Шановні користувачі сайту та бібліотеки Інституту!
Бібліотека Інституту геронтології у 2017 році продовжує інформувати Вас про нові надходження.

Нові надходження до бібліотеки (08.08.2017 р.)

ЖУРНАЛИ

1.    Артериальная гипертензия. – 2017. – № 2.
2.    Архів клінічної медицини. – 2017. – № 1.
3.    Вісник ортопедії, травматології та протезування. – 2016. – № 4.
4.    Вісник ортопедії, травматології та протезування. – 2017. – № 1.
5.    Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. – 2017. – № 2.
6.    Журнал неврологии и психиатрии имени С.С. Корсакова. – 2017. – № 4.
7.    Журнал неврологии и психиатрии имени С.С. Корсакова. – 2017. – № 5.
8.    Клиническая геронтология. – 2016. – № 11 – 12.
9.    Ліки України. – 2017. – № 3.
10.    Міжнародний медичний журнал. – 2017. – № 2.
11.    Міжнародний неврологічний журнал. – 2017. – № 1.
12.    Міжнародний неврологічний журнал. – 2017. – № 2.
13.    НЕЙРОNews. – 2017. – № 4. Психоневрологія та нейропсихіатрія.
14.    Освіта України. – Спецвипуск газети. – 2017. – № 6 (54) (червень).
15.    Освіта України. – Спецвипуск газети. – 2017. – № 7 (55) (липень).
16.    Проблемы старения и долголетия. – 2016. – № 4.
17.    Серце і судини. – 2017. – № 2.
18.    Сучасна гастроентерологія. – 2017. – № 3.
19.    Therapia. – 2017. – № 5.
20.    Therapia. – 2017. – № 6.
21.    Український журнал дерматології, венерології, косметології. – 2017. – № 2.
22.    Український журнал дитячої ендокринології. – 2017. – № 2.
23.    Український неврологічний журнал. – 2017. – № 2.
24.    Український терапевтичний журнал. – 2017. – № 2.
25.    Успехи геронтологии. – 2016. – № 5.
26.    Участковый врач. – 2016. – № 5.
27.    Участковый врач. – 2016. – № 9.
28.    Участковый врач. – 2017. – № 2.
29.    Фізіологічний журнал. – 2017. – № 2.
30.    Хірургія України. – 2017. – № 2.
31.    Geriatria. – 2017. – № 1.

ГАЗЕТИ

32.    Ваше здоров’я. – 2017. – № 21 – 22.
33.    Ваше здоров’я. – 2017. – № 23 – 24.
34.    Ваше здоров’я. – 2017. – № 25 – 26.
35.    Ваше здоров’я. – 2017. – № 27 – 28.
36.    Ваше здоров’я. – 2017. – № 29 – 30.
37.    Здоров’я України. – 2017. – № 9 (406) (травень).
38.    Здоров’я України. – 2017. – № 10 (407) (травень).
39.    Здоров’я України. – 2017. – № 2 (44) (травень). Гастроентерологія. Гепатологія. Колопроктологія.
40.    Здоров’я України. – 2017. – № 3 (52) (червень). Кардіологія. Ревматологія. Кардіохірургія.
41.    Здоров’я України. – 2017. – № 2 (48) (квітень). Онкологія.
42.    Здоров’я України. – 2017. – № 2 (39) (травень). Пульмонологія. Алергологія. Риноларингологія.
43.    Новости медицины и фармации. – 2017. – № 4 (609).
44.    Новости медицины и фармации. – 2017. – № 5 (613).
45.    Новости медицины и фармации. – 2017. – № 6 (614).

ІНФОРМАЦІЙНІ ЛИСТИ

46.    Спосіб корекції енергетичного обміну у хворих похилого віку, що перенесли атеротромботичний інсульт: інформ. лист / Уклад. В.В. Кузнєцов, М.С. Єгорова, О.В. Семьонова. – К., 2016. – № 343. – 4 с.
47.    Спосіб нейрометаболічної корекції кардіоневрологічних порушень при лікуванні хворих на початкових стадіях церебрального атеросклерозу: інформ. лист / Уклад. С.М. Кузнецова, С.Г. Мазур, М.С. Єгорова, О.В. Семьонова, Н.В. Коваль. – К., 2016. – № 344. – 4 с.

Нові надходження до бібліотеки (17.01.2017 р.)

ЖУРНАЛИ

1.    Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. – 2016. – № 5.
2.    Клиническая геронтология. – 2016. – № 1 – 2.
3.    Клиническая геронтология. – 2016. – № 3 – 4.
4.    Лабораторна діагностика. – 2016. – № 2.
5.    Міжнародний неврологічний журнал. – 2016. – № 5.
6.    Новости медицины и фармации. – 2016. – № 590.
7.    Освіта України. Спецвипуск газети. – 2016. – № 11 (47) (листопад).
8.    Освіта України. Спецвипуск газети. – 2016. – № 12 (48) (грудень).
9.    Серце і судини. – 2016. – № 4.
10.    Сучасні проблеми токсикології, харчової та хімічної безпеки. – 2016. – № 3.
11.    Therapia. – 2016. – № 11 (114).
12.    Therapia. – 2016. – № 12.
13.    Український журнал дерматології, венерології, косметології. – 2016. – № 4.
14.    Український журнал дитячої ендокринології. – 2016. – № 4.
15.    Український терапевтичний журнал. – 2016. – № 4.
16.    Фармацевт практик. – 2016. – № 11.
17.    Фізіологічний журнал. – 2016. – № 5.
18.    Участковый врач. – 2016. – № 10.
19.    Участковый врач. – 2016. – № 2 (эксклюзивный выпуск).
20.    Вестник геронтологического общества Российской Академии наук. – 2016. – № 5 – 9 (192 – 193) (июль – ноябрь).
21.    Geriatria. – 2016. – № 1.

ГАЗЕТИ

22.    Ваше здоров’я. – 2017. – № 1 – 2.
23.    Здоров’я України. – 2016. – № 22 (395) (листопад).
24.    Здоров’я України. – 2016. – № 3 (35) (жовтень). Діабетологія. Тиреоїдологія. Метаболічні розлади.
25.    Здоров’я України. – 2016. – № 4 (39) (грудень). Неврологія. Психіатрія. Психотерапія.
26.    Здоров’я України. – 2016. – № 5 (48) (листопад). Кардіологія. Ревматологія. Кардіохірургія.
27.    Здоров’я України. – 2016. – № 5 (46) (грудень). Онкологія.
28.    Здоров’я України. – 2016. – № 4 (36) (грудень). Пульмонологія. Алергологія. Риноларингологія.
29.    Новости медицины и фармации. – 2016. – № 11 (585).
30.    НЕВРОНьюс. – 2016. – Вып. 11 (25) (ноябрь).

