Шановні користувачі сайту та бібліотеки Інституту!
Бібліотека Інституту геронтології у 2017 році продовжує інформувати Вас про нові надходження.

Нові надходження до бібліотеки (26.12.2017 р.)

ЖУРНАЛИ

1.    Галицький лікарський вісник. – 2017. – № 3.
2.    Ліки України. – 2017. – № 8.
3.    Medical Nature. – 2017. – № 2.
4.    Medicine review. – 2017. – № 3. Кардиология.
5.    International Journal of Antibiotics and Probiotics. – 2017. – № 1 (1).
6.    Міжнародний неврологічний журнал. – 2017. – № 6.
7.    Мистецтво лікування. – 2017. – № 9 – 10.
8.    НЕЙРОNews. – 2017. – № 9.
9.    Освіта України. Спецвипуск газети. – 2017. – № 12 (60) (грудень).
10.    Почки. – 2017. – № 4.
11.    Серце і судини. – 2017. – № 4.
12.    Therapia. – 2017. – № 11/12.
13.    Український журнал дерматології, венерології, косметології. – 2017. – №4.
14.    Український ревматологічний журнал. – 2017. – № 2.
15.    Український ревматологічний журнал. – 2017. – № 3.
16.    Український терапевтичний журнал. – 2017. – № 4.
17.    Фізіологічний журнал. – 2017. – № 5.
18.    European Heart Journal. – 2016. – Vol. 37, № 44.
19.    European Heart Journal. – 2016. – Vol. 37, № 48.

ГАЗЕТИ

20.    АПТЕКА. – 2017. – № 49 (1120) (18 декабря).
21.    Ваше здоров’я. – 2017. – № 47 – 48.
22.    Ваше здоров’я. – 2017. – № 49 – 50.
23.    Здоров’я України. – 2017. – № 21 (418) (листопад).
24.    Здоров’я України. – 2017. – № 22 (419) (листопад).
25.    Здоров’я України. – 2017. – № 23 (420) (грудень).
26.    Здоров’я України. – 2017. – № 3 (39) (жовтень). Діабетологія. Тиреоїдологія. Метаболічні розлади.
27.    Здоров’я України. – 2017. – № 4 (46) (листопад). Гастроентерологія. Гепатологія. Колопроктологія.
28.    Новости медицины и фармации. – 2017. – № 13 (628).
29.    НЕВРОНьюс. – 2017. – Вып. 10 (36) (октябрь).

КНИГИ

30.    № 20060-u – Epigenetics of Aging and Longevity. Translational epigenetics series, Volume 4 / Edited by A. Moskalev, A.M. Vaiserman. – ELSEVIER, UK, 2017. – 520 p. – ISBN 978-0-12-811060-7.
31.    № 23301 – Деконенко Е.П. Вирусные менингиты, энцефалиты. Герпетические нейроинфекции / Е.П. Деконенко, В.В. Кузнецов. – Макаров: София, 2012. – 242 с. – ISBN 978-966-2374-40-7.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

32.    КОРВИТИН – в системе реабилитации больных с ишемическим инсультом. Руководство для неврологов, кардиологов, терапевтов, семейных врачей / С.М. Кузнецова, В.В. Кузнецов, М.С. Егорова. – К.: Златограф, 2017. – 19 с.

АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ

33.    № 4175а – Мельник А.В. Статеві особливості метаболізму сірковмісних амінокислот і гідроген сільфіду та їх зв’язок зі станом серцево-судинної системи (експериментальне дослідження): Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д. мед. н.: 03.00.04 – біохімія / А.В. Мельник. – К., 2017. – 40 с.
34.    Нагурна Я.В. Фактори ризику хронічних захворювань кишечнику серед населення західного регіону України: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.36 – гастроентерологія / Я.В. Нагурна. – Дніпро, 2017. – 19 с.
35.    Некрут Д.О. Роль інсуліноподібного фактору росту-1 та гідроген сульфіду в механізмах прогресування і корекції неалкогольної жирової хвороби печінки, асоційованої з гіпергомоцистеїнемією: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.32 – медична біохімія / Д.О. Некрут. – Вінниця, 2017. – 22 с.
36.    Турлюн Т.С. Особливості ендотеліальної функції у хворих на артеріальну гіпертензію з різним кардіоваскулярним ризиком: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / Т.С. Турлюн. – Дніпро, 2017. – 24 с.

Архів надходжень до картотеки за 22.12.2017 р.

