Шановні користувачі сайту та бібліотеки Інституту!
Бібліотека Інституту геронтології у 2017 році продовжує інформувати Вас про нові надходження.

Архів надходжень до картотеки за 26.04.2017 р.

1.    Барна О.М. Серцево-судинний ризик у пацієнтів з псоріазом: науковий діалог дерматолога і кардіолога / О.М. Барна, С.О. Галникіна, Я.В. Корост // Мистецтво лікування. – 2017. – № 1 – 2 (137 – 138). – С. 36 – 43.
2.    Бурчинский С.Г. Возможности мембранопротекции при хронической ишемии головного мозга / С.Г. Бурчинский // Здоров’я України. – 2017. – № 1 (40). – С. 78.
3.    Вікові та статеві особливості показників мінеральної щільності кісткової тканини щурів / Н.В. Григор’єва, В.В. Поворознюк, І.В. Гопкалова, Т.В. Орлик // Фізіологіч. журнал. – 2017. – Т. 63. – № 1. – С. 26 – 32.
4.    Гриб В.А. Актуальні питання інтенсивної терапії ішемічного інсульту / В.А. Гриб, І.І. Тітов // Здоров’я України. – 2017. – № 1 (40). – С. 56.
5.    Діагностика і лікування артеріальної гіпертензії у дорослих // Здоров’я України. – 2017. – № 6 (403). – С. 40, 42.
6.    Дуда А.К. Грипп и другие ОРВИ: диагностика и лечение / А.К. Дуда // Мистецтво лікування. – 2017. – № 1 – 2 (137 – 138). – С. 32 – 35.
7.    Использование статинов для первичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний у взрослых: практические рекомендации // Здоров’я України. – 2017. – № 6 (403). – С. 44 – 45.
8.    Карабань И.Н. 11 апреля – Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона / И.Н. Карабань // Здоров’я України. – 2017. – № 1 (40). – С. 32 – 34.
9.    Козовий Р.В. Особливості спадкової схильності до артеріальної гіпертензії та остеартрозу у довгожителів Прикарпаття / Р.В. Козовий // Укр. терапевтич. журнал. – 2017. – № 1. – С. 65 – 69.
10.    Методика застосування інтервальних нормо баричних гіпоксичних тренувань для усунення пре діабетичних порушень вуглеводного обміну у осіб літнього віку: інформ. лист / В.П. Чижова, В.Б. Шатило, О.В. Коркушко, І.А. Антонюк-Щеглова, С.С. Наскалова, А.В. Гавалко. – К., 2016. – 4 с.
11.    На прийомі в сімейного лікаря: складний діагноз псевдоподагри / Л.В. Хіміон, О.Б. Ященко, С.В. Данілюк та ін. // Здоров’я України. – 2017. – № 6 (403). – С. 60 – 61.
12.    Обновленные рекомендации EULAR по лечению подагры // Здоров’я України. – 2017. – № 6 (403). – С. 54 – 56.
13.    Пам’ятка для пацієнтів із надлишковою масою тіла та ожирінням // Нирки. – 2017. – Т. 6. – № 1. – С. 111 – 112.
14.    Піридоксаль-5-фосфат відновлює синтез сірководню та редокс-статус тканин серця і судин старих тварин / Л.А. Мись, А.Ю. Будько, Н.А. Струтинська, В.Ф. Сагач // Фізіологіч. журнал. – 2017. – Т. 63. – № 1. – С. 3 – 9.
15.    Романенко И.В. Оптимальная терапевтическая тактика при лечении боли в спине / И.В. Романенко // Здоров’я України. – 2017. – № 1 (40). – С. 35.
16.    Сулій Л.М. Комплексна нейропсихологічна та нейрофізіологічна діагностика когнітивних порушень у хворих з хронічною ішемією головного мозку: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.15 – нервові хвороби / Л.М. Сулій. – К., 2017. – 23 с.
17.    Триполка С.А. Ошибки ведения пациента с подагрой в практике семейного врача: описание клинического случая / С.А. Триполка, И.Ю. Головач // Ліки України. – 2017. – № 1 (207). – С. 24 – 30.
18.    Хаустова О.О. Нейроімуноендокринологія: сучасний погляд на психосоматичній діалог людини зі стресом / О.О. Хаустова // Ліки України. – 2017. – № 1 (207). – С. 16 – 23.
19.    Хроническая суставная боль при остеопорозе/остеоартрите: как помочь больному? // Здоров’я України. – 2017. – № 6 (403). – С. 58 – 59.
20.    Чабан О.С. Стрес: який препарат призначив би Ганс Сельє? / О.С. Чабан // Здоров’я України. – 2017. – № 1 (40). – С. 25 – 27.
21.    Шкробот С.І. Деменція після інсульту: клінічні кореляції та можливості профілактики / С.І. Шкробот // Здоров’я України. – 2017. – № 1 (40). – С. 14.
22.    Эффективное лечение боли в спине: как расширить возможности врача // Здоров’я України. – 2017. – № 1 (40). – С. 62 – 63.
23.    Якубець О.І. Функціонування NO-синтазної та Na+-АТФ-залежної регуляторних систем у лімфоцитах крові жінок у нормі та при активації проліферативних процесів в яєчнику: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.03.03 – нормальна фізіологія / О.І. Якубець. – Львів, 2017. – 20 с.
24.    Яременко О.Б. Подагра: как не попасть в «капкан»? / О.Б. Яременко // Здоров’я України. – 2017. – № 6 (403). – С. 52 – 53.

Архів надходжень до картотеки за 23.01.2017 р.