КНИГИ

31.    № 23265 – Клинические испытания лекарств / Под ред. В.И. Мальцева, Т.К. Ефимцевой, Ю.Б. Белоусова, В.Н. Коваленко. – К.: МОРИОН, 2002. – 352 с. – ISBN 966-76-32-49-0.
32.    № 23266 – Руководство по остеопорозу / Под ред. Л.И. Беневоленской. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2003. – 524 с. – ISBN 5-94774-056-7.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

33.    Оцінка залишкової працездатності людини віком 60 років і старше: метод. реком. (183.15/69.16) / Уклад. О.А. Поляков, О.С. Томаревська. – К., 2016. – 24 с.
34.    Медико-психологічні аспекти реабілітації учасників АТО: метод. реком. / Уклад. М.М. Матяш, Л.І. Худенко, М.М. Матяш, А.А. Недашківська. – К., 2016. – 64 с.

АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ

35.    Данілоський С.В. Регуляції експресії ТР53 та залежних від нього протеїнів у клітинах гліоми лінії U87: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 03.00.04 – біохімія / С.В. Даніловський. – К., 2016. – 20 с.
36.    Кутовий Ю.М. Здатність похідних імідазо[1,2-а]азепінію до прекондиціювання міокарда та фармакологічної кардіопротекції: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. б. н.: 14.03.05 – фармакологія / Ю.М. Кутовий. – К., 2016. – 24 с.
37.    Хамдаллах Амжад. Активність ензимів катаболізму альдегідів у скелетному м’язі щурів різного віку: вплив на неї іммобілізаційного стресу: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. б. н.: 03.00.04 – біохімія / Амжад Хамдаллах. – Одеса, 2017. – 19 с.

Архів надходжень до картотеки за 23.01.2017 р.

1.    Henry D. Врачи и фармацевтические компании: по истечении многих лет сговор сохраняется / D. Henry // Судинні захворювання головного мозку. – 2016. – № 3 – 4. – С. 57 – 58.
2.    Javed S. Как избавится от боли: лечение диабетической нейропатии / S. Javed, U. Alam, R.A. Malik // Диабет. Ожирение. Метаболич. синдром. – 2016. – № 6 (V). – С. 40 – 54.
3.    Mirza F. Вторичный остеопороз: патофизиология и лечение / F.Mirza, E. Canalis // Здоров’я України. – 2016. – № 23 (396). – С. 7.
4.    Аналіз причин післяопераційних ускладнень у хворих похилого та старечого віку з гострим калькульозним холециститом / В.К. Чурпій, С.М. Василюк, І.К. Чурпій, К.Л. Чурпій // Галицький лік. вісник. – 2016. – Т. 23. – № 3. – Ч. 3. – С. 92 – 93.
5.    Бачинська Н.Ю. Когнітивні функції та особливості обміну лептину у хворих різного віку з дисциркуляторной енцефалопатією та метаболічним синдромом / Н.Ю. Бачинська, О.О. Копчак // Укр. неврологіч. журнал. – 2016. – № 4. – С. 26 – 32.
6.    Бердимухамедов Г. Лікарські рослини Туркменістану. Ч. VI / Г. Бердимухамедов. – Україна, 2016. – 327 с.
7.    Бердимухамедов Г. Лікарські рослини Туркменістану. Ч. VII / Г. Бердимухамедов. – Україна, 2016. – 358 с.
8.    Вежновець Т.А. Особливості емоційного інтелекту керівників установ охорони здоров’я з різним стажем роботи / Т.А. Вежновець // Лік. справа. – 2016. – № 3 – 4. – С.129 – 133.
9.    Головач І.Ю. Уратзнижуюча терапія при подагрі у практиці сімейного лікаря / І.Ю. Головач // Ліки України. – 2016. – № 10 (206). – С. 5 – 11.
10.    Дзюба Н.О. Новий патогенетично орієнтований спосіб лікування сухої форми вікової макулярної дегенерації / Н.О. Дзюба, А.М. Сергієнко // Галицький лік. вісник. – 2016. – Т. 23. – № 3. – Ч. 1. – С. 90 – 93.
11.    Жаринов О.И. Роль статинов в первичной профилактике сердечно-сосудистых осложнений / О.И. Жаринов // Здоров’я України. – 2016. – № 6 (49). – С. 5.
12.    Заводнова З.І. Сучасний погляд на первинний головний біль / З.І. Заводнова // Укр. неврологіч. журнал. – 2016. – № 4. – С. 13 – 17.
