Шановні користувачі сайту та бібліотеки Інституту!
Бібліотека Інституту геронтології у 2017 році продовжує інформувати Вас про нові надходження.

Нові надходження до бібліотеки (26.12.2017 р.)

ЖУРНАЛИ

1.    Галицький лікарський вісник. – 2017. – № 3.
2.    Ліки України. – 2017. – № 8.
3.    Medical Nature. – 2017. – № 2.
4.    Medicine review. – 2017. – № 3. Кардиология.
5.    International Journal of Antibiotics and Probiotics. – 2017. – № 1 (1).
6.    Міжнародний неврологічний журнал. – 2017. – № 6.
7.    Мистецтво лікування. – 2017. – № 9 – 10.
8.    НЕЙРОNews. – 2017. – № 9.
9.    Освіта України. Спецвипуск газети. – 2017. – № 12 (60) (грудень).
10.    Почки. – 2017. – № 4.
11.    Серце і судини. – 2017. – № 4.
12.    Therapia. – 2017. – № 11/12.
13.    Український журнал дерматології, венерології, косметології. – 2017. – №4.
14.    Український ревматологічний журнал. – 2017. – № 2.
15.    Український ревматологічний журнал. – 2017. – № 3.
16.    Український терапевтичний журнал. – 2017. – № 4.
17.    Фізіологічний журнал. – 2017. – № 5.
18.    European Heart Journal. – 2016. – Vol. 37, № 44.
19.    European Heart Journal. – 2016. – Vol. 37, № 48.

ГАЗЕТИ

20.    АПТЕКА. – 2017. – № 49 (1120) (18 декабря).
21.    Ваше здоров’я. – 2017. – № 47 – 48.
22.    Ваше здоров’я. – 2017. – № 49 – 50.
23.    Здоров’я України. – 2017. – № 21 (418) (листопад).
24.    Здоров’я України. – 2017. – № 22 (419) (листопад).
25.    Здоров’я України. – 2017. – № 23 (420) (грудень).
26.    Здоров’я України. – 2017. – № 3 (39) (жовтень). Діабетологія. Тиреоїдологія. Метаболічні розлади.
27.    Здоров’я України. – 2017. – № 4 (46) (листопад). Гастроентерологія. Гепатологія. Колопроктологія.
28.    Новости медицины и фармации. – 2017. – № 13 (628).
29.    НЕВРОНьюс. – 2017. – Вып. 10 (36) (октябрь).

КНИГИ

30.    № 20060-u – Epigenetics of Aging and Longevity. Translational epigenetics series, Volume 4 / Edited by A. Moskalev, A.M. Vaiserman. – ELSEVIER, UK, 2017. – 520 p. – ISBN 978-0-12-811060-7.
31.    № 23301 – Деконенко Е.П. Вирусные менингиты, энцефалиты. Герпетические нейроинфекции / Е.П. Деконенко, В.В. Кузнецов. – Макаров: София, 2012. – 242 с. – ISBN 978-966-2374-40-7.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

32.    КОРВИТИН – в системе реабилитации больных с ишемическим инсультом. Руководство для неврологов, кардиологов, терапевтов, семейных врачей / С.М. Кузнецова, В.В. Кузнецов, М.С. Егорова. – К.: Златограф, 2017. – 19 с.

АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ

33.    № 4175а – Мельник А.В. Статеві особливості метаболізму сірковмісних амінокислот і гідроген сільфіду та їх зв’язок зі станом серцево-судинної системи (експериментальне дослідження): Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д. мед. н.: 03.00.04 – біохімія / А.В. Мельник. – К., 2017. – 40 с.
34.    Нагурна Я.В. Фактори ризику хронічних захворювань кишечнику серед населення західного регіону України: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.36 – гастроентерологія / Я.В. Нагурна. – Дніпро, 2017. – 19 с.
35.    Некрут Д.О. Роль інсуліноподібного фактору росту-1 та гідроген сульфіду в механізмах прогресування і корекції неалкогольної жирової хвороби печінки, асоційованої з гіпергомоцистеїнемією: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.32 – медична біохімія / Д.О. Некрут. – Вінниця, 2017. – 22 с.
36.    Турлюн Т.С. Особливості ендотеліальної функції у хворих на артеріальну гіпертензію з різним кардіоваскулярним ризиком: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / Т.С. Турлюн. – Дніпро, 2017. – 24 с.

Нові надходження до бібліотеки (27.11.2017 р.)

ЖУРНАЛИ

1.    Боль. Суставы. Позвоночник. – 2016. – № 3.
2.    Боль. Суставы. Позвоночник. – 2016. – № 4.
3.    Боль. Суставы. Позвоночник. – 2017. – № 1.
4.    Боль. Суставы. Позвоночник. – 2017. – № 2.
5.    Вісник ортопедії, травматології та протезування. – 2017. – № 2.
6.    Врачебное дело. – 2016. – № 7 – 8.
7.    Врачебное дело. – 2017. – № 7.
8.    Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2017. – № 1.
9.    Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2017. – № 2.
10.    Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2017. – № 3.
11.    Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2017. – № 4.
12.    Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2017. – № 5.
13.    Міжнародний медичний журнал. – 2017. – № 3.
14.    Міжнародний неврологічний журнал. – 2017. – № 5.
15.    НЕЙРОNews. – 2017. – № 6.
16.    НЕЙРОNews. – 2017. – № 7 – 8.
17.    Освіта України. Спецвипуск газети. – 2017. – № 11 (59) (листопад).
18.    Практична ангіологія. Збірник клінічних рекомендацій. – К.: Вид. дім «Здоров’я України. Мед. видання», 2017. – 118 с.
19.    Проблемы криобиологии и криомедицины. – 2016. – Т. 26. – № 1.
20.    Проблеми остеології. – 2016. – № 1.
21.    Проблеми остеології. – 2016. – № 2.
22.    Проблеми остеології. – 2016. – № 3 – 4.
23.    Проблеми остеології. – 2017. – № 1.
24.    Проблеми травматології та остеосинтезу. – 2017. – № 1 – 2.
25.    Судинні захворювання головного мозку. – 2017. – № 3 – 4.
26.    Сучасна гастроентерології. – 2017. – № 5.
27.    Фізіологічний журнал. – 2017. – № 4.