1.    Henry D. Врачи и фармацевтические компании: по истечении многих лет сговор сохраняется / D. Henry // Судинні захворювання головного мозку. – 2016. – № 3 – 4. – С. 57 – 58.
2.    Javed S. Как избавится от боли: лечение диабетической нейропатии / S. Javed, U. Alam, R.A. Malik // Диабет. Ожирение. Метаболич. синдром. – 2016. – № 6 (V). – С. 40 – 54.
3.    Mirza F. Вторичный остеопороз: патофизиология и лечение / F.Mirza, E. Canalis // Здоров’я України. – 2016. – № 23 (396). – С. 7.
4.    Аналіз причин післяопераційних ускладнень у хворих похилого та старечого віку з гострим калькульозним холециститом / В.К. Чурпій, С.М. Василюк, І.К. Чурпій, К.Л. Чурпій // Галицький лік. вісник. – 2016. – Т. 23. – № 3. – Ч. 3. – С. 92 – 93.
5.    Бачинська Н.Ю. Когнітивні функції та особливості обміну лептину у хворих різного віку з дисциркуляторной енцефалопатією та метаболічним синдромом / Н.Ю. Бачинська, О.О. Копчак // Укр. неврологіч. журнал. – 2016. – № 4. – С. 26 – 32.
6.    Бердимухамедов Г. Лікарські рослини Туркменістану. Ч. VI / Г. Бердимухамедов. – Україна, 2016. – 327 с.
7.    Бердимухамедов Г. Лікарські рослини Туркменістану. Ч. VII / Г. Бердимухамедов. – Україна, 2016. – 358 с.
8.    Вежновець Т.А. Особливості емоційного інтелекту керівників установ охорони здоров’я з різним стажем роботи / Т.А. Вежновець // Лік. справа. – 2016. – № 3 – 4. – С.129 – 133.
9.    Головач І.Ю. Уратзнижуюча терапія при подагрі у практиці сімейного лікаря / І.Ю. Головач // Ліки України. – 2016. – № 10 (206). – С. 5 – 11.
10.    Дзюба Н.О. Новий патогенетично орієнтований спосіб лікування сухої форми вікової макулярної дегенерації / Н.О. Дзюба, А.М. Сергієнко // Галицький лік. вісник. – 2016. – Т. 23. – № 3. – Ч. 1. – С. 90 – 93.
11.    Жаринов О.И. Роль статинов в первичной профилактике сердечно-сосудистых осложнений / О.И. Жаринов // Здоров’я України. – 2016. – № 6 (49). – С. 5.
12.    Заводнова З.І. Сучасний погляд на первинний головний біль / З.І. Заводнова // Укр. неврологіч. журнал. – 2016. – № 4. – С. 13 – 17.
13.    Карабань І.М. Комбіноване застосування нутриціологіної корекції, грудо- та мануальної терапії в пацієнтів з немоторними виявами хвороби Паркінсона / І.М. Карабань, А.Й. Лабінський // Укр. неврологіч. журнал. – 2016. – № 4. – С. 55 – 58.
14.    Кінаш І.О. Порівняльна характеристика клінічних проявів та суб’єктивних відчуттів пацієнтів після проведення підготовки до ортопедичного лікування зубів, зруйнованих нижче рівня ясен / І.О. Кінаш, М.М. Рожко, А.Б. Костишин // Галицький лік. вісник. – 2016. – Т. 23. – № 3. – Ч. 2. – С. 9 – 10.
15.    Король А.Р. Экссудативная форма возрастной дегенерации макулы / А.Р. Король, О.С. Задорожный. – Одесса: ВМВ, 2016. – 208 с.
16.    Лечение когнитивного дефицита при болезни Альцгеймера // Нейро NEWS. – 2016. – № 10 (84). – С. 42 – 47.
17.    Менопауза: диагностика и лечение // Новости медицины и фармации. – 2016. – № 12 (588). – С. 22 – 26.
18.    Мхитарян Э.А. Депрессия у пациентов со смешанной деменцией / Э.А. Мхитарян // Здоров’я України. – 2016. – № 4 (39). – С. 44 – 45.
19.    На приеме пациент с острым бронхитом. Размышление терапевта // Здоров’я України. – 2016. – № 23 (396). – С.51 – 52.
20.    Настанова з клінічного харчування пацієнтів з інсультом / R. Wirth, Ch. Smoliner, M. Jager та ін. // Судинні захворювання головного мозку. – 2016. – № 3 – 4. – С. 21 – 31.
21.    Рациональная терапия боли в спине // Здоров’я України. – 2016. – № 4 (39). – С. 20, 22.
22.    Рекомендации по лечению болезни Паркинсона // Нейро NEWS. – 2016. – № 10 (84). – С. 57 – 65.
23.    Рекомендации по фармакотерапии большого депрессивного расстройства // Нейро NEWS. – 2016. – № 10 (84). – С. 48 – 56.
24.    Руководство по медикаментозному лечению мигрени // Нейро NEWS. – 2016. – № 5 (79). – С. 30 – 33.
25.    Синдром кашлю. Частина 1 / В.Є. Сабадаш, О.М. Барна, О.О. Погребняк та ін. // Мистецтво лікування. – 2016. – № 7 – 8 (133 – 134). – С. 35 – 38.
26.    Терещенко А.Р. Когнитивные нарушения после инсульта как значимый фактор инвалидизации населения / А.Р. Терещенко // Укр. неврологіч. журнал. – 2016. – № 4. – С. 67 – 69.
27.    Тихонова С. Мультидисциплінарний підхід у веденні пацієнтів із комор бідною патологією – цукровий діабет 2 типу та артеріальна гіпертензія / С. Тихонова // Диабет. Ожирение. Метаболич. синдром. – 2016. – № 6 (V). – С. 70 – 79.
28.    Ткаченко С.С. Електрофізіологічний аналіз активності рефлекторних дуг спинного мозку в умовах експериментальної менопаузи: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.03.03 – нормальна фізіологія / С.С. Ткаченко. – Львів, 2016. – 19 с.
29.    Фармакотерапия остеопороза у мужчин / И.И. Князькова, Н.В. Кузьминова, Н.Ю. Осовская, М.В. Богун // Врачеб. дело. – 2016. – № 3 – 4. – С. 95 – 100.
30.    Хірургічне лікування патології жовчних проток у похилому і старечому віці / О.Є. Каніковський, Я.В. Карий, Ю.В. Бабійчук, Д.О. Каніковський // Галицький лік. вісник. – 2016. – Т. 23. – № 3. – Ч. 2. – С. 6 – 8.
31.    Холин В.А. Влияние эмоционально-когнитивной стимуляции на функциональное состояние центральной нервной системы при старении (клинико-экспериментальное исследование): Дис. на соискание уч. степени к. мед. н.: 14.03.03 – нормальная физиология / В.А. Холин. – К., 2015. – 160 с.
32.    Чернобыль: уроки… и после / О.А.Панченко, И.И. Кутько, В.А. Моляко и др. – К.: КВИЦ, 2016. – 406 с. – ISBN 978-617-697-056-9.
33.    Шуба Н.М. Подагра та супутні захворювання: роль сучасної урикозуричної терапії у запобіганні ускладненням / Н.М. Шуба, С.І. Сміян // Здоров’я України. – 2016. – № 6 (49). – С. 3, 6.
34.    Ягнюк А.І. Стан спланхничного кровотоку при перитоніті у хворих похилого віку / А.І. Ягнюк, А.В. Трофімова // Галицький лік. вісник. – 2016. – Т. 23. – № 3. – Ч. 3. – С. 114 – 116.