13.    Карабань І.М. Комбіноване застосування нутриціологіної корекції, грудо- та мануальної терапії в пацієнтів з немоторними виявами хвороби Паркінсона / І.М. Карабань, А.Й. Лабінський // Укр. неврологіч. журнал. – 2016. – № 4. – С. 55 – 58.
14.    Кінаш І.О. Порівняльна характеристика клінічних проявів та суб’єктивних відчуттів пацієнтів після проведення підготовки до ортопедичного лікування зубів, зруйнованих нижче рівня ясен / І.О. Кінаш, М.М. Рожко, А.Б. Костишин // Галицький лік. вісник. – 2016. – Т. 23. – № 3. – Ч. 2. – С. 9 – 10.
15.    Король А.Р. Экссудативная форма возрастной дегенерации макулы / А.Р. Король, О.С. Задорожный. – Одесса: ВМВ, 2016. – 208 с.
16.    Лечение когнитивного дефицита при болезни Альцгеймера // Нейро NEWS. – 2016. – № 10 (84). – С. 42 – 47.
17.    Менопауза: диагностика и лечение // Новости медицины и фармации. – 2016. – № 12 (588). – С. 22 – 26.
18.    Мхитарян Э.А. Депрессия у пациентов со смешанной деменцией / Э.А. Мхитарян // Здоров’я України. – 2016. – № 4 (39). – С. 44 – 45.
19.    На приеме пациент с острым бронхитом. Размышление терапевта // Здоров’я України. – 2016. – № 23 (396). – С.51 – 52.
20.    Настанова з клінічного харчування пацієнтів з інсультом / R. Wirth, Ch. Smoliner, M. Jager та ін. // Судинні захворювання головного мозку. – 2016. – № 3 – 4. – С. 21 – 31.
21.    Рациональная терапия боли в спине // Здоров’я України. – 2016. – № 4 (39). – С. 20, 22.
22.    Рекомендации по лечению болезни Паркинсона // Нейро NEWS. – 2016. – № 10 (84). – С. 57 – 65.
23.    Рекомендации по фармакотерапии большого депрессивного расстройства // Нейро NEWS. – 2016. – № 10 (84). – С. 48 – 56.
24.    Руководство по медикаментозному лечению мигрени // Нейро NEWS. – 2016. – № 5 (79). – С. 30 – 33.
25.    Синдром кашлю. Частина 1 / В.Є. Сабадаш, О.М. Барна, О.О. Погребняк та ін. // Мистецтво лікування. – 2016. – № 7 – 8 (133 – 134). – С. 35 – 38.
26.    Терещенко А.Р. Когнитивные нарушения после инсульта как значимый фактор инвалидизации населения / А.Р. Терещенко // Укр. неврологіч. журнал. – 2016. – № 4. – С. 67 – 69.
27.    Тихонова С. Мультидисциплінарний підхід у веденні пацієнтів із комор бідною патологією – цукровий діабет 2 типу та артеріальна гіпертензія / С. Тихонова // Диабет. Ожирение. Метаболич. синдром. – 2016. – № 6 (V). – С. 70 – 79.
28.    Ткаченко С.С. Електрофізіологічний аналіз активності рефлекторних дуг спинного мозку в умовах експериментальної менопаузи: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.03.03 – нормальна фізіологія / С.С. Ткаченко. – Львів, 2016. – 19 с.
29.    Фармакотерапия остеопороза у мужчин / И.И. Князькова, Н.В. Кузьминова, Н.Ю. Осовская, М.В. Богун // Врачеб. дело. – 2016. – № 3 – 4. – С. 95 – 100.
30.    Хірургічне лікування патології жовчних проток у похилому і старечому віці / О.Є. Каніковський, Я.В. Карий, Ю.В. Бабійчук, Д.О. Каніковський // Галицький лік. вісник. – 2016. – Т. 23. – № 3. – Ч. 2. – С. 6 – 8.
31.    Холин В.А. Влияние эмоционально-когнитивной стимуляции на функциональное состояние центральной нервной системы при старении (клинико-экспериментальное исследование): Дис. на соискание уч. степени к. мед. н.: 14.03.03 – нормальная физиология / В.А. Холин. – К., 2015. – 160 с.
32.    Чернобыль: уроки… и после / О.А.Панченко, И.И. Кутько, В.А. Моляко и др. – К.: КВИЦ, 2016. – 406 с. – ISBN 978-617-697-056-9.
33.    Шуба Н.М. Подагра та супутні захворювання: роль сучасної урикозуричної терапії у запобіганні ускладненням / Н.М. Шуба, С.І. Сміян // Здоров’я України. – 2016. – № 6 (49). – С. 3, 6.
34.    Ягнюк А.І. Стан спланхничного кровотоку при перитоніті у хворих похилого віку / А.І. Ягнюк, А.В. Трофімова // Галицький лік. вісник. – 2016. – Т. 23. – № 3. – Ч. 3. – С. 114 – 116.