1.    Epigenetics of Aging and Longevity. Translational epigenetics series, Volume 4 / Edited by A. Moskalev, A.M. Vaiserman. – ELSEVIER, UK, 2017. – 520 p. – ISBN 978-0-12-811060-7.
2.    Аліфер О.О. Зміни показників якості життя залежно від ступеня артеріальної гіпертензії в гендерному аспекті / О.О. Аліфер // Укр. терапевтич. журнал. – 2017. – № 4. – С. 46 – 52.
3.    Бурчинский С.Г. Новые возможности коррекции психоэмоциональных расстройств при неврозах / С.Г. Бурчинский // Therapia. – 2017. – № 11/12.
4.    Бурчинский С.Г. Новые возможности фитотерапевтической коррекции расстройств сна / С.Г. Бурчинский // Мистецтво лікування. – 2017. – № 9 – 10. – С. 11 – 20.
5.    Бурчинский С.Г. Принципы и инструменты фармакопрофилактики стресс-зависимой патологии в общемедицинской практике / С.Г. Бурчинский // Здоров’я України. – 2017. – № 23 (240) (грудень). – С. 20 – 22.
6.    Бурчинский С.Г. Современные возможности ангиопротекции в кардионеврологии. По мат. научн.-практ. конф. «Мозг и сердце» (Бердянск, 4-5 сентября 2017 г.) / С.Г. Бурчинский // Здоров’я України. – 2017. – № 5 (54) (листопад). – С. 5.
7.    Губергриц Н.Б. Особенности лечения гастроэзофагеальной рефлюксной болезни у больных с ожирением / Н.Б. Губергриц, Н.В. Беляева, О.В. Швец // Здоров’я України. – 2017. – № 4 (46) (листопад). – С. 33 – 34.
8.    Деконенко Е.П. Вирусные менингиты, энцефалиты. Герпетические нейроинфекции / Е.П. Деконенко, В.В. Кузнецов. – Макаров: София, 2012. – 242 с. – ISBN 978-966-2374-40-7.
9.    ЗАБОЛОТНИЙ Дмитро Ілліч. До 70-річчя від дня народження // Мистецтво лікування. – 2017. – № 9 – 10. – С. 54 – 55.
10.    Зв’язок показників пульсової хвилі і рівня 25(ОН) вітаміну D3 у пацієнток похилого віку з неускладненою артеріальною гіпертензією / К.М. Амосова, В.В. Поворознюк, О.І. Нішкумай та ін. [К.П. Лазарєва, Г.В. Мостбауер, П.О. Лазарєв, Ю.В. Руденко] // Серце і судини. – 2017. – № 4. – С. 48 – 54.
11.    Казимирко В.К. Подагра та атеросклероз як гранулематозні хвороби / В.К. Казимирко // Укр. ревматологіч. журнал. – 2017. – № 2. – С. 17 – 24.
12.    Копча В.С. Грип та його ускладнення: у фокусі – патогенез / В.С. Копча // Здоров’я України. – 2017. – № 23 (420) (грудень). – С. 59.
13.    Копчак О.О. Оборотний церебральний вазоконстрикторний синдром: клініка, діагностика та лікування / О.О. Копчак // Міжнар. неврологіч. журнал. – 2017. – № 6. – С. 77 – 83.
14.    КОРВИТИН – в системе реабилитации больных с ишемическим инсультом. Руководство для неврологов, кардиологов, терапевтов, семейных врачей / С.М. Кузнецова, В.В. Кузнецов, М.С. Егорова. – К.: Златограф, 2017. – 19 с.
15.    Кузнецов В.В. ГАМКергические препараты в терапии начальных форм дисциркуляторной энцефалопатии / В.В. Кузнецов, М.С. Егорова, Д.В. Шульженко // Міжнар. неврологіч. журнал. – 2017. – № 6. – С. 105 – 111.
16.    Курята О.В. Біль у суглобах у хворих ревматологічного профілю: роль контролю тривожно-депресивних розладів / О.В. Курята, О.Ю. Сіренко, Т.К. Лисунець // Укр. ревматологіч. журнал. – 2017. – № 2. – С. 52 – 57.
17.    Мельник А.В. Статеві особливості метаболізму сірковмісних амінокислот і гідроген сільфіду та їх зв’язок зі станом серцево-судинної системи (експериментальне дослідження): Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д. мед. н.: 03.00.04 – біохімія / А.В. Мельник. – К., 2017. – 40 с.
18.    Міщенко Л.А. Проблемні питання статинотерапії: кому призначати, який статин і в якій дозі? / Л.А. Міщенко // Здоров’я України. – 2017. – № 5 (54) (листопад). – С. 50.
19.    Николаенко В.Б. Нейротропные эффекты магния в лечении патологии нервной системы / В.Б. Николаенко // Міжнар. неврологіч. журнал. – 2017. – № 6. – С. 93 – 102.
20.    Оцінка стану кісткової тканини за показниками УЗ денситометрії у віковому аспекті (дослідження СКЕЛЕТ) / О.М. Барна, І.Ю. Головач, О.О. Погребняк та ін. [Я.В. Корост, В.С. Пехенько, О.О. Аліфер, В.В. Лотушко] // Ліки України. – 2017. – № 8. – С. 65 – 70.
21.    Поворознюк В.В. Вікові особливості мінеральної щільності кісткової тканини у жінок молодого віку з ювенільним ідіопатичним артритом / В.В. Поворознюк, К.М. Амосова, М.Б. Джус // Укр. ревматологіч. журнал. – 2017. – № 3. – С. 22 – 26.
22.    Поєднання гастроезофагеальної рефлюксної хвороби та ішемічної хвороби серця: неінвазивний спосіб діагностики / Г.Д. Фадєєнко, А.О. Несен, О.О. Крахмалова, О.В. Ізмайлова // Укр. терапевтич. журнал. – 2017. – № 4. – С. 59 – 67.
23.    Применение эндотелийстабилизирующих препара¬тов (Капикор) в комплексной патогенетической терапии больных болезнью Паркинсона (клинико-экспериментальное исследование) / И.Н. Карабань, Е.В. Розова, Н.В. Карасевич и др. [С.А. Крижановский, О.А. Гончар, Т.И. Древицкая, М.А. Чивликлий, Н.А. Мельник, И.Н. Маньковская] // Міжнар. неврологіч. журнал. – 2017. – № 6. – С. 19 – 26.
24.    Рекомендації щодо діагностики та лікування хвороби Паркінсона // НЕЙРОNews. – 2017. – № 9. – С. 33 – 58.
25.    Турлюн Т.С. Особливості ендотеліальної функції у хворих на артеріальну гіпертензію з різним кардіоваскулярним ризиком: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / Т.С. Турлюн. – Дніпро, 2017. – 24 с.
26.    Федорова У.В. Імунопатогенез псоріазу, поєднаного з герпесвірусною інфекцією І та ІІ типу / У.В. Федорова, О.О. Сизон // Укр. журн. дерматол., венерол., косметології. – 2017. – № 4. – С. 56 – 63.
27.    Шаленко О.В. Влияние курсового приема Ривастигмина Орион на мнестические функции пациентов с когнитивным дефицитом, ассоциированным с болезнью Паркинсона / О.В. Шаленко, С.А. Крижановский, И.Н. Карабань // Міжнар. неврологіч. журнал. – 2017. – № 6. – С. 40 – 44.

