю. Кытикова, Т.А. Гвозденко, Т.И. Виткина // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 5. – С. 784 – 787.
17.    Мищенко В.Н. Применение Церебролизина для лечения посттравматических деменций / В.Н. Мищенко // Міжнар. неврологіч. журнал. – 2017. – № 1 (87). – С. 46 – 57.
18.    Москалец О.В. Особенности воспалительного ответа у больных, оперированных по поводу возрастной катаракты / О.В. Москалец, Е.В. Русанова, Д.А. Ковалькова // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 5. – С. 751 – 755.
19.    Непосредственные результаты ангиопластики и стентирования венечных артерий у пациентов пожилого и старческого возраста при острой коронарной патологии / С.В. Шендеров, Е.А. Курникова, К.Л. Козлов и др. [М.В. Агарков, С.В. Власенко] // Клин. геронтология. – 2016. – Т. 22. – № 11 – 12. – С. 17 – 23.
20.    Никель В.В. Возрастные изменения индекса Керногана венозных сосудов полых и паренхиматозных органов на этапах постнатального онтогенеза / В.В. Никель, В.П. Ефремова // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 5. – С. 732 – 736.
21.    Показатели ортопедического стоматологического статуса у психически больных мужчин пожилого и старческого возраста / Ю.В. Чижов, П.В. Митрофанов, А.А. Сумароков и др. [В.В. Алямовский, Т.В. Казанцева, А.Л. Багинский] // Клин. геронтология. – 2016. – Т. 22. – № 11 – 12. – С. 73 – 80.
22.    Пономарева И.П. Гериатрические синдромы в практике паллиативной помощи при хронических неонкологических заболеваниях / И.П. Пономарева, К.И. Прощаев // Клин. геронтология. – 2016. – Т. 22. – № 11 – 12. – С. 24 – 30.
23.    Порівняльне дослідження показників електричної активності серця (за даними електрокардіограми) у дорослих і старих щурів / К.В. Тарасов, А.М. Дмитренко, Т.С. Лагодич, І.М. Карвацький // Серце і судини. – 2017. – № 2 (58). – С. 105 – 111.
24.    Прогнозирование исходов лечения у пациентов пожилого и старческого возраста с политравмой / А.Н. Блаженко, В.Э. Дубров, М.Л. Муханов и др. [Е.Г. Лысых, И.А. Кацко, А.А. Блаженко] // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 5. – С. 788 – 794.
25.    Речевая аудиометрия в практике работы гериатрического центра / М.Ю. Бобошко, Е.В. Жилинская, Л.Е. Голованова и др. [Т.В. Легостаева, Ф. Ди Берардино, А. Цезарани] // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 5. – С. 795 – 799.
26.    Роль Alu-полиморфизма генов PLAT, PKHD1L1, STK38L и TEAD1 в формировании признака долгожительства / В.В. Эрдман, Д.Д. Каримов, Т.Р. Насибуллин и др. [Я.Р. Тимашева, И.А. Туктарова, О.Е. Мустафина] // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 5. – С. 709 – 716.
27.    Роль остатка лизина в антиоксидантной и ДНК-протекторной активности олигопептидов / Е.В. Празднова, М.С. Мазанко, П.В. Золотухин и др. [Е.Ю. Харченко, В.А. Чистяков, В.А. Арутюнов, Л.С. Козина] // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 5. – С. 776 – 783.
28.    Соловьёв А.Г. Демографические и социальные предикторы места наступления смерти у лиц пожилого возраста / А.Г. Соловьёв, Э.А. Мордовский, А.М. Вязьмин // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 5. – С. 829 – 835.
29.    Чернусь Н.П. Ректактив в лечении хронического функционального запора у пожилых пациентов. Адаптационно-компенсаторные механизмы прогноза эффективности лечения / Н.П. Чернусь, А.И. Шахитин // Клин. геронтология. – 2016. – Т. 22. – № 11 – 12. – С. 38 – 46.
30.    Щерба С.Н. Сравнительный анализ ранних послеоперационных осложнений у больных среднего и пожилого возраста, оперированных по поводу колоректального рака / С.Н. Щерба, Ю.П. Савченко // Клин. геронтология. – 2016. – Т. 22. – № 11 – 12. – С. 47 – 51.
31.    Эндоскопическое лечение дивертикула ценкера у пациентов старшей возрастной группы / И.Ю. Недолужко, Н.А. Курушкина, К.В. Шишин, С.С. Казакова // Клин. геронтология. – 2016. – Т. 22. – № 11 – 12. – С. 56 – 61.