Архів надходжень до картотеки за 24.02.2017 р.

1.    «Годы летят стрелою»: определяем реальный возраст // Фармацевт практик. – 2016. – № 12 (153). – С. 48.
2.    Smith S.C. Current and Future Directions of Cardiovascular Risk Prediction / S.C. Smith // The American Journal of Cardiology. – 2006. – Vol. 97 (2A), January 16. – 9415-от.
3.    Байни Р.Л. Клиническое руководство по охране здоровья пожилых женщин. Первичная и профилактическая помощь / Р.Л. Байни, Л. Сперов. – М.: «Медицина», 2001. – 528 с. – 9414-от.
4.    Безшейко В.Г. Терапия тревожных расстройств: современный взгляд на проблему / В.Г. Безшейко // Укр. мед. часопис. – 2016. – № 5 (115). – С. 66 – 68.
5.    Бурчинский С.Г. Тревожно-депрессивные расстройства при неврологической патологии: стратегии и возможности фармакотерапии / С.Г. Бурчинский // Укр. мед. часопис. – 2016. – № 5 (115). – С. 69 – 74.
6.    Волошина Л.О. Особливості клініки, перебігу та результатів лікування хворих на остеоартроз на тлі гіпотиреозу: вікові та гендерні аспекти / Л.О. Волошина, Н.В. Пашковська // Міжнар. ендокринологіч. журнал. – 2016. – № 6 (78). – С. 13 – 19.
7.    Гипертензия и ее последствия: состояние проблемы в мире // Артериальная гипертензия. – 2005. – Т. 11. – № 2. – С.86 – 90. – 9411-от.
8.    Глуговська С.В. Порушення мозкового кровообігу в жінок з надмірною масою тіла та ожирінням / С.В. Глуговська // Міжнар. ендокринологіч. журнал. – 2016. – № 8 (80). – С. 20 – 23.
9.    Дефіцит вітаміну D та йоду: вплив на здоров’я та старіння людини // Міжнар. ендокринологіч. журнал. – 2016. – № 3 (75). – С. 83 – 88.
10.    Дефіцит та недостатність вітаміну D серед населення Львівської області / В.В. Поворознюк, О.В. Синенький, Н.І. Балацька, М.Ю. Синенька // Міжнар. ендокринологіч. журнал. – 2016. – № 5 (77). – С. 20 – 26.
11.    Зозуля І.С. Надання сучасної спеціалізованої допомоги при ішемічному інсульті з огляду на можливості вторинної ланки / І.С. Зозуля, О.Ф. Федорова, І.О. Латоха // Укр. мед. часопис. – 2016. – № 5 (115). – С. 75 – 77.
12.    Кирилюк М.Л. Стан мінеральної щільності кісток у постменопаузальних жінок різного віку, хворих на цукровий діабет 2-го типу / М.Л. Кирилюк, Я.О. Атанова, В.Б. Доготар // Міжнар. ендокринологіч. журнал. – 2016. – № 8 (80). – С. 35 – 39.
13.    Комиссаренко И. Стратификация риска развития сердечно-сосудистых заболеваний у пожилых больных с артериальной гипертензией / И. Комиссаренко // Врач. – 2005. – № 8. – С.27 – 29. – 9412-от.
14.    Міщенко Т.С. Епідеміологія цереброваскулярних захворювань в Україні / Т.С. Міщенко // Судинні захворювання головного мозку. – 2006. – № 1. – С. 3 – 8. – 9413-от.
15.    Нормативні документи з організації первинної медико-санітарної допомоги. Додаток 1 до наказу МОЗ України від 23.02.2001 № 72 // Журн. практичного лікаря. – 2003. – № 1. – С. 77 – 80. – 9410-от.
16.    Орлик О.С. Правила харчування хворих на цукровий діабет у поєднанні з подагрою / О.С. Орлик // Міжнар. ендокринологіч. журнал. – 2016. – № 3 (75). – С. 133 – 135.
17.    Поворознюк В.В. Дефіцит та недостатність вітаміну D у жителів Буковини та Прикарпаття / В.В. Поворознюк, І.В. Паньків // Міжнар. ендокринологіч. журнал. – 2016. – № 4 (76). – С. 22 – 25.
18.    Поворознюк В.В. Частота остеопорозу та низької мінеральної щільності кісткової тканини в українських жінок з ожирінням та метаболічним синдромом / В.В. Поворознюк, Л.П. Мартинюк // Міжнар. ендокринологіч. журнал. – 2016. – № 3 (75). – С. 13 – 18.
19.    Статистичний щорічник України. За 2015 рік. – К., 2016. – 575 с. – ISBN 978-966-8459-97-9.
20.    Хіміон Л.В. Поєднане атеросклеротичне ураження у хворих на цукровий діабет 2-го типу / Л.В. Хіміон, М.О. Рибицька // Міжнар. ендокринологіч. журнал. – 2016. – № 3 (75). – С. 99 – 103.
21.    Юзвенко Т.Ю. Взаємозв’язок між гіпотиреозом та ожирінням / Т.Ю. Юзвенко // Міжнар. ендокринологіч. журнал. – 2016. – № 8 (80). – С. 11 – 16.

Архів надходжень до картотеки за 13.03.2017 р.