Архів надходжень до картотеки за 28.11.2017 р.

1.    «НЕЙРОСИМПОЗІУМ 2017» – нові можливості підвищення якості медичної допомоги населенню України в неврології / доп. В.І. Смоланка, Т.М. Слободін, К. Петриконіс, М.М. Орос, В.І. Пашковський, Л.Г. Воронков, І.В. Македонська, Н.О. Пічкур, О.Л. Товажнянська, В. Ліснік, П. Прут, С.Г. Бурчинський, В.І. Черній, С.М. Кузнєцова, І.І. Кобза, Т.І. Насонова, Г.С. Московко, І.В. Богданова, К.О. Карпінська, І.В. Хубетова, Ю.І. Горанський, О.С. Чабан, Т.А. Літовченко, С.І. Сміян, Л.А. Звягіна, О.О. Хаустова, О.Г. Морозова, М.А. Трещинська, Л. Майяр, Л.Б. Мар’єнко, І.В. Романенко, О.А. Ярошевський, В.І. Опришко, А.Є. Дубенко, Є.О. Труфанов, В.Й. Калашніков, О.Р. Пулик, О.М. Стоянов, Т.І. Негрич, Т.М. Муратова // Новости медицины и фармации. – 2017. – № 12 (627). – С. 2 – 3.
2.    Hormones in ageing and longevity / S. Rattan, R. Sharma. – Switzerland: Springer, 2017. – 338 p. – ISBN 978-3-319-63000-7; 978-3-319-63001-4 (eBook).
3.    Актуальні питання діагностики та лікування вегето-судинної дистонії // НЕЙРОNews. – 2017. – № 7 – 8. – С. 32 – 34.
4.    Анализ выживаемости эндопротезов тазобедренного сустава у геронтологической группы больных / А.Е. Лоскутов, Е.А. Ковбаса, О.А. Лоскутов, Д.А. Синегубов // Пробл. остеології. – 2016. – № 2. – С. 41 – 47.
5.    Боженко Н.Л. Інсульт та гіпертонія – не все так просто / Н.Л. Боженко // Сьомий науково-освітній форум «Академія інсульту». Мат. форуму (Київ, 9-10 листопада 2017 р.). – К., 2017. – С. 7.
6.    Боженко Н.Л. Мігрень та інсульт – патогенетичні кореляції / Н.Л. Боженко, М.І. Боженко // Сьомий науково-освітній форум «Академія інсульту». Мат. форуму (Київ, 9-10 листопада 2017 р.). – К., 2017. – С. 6.
7.    Бурчинский С.Г. Новые возможности фармакотерапии инсомний при цереброваскулярной патологии / С.Г. Бурчинский // Сьомий науково-освітній форум «Академія інсульту». Мат. форуму (Київ, 9-10 листопада 2017 р.). – К., 2017. – С. 8.
8.    Введення у соціальну роботу. Гл. 6. Соціальна робота з людьми похилого віку. – К.: Фенікс, 2001. – С. 124 – 149.
9.    Введення у соціальну роботу. Навч. посібник. – К.: Фенікс, 2001. – 288 с. – ISBN 966-651-026-х.
10.    Владина К. Тридцать и одна… Новеллы / К. Владина. –М.: Изд-во «Реал-А», 2004. – 384 с. – ISBN 5-93444-020-9.
11.    Власний досвід вивчення метаболізму кісткової тканини у пацієнтів з синдромом Елерса-Данлоса / Ю.Ю. Дем’ян, Ю.М. Гук, О.М. Магомедов та ін. [А.М. Зима, А.І. Чеверда, Т.А. Кінча-Поліщук, Н.І. Балацька] // Пробл. остеології. – 2016. – № 1. – С. 41 – 46.
12.    Вплив антиостеопоротичних засобів різних груп на якість трабекулярної кісткової тканини: дані літератури та власних досліджень / Т.В. Орлик, Н.І. Дзерович, В.В. Поворознюк, Н.В. Григор’єва // Пробл. остеології. – 2016. – № 1. – С. 33 – 40.
13.    Вплив дефіциту вітаміну D на показники маркерів метаболізму кісткової тканини та мінеральної щільності кісткової тканини у пацієнтів із системним остеопорозом / В.В. Поворознюк, Н.І. Балацька, О.Є. Кузів та ін. [Т.Ю. Солоненко, Н.М. Гібало, О.А. Вдовіна] // Пробл. остеології. – 2016. – № 1. – С. 59 – 61.
14.    Впровадження стандартизованих лабораторних методик для покращання якості досліджень вітаміну D / Н.Б. Галіяш, М.І. Кінаш, І.В. Кубей, Н.І. Балацька // Пробл. остеології. – 2016. – № 1. – С. 62.
15.    Головач И.Ю. Значение курения в развитии псориатического артрита и псориаза / И.Ю. Головач // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2016. – № 3. – С. 42 – 50.
16.    Гостєва З.В. Актуальність комплексного лікування хворих із захворюваннями пародонта на тлі метаболічного синдрому / З.В. Гостєва // Пробл. остеології. – 2016. – № 1. – С. 51 – 56.
17.    Дмитро Зербіно – життя, присвячене науці (до 90-річчя від дня народження) / Уклад. О.П. Малюк, Н.М. Бродс, М.С. Надрага, С.В. Васільєва, О.М. Кріль. – Львів, 2017. – 184 с. – (Біобібліографія вчених України).