ГАЗЕТИ

28.    Ваше здоров’я. – 2017. – № 43 – 44.
29.    Ваше здоров’я. – 2017. – № 45 – 46.
30.    Здоров’я України. – 2017. – № 19 (416) (жовтень).
31.    Здоров’я України. – 2017. – № 20 (417) (жовтень).
32.    Здоров’я України. – 2017. – № 3 (40) (жовтень). Пульмонологія. Алергологія. Риноларингологія.
33.    Здоров’я України. – 2017. – № 3 (29) (вересень). Хірургія. Ортопедія. Травматологія.
34.    Здоров’я України. – 2017. – № 4 (50) (жовтень). Онкологія.
35.    Новости медицины и фармации. – 2017. – № 12 (627).

КНИГИ

36.    № 23298 – Сергієнко В.О. Діабетична кардіоваскулярна автономна нейропатія / В.О. Сергієнко, О.О. Сергієнко. – Львів: Львів. НМУ ім. Данила Галицького, 2016. – 264 с. – ISBN 978-966-2215-24-3.
37.    ІНСУЛЬТ. Інформація для всіх, кого це стосується / Під ред. М.Є. Поліщука. – Вид. п’яте, перероб. та доп. – К.: Видавець Д.В. Гуляєв, 2017. – 68 с.
38.    Владина К. Тридцать и одна… Новеллы / К. Владина. – М.: Изд-во «Реал-А», 2004. – 384 с. – ISBN 5-93444-020-9.
39.    Введення у соціальну роботу. Навч. посібник. – К.: Фенікс, 2001. – 288 с. – ISBN 966-651-026-х.
40.    № 20059-u. Hormones in ageing and longevity / S. Rattan, R. Sharma. – Switzerland: Springer, 2017. – 338 p. – ISBN 978-3-319-63000-7; 978-3-319-63001-4 (eBook).
41.    Дмитро Зербіно – життя, присвячене науці (до 90-річчя від дня народження) / Уклад. О.П. Малюк, Н.М. Бродс, М.С. Надрага, С.В. Васільєва, О.М. Кріль. – Львів, 2017. – 184 с. – (Біобібліографія вчених України).
42.    Сьомий науково-освітній форум «Академія інсульту». Мат. форуму (Київ, 9-10 листопада 2017 р.). – К., 2017. – 38 с.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

43.    № 23299 – Рекомендації щодо діагностики та лікування хвороби Паркінсона / За ред. І.М. Карабань. – К.: ТОВ «Мед. журн. НЕЙРОНьюс», 2017. – 84 с.

ДИСЕРТАЦІЇ

44.    № 330д – Крочак С.П. Фактори ризику, особливості клінічного перебігу та лікування первинного остеоартроз колінних суглобів у жінок старших вікових груп з порушеннями структурно-функціонального стану кісткової тканини: Дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.12 – ревматологія / С.П. Крочак. – К., 2016. – 200 с.
45.    № 331д – Ярош В.О. Хронічна серцева недостатність зі збереженою фракцією викиду у хворих на гіпертонічну хворобу в похилому віці: вплив довготривалої терапії спіронолактоном та триметазидином: Дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / В.О. Ярош. – К., 2017. – 183 с.

АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ

46.    № 4174а – Крочак С.П. Фактори ризику, особливості клінічного перебігу та лікування первинного остеоартроз колінних суглобів у жінок старших вікових груп з порушеннями структурно-функціонального стану кісткової тканини: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.12 – ревматологія / С.П. Крочак. – Лиман, 2016. – 20 с.
47.    № 4173а – Ярош В.О. Хронічна серцева недостатність зі збереженою фракцією викиду у хворих на гіпертонічну хворобу в похилому віці: вплив довготривалої терапії спіронолактоном та триметазидином: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / В.О. Ярош. – К., 2017. – 18 с.
48.    Скоропад К.М. Поширеність, клініко-біохімічні особливості перебігу поєднаного алкогольного ураження печінки та підшлункової залози і обґрунтування способів лікування: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.36 – гастроентерологія / К.М. Скоропад. – Дніпро, 2017. – 20 с.

ВІДБИТКИ

49.    № 9418 – Купновицкая И.Г. Расстройства сна и их лечение // Здоров’я України. – 2017. – № 2 (41) (червень). – С. 58 – 59.

Нові надходження до бібліотеки (21.02.2017 р.)

ЖУРНАЛИ

1.    Архів клінічної медицини. – 2016. – № 2.
2.    Вісник ортопедії, травматології та протезування. – 2016. – № 3.
3.    Вісник Червоного Хреста України. – 2016. – № 3.
4.    Вісник Червоного Хреста України. – 2016. – № 4.
5.    Врачебное дело. – 2016. – № 3 – 4.
6.    Галицький лікарський вісник. – 2016. – № 3. – Ч. 1.
7.    Галицький лікарський вісник. – 2016. – № 3. – Ч. 2.
8.    Галицький лікарський вісник. – 2016. – № 3. – Ч. 3.
9.    Галицький лікарський вісник. – 2016. – № 4.
10.    Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. – 2016. – № 6.
11.    Ендокринологія. – 2016. – № 1.
12.    Ендокринологія. – 2016. – № 2.
13.    Ендокринологія. – 2016. – № 3.
14.    Журнал Національної академії медичних наук. – 2016. – № 2.
15.    Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського. – 2016. – № 4.
16.    Журнал неврологии и психиатрии имени С.С. Корсакова. – 2016. – № 11.
17.    Журнал неврологии и психиатрии имени С.С. Корсакова. – 2016. – № 12.
18.    Лабораторна діагностика. – 2016. – № 3.
19.    Ліки України. – 2016. – № 10.
20.    Ліки України плюс. – 2016. – № 4.
21.    МЕДІКС. Антиейджинг. – 2016. – № 5./Мистецтво лікування. – 2016. – № 7 – 8.
22.    Міжнародний медичний журнал. – 2016. – № 4.
23.    Міжнародний неврологічний журнал. – 2016. – № 6.
24.    НЕЙРОNews. – 2016. – № 5. Психоневрология и нейропсихиатрия.
25.    НЕЙРОNews. – 2016. – № 10. Психоневрология и нейропсихиатрия.
26.    Освіта України. Спецвипуск газети. – 2017. – № 1 (49) (січень).
27.    Практикуючий лікар. – 2016. – № 2.
28.    Практикуючий лікар. – 2016. – № 4.
29.    Практична ангіологія. – 2016. – № 3.
30.    Практична ангіологія. – 2016. – № 4.
31.    Рациональная фармакотерапия. – 2016. – № 4.
32.    Сімейна медицина. – 2016. – № 4.
33.    Судинні захворювання головного мозку. – 2016. – № 3 – 4.
34.    Сучасна гастроентерологія. – 2016. – № 6.
35.    Український медичний часопис. – 2016. – № 5.
36.    Український неврологічний журнал. – 2016. – № 4.
37.    Фармацевтичний журнал. – 2015. – № 1.
38.    Фармацевтичний журнал. – 2015. – № 3.