1.    «Майстер-клас з аритмології» для лікарів за спеціальностями «загальна практика – сімейна медицина», «кардіологія», «внутрішні хвороби», «неврологія» / О.С. Сичов, Т.В. Гетьман, О.М. Романова та ін. – К., 2017. – 113 с.
2.    Tayebati S.K. Холинсодержащие фосфолипиды: воздействие на функциональные пути головного мозга / S.K. Tayebati, F. Amenta // Междунар. неврологич. журнал. – 2016. – № 7 (85). – С. 67 – 77.
3.    Аналіз факторів ризику переломів у пацієнтів із перенесеним інфарктом міокарда / О.І. Нішкумай, В.В. Поворознюк, З.В. Лисак та ін. // Укр. ревматол. журнал. – 2016. – № 4 (66). – С. 41 – 50.
4.    Бильченко А.В. Новое в диагностике и контроле лечения артериальной гипертензии / А.В. Бильченко // Therapia. – 2016. – № 10 (113). – С. 17 – 21.
5.    Бурчинский С.Г. Возможности фармакотерапии начальных нарушений мозгового кровообращения в терапевтической практике / С.Г. Бурчинский // Здоров’я України. – 2017. – № 3 (400). – С. 67 – 68.
6.    Волошина І.М. Сіль при гіпертензії: вживати неможливо відмовитись? / В.М. Волошина, В.І. Кривенко, В.Г. Дейнега // Артериальная гипертензия. – 2016. – № 5 (49). – С. 47 – 54.
7.    Гайко Георгій Васильович. Вітаємо із 80-річчям // Укр. ревматол. журнал. – 2016. – № 4 (66). – С. 3.
8.    Запаморочення: актуальні питання діагностики і лікування: метод. реком. – К., 2012. – 27 с.
9.    Кардиологический альманах – 2016 // Medicine review. – 2016. – 341 с.
10.    Клинико-патогенетическая значимость состояния вегетативной нервной системы при ревматоидном артрите / О.В. Синяченко, О.П. Сокрут, Е.Д. Егудина, В.Н. Сокрут // Междунар. неврологич. журнал. – 2016. – № 7 (85). – С. 41 – 48.
11.    Медикаментозна кардіопротекція у пацієнтів з гострим коронарним синдромом на догосіптальному етапі: метод. реком. – К., 2016. – 22 с.
12.    НОРЕ-3: вплив зниження артеріального тиску та призначення статинів на когнітивні функції // Артериальная гипертензия. – 2016. – № 6 (50). – С. 99 – 100.
13.    Олійник М.О. Вплив метаболічних порушень на вираженість рентгенологічних змін та спосіб їх прогнозування у хворих на остеоартроз і цукровий діабет II типу / М.О. Олійник, Л.В. Журавльова, М.М. Нессонова // Укр. ревматол. журнал. – 2016. – № 4 (66). – С. 58 – 63.
14.    Профиль сердечно-сосудистого риска у мужчин, проживающих в городе: 35-летняя динамика / Е.А. Кваша, И.П. Смирнова, И.М. Горбась, О.В. Срибная // Укр. кардіол. журнал. – 2016. – № 6. – С. 90 – 96.
15.    Рибалка В. Психологічна профілактика суїцидальних тенденцій проблемної особистості / В. Рибалка. – К.: Шк. світ, 2009. – 128 с. – ISBN 978-966-451-000-1.
16.    Рибалка В. Честь і гідність особистості як предмет діяльності практичного психолога / В. Рибалка. – К.: Шк. світ, 2010. – 128 с. – ISBN 978-966-451-000-1.
17.    Руденко Ю.В. Клініко-патогенетичне обґрунтування підходів до оптимізації контролю офісного і домашнього артеріального тиску та зниження його варіабельності в хворих з неускладненою артеріальною гіпертензією: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / Ю.В. Руденко. – К., 2017. – 30 с.
18.    Свиридова Н.К. Боль в спине как частая причина обращения к неврологу. Этиология, патофизиология и лечение боли / Н.К. Свиридова // Междунар. неврологич. журнал. – 2016. – № 7 (85). – С. 78 – 82.
19.    Серцево-судинні ефекти нових препаратів для зниження ваги тіла // Артериальная гипертензия. – 2016. – № 5 (49). – С. 73 – 74.
20.    Скрипченко А.Г. Структура факторов риска цереброваскулярной патологии в открытой популяции г. Киева / А.Г. Скрипченко // Междунар. неврологич. журнал. – 2016. – № 7 (85). – С. 112 – 117.
21.    Снєгірьов П. Здоров’я та вік: слідами VI Національного конгресу геронтологів і геріатрів України / П. Снєгірьов // Укр. ревматол. журнал. – 2016. – № 4 (66). – С. 4 – 14.
22.    Сорокин Ю.Н. Место цервикогенной головной боли в Международной классификации головной боли / Ю.Н. Сорокин // Междунар. неврологич. журнал. – 2016. – № 7 (85). – С. 105 – 111.
23.    Трипілка С.А. Можливості резорбції подагричних тофусів при проведенні уратзнижувальної терапії: клінічне спостереження / С.А. Трипілка, І.Ю. Головач // Укр. ревматол. журнал. – 2016. – № 4 (66). – С. 64 – 69.
24.    У новому дослідженні продемонстрували взаємозв’язок абдомінального ожиріння зі збільшенням шансів серцево-судинних факторів ризику // Артериальная гипертензия. – 2016. – № 5 (49). – С. 76.
25.    Целуйко В.И. Всегда ли мы назначаем жизнеспасающие препараты нашим пациентам, или Показания к статинотерапии и назначение статинов в реальной практике (по материалам исследования СИСТЕМА) / В.И. Целуйко // Артериальная гипертензия. – 2016. – № 6 (50). – С. 30 – 34.
26.    Чистик Т. Международный проект ESO-EAST в Украине: оптимизация и улучшение качества помощи пациентам с инсультом / Т. Чистик // Междунар. неврологич. журнал. – 2016. – № 7 (85). – С. 56 – 59.
27.    Якубенко Ю.В. Оптимізація діагностики та лікування гемодинамічних порушень у пацієнтів на хронічні головні болі різного ґенезу: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н: 14.01.15 – нервові хвороби / Ю.В. Якубенко. – Х., 2017. – 20 с.

Нові надходження до бібліотеки (25.05.2017 р.)

ЖУРНАЛИ

1.    Аритмологія. – 2017. – № 2.
2.    Артериальная гипертензия. – 2017. – № 1.
3.    Вестник геронтологического общества Российской Академии наук. – 2017. – № 3 – 5 (196 – 198) (апрель – май).
4.    Галицький лікарський вісник. – 2017. – № 1.
5.    Журнал неврологии и психиатрии имени С.С. Корсакова. – 2017. – № 1.
6.    Журнал неврологии и психиатрии имени С.С. Корсакова. – 2017. – № 2.
7.    Журнал неврологии и психиатрии имени С.С. Корсакова. – 2017. – № 3.
8.    Журнал неврології ім.. Б.М. Маньковського. – 2017. – № 1.
9.    Клиническая геронтология. – 2017. – № 1 – 2.
10.    Ліки України. – 2017. – № 2.
11.    Мистецтво лікування. – 2017. – № 3.
12.    НЕЙРОNews. – 2017. – № 3.
13.    Освіта України. Спецвипуск газети. – 2017. – № 4 (52) (квітень).
14.    Освіта України. Спецвипуск газети. – 2017. – № 5 (53) (травень).
15.    Практична ангіологія. – 2017. – № 1.
16.    Серцева недостатність та комор бідні стани. – 2017. – СВ. – Дод. 1.
17.    Серцева недостатність. – 2017. – № 1.
18.    Сучасна гастроентерологія. – 2017. – № 2.
19.    Therapia. – 2017. – № 4.
20.    Український кардіологічний журнал. – 2017. – № 2.
21.    Український медичний часопис. – 2017. – № 2.
22.    Фармацевтичний журнал. – 2016. – № 3 – 4.
23.    Фармацевтичний журнал. – 2016. – № 5.
24.    Фармацевтичний журнал. – 2016. – № 6.
25.    Geriatria. – 2016. – № 4.