18.    Дорофеева А.А. Особенности генетического полиморфизма у пожилых пациентов с неспецифическим язвенным колитом в Украине / А.А. Дорофеева // Сучасна гастроентерологія. – 2017. – № 5 (97). – С. 60 – 67.
19.    Ефективність бісфосфонових кислот у самиць щурів з експериментальним остеопорозом / В.В. Поворознюк, В.І. Пехньо, Н.В. Григор’єва та ін. [О.М. Козачкова, Н.В. Царик] // Фізіологіч. журнал. – 2017. – Т. 63. – № 4. – С. 80 – 86.
20.    Єскін О.Р. Нейрометаболічні зміни у хворих на гіпертензивну енцефалопатію в залежності від клінічних синдромів / О.Р. Єскін, І.А. Григорова // Сьомий науково-освітній форум «Академія інсульту». Мат. форуму (Київ, 9-10 листопада 2017 р.). – К., 2017. – С. 17.
21.    Збірник клінічних рекомендацій // Практич. ангіологія. – К.: Видавничий дім «Здоров’я України. Медичні видання», 2017. – 118 с.
22.    Звягинцева Т.Д. Хронические запоры и методы современной терапии / Т.Д. Звягинцева, С.В. Гриднева // Сучасна гастроентерологія. – 2017. – № 5 (97). – С. 84 – 92.
23.    ІНСУЛЬТ. Інформація для всіх, кого це стосується / Під ред. М.Є. Поліщука. – Вид. п’яте, перероб. та доп. – К.: Видавець Д.В. Гуляєв, 2017. – 68 с.
24.    Крочак С.П. Фактори ризику, особливості клінічного перебігу та лікування первинного остеоартроз колінних суглобів у жінок старших вікових груп з порушеннями структурно-функціонального стану кісткової тканини: Дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.12 – ревматологія / С.П. Крочак. – К., 2016. – 200 с.
25.    Крочак С.П. Фактори ризику, особливості клінічного перебігу та лікування первинного остеоартроз колінних суглобів у жінок старших вікових груп з порушеннями структурно-функціонального стану кісткової тканини: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.12 – ревматологія / С.П. Крочак. – Лиман, 2016. – 20 с.
26.    Мазур І.П. Особливості клініко-рентгенологічного перебігу генералізованого пародонти ту у пацієнтів молодого віку залежно від рівня вітаміну D / І.П. Мазур, В.В. Поворознюк, В.Є. Новошицький // Пробл. остеології. – 2016. – № 2. – С. 25 – 29.
27.    Медикаментозная терапия сахарного диабета 2-го типа. Обзор рекомендаций Американской диабетической ассоциации 2017 // Практич. ангіологія. Зб. клініч. реком. – К.: Видавничий дім «Здоров’я України. Медичні видання», 2017. – С. 36 – 43.
28.    Михайлів Л.М. Сучасний стан проблеми ранньої діагностики та адекватного лікування подагри / Л.М. Михайлів // Пробл. остеології. – 2016. – № 2. – С. 8 – 14.
29.    Міжнародний день хвороби Альцгеймера. [За матеріалами конференції «Когнітивні порушення в неврології», (Київ, 21-22 вересня 2017 р.)] / доп. Н.Ю. Бачинська, О.Є. Коваленко, О.О. Копчак, В.О. Холін, І.М. Карабань // НЕЙРОNews. – 2017. – № 7 – 8. – С. 30 – 31.
30.    Нікіфорова Я.В. Нутригенетичні особливості хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки у поєднанні з гіпертонічною хворобою на тлі вісцерального ожиріння з різними порушеннями харчової поведінки / Я.В. Нікіфорова // Сучасна гастроентерологія. – 2017. – № 5 (97). – С. 68 – 74.
31.    Онкологические заболевания у лиц пожилого возраста // Здоров’я України. – 2017. – № 4 (50) (жовтень). – С.26 – 27.
32.    Орлик Т.В. Оцінка ефективності нестероїдних протизапальних препаратів у лікуванні жінок у постменопаузальному періоді з болем в спині залежно від стану мінеральної щільності кісткової тканини / Т.В. Орлик, Н.В. Григор’єва // Пробл. остеології. – 2016. – № 2. – С. 65 – 72.
33.    Острый инфаркт миокарда у женщин. Обзор научного положения Американской ассоциации сердца / Н.Т. Ватутин, Е.В. Ещенко, Ю.П. Гриценко, Д.С. Нахлави // Практич. ангіологія. Зб. клініч. реком. – К.: Видавничий дім «Здоров’я України. Медичні видання», 2017. – С. 4 – 15.