ГАЗЕТИ

39.    Ваше здоров’я. – 2017. – № 5 – 6.
40.    Здоров’я України. – 2016. – № 23 (396) (грудень).
41.    Здоров’я України. – 2017. – № 1 (398) (січень).
42.    Здоров’я України. – 2017. – № 2 (399) (січень).
43.    Здоров’я України. – 2016. – № 4 (39) (грудень). Неврологія. Психіатрія. Психотерапія.
44.    Здоров’я України. – 2016. – № 6 (49) (грудень). Кардіологія. Ревматологія. Кардіохірургія.
45.    Новости медицины и фармации. – 2016. – № 12 (588).
46.    Новости медицины и фармации. – 2016. – № 15 (595).
47.    Новости медицины и фармации. – 2016. – № 16 (596).

КНИГИ

48.    № 23276 – Гурбангули Бердимухамедов. Лікарські рослини Туркменістану. Ч. VI / Гурбангули Бердимухамедов. – Україна, 2016. – 327 с. – ISBN 978-617-7393-14-5.
49.    № 23277 – Гурбангули Бердимухамедов. Лікарські рослини Туркменістану. Ч. VIІ / Гурбангули Бердимухамедов. – Україна, 2016. – 358 с. – ISBN 978-617-7393-18-3.
50.    № 23279 – Катеренчук І.П. Клінічне тлумачення й діагностичне значення лабораторних показників у загально лікарській практиці: Навч. посібник / І.П. Катеренчук. – К.: Медкнига, 2015. – 224 с. – ISBN 978-966-1597-21-0.
51.    № 23275 – Чернобыль: уроки… и после…: монография / О.А. Панченко, И.И. Кутько, В.А. Моляко и др.; под ред. О.А. Панченко. – К.: КВИЦ, 2016. – 406 с. – ISBN 978-617-697-056-9.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

52.    Профілактика тромботичних ускладнень у людей похилого віку з коронарогенною хронічною серцевою недостатністю та синусовим ритмом: метод. реком. (165.14/69.15) / Уклад. О.В. Коркушко, В.Ю. Жарінова, Л.А. Бодрецька та ін. [Н.М. Бенківська, Ж.С. Бутинець, І.А. Самоць]. – К., 2014. – 32 с.
53.    Особливості фармакотерапії ішемічної хвороби серця на тлі супутніх цукрового діабету 2-го типу та анемії в осіб літнього та старечого віку: метод. реком. (151.16/263.16) / Уклад. М.Ю. Коломоєць, О.С. Хухліна, Н.Д. Павлюкович та ін. [В.М. Ходоровський, М.Ф. Козар, О.В. Павлюкович]. – К., 2016. – 20 с.

ДИСЕРТАЦІЇ

54.    № 328д – Холин В.А. Влияние эмоционально-когнитивной стимуляции на функциональное состояние центральной нервной системы при старении: Дис. на соискание уч. степени к. мед. н.: 14.03.03 – нормальная физиология / В.А. Холин. – К., 2015. – 160 с.
55.    № 329д – Даніловський С.В. Регуляція експресії ТР53 та залежних від нього протеїнів у клітинах гліоми лінії U87: Дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 03.0.04 – біохімія / С.В. Даніловський. – К., 2016. – 151 с.

АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ

56.    Данілоський С.В. Регуляція експресії ТР53 та залежних від нього протеїнів у клітинах гліоми лінії U87: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 03.00.04 – біохімія / С.В. Даніловський. – К., 2016. – 20 с.
57.    Ткаченко С.С. Електрофізіологічний аналіз активності рефлекторних дуг спинного мозку в умовах експериментальної менопаузи: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.03.03 – нормальна фізіологія / С.С. Ткаченко. – Львів, 2016. – 19 с.
58.    Шастун Н.П. Аналіз механізмів співвідношення проти судомної активності та побічної дії антиконвульсантів різних груп: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.03.05 – фармакологія / Н.П. Шастун. – К., 2017. – 22 с.

Архів надходжень до картотеки за 10.04.2017 р.