Архів надходжень до картотеки за 20.03.2017 р.

1.    Блахов Н.Ю. Оптимизация лечения острого панкреатита у пациентов пожилого и старческого возраста / Н.Ю. Блахов // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 3. – С. 502 – 506.
2.    Болотова Е.В. Хроническая болезнь почек: вклад в коморбидность у пожилых пациентов с хронической обструктивной болезнью легких / Е.В. Болотова, А.В. Дудникова // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 4. – С. 628 – 632.
3.    Бычковский И.Б. О дискретности кривых дожития. Сообщение 3. Две формы изменчивости жизнеспособности у Drosophila melanogaster / И.Б. Бычковская, С.В. Мыльников, Г.А. Можаев // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 4. – С. 541 – 547.
4.    Возрастные изменения микроциркуляции в коре головного мозга у крыс-гипертоников / И.Б. Соколова, И.В. Сергеев, О.Р. Федотова и др. // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 4. – С. 567 – 572.
5.    Возрастные изменения параметров вариабельности ритма сердца: роль воспаления, оксидативного стресса и биологии теломер / Л.И. Стрельцова, Е.В. Плохова, А.В. Кругликова и др. // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 3. – С. 495 – 501.
6.    Гайфулин Р.А. Эхокардиографические показатели правых отделов сердца у больных разных возрастных групп с ишемической болезнью сердца / Р.А. Гайфулин, А.Н. Сумин, О.Г. Архипов // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 4. – С. 639 – 645.
7.    Голубцова Н.Н. Ламин А и ламин-ассоциированный полипептид 2 (LAP-2) в фибробластях кожи человека при старении / Н.Н. Голубцова, Ф.Н. Филиппов, А.Г. Гунин // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 4. – С. 577 – 585.
8.    Данилов Н.В. Влияние хирургического лечения узлового зоба у пожилых пациентов на вероятность развития остеопороза, роль низкого уровня кальцитонина / Н.В. Данилов, В.Г. Аристархов, А.В. Квасов // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 3. – С. 487 – 490.
9.    Емельянов В.В. Гликирование, антигликирование и дегликирование: роль в механизмах старения и геропротекции (обзор литературы) / В.В. Емельянов // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 3. – С. 407 – 416.
10.    Завалишина С.Ю. Агрегационные особенности эритроцитов и тромбоцитов у старых крыс, испытывающих регулярные физические нагрузки на беговой дорожке / С.Ю. Завалишина, И.Н. Медведев // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 3. – С. 437 – 441.
11.    Золотовская И.А. Жесткость артерий в аспекте развития тромбоэмболических осложнений у лиц пожилого возраста с фибрилляцией предсердий / И.А. Золотовская, И.Л. Давыдкин // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 4. – С. 602 – 608.
12.    Клинико-хирургические гендерные различия у пациентов старше 75 лет, перенесших экстренные чрескожные коронарные вмешательства при остром инфаркте миокарда / К.А. Киреев, А.А. Фокин, А.В. Краснопеев, Т.С. Киреева // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 4. – С. 618 – 623.
13.    Косачев В.Д. Клинико-неврологическая характеристика и принципы корригирующей терапии миастении с дебютом в пожилом и старческом возрасте / В.Д. Косачев, Т.М. Алексеева, А.Н. Халмурзина // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 4. – С. 658 – 662.
14.    Кулеш А.А. Роль мелатонина в развитии постинсультных когнитивных нарушений у пациентов пожилого и старческого возраста в сравнении с больными молодого и среднего возраста / А.А. Кулеш, В.Е. Дробаха, В.В. Шестаков // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 4. – С. 651 – 657.
15.    Кэрэуш Я.В. Оценка поведенческого реагирования у женщин пожилого возраста с высоким уровнем личностной тревожности / Я.В. Кэрэуш, И.Л. Большевидцева // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 3. – С. 511 – 516.
16.    Макрушин А.В. Рассмотрение процесса эндогенного снижения гомеостатических свойств двух надорганизменных систем с точки зрения параметаболической теории старения / А.В. Макрушин, Н.В. Аладдин // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 4. – С. 573 – 576.
17.    Маслюков П.М. Возрастные изменения нейротрансмиттерного состава нейронов симпатических узлов / П.М. Маслюков, А.И. Емануйлов, А.Д. Ноздрачев // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 3. – С. 442 – 453.
18.    Медведев И.Н. Функциональная активность тромбоцитов у клинически здоровых лиц пожилого возраста / И.Н. Медведев // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 4. – С. 633 – 638.
19.    Мельник А.А. Клинические лабораторные тесты для практической медицины, их интерпретация / А.А. Мельник. – К.: Книга-плюс, 2017. – 308 с. – ISBN 978-966-460-048-1.
20.    Мельник М.Г. Роль возрастного хронотропного критерия в расширении двигательной активности на стационарном этапе реабилитации у гериатрических больных с инфарктом миокарда / М.Г. Мельник // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 3. – С. 523 – 525.
21.    Морфологические особенности структурной организации коры мозжечка в старческом возрасте / И.А. Баландина, Л.М. Железнов, А.А. Баландин и др. // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 4. – С. 670 – 675.
22.    Особенности реакций лимфатических узлов на повреждение тканей региона лимфосбора у старых крыс / И.В. Майбородин, М.К. Агзаев, Т.М. Рагимова, В.И. Майбородина // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 4. – С. 548 – 554.
23.    Особенности тиреоидного статуса у пожилых пациентов спустя 5 лет в зависимости от объема оперативного вмешательства на щитовидной железе / В.Г. Аристархов, Н.В. Данилов, Р.В. Аристархов и др. // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 3. – С. 491 – 494.
24.    Панченко А.В. Роль циркадианных ритмов и «клеточных часов» в развитии заболеваний, ассоциированных с возрастом / А.В. Панченко, Е.А. Губарева, В.Н. Анисимов // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 3. – С. 417 – 423.
25.    Петров В.В. Возрастные изменения гемодинамического потенциала полости носа у человека / В.В. Петров // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 4. – С. 624 – 627.
26.    Петров В.В. Возрастные особенности мукоцилиарной системы слизистой оболочки полости носа у человека / В.В. Петров // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 3. – С. 507 – 510.
27.    Разборчивость речи при тугоухости у лиц пожилого и старческого возраста / М.Ю. Бобошко, Л.Е. Голованова, Е.В. Жилинская, Е.А. Огородникова // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 4. – С. 663 – 669.
28.    Рекалов Д.Г. Проблема боли в ревматологии: эффективные пути решения / Д.Г. Рекалов // Здоров’я України. – 2017. – № 1 (50). – С. 46 – 47.
29.    Рубаненко А.О. Возрастные различия показателей жесткости сосудистой стенки у пациентов с артериальной гипертензией / А.О. Рубаненко, А.С. Орехова // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 3. – С. 478 – 480.
30.    Рубаненко О.А. Факторы риска развития фибрилляции предсердий после кардиохирургических вмешательств у больных пожилого возраста с ишемической болезнью сердца / О.А. Рубаненко // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 3. – С. 481 – 486.
31.    Самородская И.В. Терминологические и демографические аспекты коморбидности / И.В. Самородская, Е.В. Болотова // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 3. – С. 471 – 477.
32.    Сафонова Ю.А. Методы оценки риска падений у людей старше 65 лет / Ю.А. Сафонова // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 3. – С. 517 – 522.
33.    Современные антитромботические препараты в сопровождении чрескожного коронарного вмешательства при лечении острого коронарного синдрома с подъемом сегмента ST на электрокардиограмме у лиц старших возрастных групп / А.С. Петров, К.Л. Козлов, В.Н. Федорец, Д.А. Коротков // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 4. – С. 609 – 617.
34.    Современные принципы гериатрического анализа в медицине / А.Н. Волобуев, Н.О. Захарова, Н.П. Романчук и др. // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 3. – С. 461 – 470.
35.    Сравнительная органометрическая характеристика мозжечка у мужчин и женщин молодого и старческого возраста / И.А. Баландина, Л.М. Железнов, А.А. Баландин и др. // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 4. – С. 676 – 680.
36.    Сравнительный анализ разных методов геропротекции / В.С. Мякотных, М.Н. Торгашов, К.В. Егорин и др. // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 4. – С. 594 – 601.
37.    Телегина Д.В. Молекулярные механизмы гибели клеток в сетчатке при развитии возрастной молекулярной дегенерации / Д.В. Телегина, О.С. Кожевникова, Н.Г. Колосова // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 3. – С. 424 – 432.
38.    Тучные клетки и старение / Н.А. Кутукова, П.Г. Назаров, Г.В. Кудрявцева, В.И. Шишкин // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 4. – С. 586 – 593.

Архів надходжень до картотеки за 29.06.2017 р.