34.    Поворознюк В.В. Вплив дефіциту вітаміну D  на перебіг ревматоїдного артриту / В.В. Поворознюк, О.В. Синенький // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2016. – № 3. – С. 15 – 21.
35.    Поворознюк В.В. Вплив дефіциту вітаміну D на клінічний перебіг остеоартроз великих суглобів / В.В. Поворознюк, Н.І. Балацька, О.Є. Кузів // Пробл. остеології. – 2016. – № 1. – С. 61.
36.    Поворознюк В.В. Зв’язок рівня вітаміну D та індексу маси тіла у населення прикарпатського регіону / В.В. Поворознюк, І.В. Паньків // Пробл. остеології. – 2016. – № 2. – С. 21 – 24.
37.    Поворознюк В.В. Качество костной ткани и ее минеральная плотность у мужчин с низкоэнергетическими переломами тел позвонков / В.В. Поворознюк, А.С. Мусиенко // Пробл. остеології. – 2016. – № 1. – С. 3 – 7.
38.    Поворознюк В.В. Коррекция дефицита витамина D высокими дозами холекальциферола / В.В. Поворознюк, Н.И. Балацкая, Н.В. Григорьева // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2016. – № 3. – С. 32 – 41.
39.    Поворознюк В.В. Саркопенія, остеопороз та його ускладнення / В.В. Поворознюк, Н.І. Дзерович // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2016. – № 4. – С. 7 – 11.
40.    Праміпексол: препарат вибору в лікуванні хвороби Паркінсона // НЕЙРОNews. – 2017. – № 7 – 8. – С. 20 – 22.
41.    Романенко М.С. О воздействии слабительного препарата на растительной основе на маркеры воспаления и метаболический профиль у пожилых пациентов с метаболическим синдромом / М.С. Романенко, Ю.В. Гавалко, Л.Л. Синеок // Сучасна гастроентерологія. – 2017. – № 5 (97). – С. 54 – 60.
42.    Синенький О.В. Вплив дефіциту й недостатності вітаміну D на показники ультразвукової денситометрії у населення Львівської області / О.В. Синенький, В.В. Поворознюк // Пробл. остеології. – 2016. – № 1. – С. 27 – 32.
43.    Стан ендотеліальної дисфункції та когнітивні розлади у хворих на ішемічний інсульт / І.А. Григорова, О.О. Тесленко, Л.В. Тихонова, М.М. Григоров // Сьомий науково-освітній форум «Академія інсульту». Мат. форуму (Київ, 9-10 листопада 2017 р.). – К., 2017. – С. 12.
44.    Статины: учет клинически значимого взаимодействия с другими препаратами при ведении пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Рекомендации Американской ассоциации сердца (октябрь 2016) // Практич. ангіологія. Зб. клініч. реком. – К.: Видавничий дім «Здоров’я України. Медичні видання», 2017. – С. 16 – 35.
45.    Сьомий науково-освітній форум «Академія інсульту». Мат. форуму (Київ, 9-10 листопада 2017 р.). – К., 2017. – 38 с.
46.    Триполка С.А. Трудности и ошибки ведения пациента с подагрой / С.А. Триполка, И.Ю. Головач // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2016. – № 4. – С. 37 – 42.
47.    Українська версія FRAX: від створення до валідизації / В.В. Поворознюк, Н.В. Григор’єва, J.A. Kanis та ін. [E.V. McCloskey, H. Johanson] // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2016. – № 3. – С. 5 – 14.
48.    Центрально-східноєвропейський саміт із захворювань кісткової тканини: зустріч міжнародних експертів / доп. В.В. Поворознюк, Н.В. Григор’єва, Н.І. Дзерович та ін. [Н.І. Балацька, H. Resch, R. Lorenc, C. Poiana, S. Taavoni, A. Krajčovičovč, P. Jackuliak, F. Vindišar]; Підгот. Н. Купріненко // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2016. – № 4. – С. 43 – 51.
49.    Ярош В.О. Хронічна серцева недостатність зі збереженою фракцією викиду у хворих на гіпертонічну хворобу в похилому віці: вплив довготривалої терапії спіронолактоном та триметазидином: Дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / В.О. Ярош. – К., 2017. – 183 с.
50.    Ярош В.О. Хронічна серцева недостатність зі збереженою фракцією викиду у хворих на гіпертонічну хворобу в похилому віці: вплив довготривалої терапії спіронолактоном та триметазидином: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / В.О. Ярош. – К., 2017. – 18 с.