1.    Бачинська Н.Ю. Вплив аторвастатину на стан когнітивних функцій у хворих із хронічною ішемією мозку та метаболічним синдромом / Н.Ю. Бачинська, О.О. Копчак // Укр. мед. часопис. – 2017. – № 1 (117). – С. 88 – 91.
2.    Бейли Д.Дж. Взаимодействие грейпфрута с лекарственными препаратами / Д.Дж. Бейли, С.В. Яргин // Укр. мед. часопис. – 2017. – № 1 (117). – С. 81 – 83.
3.    Біловол А.М. Стан реактивності сполучної тканини у хворих на поширений псоріаз / А.М. Біловол, В.Б. Ніколаєва, Л.В. Галузинська // Укр. журн. дерматол., венерол., косметології. – 2017. – № 1 (64). – С. 14 – 17.
4.    Віничук С.М. Рання реабілітація після гострих ішемічних порушень мозкового кровообігу / С.М. Віничук, О.Є. Фартушина // Міжнар. неврологіч. журнал. – 2016. – № 8 (86). – С. 34 – 39.
5.    Вплив порушень вуглеводного обміну та ожиріння на функціональний стан ендотелію судин різного діаметра в осіб віком понад 50 років / О.В. Коркушко, В.П. Чижова, І.А. Антонюк-Щеглова та ін. [В.Б. Шатило, Ю.Б. Журавльова] // Укр. кардіологіч. журнал. – 2017. – № 1. – С. 76 – 84.
6.    Замедление темпов изнашивания и старения клеток // Междунар. неврологич. журнал. – 2016. – № 8 (86). – С. 116.
7.    Зупанец И.А. Симптоматические препараты замедленного действия в лечении больных остеоартритом / И.А. Зупанец, С.К. Шебеко // Therapia. – 2017. – № 1 (116). – С. 32 – 35.
8.    Короленко В.В. Медико-соціальні аспекти псоріазу / В.В. Короленко, Р.Л. Степаненко // Укр. журн. дерматол., венерол., косметології. – 2017. – № 1 (64). – С. 46 – 51.
9.    Кузнецова С.М. Влияние препарата Билобол интенс на функциональное состояние центральной нервной системы у больных пожилого возраста, перенесших ишемический инсульт / С.М. Кузнецова, Д.В. Шульженко, В.В. Кузнецов // Междунар. неврологич. журнал. – 2016.– № 8 (86). – С. 29 – 33.
10.    Литинська Т.О. Дослідження спектра супутньої гастроентерологічної патології у хворих на псоріаз із залученням сучасних методів діагностики / Т.О. Литинська, В.І. Степаненко // Укр. журн. дерматол., венерол., косметології. – 2017. – № 1 (64). – С. 7 – 13.
11.    Логвиненко А.В. Качество сна у пациентов с синдромом позвоночной артерии / А.В. Логвиненко // Междунар. мед. журнал. – 2017. – Т. 23. – № 1 (89). – С. 61 – 64.
12.    Лутай М.И. Кальциноз венечных артерий и аорты у пациентов с хронической ишемической болезнью сердца: возрастные и гендерные особенности, взаимосвязь с факторами риска / М.И. Лутай, И.П. Голикова // Укр. кардіологіч. журнал. – 2017. – № 1. – С. 25 – 31.
13.    Палагнюк Г.О. Діагностичне і прогностичне значення поліморфізму гена ендотелію-1, рівнів вазоактивних пептидів та відповідних дерматогліфічних показників у чоловіків, хворих на гіпертонічну хворобу: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / Г.О. Палагнюк. – Х., 2017. – 18 с.
14.    Персоніфікований підхід до лікування хвороб органів кровообігу на основі доказової медицини. Зб. лекцій. – К., 2017. – 127 с.
15.    Попович С.В. Биорегуляционный подход в терапии болевых синдромов опорно-двигательного аппарата: практические аспекты / С.В. Попович, Е.В. Рыбка // Здоров’я України. – 2017. – № 1 (27). – С. 44 – 45.
16.    Саноева М.Ж. Мигрень – вчера, сегодня, завтра. Современный взгляд на проблему / М.Ж. Саноева, Ф.С. Саидвалиев // Междунар. неврологич. журнал. – 2016. – № 8 (86). – С. 72 – 80.
17.    Спосіб терапії бронхіальної обструкції у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень похилого віку: інформ. лист / Е.О. Асанов, І.А. Диба, Є.Д. Осьмак. – К., 2017. – 4 с.
18.    Статины в клинической практике: мифы и реальность // Medicine review. – 2017. – № 1 (44), кардиология. – С. 27 – 33.
19.    Такташов Г.С. Респіраторна дисфункція при хронічній ревматичній хворобі серця: зв’язок з екологією, діагностика, патогенез, лікування: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д. мед. н.: 14.01.12 – ревматологія / Г.С. Такташов. – Лиман, 2016. – 40 с.
20.    Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Фібриляція передсердь» // Аритмологія. – 2017. – № 1 (21). – С. 6 – 55.
21.    Фармакотерапия постинсультной депрессии / Б.О. Цюрко, А.Ю. Пелепейченко, Д.В. Раскалей и др. // Междунар. неврологич. журнал. – 2016. – № 8 (86). – С. 81 – 83.
22.    Харковлюк-Балакіна Н.В. Інформаційна оцінка та оптимізація діяльності людей різного віку при розумових навантаженнях: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. б. н.: 14.03.11 – медична та біологічна інформатика і кібернетика / Н.В. Харковлюк-Балакіна. – К., 2017. – 26 с.
23.    Хасанова Д.Р. Комплексная реабилитация пациентов с постинсультными синдромами / Д.Р. Хасанова, Ю.В. Житкова, И.И. Табиев // Междунар. неврологич. журнал. – 2016. – № 8 (86). – С. 40 – 48.
24.    Церебральна атрофія при хворобі малих судин головного мозку / Т.С. Міщенко, І.М. Нікішкова,В.М. Міщенко, Д.О. Кутіков // Міжнар. неврологіч. журнал. – 2016. – № 8 (86). – С. 13 – 19.
25.    Чистик Т.В. Современная стратегия лечения поздних постинсультных осложнений и панических атак / Т.В. Чистик // Междунар. неврологич. журнал. – 2016. – № 8 (86). – С. 49 – 52.

Архів надходжень до картотеки за 22.06.2017 р.