1.    «Белок старости» ССL11, «белок молодости» GDF11 и их роль в возрастной патологии / В.Х. Хавинсон, Б.И. Кузник, Г.А. Рыжак и др. [ Н.С. Линькова, Л.С. Козина, Т.С. Саль] // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 5. – С. 722 – 731.
2.    Базально-клеточный рак век в периорбитальной области в геронтологической практике / Я.О. Груша, Л.В. Шерстиева, Н.Д. Фокина, Э.Ф. Ризопулу // Клин. геронтология. – 2016. – Т. 22. – № 11 – 12. – С. 68 – 72.
3.    Биоинформатическое исследование вовлеченности генов-кандидатов цитокинов в формирование больших миоматозных узлов у женщин старших возрастных групп с миомой матки / О.Б. Алтухов, С.С. Сиротина, И.В. Пономаренко и др. [ К.И. Прощаев, Н.М. Аничков, М.И. Чурносов, Г.Г. Шагинян] // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 5. – С. 717 – 721.
4.    Бихевиоральная терапия и Цитофлавин в лечении деформирующего коксартроза у пациентов пожилого и старческого возраста / К.И. Захаров, С.А. Парфенов, В.Г. Белов и др. [Ю.А. Парфенов, Е.В. Ершов, К.В. Сапожников, А.Л. Коваленко, Т.В. Харитонова, В.Д. Скрипко] // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 5. – С. 816 – 821.
5.    Бурчинский С.Г. Пути и возможности коррекции энергетического метаболизма в фармакотерапии хронической церебральной ишемии / С.Г. Бурчинский // Міжнар. неврологіч. журнал. – 2017. – № 1 (87). – С. 101 – 106.
6.    Двухсторонние стенозы сонных артерий. Результаты хирургического лечения в остром периоде ишемического инсульта у пациентов разных возрастных групп / А.З. Азиева, И.П. Дуданов, К.Л. Козлов и др. [С.В. Ордынец, Б.С. Абуазаб, И.В. Стафеева, М.Р. Шахгириева] // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 5. – С. 737 – 741.
7.    Демичева Т.П. Проблемы больных пожилого и старческого возраста с эндокринной патологией / Т.П. Демичева, С.П. Шилова // Клин. геронтология. – 2016. – Т. 22. – № 11 – 12. – С. 52 – 55.
8.    Длина теломер лейкоцитов как маркер старения и фактор риска развития возрастзависимых заболеваний у человека / В.Н. Максимов, С.К. Малютина, П.С. Орлов и др. [Д.Е. Иванощук, Е.Н. Воропаева, М. Бобак, М.И. Воевода] // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 5. – С. 702 – 708.
9.    Долгова В.И. Психофизиологические детерминанты восприятия качества жизни геронтологическими пациентами с мочекаменной болезнью / В.И. Долгова, А.Ю. Чиглинцев // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 5. – С. 822 – 828.
10.    Дубенко О.Е. Роль интракраниального атерослероза в развитии ишемического инсульта: сравнительное состояние проблемы / О.Е. Дубенко // Міжнар. неврологіч. журнал. – 2017. – № 2 (88). – С. 25 – 30.
11.    Дубинина Е.А. Компенсаторные перестройки корковой регуляции движений в пожилом возрасте при хроническом нарушении мозгового кровообращения / Е.А. Дубинина, Ю.Г. Новикова // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 5. – С. 770 – 775.
12.    Карабань И.Н. Немоторные симптомы в клинической картине болезни Паркинсона / И.Н. Карабань, О.В. Шаленко, С.А. Крижановский // Міжнар. неврологіч. журнал. – 2017. – № 1 (87). – С. 58 – 63.
13.    Клинические особенности у пациенток старших возрастных групп с миомой матки / И.В. Пономаренко, О.Б. Алтухова, К.И. Прощаев и др. [А.В. Полоников, Н.М. Аничков, М.И. Чурносов, Г.Г. Шагинян] // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 5. – С. 760 – 763.
14.    Кузнецова Е.В. Оценка выраженности дерматогелиоза у пациентов разного возраста со злокачественными эпителиальными опухолями кожи / Е.В. Кузнецова, С.Б. Ткаченко, Е.С. Снарская // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 5. – С. 806 – 815.
15.    Кузнецова С.М. Влияние препарата Билобил Интенс 120 мг на функциональное состояние центральной нервной системы у больных пожилого возраста, перенесших ишемический инсульт / С.М. Кузнецова, Д.В. Шульженко, В.В. Кузнецов // Міжнар. неврологіч. журнал. – 2017. – № 2 (88). – С. 69 – 74.
16.    Кытикова О.Ю. Окислительное повреждение ДНК в патогенезе хронической обструктивной болезни легких у больных старшего возраста / О.Ю. Кытикова, Т.А. Гвозденко, Т.И. Виткина // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 5. – С. 784 – 787.
17.    Мищенко В.Н. Применение Церебролизина для лечения посттравматических деменций / В.Н. Мищенко // Міжнар. неврологіч. журнал. – 2017. – № 1 (87). – С. 46 – 57.
18.    Москалец О.В. Особенности воспалительного ответа у больных, оперированных по поводу возрастной катаракты / О.В. Москалец, Е.В. Русанова, Д.А. Ковалькова // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 5. – С. 751 – 755.
19.    Непосредственные результаты ангиопластики и стентирования венечных артерий у пациентов пожилого и старческого возраста при острой коронарной патологии / С.В. Шендеров, Е.А. Курникова, К.Л. Козлов и др. [М.В. Агарков, С.В. Власенко] // Клин. геронтология. – 2016. – Т. 22. – № 11 – 12. – С. 17 – 23.
20.    Никель В.В. Возрастные изменения индекса Керногана венозных сосудов полых и паренхиматозных органов на этапах постнатального онтогенеза / В.В. Никель, В.П. Ефремова // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 5. – С. 732 – 736.
21.    Показатели ортопедического стоматологического статуса у психически больных мужчин пожилого и старческого возраста / Ю.В. Чижов, П.В. Митрофанов, А.А. Сумароков и др. [В.В. Алямовский, Т.В. Казанцева, А.Л. Багинский] // Клин. геронтология. – 2016. – Т. 22. – № 11 – 12. – С. 73 – 80.
22.    Пономарева И.П. Гериатрические синдромы в практике паллиативной помощи при хронических неонкологических заболеваниях / И.П. Пономарева, К.И. Прощаев // Клин. геронтология. – 2016. – Т. 22. – № 11 – 12. – С. 24 – 30.
23.    Порівняльне дослідження показників електричної активності серця (за даними електрокардіограми) у дорослих і старих щурів / К.В. Тарасов, А.М. Дмитренко, Т.С. Лагодич, І.М. Карвацький // Серце і судини. – 2017. – № 2 (58). – С. 105 – 111.
24.    Прогнозирование исходов лечения у пациентов пожилого и старческого возраста с политравмой / А.Н. Блаженко, В.Э. Дубров, М.Л. Муханов и др. [Е.Г. Лысых, И.А. Кацко, А.А. Блаженко] // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 5. – С. 788 – 794.
25.    Речевая аудиометрия в практике работы гериатрического центра / М.Ю. Бобошко, Е.В. Жилинская, Л.Е. Голованова и др. [Т.В. Легостаева, Ф. Ди Берардино, А. Цезарани] // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 5. – С. 795 – 799.
26.    Роль Alu-полиморфизма генов PLAT, PKHD1L1, STK38L и TEAD1 в формировании признака долгожительства / В.В. Эрдман, Д.Д. Каримов, Т.Р. Насибуллин и др. [Я.Р. Тимашева, И.А. Туктарова, О.Е. Мустафина] // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 5. – С. 709 – 716.
27.    Роль остатка лизина в антиоксидантной и ДНК-протекторной активности олигопептидов / Е.В. Празднова, М.С. Мазанко, П.В. Золотухин и др. [Е.Ю. Харченко, В.А. Чистяков, В.А. Арутюнов, Л.С. Козина] // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 5. – С. 776 – 783.
28.    Соловьёв А.Г. Демографические и социальные предикторы места наступления смерти у лиц пожилого возраста / А.Г. Соловьёв, Э.А. Мордовский, А.М. Вязьмин // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 5. – С. 829 – 835.
29.    Чернусь Н.П. Ректактив в лечении хронического функционального запора у пожилых пациентов. Адаптационно-компенсаторные механизмы прогноза эффективности лечения / Н.П. Чернусь, А.И. Шахитин // Клин. геронтология. – 2016. – Т. 22. – № 11 – 12. – С. 38 – 46.
30.    Щерба С.Н. Сравнительный анализ ранних послеоперационных осложнений у больных среднего и пожилого возраста, оперированных по поводу колоректального рака / С.Н. Щерба, Ю.П. Савченко // Клин. геронтология. – 2016. – Т. 22. – № 11 – 12. – С. 47 – 51.
31.    Эндоскопическое лечение дивертикула ценкера у пациентов старшей возрастной группы / И.Ю. Недолужко, Н.А. Курушкина, К.В. Шишин, С.С. Казакова // Клин. геронтология. – 2016. – Т. 22. – № 11 – 12. – С. 56 – 61.