ГАЗЕТИ

26.    Ваше здоров’я. – 2017. – № 19 – 20.
27.    Здоров’я України. – 2017. – № 7 (404) (квітень).
28.    Здоров’я України. – 2017. – № 8 (405) (квітень).
29.    Здоров’я України. – 2017. – № 2 (51). Кардіологія. Ревматологія. Кардіохірургія.
30.    Здоров’я України. – 2017. – № 2 (41) (червень). Неврологія. Психіатрія. Психотерапія.
32.    Медик столиці. – 2017. – № 5 (158) (травень).
33.    Новости медицины и фармации. – 2017. – № 3 (608).

КНИГИ

34.    Соціо-психологічна підтримка хворих на туберкульоз для формування прихильності до лікування. Навчальний посібник для студентів і лікарів-інтернів ВМНЗ IV рівня акредитації та лікарів / Л.А. Мельник, О.В. Нечосіна, Ю.В. Пилипас, М.Г. Долинська. – К.: ФОП Бурнос С.О., 2017. – 112 с.
35.    Профілактика туберкульозу. Навчальний посібник для студентів і лікарів-інтернів ВМНЗ IV рівня акредитації та лікарів / В.І. Петренко, М.Г. Долинська, А.В. Александрін, В.В. Петренко. – К.: ТОВ «Ріджи», 2017. – 88 с. – ISBN 978-966-2544-23-7.
36.    № 23287 – Кузнецов В.В. Неинвазивная стимуляция головного мозга: монография / В.В. Кузнецов, Н.А. Скачкова. – К.: Изд-ство «Феникс», 2016. – 246 с. – ISBN 978-966-136-412-6.

ІНФОРМАЦІЙНІ ЛИСТИ

37.    Вибір бета блокатора в залежності від рівня фактора росту нервів у хворих на хронічну серцеву недостатність у похилому віці: інформ. лист / Уклад. В.Ю. Жарінова, Л.А. Бодрецька, О.Ю. Галецький. – К., 2017. – № 31. – 4 с.

АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ

38.    Аплевич В.М. Ефективність застосування кінезіотейпування у програмі відновлювального лікування ідіопатичного сколіозу ранніх ступенів у дітей старшого шкільного віку: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.33 – медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія / В.М. Аплевич. – Одеса, 2017. – 20 с.
39.    Кавушевська Н.С. Фармакологічне дослідження гелю на основі лізоциму для лікування гінгівітів та стоматитів: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. б. н.: 14.03.05 – фармакологія / Н.С. Кавушевська. – К., 2017. – 20 с.
40.    Матящук А.С. Оцінка скоротливої функції лівого шлуночка методом картування деформації на етапах хірургічного лікування хворих на ішемічну хворобу серця: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.03 – хірургія / А.С. Матящук. – К., 2017. – 21 с.
41.    Мєшкова Н.О. Протипухлинна активність та механізми дії похідних хіназоліну (експериментальне дослідження): Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. б. н.: 14.03.05 – фармакологія / Н.О. Мєшкова. – К., 2017. – 23 с.
42.    Савицький О.В. Комп’ютерне моделювання молекулярної динаміки H. sapiens тирозин-тРНК синтази та її мутантних форм: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. б. н.: 03.00.03 – молекулярна біологія / О.В. Савицький. – К., 2017. – 24 с.
43.    Чайка А.О. Удосконалення медичної реабілітації хворих на резистентну артеріальну гіпертензію з супутнім цукровим діабетом 2 типу у практиці сімейного лікаря: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.33 – медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія / А.О. Чайка. – Одеса, 2017. – 20 с.
44.    Коваленко О.М. Клініко-біохімічні та морфо-функціональні особливості хронічного рефлюкс гастриту: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.36 – гастроентерологія / О.М. Коваленко. – Дніпро, 2017. – 19 с.

ВІДБИТКИ

45.    № 9416 – Кузнецов В.В. Особенности биоэлектрической активности головного мозга у пациентов с начальной стадией атеросклеротической и гипертонической дисциркуляторной энцефалопатии: [электронная публикация] / В.В. Кузнецов, А.Г. Скрипченко // Укр. мед. часопис. – 2017. – № 2.

Нові надходження до бібліотеки (17.01.2017 р.)

ЖУРНАЛИ

1.    Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. – 2016. – № 5.
2.    Клиническая геронтология. – 2016. – № 1 – 2.
3.    Клиническая геронтология. – 2016. – № 3 – 4.
4.    Лабораторна діагностика. – 2016. – № 2.
5.    Міжнародний неврологічний журнал. – 2016. – № 5.
6.    Новости медицины и фармации. – 2016. – № 590.
7.    Освіта України. Спецвипуск газети. – 2016. – № 11 (47) (листопад).
8.    Освіта України. Спецвипуск газети. – 2016. – № 12 (48) (грудень).
9.    Серце і судини. – 2016. – № 4.
10.    Сучасні проблеми токсикології, харчової та хімічної безпеки. – 2016. – № 3.
11.    Therapia. – 2016. – № 11 (114).
12.    Therapia. – 2016. – № 12.
13.    Український журнал дерматології, венерології, косметології. – 2016. – № 4.
14.    Український журнал дитячої ендокринології. – 2016. – № 4.
15.    Український терапевтичний журнал. – 2016. – № 4.
16.    Фармацевт практик. – 2016. – № 11.
17.    Фізіологічний журнал. – 2016. – № 5.
18.    Участковый врач. – 2016. – № 10.
19.    Участковый врач. – 2016. – № 2 (эксклюзивный выпуск).
20.    Вестник геронтологического общества Российской Академии наук. – 2016. – № 5 – 9 (192 – 193) (июль – ноябрь).
21.    Geriatria. – 2016. – № 1.