1.    Безверха І.С. Дефіцит магнію призводить до прискореного старіння? (огляд літератури) / І.С. Безверха, Т.М. Пателеймонова, Л.Б. Шарабура // Пробл. старения и долголетия. – 2016. – № 4. – С. 517 – 531.
2.    Бурчинский С.Г. Ангиопротекция + нейропротекция: «2 в 1» в стратегии фармакотерапии цереброваскулярной патологии / С.Г. Бурчинский // Здоров’я України. – 2017. – № 9 (406). – С. 32 – 33.
3.    Бурчинский С.Г. Возможности и критерии выбора препаратов – ингибиторов холинэстеразы в фармакотерапии деменций у лиц старших возрастных групп / С.Г. Бурчинский, И.Ф. Рожелюк // Пробл. старения и долголетия. – 2016. – № 4. – С. 562 – 570.
4.    Бурчинский С.Г. Стратегия нейрофармакотерапии вегетативной дисфункции / С.Г. Бурчинский // Ліки України. – 2017. – № 3 (209). – С. 24 – 29.
5.    Карабань И.Н. Особенности сосудистого паркинсонизма в пожилом и старческом возрасте / И.Н. Карабань, Н.В. Карасевич // Пробл. старения и долголетия. – 2016. – № 4. – С. 532 – 544.
6.    Метаболічні ефекти генеричного препарату телмісартан (ХІПотел) або його комбінації з S-амлодипіном у терапії пацієнтів із м’якою та помірною артеріальною гіпертензією (результати дослідження ХІПСТЕР-АГ) / Ю.М. Сіренко, О.Л. Рековець, Є.П. Свіщенко та ін. [Л.М. Єна, О.О. Торбас, С.М. Кушнір, О.В. Гулкевич, І.В. Мудрук] // Артериальная гипертензия. – 2017. – № 2 (52). – С. 69 – 83.
7.    Современные подходы к терапии тревожных и когнитивных расстройств // Здоров’я України. – 2017. – № 9 (406). – С. 34 – 35.
8.    Солонська О. Довго жити: як чи скільки? / О. Солонська // Участковый врач. – 2016. – № 5 (46). – С. 48.
9.    Спосіб корекції енергетичного обміну у хворих похилого віку, що перенесли атеротромботичний інсульт: інформ. лист / В.В. Кузнєцов, М.С. Єгорова, О.В. Семьонова. – 2016. – № 343. – 4 с.
10.    Спосіб нейрометаболічної корекції кардіоневроло¬гічних порушень при лікуванні хворих на початкових стадіях церебрального атеросклерозу: інформ. лист / С.М. Кузнецова, С.Г. Мазур, М.С. Єгорова, О.В. Семьонова, Н.В. Коваль. – 2016. – № 344. – 4 с.
11.    Треумова С.І. Ехокардіографічні показники систолічної і діастолічної функції правого шлуночка у хворих похилого і старечого віку на хронічне обструктивне захворювання легень у поєднанні з ішемічною хворобою серця при метаболічному синдромі / С.І. Треумова, Є.Є. Петров, Ю.Г. Бурмак // Пробл. старения и долголетия. – 2016. – № 4. – С. 545 – 553.
12.    Тривалість життя та смертність від вік залежної патології в країнах Європи: зв’язок з індексом якості життя / В.П. Войтенко, А.В. Писарук, Н.М. Кошель, Л.В. Мєхова // Пробл. старения и долголетия. – 2016. – № 4. – С. 585 – 594.
13.    Тюльтяева Л.А. Заболевания органов пищеварения у людей разных возрастных групп в условиях социального стресса / Л.А. Тюльтяева // Пробл. старения и долголетия. – 2016. – № 4. – С. 595 – 603.
14.    Фойгт Н.А. Сучасний стан продуктивної зайнятості старіння в Україні та країнах Євросоюзу / Н.А. Фойгт, Ю.О. Канатнікова // Пробл. старения и долголетия. – 2016. – № 4. – С. 571 – 584.
15.    Харковлюк-Балакіна Н.В. Зміни параметрів психофізіологічного потенціалу та працездатності людини при старінні / Н.В. Харковлюк-Балакіна // Пробл. старения и долголетия. – 2016. – № 4. – С. 507 – 516.
16.    Шостак Н.А. Геронтологические аспекты боли в спине в рематологии / Н.А. Шостак, Н.Г. Правдюк, А.А. Клименко // Здоров’я України. – 2017. – № 9 (406). – С. 36 – 37.

Нові надходження до бібліотеки (26.04.2017 р.)

ЖУРНАЛИ

1.    Аритмологія. – 2017. – № 1.
2.    Врачебное дело. – 2016. – № 5 – 6.
3.    Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. – 2017. – № 1.
4.    Ліки України. – 2017. – № 1.
5.    Medicine review. – 2017. – № 1. Кардиология.
6.    Міжнародний медичний журнал. – 2017. – № 1.
7.    Міжнародний неврологічний журнал. – 2016. – № 8.
8.    Мистецтво лікування. – 2017. – № 1 – 2.
9.    Освіта України. Спецвипуск газети. – 2017. – № 3 (51) (березень).
10.    Почки. – 2017. – № 1.
11.    Серце і судини. – 2017. – № 1.
12.    Therapia. – 2017. – № 1.
13.    Український журнал дерматології, венерології, косметології. – 2017. – № 1.
14.    Український журнал дитячої ендокринології. – 2017. – № 1.
15.    Український кардіологічний журнал. – 2017. – № 1.
16.    Український медичний часопис. – 2017. – № 1.
17.    Український ревматологічний журнал. – 2017. – № 1.
18.    Український терапевтичний журнал. – 2017. – № 1.
19.    Фармацевтичний журнал. – 2016. – № 1.
20.    Фармацевтичний журнал. – 2016. – № 2.
21.    Фізіологічний журнал. – 2017. – № 1.
22.    European Heart Journal. – 2014. – Vol. 35, № 42.
23.    European Heart Journal. – 2015. – Vol. 36, № 48.
24.    European Heart Journal. – 2016. – Vol. 37, № 48.
25.    European Heart Journal. – 2015. – Vol. 17, Suppl. G.
26.    European Heart Journal. – 2017. – Vol. 19, Suppl. A.

ГАЗЕТИ

27.    АПТЕКА. – 2017. – № 10 (1081) (20 марта).
28.    Ваше здоров’я. – 2017. – № 13 – 14.
29.    Ваше здоров’я. – 2017. – № 15 – 16.
30.    Здоров’я України. – 2017. – № 5 (402) (березень).
31.    Здоров’я України. – 2017. – № 6 (403) (березень).
32.    Здоров’я України. – 2017. – № 1 (40) (березень). Неврологія. Психіатрія. Психотерапія.
33.    Здоров’я України. – 2017. – № 1 (38) (лютий). Пульмонологія. Алергологія. Риноларингологія.
34.    Здоров’я України. – 2017. – № 1 (27) (лютий). Хірургія. Ортопедія. Травматологія.