Нові надходження до бібліотеки (27.11.2017 р.)

ЖУРНАЛИ

1.    Боль. Суставы. Позвоночник. – 2016. – № 3.
2.    Боль. Суставы. Позвоночник. – 2016. – № 4.
3.    Боль. Суставы. Позвоночник. – 2017. – № 1.
4.    Боль. Суставы. Позвоночник. – 2017. – № 2.
5.    Вісник ортопедії, травматології та протезування. – 2017. – № 2.
6.    Врачебное дело. – 2016. – № 7 – 8.
7.    Врачебное дело. – 2017. – № 7.
8.    Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2017. – № 1.
9.    Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2017. – № 2.
10.    Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2017. – № 3.
11.    Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2017. – № 4.
12.    Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2017. – № 5.
13.    Міжнародний медичний журнал. – 2017. – № 3.
14.    Міжнародний неврологічний журнал. – 2017. – № 5.
15.    НЕЙРОNews. – 2017. – № 6.
16.    НЕЙРОNews. – 2017. – № 7 – 8.
17.    Освіта України. Спецвипуск газети. – 2017. – № 11 (59) (листопад).
18.    Практична ангіологія. Збірник клінічних рекомендацій. – К.: Вид. дім «Здоров’я України. Мед. видання», 2017. – 118 с.
19.    Проблемы криобиологии и криомедицины. – 2016. – Т. 26. – № 1.
20.    Проблеми остеології. – 2016. – № 1.
21.    Проблеми остеології. – 2016. – № 2.
22.    Проблеми остеології. – 2016. – № 3 – 4.
23.    Проблеми остеології. – 2017. – № 1.
24.    Проблеми травматології та остеосинтезу. – 2017. – № 1 – 2.
25.    Судинні захворювання головного мозку. – 2017. – № 3 – 4.
26.    Сучасна гастроентерології. – 2017. – № 5.
27.    Фізіологічний журнал. – 2017. – № 4.

ГАЗЕТИ

28.    Ваше здоров’я. – 2017. – № 43 – 44.
29.    Ваше здоров’я. – 2017. – № 45 – 46.
30.    Здоров’я України. – 2017. – № 19 (416) (жовтень).
31.    Здоров’я України. – 2017. – № 20 (417) (жовтень).
32.    Здоров’я України. – 2017. – № 3 (40) (жовтень). Пульмонологія. Алергологія. Риноларингологія.
33.    Здоров’я України. – 2017. – № 3 (29) (вересень). Хірургія. Ортопедія. Травматологія.
34.    Здоров’я України. – 2017. – № 4 (50) (жовтень). Онкологія.
35.    Новости медицины и фармации. – 2017. – № 12 (627).

КНИГИ

36.    № 23298 – Сергієнко В.О. Діабетична кардіоваскулярна автономна нейропатія / В.О. Сергієнко, О.О. Сергієнко. – Львів: Львів. НМУ ім. Данила Галицького, 2016. – 264 с. – ISBN 978-966-2215-24-3.
37.    ІНСУЛЬТ. Інформація для всіх, кого це стосується / Під ред. М.Є. Поліщука. – Вид. п’яте, перероб. та доп. – К.: Видавець Д.В. Гуляєв, 2017. – 68 с.
38.    Владина К. Тридцать и одна… Новеллы / К. Владина. – М.: Изд-во «Реал-А», 2004. – 384 с. – ISBN 5-93444-020-9.
39.    Введення у соціальну роботу. Навч. посібник. – К.: Фенікс, 2001. – 288 с. – ISBN 966-651-026-х.
40.    № 20059-u. Hormones in ageing and longevity / S. Rattan, R. Sharma. – Switzerland: Springer, 2017. – 338 p. – ISBN 978-3-319-63000-7; 978-3-319-63001-4 (eBook).
41.    Дмитро Зербіно – життя, присвячене науці (до 90-річчя від дня народження) / Уклад. О.П. Малюк, Н.М. Бродс, М.С. Надрага, С.В. Васільєва, О.М. Кріль. – Львів, 2017. – 184 с. – (Біобібліографія вчених України).
42.    Сьомий науково-освітній форум «Академія інсульту». Мат. форуму (Київ, 9-10 листопада 2017 р.). – К., 2017. – 38 с.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

43.    № 23299 – Рекомендації щодо діагностики та лікування хвороби Паркінсона / За ред. І.М. Карабань. – К.: ТОВ «Мед. журн. НЕЙРОНьюс», 2017. – 84 с.

ДИСЕРТАЦІЇ

44.    № 330д – Крочак С.П. Фактори ризику, особливості клінічного перебігу та лікування первинного остеоартроз колінних суглобів у жінок старших вікових груп з порушеннями структурно-функціонального стану кісткової тканини: Дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.12 – ревматологія / С.П. Крочак. – К., 2016. – 200 с.
45.    № 331д – Ярош В.О. Хронічна серцева недостатність зі збереженою фракцією викиду у хворих на гіпертонічну хворобу в похилому віці: вплив довготривалої терапії спіронолактоном та триметазидином: Дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / В.О. Ярош. – К., 2017. – 183 с.

АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ

46.    № 4174а – Крочак С.П. Фактори ризику, особливості клінічного перебігу та лікування первинного остеоартроз колінних суглобів у жінок старших вікових груп з порушеннями структурно-функціонального стану кісткової тканини: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.12 – ревматологія / С.П. Крочак. – Лиман, 2016. – 20 с.
47.    № 4173а – Ярош В.О. Хронічна серцева недостатність зі збереженою фракцією викиду у хворих на гіпертонічну хворобу в похилому віці: вплив довготривалої терапії спіронолактоном та триметазидином: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / В.О. Ярош. – К., 2017. – 18 с.
48.    Скоропад К.М. Поширеність, клініко-біохімічні особливості перебігу поєднаного алкогольного ураження печінки та підшлункової залози і обґрунтування способів лікування: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.36 – гастроентерологія / К.М. Скоропад. – Дніпро, 2017. – 20 с.

ВІДБИТКИ

49.    № 9418 – Купновицкая И.Г. Расстройства сна и их лечение // Здоров’я України. – 2017. – № 2 (41) (червень). – С. 58 – 59.