ГАЗЕТИ

22.    Ваше здоров’я. – 2017. – № 1 – 2.
23.    Здоров’я України. – 2016. – № 22 (395) (листопад).
24.    Здоров’я України. – 2016. – № 3 (35) (жовтень). Діабетологія. Тиреоїдологія. Метаболічні розлади.
25.    Здоров’я України. – 2016. – № 4 (39) (грудень). Неврологія. Психіатрія. Психотерапія.
26.    Здоров’я України. – 2016. – № 5 (48) (листопад). Кардіологія. Ревматологія. Кардіохірургія.
27.    Здоров’я України. – 2016. – № 5 (46) (грудень). Онкологія.
28.    Здоров’я України. – 2016. – № 4 (36) (грудень). Пульмонологія. Алергологія. Риноларингологія.
29.    Новости медицины и фармации. – 2016. – № 11 (585).
30.    НЕВРОНьюс. – 2016. – Вып. 11 (25) (ноябрь).

КНИГИ

31.    № 23265 – Клинические испытания лекарств / Под ред. В.И. Мальцева, Т.К. Ефимцевой, Ю.Б. Белоусова, В.Н. Коваленко. – К.: МОРИОН, 2002. – 352 с. – ISBN 966-76-32-49-0.
32.    № 23266 – Руководство по остеопорозу / Под ред. Л.И. Беневоленской. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2003. – 524 с. – ISBN 5-94774-056-7.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

33.    Оцінка залишкової працездатності людини віком 60 років і старше: метод. реком. (183.15/69.16) / Уклад. О.А. Поляков, О.С. Томаревська. – К., 2016. – 24 с.
34.    Медико-психологічні аспекти реабілітації учасників АТО: метод. реком. / Уклад. М.М. Матяш, Л.І. Худенко, М.М. Матяш, А.А. Недашківська. – К., 2016. – 64 с.

АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ

35.    Данілоський С.В. Регуляції експресії ТР53 та залежних від нього протеїнів у клітинах гліоми лінії U87: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 03.00.04 – біохімія / С.В. Даніловський. – К., 2016. – 20 с.
36.    Кутовий Ю.М. Здатність похідних імідазо[1,2-а]азепінію до прекондиціювання міокарда та фармакологічної кардіопротекції: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. б. н.: 14.03.05 – фармакологія / Ю.М. Кутовий. – К., 2016. – 24 с.
37.    Хамдаллах Амжад. Активність ензимів катаболізму альдегідів у скелетному м’язі щурів різного віку: вплив на неї іммобілізаційного стресу: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. б. н.: 03.00.04 – біохімія / Амжад Хамдаллах. – Одеса, 2017. – 19 с.

Нові надходження до бібліотеки (30.10.2017 р.)

ЖУРНАЛИ

1.    Акушерство. Гінекологія. Генетика. – 2016. – № 1.
2.    Акушерство. Гінекологія. Генетика. – 2016. – № 2.
3.    Акушерство. Гінекологія. Генетика. – 2016. – № 3.
4.    Акушерство. Гінекологія. Генетика. – 2016. – № 4.
5.    Акушерство. Гінекологія. Генетика. – 2017. – № 1.
6.    Вісник серцево-судинної хірургії. – 2017. – № 2.
7.    Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. – 2017. – № 4.
8.    Журнал НАМН України. – 2016. – № 3 – 4.
9.    Ліки України плюс. – 2017. – № 3.
10.    Ліки України. – 2017. – № 4.
11.    Ліки України. – 2017. – № 6.
12.    Medicine review. – 2017. – № 2 (45). Кардиология.
13.    Міжнародний неврологічний журнал. – 2017. – № 4.
14.    Мистецтво лікування. – 2017. – № 6 – 7.
15.    Освіта України. Спецвипуск газети. – 2017. – № 10 (58) (жовтень).
16.    Почки. – 2017. – № 2.
17.    Проблемы старения и долголетия. – 2017. – № 1 – 2.
18.    Раціональна фармакотерапія. – 2017. – № 3.
19.    Серцева недостатність та коморбідні стани. – 2017. – № 2.
20.    Серце і судини. – 2017. – № 3.
21.    Східно-європейський журнал хвороби Паркінсона й екстрапірамідних захворювань. – 2016. – № 3.
22.    Східно-європейський журнал хвороби Паркінсона й екстрапірамідних захворювань. – 2016. – № 4.
23.    Східно-європейський журнал хвороби Паркінсона й екстрапірамідних захворювань. – 2017. – № 1.
24.    Український журнал дерматології, венерології, косметології. – 2017. – № 3.
25.    Український кардіологічний журнал. – 2017. – № 3.
26.    Український кардіологічний журнал. – 2017. – № 4.
27.    Український кардіологічний журнал. – 2017. – Дод. 1. Матеріали XVIII Національного конгресу кардіологів України (Київ, 20-22 вересня 2017 р.).
28.    Український неврологічний журнал. – 2017. – № 3.
29.    Український терапевтичний журнал. – 2017. – № 3.
30.    Фармацевтичний журнал. – 2017. – № 2.
31.    European Heart Journal. – 2017. – Vol. 38, № 18.
32.    European Heart Journal. – 2015. – Vol. 17, Suppl. G.
33.    European Heart Journal. – 2016. – Vol. 18, Suppl. C.

ГАЗЕТИ

34.    Ваше здоров’я. – 2017. – № 39 – 40.
35.    Здоров’я України. – 2017. – № 17 (414) (вересень).
36.    Здоров’я України. – 2017. – № 18 (415) (вересень).
37.    Здоров’я України. – 2017. – № 3 (45) (вересень). Гастроентерологія. Гепатологія. Колопроктологія.
38.    Здоров’я України. – 2017. – № 4 (53) (вересень). Кардіологія. Ревматологія. Кардіохірургія.
39.    НЕВРОНьюс. – 2016. – Вып. 12 (26) (декабрь).
40.    НЕВРОНьюс. – 2017. – Вып. 1 (27) (январь).
41.    НЕВРОНьюс. – 2017. – Вып. 4 (30) (апрель).
42.    НЕВРОНьюс. – 2017. – Вып. 7 – 8 (33 – 34) (июль – август).
43.    НЕВРОНьюс. – 2017. – Вып. 9 (35) (сентябрь).