КНИГИ

35.    Зб. лекцій Укр. кардіологічної школи імені академіка М.Д. Стражеска. Персоніфікований підхід до лікування хвороб органів кровообігу на основі доказової медицини / За ред. В.М. Коваленка. – К., 2017. 128 с.

ІНФОРМАЦІЙНІ ЛИСТИ

36.    Методика застосування інтервальних нормобаричних гіпоксичних тренувань для усунення предіабетичних порушень вуглеводного обміну у осіб літнього віку: інформ. лист / Уклад. В.П. Чижова, В.Б. Шатило, О.В. Коркушко та ін. [І.А. Антонюк-Щеглова, С.С. Наскалова, А.В. Гавалко]. – К., 2016. – № 316. – 4 с.
37.    Спосіб терапії бронхіальної обструкції у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень похилого віку: інформ. лист / Уклад. Е.О. Асанов, І.А. Диба, Є.Д. Осьмак. – К., 2017. – № 36. – 4 с.

АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ

38.    Палагнюк Г.О. Діагностичне і прогностичне значення поліморфізму гена ендотеліну-1, рівнів вазо активних пептидів та відповідних дерматогліфічних показників у чоловіків, хворих на гіпертонічну хворобу: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / Г.О. Палагнюк. – Харків, 2017. – 18 с.
39.    Сулій Л.М. Комплексна нейропсихологічна та нейрофізіологічна діагностика когнітивних порушень у хворих з хронічною ішемією головного мозку: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.15 – нервові хвороби / Л.М. Сулій. – К., 2017. – 23 с.
40.    Такташов Г.С. Респіраторна дисфункція при хронічній ревматичній хворобі серця: зв’язок з екологією, діагностика, патогенез лікування: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д. мед. н.: 14.01.12 – ревматологія / Г.С. Такташов. – Лиман, 2016. – 40 с.
41.    Якубець О.І. Функціонування NO-синтазної та Na+-АТФ-залежної регуляторних систем у лімфоцитах крові жінок у нормі та при активації проліферативних процесів в яєчнику: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.03.03 – нормальна фізіологія / О.І. Якубець. – Львів, 2017. – 20 с.
42.    № 4168а – Харковлюк-Балакіна Н.В. Інформаційна оцінка та оптимізація діяльності людей різного віку при розумових навантаженнях: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. б. н.: 14.03.11 – медична та біологічна інформатика і кібернетика / Н.В. Харковлюк-Балакіна. – К., 2017. – 26 с.

ВІДБИТКИ

43.    № 9414 – Байни Р.Л. Клиническое руководство по охране здоровья пожилых женщин. Первична и профилактическая помощь / Р.Л. Байни, Л. Сперов; Пер. с англ. М.А. Карачунского, Е.В. Мельниковой. – М.: Медицина, 2001. – 528 с.
44.    № 9415 – Smith S.C. Current and future directions of cardiovascular risk prediction / S.C. Smith // Am. J. Cardiol. – 2006. – Vol. 97. – Suppl. – P. 28A – 32A.
45.    № 9413 – Міщенко Т.С. Епідеміологія цереброваскулярних захворювань в Україні / Т.С. Міщенко // Судинні захворювання головного мозку. – 2006. – № 1. – С. 3 – 8.
46.    № 9412 – Комиссаренко И. Стратификация риска развития сердечно-сосудистых заболеваний у пожилых больных с артериальной гипертензией / И. Комиссаренко // Врач. – 2005. – № 8. – С. 27 – 29.
47.    № 9411 – Гипертензия и ее последствия: состояние проблемы в мире // Артериальная гипертензия. – 2005. – № 2. – С. 86 – 90.
48.    № 9410 – Нормативні документи з організації первинної медико-санітарної допомоги. Дод. 1 до Наказу МОЗ України від 23.02.2001 № 72 // Журн. практичного лікаря. – 2003. – № 1. – С. 77 – 80.

Архів надходжень до картотеки за 23.01.2017 р.