Нові надходження до бібліотеки (25.05.2017 р.)

ЖУРНАЛИ

1.    Аритмологія. – 2017. – № 2.
2.    Артериальная гипертензия. – 2017. – № 1.
3.    Вестник геронтологического общества Российской Академии наук. – 2017. – № 3 – 5 (196 – 198) (апрель – май).
4.    Галицький лікарський вісник. – 2017. – № 1.
5.    Журнал неврологии и психиатрии имени С.С. Корсакова. – 2017. – № 1.
6.    Журнал неврологии и психиатрии имени С.С. Корсакова. – 2017. – № 2.
7.    Журнал неврологии и психиатрии имени С.С. Корсакова. – 2017. – № 3.
8.    Журнал неврології ім.. Б.М. Маньковського. – 2017. – № 1.
9.    Клиническая геронтология. – 2017. – № 1 – 2.
10.    Ліки України. – 2017. – № 2.
11.    Мистецтво лікування. – 2017. – № 3.
12.    НЕЙРОNews. – 2017. – № 3.
13.    Освіта України. Спецвипуск газети. – 2017. – № 4 (52) (квітень).
14.    Освіта України. Спецвипуск газети. – 2017. – № 5 (53) (травень).
15.    Практична ангіологія. – 2017. – № 1.
16.    Серцева недостатність та комор бідні стани. – 2017. – СВ. – Дод. 1.
17.    Серцева недостатність. – 2017. – № 1.
18.    Сучасна гастроентерологія. – 2017. – № 2.
19.    Therapia. – 2017. – № 4.
20.    Український кардіологічний журнал. – 2017. – № 2.
21.    Український медичний часопис. – 2017. – № 2.
22.    Фармацевтичний журнал. – 2016. – № 3 – 4.
23.    Фармацевтичний журнал. – 2016. – № 5.
24.    Фармацевтичний журнал. – 2016. – № 6.
25.    Geriatria. – 2016. – № 4.

ГАЗЕТИ

26.    Ваше здоров’я. – 2017. – № 19 – 20.
27.    Здоров’я України. – 2017. – № 7 (404) (квітень).
28.    Здоров’я України. – 2017. – № 8 (405) (квітень).
29.    Здоров’я України. – 2017. – № 2 (51). Кардіологія. Ревматологія. Кардіохірургія.
30.    Здоров’я України. – 2017. – № 2 (41) (червень). Неврологія. Психіатрія. Психотерапія.
32.    Медик столиці. – 2017. – № 5 (158) (травень).
33.    Новости медицины и фармации. – 2017. – № 3 (608).

КНИГИ

34.    Соціо-психологічна підтримка хворих на туберкульоз для формування прихильності до лікування. Навчальний посібник для студентів і лікарів-інтернів ВМНЗ IV рівня акредитації та лікарів / Л.А. Мельник, О.В. Нечосіна, Ю.В. Пилипас, М.Г. Долинська. – К.: ФОП Бурнос С.О., 2017. – 112 с.
35.    Профілактика туберкульозу. Навчальний посібник для студентів і лікарів-інтернів ВМНЗ IV рівня акредитації та лікарів / В.І. Петренко, М.Г. Долинська, А.В. Александрін, В.В. Петренко. – К.: ТОВ «Ріджи», 2017. – 88 с. – ISBN 978-966-2544-23-7.
36.    № 23287 – Кузнецов В.В. Неинвазивная стимуляция головного мозга: монография / В.В. Кузнецов, Н.А. Скачкова. – К.: Изд-ство «Феникс», 2016. – 246 с. – ISBN 978-966-136-412-6.

ІНФОРМАЦІЙНІ ЛИСТИ

37.    Вибір бета блокатора в залежності від рівня фактора росту нервів у хворих на хронічну серцеву недостатність у похилому віці: інформ. лист / Уклад. В.Ю. Жарінова, Л.А. Бодрецька, О.Ю. Галецький. – К., 2017. – № 31. – 4 с.

АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ

38.    Аплевич В.М. Ефективність застосування кінезіотейпування у програмі відновлювального лікування ідіопатичного сколіозу ранніх ступенів у дітей старшого шкільного віку: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.33 – медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія / В.М. Аплевич. – Одеса, 2017. – 20 с.
39.    Кавушевська Н.С. Фармакологічне дослідження гелю на основі лізоциму для лікування гінгівітів та стоматитів: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. б. н.: 14.03.05 – фармакологія / Н.С. Кавушевська. – К., 2017. – 20 с.
40.    Матящук А.С. Оцінка скоротливої функції лівого шлуночка методом картування деформації на етапах хірургічного лікування хворих на ішемічну хворобу серця: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.03 – хірургія / А.С. Матящук. – К., 2017. – 21 с.
41.    Мєшкова Н.О. Протипухлинна активність та механізми дії похідних хіназоліну (експериментальне дослідження): Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. б. н.: 14.03.05 – фармакологія / Н.О. Мєшкова. – К., 2017. – 23 с.
42.    Савицький О.В. Комп’ютерне моделювання молекулярної динаміки H. sapiens тирозин-тРНК синтази та її мутантних форм: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. б. н.: 03.00.03 – молекулярна біологія / О.В. Савицький. – К., 2017. – 24 с.
43.    Чайка А.О. Удосконалення медичної реабілітації хворих на резистентну артеріальну гіпертензію з супутнім цукровим діабетом 2 типу у практиці сімейного лікаря: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.33 – медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія / А.О. Чайка. – Одеса, 2017. – 20 с.
44.    Коваленко О.М. Клініко-біохімічні та морфо-функціональні особливості хронічного рефлюкс гастриту: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.36 – гастроентерологія / О.М. Коваленко. – Дніпро, 2017. – 19 с.

ВІДБИТКИ

45.    № 9416 – Кузнецов В.В. Особенности биоэлектрической активности головного мозга у пациентов с начальной стадией атеросклеротической и гипертонической дисциркуляторной энцефалопатии: [электронная публикация] / В.В. Кузнецов, А.Г. Скрипченко // Укр. мед. часопис. – 2017. – № 2.

Архів надходжень до картотеки за 11.08.2017 р.