КНИГИ

44.    № 23293 – Проблеми здоров’я і тривалості життя в сучасних умовах (посібник) / Під ред. В.М. Коваленка, В.М. Корнацького. – К., 2017. – 209 с.
45.    № 23292 – Трансплантація мононуклеарних стовбурових клітин пуповидної крові в комплексі лікування синдрому хронічної серцевої недостатності: монографія / М.В. Костилєв, В.Ф. Оніщенко, Т.М. Доманський та ін. [П.П. Клименко, Р.В. Салютін, А.А. Стасенко, А.В. Якушев, М.Ф. Соколов]; за ред. М.В. Костилєва, В.Ф. Оніщенка. – К: Агат-Принт, 2017. – 160 с. – ISBN 978-966-97604-0-1.
46.    № 23295 – Ішемічна хвороба серця у пацієнтів із цукровим діабетом: монографія / А.В. Руденко, О.І. Мітченко, В.В. Гутовський та ін. [В.Ю. Романов, М.М. Гельмедова]; за заг. ред. А.В. Руденка, О.І. Мітченко. – К.: Агат-Принт, 2016. – 181 с. – ISBN 978-966-97211-9-8.
47.    Лікар, науковець, педагог. До 90-річчя від дня народження О.Й. Грицюка / В.З. Нетяженко, Т.Й. Мальчевська, В.С. Потаскалова. – К.: КІМ, 2014. – 160 с. – ISBN 978-966-1547-74-1.
48.    Лікування клапанних вад серця / За ред. В.М. Коваленка, О.Г. Несукай. – К.: Моріон, 2017. – 64 с. – ISBN 978-966-2066-69-2.
49.    Клінічні випадки в невідкладній кардіології. Додаток № 1 до тематичного номеру газети «Здоров’я України» «Кардіологія. Ревматологія. Кардіохірургія», № 4, вересень, 2017 / Під ред. О.М. Пархоменка // Здоров’я України. – 2017. – № 4. – Дод. 1 (вересень). – 98 с.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

50.    Застосування інтервальних нормобаричних гіпоксичних тренувань у хворих похилого віку з хронічним обструктивним захворюванням легень: метод. реком. (42.17/86.17) / Уклад. Е.О. Асанов, В.Г. Сліпченко, Л.Г. Полягушко та ін. [І.А. Диба, Є.Д. Осьмак]. – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-цтво «Політехніка», 2017. – 28 с.

АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ

51.    Гапєєнко Д.Д. Особливості біологічних ефектів за умов поєднаного впливу іонізуючого випромінювання та іонів важких металів у клітинах in vitro: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. б. н.: 03.00.01 – радіобіологія / Д.Д. Гапєєнко. – К., 2017. – 24 с.
52.    Гринь І.В. Фармакологічна ефективність мазі на основі тіотриазоліну та наночасток срібла при експериментальному термічному ушкодженні шкіри: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.03.05 – фармакологія / І.В. Гринь. – К., 2017. – 23 с.
53.    Довгань Р.С. Експериментальне обґрунтування сумісного застосування антигіпертензивних та метаболічних препаратів за умов артеріальної гіпертензії: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д. мед. н.: 14.03.05 – фармакологія / Р.С. Довгань. – К., 2017. – 34 с.
54.    Дунаєва І.П. Адипонектинемія та асоційовані фактори кардіоваскулярного ризику у хворих на цукровий діабет 2 типу з неалкогольною жировою хворобою печінки та їх нутрієнтна корекція: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.14 – ендокринологія / І.П. Дунаєва. – К., 2017. – 26 с.
55.    Мархонь Н.О. Нейрофармакологічна активність фітоекстрактів та екстракту маточного молочка за умов експериментального метаболічного синдрому: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. б. н.: 14.03.05 – фармакологія / Н.О. Мархонь. – К., 2017. – 24 с.
56.    Нефьодов О.О. Фармакологічний аналіз нейропротекції за умов експериментального алергічного енцефаломієліту: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д. мед. н.: 14.03.05 – фармакологія / О.О. Нефьодов. – К., 2017. – 36 с.
57.    Фалюш О.А. Вплив наночастинок золота на органи статевої системи самців щурів і клітини та тканини андрогензалежного раку передміхурової залози: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. б. н.: 14.01.14 – ендокринологія / О.А. Фалюш. – К., 2017. – 22 с.
58.    Шляхтич С.Л. Оптимізація лікування дифузного токсичного зоба на підставі клініко-імунологічних особливостей перебігу захворювання: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.14 – ендокринологія / С.Л. Шляхтич. – К., 2017. – 24 с.

Архів надходжень до картотеки за 29.06.2017 р.