Архів надходжень до картотеки за 20.11.2017 р.

1.    Brainin M. Инсульт и когнитивные функции / M. Brainin // Міжнар. неврологіч. журнал. – 2017. – № 5 (91). – С. 128 – 130.
2.    Chopp M. Строго научный подход в новых доклинических исследованиях Церебролизина при инсультах / M. Chopp // Міжнар. неврологіч. журнал. – 2017. – № 5 (91). – С. 117 – 120.
3.    Vosko M. Доказательства эффективности Церебролизина. Клинический обзор / M. Vosko // Міжнар. неврологіч. журнал. – 2017. – № 5 (91). – С. 120 – 123.
4.    Ахмедова Ш.У. Особенности поражения почек у больных сахарным диабетом 2-го типу с ожирением / Ш.У. Ахмедова, З.С. Кадырова // Міжнар. ендокринологіч. журнал. – 2017. – № 2. – С. 93 – 96.
5.    Бистрицька М.А. Показники метаболізму та структурно-функціонального стану кісткової тканини в пацієнтів із травмою хребта та повним пошкодженням спинного мозку через 5 та більше років після травми / М.А. Бистрицька, В.В. Поворознюк // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2017. – № 2. – С. 33 – 38.
6.    Бойко А.В. Провоцирующие факторы дебюта моторных симптомов болезни Паркинсона / А.В. Бойко // Міжнар. неврологіч. журнал. – 2017. – № 5 (91). – С. 15 – 22.
7.    Бурчинский С.Г. Астенический синдром и цереброваскулярная патология: возможности патогенетической фармакотерапии / С.Г. Бурчинский // Міжнар. неврологіч. журнал. – 2017. – № 5 (91). – С. 75 – 80.
8.    Вниманию авторов! Как повысить цитирование ваших работ: фокус на ORCID // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2017. – № 1. – С. 8 – 9.
9.    Вплив дефіциту вітаміну D на показники ультразвукової денситометрії / В.В. Поворознюк, Н.І. Балацька, М.А. Бистрицька та ін. [О.В. Синенький, О.Є. Кузів] // Пробл. остеології. – 2016. – № 3 – 4. – С. 44 – 47.
10.    Гончарова О.А. Саркопения при сахарном диабете 2-го типа (обзор и собственные наблюдения) / О.А. Гончарова // Міжнар. ендокринологіч. журнал. – 2017. – № 2. – С. 102 – 110.
11.    Григор’єва Н.В. Показники 10-річного ризику основних остеопоротичних переломів та переломів стегнової кістки, визначені за допомогою української версії FRAX®, у жінок із переломами тіл хребців / Н.В. Григор’єва, В.В. Поворознюк // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2017. – № 1. – С. 16 – 23.
12.    Жердьова Н.М. Взаємозв’язок між депресивними розладами та станом когнітивної функції в пацієнтів похилого віку з цукровим діабетом 2-го типу / Н.М. Жердьова // Міжнар. ендокринологіч. журнал. – 2017. – № 2. – С. 25 – 30.
13.    Жердьова Н.М. Вплив периферичної діабетичної сенсомоторної нейропатії на стан когнітивних функцій у хворих на цукровий діабет 2-го типу похилого віку / Н.М. Жердьова // Міжнар. ендокринологіч. журнал. – 2017. – № 4. – С. 28 – 34.
14.    Жердьова Н.М. Стан когнітивних функцій у хворих на цукровий діабет 2-го типу зрілого віку залежно від статі, віку та рівня освіти / Н.М. Жердьова // Міжнар. ендокринологіч. журнал. – 2017. – № 5. – С. 34 – 38.
15.    Жердьова Н.М. Характеристика когнітивної сфери у пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу зрілого віку залежно від наявності депресивних станів / Н.М. Жердьова // Міжнар. ендокринологіч. журнал. – 2017. – № 1. – С. 75 – 80.
16.    Зубач О.Б. Фактори ризику переломів проксимального відділу стегнової кістки в жінок старших вікових груп / О.Б. Зубач, Н.В. Григор’єва, В.В. Поворознюк // Пробл. остеології. – 2017. – № 1. – С. 24 – 30.
17.    Исмаилов С.И. Динамика антропометрических показателей у женщин фертильного возраста с ожирением при различных схемах терапии / С.И. Исмаилов, М.Б. Абдувахабова // Міжнар. ендокринологіч. журнал. – 2017. – № 2. – С. 36 – 40.
18.    Івашківський О.І. Клінічний випадок остеопорозу хребта у хворого на аксіальний спондилоартрит: особливості діагностики та лікування / О.І. Івашківський, Т.А. Карасевська // Пробл. остеології. – 2016. – № 3 – 4. – С. 48 – 53.
19.    Карабань І.М. Агоністи дофамінових рецепторів у комплексній патогенетичній терапії хвороби Паркінсона / І.М. Карабань, Н.В. Карасевич // Міжнар. неврологіч. журнал. – 2017. – № 5 (91). – С. 52 – 58.
20.    Коваленко О.Є. Хронічна ішемія мозку у хворих з артеріальною гіпертензією та гіпотиреозом / О.Є. Коваленко, О.В. Литвин // Міжнар. ендокринологіч. журнал. – 2017. – № 1. – С. 120 – 126.