1.    Henry D. Врачи и фармацевтические компании: по истечении многих лет сговор сохраняется / D. Henry // Судинні захворювання головного мозку. – 2016. – № 3 – 4. – С. 57 – 58.
2.    Javed S. Как избавится от боли: лечение диабетической нейропатии / S. Javed, U. Alam, R.A. Malik // Диабет. Ожирение. Метаболич. синдром. – 2016. – № 6 (V). – С. 40 – 54.
3.    Mirza F. Вторичный остеопороз: патофизиология и лечение / F.Mirza, E. Canalis // Здоров’я України. – 2016. – № 23 (396). – С. 7.
4.    Аналіз причин післяопераційних ускладнень у хворих похилого та старечого віку з гострим калькульозним холециститом / В.К. Чурпій, С.М. Василюк, І.К. Чурпій, К.Л. Чурпій // Галицький лік. вісник. – 2016. – Т. 23. – № 3. – Ч. 3. – С. 92 – 93.
5.    Бачинська Н.Ю. Когнітивні функції та особливості обміну лептину у хворих різного віку з дисциркуляторной енцефалопатією та метаболічним синдромом / Н.Ю. Бачинська, О.О. Копчак // Укр. неврологіч. журнал. – 2016. – № 4. – С. 26 – 32.
6.    Бердимухамедов Г. Лікарські рослини Туркменістану. Ч. VI / Г. Бердимухамедов. – Україна, 2016. – 327 с.
7.    Бердимухамедов Г. Лікарські рослини Туркменістану. Ч. VII / Г. Бердимухамедов. – Україна, 2016. – 358 с.
8.    Вежновець Т.А. Особливості емоційного інтелекту керівників установ охорони здоров’я з різним стажем роботи / Т.А. Вежновець // Лік. справа. – 2016. – № 3 – 4. – С.129 – 133.
9.    Головач І.Ю. Уратзнижуюча терапія при подагрі у практиці сімейного лікаря / І.Ю. Головач // Ліки України. – 2016. – № 10 (206). – С. 5 – 11.
10.    Дзюба Н.О. Новий патогенетично орієнтований спосіб лікування сухої форми вікової макулярної дегенерації / Н.О. Дзюба, А.М. Сергієнко // Галицький лік. вісник. – 2016. – Т. 23. – № 3. – Ч. 1. – С. 90 – 93.
11.    Жаринов О.И. Роль статинов в первичной профилактике сердечно-сосудистых осложнений / О.И. Жаринов // Здоров’я України. – 2016. – № 6 (49). – С. 5.
12.    Заводнова З.І. Сучасний погляд на первинний головний біль / З.І. Заводнова // Укр. неврологіч. журнал. – 2016. – № 4. – С. 13 – 17.
13.    Карабань І.М. Комбіноване застосування нутриціологіної корекції, грудо- та мануальної терапії в пацієнтів з немоторними виявами хвороби Паркінсона / І.М. Карабань, А.Й. Лабінський // Укр. неврологіч. журнал. – 2016. – № 4. – С. 55 – 58.
14.    Кінаш І.О. Порівняльна характеристика клінічних проявів та суб’єктивних відчуттів пацієнтів після проведення підготовки до ортопедичного лікування зубів, зруйнованих нижче рівня ясен / І.О. Кінаш, М.М. Рожко, А.Б. Костишин // Галицький лік. вісник. – 2016. – Т. 23. – № 3. – Ч. 2. – С. 9 – 10.
15.    Король А.Р. Экссудативная форма возрастной дегенерации макулы / А.Р. Король, О.С. Задорожный. – Одесса: ВМВ, 2016. – 208 с.
16.    Лечение когнитивного дефицита при болезни Альцгеймера // Нейро NEWS. – 2016. – № 10 (84). – С. 42 – 47.
17.    Менопауза: диагностика и лечение // Новости медицины и фармации. – 2016. – № 12 (588). – С. 22 – 26.
18.    Мхитарян Э.А. Депрессия у пациентов со смешанной деменцией / Э.А. Мхитарян // Здоров’я України. – 2016. – № 4 (39). – С. 44 – 45.
19.    На приеме пациент с острым бронхитом. Размышление терапевта // Здоров’я України. – 2016. – № 23 (396). – С.51 – 52.
20.    Настанова з клінічного харчування пацієнтів з інсультом / R. Wirth, Ch. Smoliner, M. Jager та ін. // Судинні захворювання головного мозку. – 2016. – № 3 – 4. – С. 21 – 31.
21.    Рациональная терапия боли в спине // Здоров’я України. – 2016. – № 4 (39). – С. 20, 22.
22.    Рекомендации по лечению болезни Паркинсона // Нейро NEWS. – 2016. – № 10 (84). – С. 57 – 65.
23.    Рекомендации по фармакотерапии большого депрессивного расстройства // Нейро NEWS. – 2016. – № 10 (84). – С. 48 – 56.
24.    Руководство по медикаментозному лечению мигрени // Нейро NEWS. – 2016. – № 5 (79). – С. 30 – 33.
25.    Синдром кашлю. Частина 1 / В.Є. Сабадаш, О.М. Барна, О.О. Погребняк та ін. // Мистецтво лікування. – 2016. – № 7 – 8 (133 – 134). – С. 35 – 38.
26.    Терещенко А.Р. Когнитивные нарушения после инсульта как значимый фактор инвалидизации населения / А.Р. Терещенко // Укр. неврологіч. журнал. – 2016. – № 4. – С. 67 – 69.
27.    Тихонова С. Мультидисциплінарний підхід у веденні пацієнтів із комор бідною патологією – цукровий діабет 2 типу та артеріальна гіпертензія / С. Тихонова // Диабет. Ожирение. Метаболич. синдром. – 2016. – № 6 (V). – С. 70 – 79.
28.    Ткаченко С.С. Електрофізіологічний аналіз активності рефлекторних дуг спинного мозку в умовах експериментальної менопаузи: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.03.03 – нормальна фізіологія / С.С. Ткаченко. – Львів, 2016. – 19 с.
29.    Фармакотерапия остеопороза у мужчин / И.И. Князькова, Н.В. Кузьминова, Н.Ю. Осовская, М.В. Богун // Врачеб. дело. – 2016. – № 3 – 4. – С. 95 – 100.
30.    Хірургічне лікування патології жовчних проток у похилому і старечому віці / О.Є. Каніковський, Я.В. Карий, Ю.В. Бабійчук, Д.О. Каніковський // Галицький лік. вісник. – 2016. – Т. 23. – № 3. – Ч. 2. – С. 6 – 8.
31.    Холин В.А. Влияние эмоционально-когнитивной стимуляции на функциональное состояние центральной нервной системы при старении (клинико-экспериментальное исследование): Дис. на соискание уч. степени к. мед. н.: 14.03.03 – нормальная физиология / В.А. Холин. – К., 2015. – 160 с.
32.    Чернобыль: уроки… и после / О.А.Панченко, И.И. Кутько, В.А. Моляко и др. – К.: КВИЦ, 2016. – 406 с. – ISBN 978-617-697-056-9.
33.    Шуба Н.М. Подагра та супутні захворювання: роль сучасної урикозуричної терапії у запобіганні ускладненням / Н.М. Шуба, С.І. Сміян // Здоров’я України. – 2016. – № 6 (49). – С. 3, 6.
34.    Ягнюк А.І. Стан спланхничного кровотоку при перитоніті у хворих похилого віку / А.І. Ягнюк, А.В. Трофімова // Галицький лік. вісник. – 2016. – Т. 23. – № 3. – Ч. 3. – С. 114 – 116.

Нові надходження до бібліотеки (27.03.2017 р.)