1.    Aging. Morphological, biochemical, molecular and social aspects / M. Oehmichen, S. Ritz-Timme, Ch. Meissner. – Schmidt-Römhild-Lübeck, 2002. – 440 p. – ISBN 3-7950-0324-5.
2.    Активація синтезу ендогенного сірководню пригнічує відкривання мітохондріальної пори та відновлює спряження конститутивної NO-синтази у серці старих щурів / Л.А. Мись, Н.А. Струтинська, В.Р. Струтинський, В.Ф. Сагач // Фізіологіч. журнал. – 2017. – Т. 63. – № 3. – С. 16 – 23.
3.    Бурчинский С.Г. Возможности фармакологической регуляции энергетического метаболизма мозга в раннем восстановительном периоде инсульта / С.Г. Бурчинский // Міжнар. неврологіч. журнал. – 2017. – № 3. – С. 93 – 98.
4.    Бурчинский С.Г. Стратегия фармакотерапии когнитивной дисфункции при психогенных болевых синдромах / С.Г. Бурчинский // Міжнар. неврологіч. журнал. – 2017. – № 3. – С. 87 – 92.
5.    Дурнова А.О. Возрастные особенности иммунокомпетентных клеток плаценты человека при сахарном диабете: Автореф. дис. на соискание уч. степени к. б. н.: 14.01.30 – геронтология и гериатрия / А.О. Дурнова. – СПб, 2011. – 26 с.
6.    Дюге Д. Теоретическая и прикладная статистика / Д. Дюге, Пер. с франц. В.М. Калинина, Под ред. Ю.В. Линника. – М.: Наука, 1972. – 383 с.
7.    Жаринова В.Ю. Эндотелийзависимые механизмы аритмогенеза при ИБС: роль дефицита L-аргинина / В.Ю. Жаринова // Здоров’я України. – 2017. – № 3 (52). – С. 43.
8.    Жердьова Н.М. Ризик розвитку деменції в пацієнтів зрілого віку із цукровим діабетом 2-го типу залежно від наявних ускладнень та методи його корекції / Н.М. Жердьова // Ендокринологія. – 2017. – Т. 22. – № 2. – С. 102 – 107.
9.    Залесский В.Н. Стволовые клетки, регенеративная медицина и клеточная реабилитация / В.Н. Залесский // Врачебное дело. – 2017. – № 1 – 2. – С. 20 – 30.
10.    Коморбидная патология как палитра причин для болевого синдрома: рекомендации терапевта и клинического фармаколога / А.С. Скотников, О.Г. Рожнова, Е.А. Алгиян // Здоров’я України. – 2017. – № 11 – 12 (408 – 409) (червень). – С. 34 – 37.
11.    Левицкий А.П. Идеальная формула жирового питания / А.П. Левицкий. – О., 2002. – 63 с.
12.    Ліки, біль та харчування. Чи є зв’язок? // Новости медицины и фармации. – 2017. – № 7 (618). – С. 10 – 11.
13.    Мазуренко Е.В. Транскраниальная сонография в клинической практике: новые возможности использования метода у пациентов с болезнью Паркинсона / Е.В. Мазуренко // Міжнар. неврологіч. журнал. – 2017. – № 3. – С. 144 – 150.
14.    Мелатонин в терапии нарушений сна при возрастном эстрогендефицитном состоянии / И.М. Мадаева, И.Н. Данусевич, Р.М. Жамболова, Л.И. Колесникова // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2017. – № 5. – С. 81 – 84.
15.    Механизмы речеобразования и восприятия сложных звуков / Под ред. Г.В. Гершуни. – М.-Ленинград: Наука, 1966. – 206 с.
16.    Михайлова Н.М. Организация внебольничной геронтопсихиатрической помощи при деменции и когнитивном снижении. Часть 1: Демографические сдвиги, создание клиники памяти и Альцеймеровских центров / Н.М. Михайлова // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2017. – № 6. – С. 111 – 119.
17.    Мищенко В.Н. Медотилин в лечении постинсультных когнитивных нарушений / В.Н. Мищенко // Міжнар. неврологіч. журнал. – 2017. – № 3. – С. 45 – 51.
18.    Особенности церебрального метаболизма глюкозы у больных с когнитивными нарушениями при болезни Паркинсона / Ю.Г. Хоменко, Д.С. Сусин, Г.В. Катаева и др. [Ю.А. Иришина, И.Г. Заволоков] // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2017. – № 5. – С. 46 – 51.
19.    Пилипович А.А. Агонист дофаминовых рецепторов пирибедил в терапии болезни Паркинсона / А.А. Пилипович, В.Л. Голубев // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2017. – № 6. – С. 83 – 90.
20.    Прищепа А.В. Иммунология головной боли / А.В. Прищепа, А.Б. Данилов // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2017. – № 5. – С. 94 – 102.
21.    Профилактика и коррекция когнитивных нарушений после общей анестезии / А.Ю. Новиков, В.А. Ковалев, Н.В. Виничук и др. [Ю.А. Черных, И.Е. Голуб, Л.В. Сорокина] // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2017. – № 6. – С. 28 – 31.
22.    Садоха К.А. Мигрень: некоторые возрастные, гендерные и патогенетические аспекты, проблема коморбидности (обзор литературы и клиническое наблюдение) / К.А. Садоха, О.В. Кистень, В.В. Евстигнеева // Міжнар. неврологіч. журнал. – 2017. – № 3. – С. 118 – 124.
23.    Сафонов М.И. Анализ эффективности рефлексотерапии в комплексном лечении хронической мигрени / М.И. Сафонов, М.В. Наприенко // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2017. – № 5. – С. 22 – 25.
24.    Сон та його порушення: проблема нейропсихіатрична чи загальносоматична? / В.І. Пономарьов, В.І. Вовк, М.Є. Черненко, В.В. Пономарьова // Врачебное дело. – 2017. – № 1 – 2. – С. 39 – 43.
25.    Статины в повседневной практике: размер пользы и цена нерешительности // Здоров’я України. – 2017. – № 3 (52). – С. 3 – 4.
26.    Сучасні методи лікування STEMI у хворої старечого віку / М.М. Потяженко, К.Є. Вакуленко, Н.О. Люлька та ін. [Т.В. Дубровінська, Ю.А. Остапчук] // Укр. мед. часопис. – 2017. – № 3. – С. 136 – 138.
27.    Сходство между болезнями Паркинсона, Альцгеймера и Хантингтона: [Что нового в исследованиях] // Новости медицины и фармации. – 2017. – № 7 (618). – С. 19.
28.    Украинская версия FRAX – больше чем научное достижение / В.В. Безруков, Д. Канис, В.В. Поворознюк и др. [Н.В. Григорьева, Н.А. Корж, С.С. Страфун, Ф.В. Климовицкий] // Здоров’я України. – 2017. – № 13 – 14 (410 – 411) (липень). – С. 10 – 11.
29.    Хавинсон В.Х. Пептидная регуляция старения / В.Х. Хавинсон. – СПб: Наука, 2009. – 50 с. – ISBN 978-5-02-025409-1.
30.    Эффективность музыкотерапии в реабилитации больных с инсультом / Э.З. Якупов, А.В. Налбат, М.В. Семёнова, К.А. Тлегенова // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2017. – № 5. – С. 14 – 21.
31.    Яковлев А.А. Критерии оценки качества жизни больных пожилого и старческого возраста с хронической сердечной недостаточностью: Автореф. дис. на соискание уч. степени к. мед. н.: 14.01.30 – геронтология и гериатрия / А.А. Яковлев. – СПб, 2011. – 24 с.