1.    «Белок старости» ССL11, «белок молодости» GDF11 и их роль в возрастной патологии / В.Х. Хавинсон, Б.И. Кузник, Г.А. Рыжак и др. [ Н.С. Линькова, Л.С. Козина, Т.С. Саль] // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 5. – С. 722 – 731.
2.    Базально-клеточный рак век в периорбитальной области в геронтологической практике / Я.О. Груша, Л.В. Шерстиева, Н.Д. Фокина, Э.Ф. Ризопулу // Клин. геронтология. – 2016. – Т. 22. – № 11 – 12. – С. 68 – 72.
3.    Биоинформатическое исследование вовлеченности генов-кандидатов цитокинов в формирование больших миоматозных узлов у женщин старших возрастных групп с миомой матки / О.Б. Алтухов, С.С. Сиротина, И.В. Пономаренко и др. [ К.И. Прощаев, Н.М. Аничков, М.И. Чурносов, Г.Г. Шагинян] // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 5. – С. 717 – 721.
4.    Бихевиоральная терапия и Цитофлавин в лечении деформирующего коксартроза у пациентов пожилого и старческого возраста / К.И. Захаров, С.А. Парфенов, В.Г. Белов и др. [Ю.А. Парфенов, Е.В. Ершов, К.В. Сапожников, А.Л. Коваленко, Т.В. Харитонова, В.Д. Скрипко] // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 5. – С. 816 – 821.
5.    Бурчинский С.Г. Пути и возможности коррекции энергетического метаболизма в фармакотерапии хронической церебральной ишемии / С.Г. Бурчинский // Міжнар. неврологіч. журнал. – 2017. – № 1 (87). – С. 101 – 106.
6.    Двухсторонние стенозы сонных артерий. Результаты хирургического лечения в остром периоде ишемического инсульта у пациентов разных возрастных групп / А.З. Азиева, И.П. Дуданов, К.Л. Козлов и др. [С.В. Ордынец, Б.С. Абуазаб, И.В. Стафеева, М.Р. Шахгириева] // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 5. – С. 737 – 741.
7.    Демичева Т.П. Проблемы больных пожилого и старческого возраста с эндокринной патологией / Т.П. Демичева, С.П. Шилова // Клин. геронтология. – 2016. – Т. 22. – № 11 – 12. – С. 52 – 55.
8.    Длина теломер лейкоцитов как маркер старения и фактор риска развития возрастзависимых заболеваний у человека / В.Н. Максимов, С.К. Малютина, П.С. Орлов и др. [Д.Е. Иванощук, Е.Н. Воропаева, М. Бобак, М.И. Воевода] // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 5. – С. 702 – 708.
9.    Долгова В.И. Психофизиологические детерминанты восприятия качества жизни геронтологическими пациентами с мочекаменной болезнью / В.И. Долгова, А.Ю. Чиглинцев // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 5. – С. 822 – 828.
10.    Дубенко О.Е. Роль интракраниального атерослероза в развитии ишемического инсульта: сравнительное состояние проблемы / О.Е. Дубенко // Міжнар. неврологіч. журнал. – 2017. – № 2 (88). – С. 25 – 30.
11.    Дубинина Е.А. Компенсаторные перестройки корковой регуляции движений в пожилом возрасте при хроническом нарушении мозгового кровообращения / Е.А. Дубинина, Ю.Г. Новикова // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 5. – С. 770 – 775.
12.    Карабань И.Н. Немоторные симптомы в клинической картине болезни Паркинсона / И.Н. Карабань, О.В. Шаленко, С.А. Крижановский // Міжнар. неврологіч. журнал. – 2017. – № 1 (87). – С. 58 – 63.
13.    Клинические особенности у пациенток старших возрастных групп с миомой матки / И.В. Пономаренко, О.Б. Алтухова, К.И. Прощаев и др. [А.В. Полоников, Н.М. Аничков, М.И. Чурносов, Г.Г. Шагинян] // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 5. – С. 760 – 763.
14.    Кузнецова Е.В. Оценка выраженности дерматогелиоза у пациентов разного возраста со злокачественными эпителиальными опухолями кожи / Е.В. Кузнецова, С.Б. Ткаченко, Е.С. Снарская // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 5. – С. 806 – 815.
15.    Кузнецова С.М. Влияние препарата Билобил Интенс 120 мг на функциональное состояние центральной нервной системы у больных пожилого возраста, перенесших ишемический инсульт / С.М. Кузнецова, Д.В. Шульженко, В.В. Кузнецов // Міжнар. неврологіч. журнал. – 2017. – № 2 (88). – С. 69 – 74.
16.    Кытикова О.Ю. Окислительное повреждение ДНК в патогенезе хронической обструктивной болезни легких у больных старшего возраста / О.Ю. Кытикова, Т.А. Гвозденко, Т.И. Виткина // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 5. – С. 784 – 787.
17.    Мищенко В.Н. Применение Церебролизина для лечения посттравматических деменций / В.Н. Мищенко // Міжнар. неврологіч. журнал. – 2017. – № 1 (87). – С. 46 – 57.
18.    Москалец О.В. Особенности воспалительного ответа у больных, оперированных по поводу возрастной катаракты / О.В. Москалец, Е.В. Русанова, Д.А. Ковалькова // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 5. – С. 751 – 755.
19.    Непосредственные результаты ангиопластики и стентирования венечных артерий у пациентов пожилого и старческого возраста при острой коронарной патологии / С.В. Шендеров, Е.А. Курникова, К.Л. Козлов и др. [М.В. Агарков, С.В. Власенко] // Клин. геронтология. – 2016. – Т. 22. – № 11 – 12. – С. 17 – 23.
20.    Никель В.В. Возрастные изменения индекса Керногана венозных сосудов полых и паренхиматозных органов на этапах постнатального онтогенеза / В.В. Никель, В.П. Ефремова // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 5. – С. 732 – 736.
21.    Показатели ортопедического стоматологического статуса у психически больных мужчин пожилого и старческого возраста / Ю.В. Чижов, П.В. Митрофанов, А.А. Сумароков и др. [В.В. Алямовский, Т.В. Казанцева, А.Л. Багинский] // Клин. геронтология. – 2016. – Т. 22. – № 11 – 12. – С. 73 – 80.
22.    Пономарева И.П. Гериатрические синдромы в практике паллиативной помощи при хронических неонкологических заболеваниях / И.П. Пономарева, К.И. Прощаев // Клин. геронтология. – 2016. – Т. 22. – № 11 – 12. – С. 24 – 30.
23.    Порівняльне дослідження показників електричної активності серця (за даними електрокардіограми) у дорослих і старих щурів / К.В. Тарасов, А.М. Дмитренко, Т.С. Лагодич, І.М. Карвацький // Серце і судини. – 2017. – № 2 (58). – С. 105 – 111.
24.    Прогнозирование исходов лечения у пациентов пожилого и старческого возраста с политравмой / А.Н. Блаженко, В.Э. Дубров, М.Л. Муханов и др. [Е.Г. Лысых, И.А. Кацко, А.А. Блаженко] // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 5. – С. 788 – 794.
25.    Речевая аудиометрия в практике работы гериатрического центра / М.Ю. Бобошко, Е.В. Жилинская, Л.Е. Голованова и др. [Т.В. Легостаева, Ф. Ди Берардино, А. Цезарани] // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 5. – С. 795 – 799.
26.    Роль Alu-полиморфизма генов PLAT, PKHD1L1, STK38L и TEAD1 в формировании признака долгожительства / В.В. Эрдман, Д.Д. Каримов, Т.Р. Насибуллин и др. [Я.Р. Тимашева, И.А. Туктарова, О.Е. Мустафина] // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 5. – С. 709 – 716.
27.    Роль остатка лизина в антиоксидантной и ДНК-протекторной активности олигопептидов / Е.В. Празднова, М.С. Мазанко, П.В. Золотухин и др. [Е.Ю. Харченко, В.А. Чистяков, В.А. Арутюнов, Л.С. Козина] // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 5. – С. 776 – 783.
28.    Соловьёв А.Г. Демографические и социальные предикторы места наступления смерти у лиц пожилого возраста / А.Г. Соловьёв, Э.А. Мордовский, А.М. Вязьмин // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 5. – С. 829 – 835.
29.    Чернусь Н.П. Ректактив в лечении хронического функционального запора у пожилых пациентов. Адаптационно-компенсаторные механизмы прогноза эффективности лечения / Н.П. Чернусь, А.И. Шахитин // Клин. геронтология. – 2016. – Т. 22. – № 11 – 12. – С. 38 – 46.
30.    Щерба С.Н. Сравнительный анализ ранних послеоперационных осложнений у больных среднего и пожилого возраста, оперированных по поводу колоректального рака / С.Н. Щерба, Ю.П. Савченко // Клин. геронтология. – 2016. – Т. 22. – № 11 – 12. – С. 47 – 51.
31.    Эндоскопическое лечение дивертикула ценкера у пациентов старшей возрастной группы / И.Ю. Недолужко, Н.А. Курушкина, К.В. Шишин, С.С. Казакова // Клин. геронтология. – 2016. – Т. 22. – № 11 – 12. – С. 56 – 61.