ЖУРНАЛИ

1.    Аритмологія. – 2016. – № 2.
2.    Аритмологія. – 2016. – № 3.
3.    Аритмологія. – 2016. – № 4.
4.    Артериальная гипертензия. – 2016. – № 5.
5.    Артериальная гипертензия. – 2016. – № 6.
6.    Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія. – 2016. – № 4.
7.    Клиническая геронтология. – 2016. – № 5 – 6.
8.    Клиническая геронтология. – 2016. – № 7 – 8.
9.    Клиническая геронтология. – 2016. – № 9 – 10.
10.    Лабораторна діагностика. – 2016. – № 4.
11.    Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2016. – № 3.
12.    Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2016. – № 4.
13.    Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2016. – № 5.
14.    Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2016. – № 6.
15.    Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2016. – № 7.
16.    Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2016. – № 8.
17.    Міжнародний неврологічний журнал. – 2016. – № 7.
18.    НЕЙРОNews. – 2017. – № 1. Психоневрология и нейропсихиатрия.
19.    НЕЙРОNews. – 2017. – № 2. Психоневрология и нейропсихиатрия.
20.    Новая медицина тысячелетия. – 2016. – № 2.
21.    Новости медицины и фармации. – 2016. – № 572. Кардиология и ревматология.
22.    Новости медицины и фармации. – 2016. – № 586. Кардиология и ревматология.
23.    Освіта України. Спецвипуск газети. – 2017. – № 2 (50) (лютий).
24.    Проблемы старения и долголетия. – 2016. – № 3.
25.    Серцева недостатність. – 2016. – № 3.
26.    Сучасна гастроентерологія. – 2017. – № 1.
27.    Therapia. – 2016. – № 10.
28.    Український кардіологічний журнал. – 2016. – № 5.
29.    Український кардіологічний журнал. – 2016. – № 6.
30.    Український медичний часопис. – 2016. – № 5.
31.    Український медичний часопис. – 2016. – № 6.
32.    Український ревматологічний журнал. – 2016. – № 4.
33.    Успехи геронтологии. – 2016. – № 1.
34.    Успехи геронтологии. – 2016. – № 2.
35.    Успехи геронтологии. – 2016. – № 3.
36.    Успехи геронтологии. – 2016. – № 4.
37.    Участковый врач. – 2016. – № 8 (октябрь).
38.    Участковый врач. – 2017. – № 1 (январь).
39.    Фармацевт практик. – 2016. – № 2.
40.    Фармацевтичний журнал. – 2016. – № 6.
41.    Geriatria. – 2016. – № 3.

ГАЗЕТИ

42.    Ваше здоров’я. – 2017. – № 7 – 8.
43.    Здоров’я України. – 2017. – № 3 (400) (лютий).
44.    Здоров’я України. – 2017. – № 4 (401) (лютий).
45.    Здоров’я України. – 2017. – № 1 (47) (лютий). Онкологія.

КНИГИ

46.    № 23282 – Medicine review. Кардиологический альманах. – К., 2016.
47.    № 23285 – Мельник А.А. Клинические лабораторные тесты для практической медицины, их интерпретация: Справочник / А.А. Мельник. – К.: Книга-плюс, 2017. – 308 с. – ISBN 978-966-460-048-1.
48.    № 23284 – Давыдов В. Физиологическая и патологическая роль эндогенных альдегидов: современные представления / В. Давыдов, А. Божков, О. Кульчицкий. – Germany, Saarbrüchen, 2012. – 240 с. – ISBN 978-3-8473-9221-7.
49.    № 23280 – Статистичний щорічник України за 2015 рік. – К., 2016. – 575 с. – ISBN 978-966-8459-97-9.
50.    № 23283 – «Майстер-клас з аритмології» для лікарів за спеціальностями «загальна практика – сімейна медицина», «кардіологія», «внутрішні хвороби», «неврологія». Зб. лекцій / За ред. О.С. Сичова. – К., 2017. – 113 с.
51.    Труш В. Первый миллион молодого врача. Бизнес-книга / В. Труш. – К.: ООО РедМед Агентство Популярных Медицинских Изданий, 2015. – 200 с. – ISBN 978-617-7138-05-0.
52.    Рибалка В.В. Честь і гідність особистості як предмет діяльності практичного психолога / В.В. Рибалка. – К.: Шк. світ, 2010. – 128 с. – ISBN 978-966-451-000-1? 978-966-451-435-1.
53.    Рибалка В. Психологічна профілактика суїцидальних тенденцій проблемної особливості / В. Рибалка. – К.: Шк. світ, 2009. – 128 с. – ISBN 978-966-451-000-1? 978-966-451-276-0.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

54.    Запаморочення: актуальні питання діагностики і лікування: метод. реком. / Уклад. Р.В. Сулік, Г.С. Кусткова, Ю.Д. Залісна та ін. – К., 2012. – 28 с.
55.    Медикаментозна кардіопротекція у пацієнтів з гострим коронарним синдромом на до госпітальному етапі: метод. реком. / Уклад. О.М. Пархоменко, А.М. Кравченко, І.М. Сімак та ін. [К.О. Міхалєв, О.О. Сопко]. – К., 2016. – 22 с.

АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ

56.    Мбаркі Махер. Клініко-ендоскопічні та біохімічні особливості НПЗП-гастропатій та їх лікування із застосуванням гастроцитопротекторів: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.36 – гастроентерологія / Махер Мбаркі. – Дніпро, 2017. – 16 с.
57.    Новосильна О.В. Структурні та функціональні відмінності ізоформи А1 та протоонкогенної ізоформи А2 фактора елонгації трансляції еЕF1A: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. б. н.: 03.00.03 – молекулярна біологія / О.В. Новосильна. – К., 2017. – 25 с.
58.    Попов О.С. Фармакологічне дослідження комбінованого не стероїдного протизапального препарату «Диклокор»: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.03.05 – фармакологія / О.С. Попов. – К., 2017. – 22.
59.    Руденко Ю.В. Клініко-патогенетичне обґрунтування підходів до оптимізації контролю офісного і домашнього артеріального тиску та зниження його варіабельності у хворих з неускладненою артеріальною гіпертензією: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / Ю.В. Руденко. – К., 2017. – 30 с.
60.    Якубенко Ю.В. Оптимізація діагностики та лікування гемодинамічних порушень у пацієнтів на хронічні головні болі різного ґенезу: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.15 – нервові хвороби / Ю.В. Руденко. – Харків, 2017. – 20 с.