Архів надходжень до картотеки за 13.03.2017 р.

1.    «Майстер-клас з аритмології» для лікарів за спеціальностями «загальна практика – сімейна медицина», «кардіологія», «внутрішні хвороби», «неврологія» / О.С. Сичов, Т.В. Гетьман, О.М. Романова та ін. – К., 2017. – 113 с.
2.    Tayebati S.K. Холинсодержащие фосфолипиды: воздействие на функциональные пути головного мозга / S.K. Tayebati, F. Amenta // Междунар. неврологич. журнал. – 2016. – № 7 (85). – С. 67 – 77.
3.    Аналіз факторів ризику переломів у пацієнтів із перенесеним інфарктом міокарда / О.І. Нішкумай, В.В. Поворознюк, З.В. Лисак та ін. // Укр. ревматол. журнал. – 2016. – № 4 (66). – С. 41 – 50.
4.    Бильченко А.В. Новое в диагностике и контроле лечения артериальной гипертензии / А.В. Бильченко // Therapia. – 2016. – № 10 (113). – С. 17 – 21.
5.    Бурчинский С.Г. Возможности фармакотерапии начальных нарушений мозгового кровообращения в терапевтической практике / С.Г. Бурчинский // Здоров’я України. – 2017. – № 3 (400). – С. 67 – 68.
6.    Волошина І.М. Сіль при гіпертензії: вживати неможливо відмовитись? / В.М. Волошина, В.І. Кривенко, В.Г. Дейнега // Артериальная гипертензия. – 2016. – № 5 (49). – С. 47 – 54.
7.    Гайко Георгій Васильович. Вітаємо із 80-річчям // Укр. ревматол. журнал. – 2016. – № 4 (66). – С. 3.
8.    Запаморочення: актуальні питання діагностики і лікування: метод. реком. – К., 2012. – 27 с.
9.    Кардиологический альманах – 2016 // Medicine review. – 2016. – 341 с.
10.    Клинико-патогенетическая значимость состояния вегетативной нервной системы при ревматоидном артрите / О.В. Синяченко, О.П. Сокрут, Е.Д. Егудина, В.Н. Сокрут // Междунар. неврологич. журнал. – 2016. – № 7 (85). – С. 41 – 48.
11.    Медикаментозна кардіопротекція у пацієнтів з гострим коронарним синдромом на догосіптальному етапі: метод. реком. – К., 2016. – 22 с.
12.    НОРЕ-3: вплив зниження артеріального тиску та призначення статинів на когнітивні функції // Артериальная гипертензия. – 2016. – № 6 (50). – С. 99 – 100.
13.    Олійник М.О. Вплив метаболічних порушень на вираженість рентгенологічних змін та спосіб їх прогнозування у хворих на остеоартроз і цукровий діабет II типу / М.О. Олійник, Л.В. Журавльова, М.М. Нессонова // Укр. ревматол. журнал. – 2016. – № 4 (66). – С. 58 – 63.
14.    Профиль сердечно-сосудистого риска у мужчин, проживающих в городе: 35-летняя динамика / Е.А. Кваша, И.П. Смирнова, И.М. Горбась, О.В. Срибная // Укр. кардіол. журнал. – 2016. – № 6. – С. 90 – 96.
15.    Рибалка В. Психологічна профілактика суїцидальних тенденцій проблемної особистості / В. Рибалка. – К.: Шк. світ, 2009. – 128 с. – ISBN 978-966-451-000-1.
16.    Рибалка В. Честь і гідність особистості як предмет діяльності практичного психолога / В. Рибалка. – К.: Шк. світ, 2010. – 128 с. – ISBN 978-966-451-000-1.
17.    Руденко Ю.В. Клініко-патогенетичне обґрунтування підходів до оптимізації контролю офісного і домашнього артеріального тиску та зниження його варіабельності в хворих з неускладненою артеріальною гіпертензією: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / Ю.В. Руденко. – К., 2017. – 30 с.
18.    Свиридова Н.К. Боль в спине как частая причина обращения к неврологу. Этиология, патофизиология и лечение боли / Н.К. Свиридова // Междунар. неврологич. журнал. – 2016. – № 7 (85). – С. 78 – 82.
19.    Серцево-судинні ефекти нових препаратів для зниження ваги тіла // Артериальная гипертензия. – 2016. – № 5 (49). – С. 73 – 74.
20.    Скрипченко А.Г. Структура факторов риска цереброваскулярной патологии в открытой популяции г. Киева / А.Г. Скрипченко // Междунар. неврологич. журнал. – 2016. – № 7 (85). – С. 112 – 117.
21.    Снєгірьов П. Здоров’я та вік: слідами VI Національного конгресу геронтологів і геріатрів України / П. Снєгірьов // Укр. ревматол. журнал. – 2016. – № 4 (66). – С. 4 – 14.
22.    Сорокин Ю.Н. Место цервикогенной головной боли в Международной классификации головной боли / Ю.Н. Сорокин // Междунар. неврологич. журнал. – 2016. – № 7 (85). – С. 105 – 111.
23.    Трипілка С.А. Можливості резорбції подагричних тофусів при проведенні уратзнижувальної терапії: клінічне спостереження / С.А. Трипілка, І.Ю. Головач // Укр. ревматол. журнал. – 2016. – № 4 (66). – С. 64 – 69.
24.    У новому дослідженні продемонстрували взаємозв’язок абдомінального ожиріння зі збільшенням шансів серцево-судинних факторів ризику // Артериальная гипертензия. – 2016. – № 5 (49). – С. 76.
25.    Целуйко В.И. Всегда ли мы назначаем жизнеспасающие препараты нашим пациентам, или Показания к статинотерапии и назначение статинов в реальной практике (по материалам исследования СИСТЕМА) / В.И. Целуйко // Артериальная гипертензия. – 2016. – № 6 (50). – С. 30 – 34.
26.    Чистик Т. Международный проект ESO-EAST в Украине: оптимизация и улучшение качества помощи пациентам с инсультом / Т. Чистик // Междунар. неврологич. журнал. – 2016. – № 7 (85). – С. 56 – 59.
27.    Якубенко Ю.В. Оптимізація діагностики та лікування гемодинамічних порушень у пацієнтів на хронічні головні болі різного ґенезу: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н: 14.01.15 – нервові хвороби / Ю.В. Якубенко. – Х., 2017. – 20 с.