21.    Кузнецова С.М. Патогенетическая гетерогенность ишемического инсульта / С.М. Кузнецова // Здоров’я України. – 2017. – № 20 (417) (жовтень). – С. 33.
22.    Міщенко Л.А. Проблемні питання статинотерапії: кому призначати, який статин і в якій дозі? / Л.А. Міщенко // Здоров’я України. – 2017. – № 19 (416) (жовтень). – С. 38.
23.    Морозова О.Г. Головная боль: диагностический алгоритм в общетерапевтической практике / О.Г. Морозова // Здоров’я України. – 2017. – № 20 (417) (жовтень). – С. 34 – 35.
24.    Ончул Л. Как и для чего правильно оформить пристатейный список литературы / Лариса Ончул // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2017. – № 2. – С. 45 – 46.
25.    Ончул Л. Плагиат в научных статьях и как его избежать / Лариса Ончул // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2017. – № 2. – С. 47 – 48.
26.    Оптимізація лікування моторних і когнітивних розладів при ішемічному інсульті / Т.І. Насонова, О.В. Клименко, Т.В. Колосова та ін. // Міжнар. неврологіч. журнал. – 2017. – № 5 (91). – С. 97 – 104.
27.    Поворознюк В.В. Алгоритм ранньої діагностики гетеро топічної осифікації у хворих із травмою хребта та спинного мозку / В.В. Поворознюк, М.А. Бистрицька, Н.І. Балацька // Міжнар. неврологіч. журнал. – 2017. – № 5 (91). – С. 89 – 94.
28.    Поворознюк В.В. Біль у нижній частині спини: сучасний погляд на проблему / В.В. Поворознюк, М.А. Бистрицька // Пробл. остеології. – 2016. – № 3 – 4. – С. 5 – 16.
29.    Поворознюк В.В. Вплив соматотропного гормону на стан скелетної м’язової тканини в осіб старших вікових груп / В.В. Поворознюк, Н.І. Дзерович // Пробл. остеології. – 2016. – № 3 – 4. – С. 30 – 34.
30.    Поворознюк В.В. Зв’язок жирової маси й кісткової тканини в чоловіків / В.В. Поворознюк, А.С. Мусієнко // Пробл. остеології. – 2016. – № 3 – 4. – С. 35 – 43.
31.    Поворознюк В.В. Мінеральна щільність кісткової тканини у жінок молодого віку з ювенільним ідіопатичним артритом / В.В. Поворознюк, М.Б. Джус // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2017. – № 2. – С. 15 – 20.
32.    Поворознюк В.В. Мінеральна щільність та якість кісткової тканини в чоловіків з ожирінням / В.В. Поворознюк, А.С. Мусієнко // Міжнар. ендокринологіч. журнал. – 2017. – № 1. – С. 14 – 22.
33.    Поворознюк В.В. Сучасний погляд на діагностику болю в нижній частині спини / В.В. Поворознюк, Т.Є. Шинкаренко // Пробл. остеології. – 2017. – № 1. – С. 31 – 43.
34.    Поєднана патологія кісткової тканини: остеопороз та остеомаляція в пацієнтки із хворобою Паркінсона (Опис клінічного випадку) / В.В. Поворознюк, А.С. Мусієнко, Т.В. Парахіна, М.А. Бистрицька // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2017. – № 1. – С. 47 – 51.
35.    Показники вертебрального больового синдрому та функціонального тестування в жінок старших вікових груп з переломами тіл хребців / Н.В. Григор’єва, Т.В. Орлик, О.С. Рибіна, В.В. Поворознюк // Пробл. остеології. – 2017. – № 1. – С. 16 – 23.
36.    Сабадаш В.Є. Ефективність сучасної терапії хворих літнього віку на гіпертонічну хворобу та остеопороз / В.Є. Сабадаш, С.С. Левенець // Пробл. остеології. – 2017. – № 1. – С. 48 – 51.
37.    Свиридова Н.К. Ефективність поєднання низьких доз диклофенаку та комплексу вітамінів групи В при лікуванні болю у спині / Н.К. Свиридова // Міжнар. неврологіч. журнал. – 2017. – № 5 (91). – С. 61 – 67.
38.    Структурно-функціональний стан кісткової тканини в пацієнтів із травмою хребта та спинного мозку через 5 та більше років після травми / В.В. Поворознюк, М.А. Бистрицька, Н.І. Балацька, О.В. Мухайдлі // Пробл. остеології. – 2017. – № 1. – С. 5 – 10.
39.    Ткач С.М. Гастроэнтерологические осложнения ожирения / С.М. Ткач, Л.О. Онищук, Т.В. Чеверда // Здоров’я України. – 2017. – № 19 (416) (жовтень). – С. 74 – 76.
40.    Тромбопрофілактика в Україні: сучасні вікові тенденції. До дня боротьби з тромбоутворенням / Ю.В. Давидова, С.М. Кузнєцова, В.В. Батушкін та ін. [С.В. Сало, І.Г. Криворчук, Ю.В. Давидова]; Підгот. І. Кравець // Здоров’я України. – 2017. – № 20 (417) (жовтень). – С. 6.
41.    Українська версія FRAX: створення та впровадження в клінічну практику: [прес-конференція] / В.В. Безруков, J.A. Kanis, В.В. Поворознюк та ін. [Н.В. Григор’єва, М.О. Корж, С.С. Страфун, Ф.В. Климовицький]; Підгот. Н. Купріненко // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2017. – № 1. – С. 52 – 55.
42.    Фосфопенічна остеомаляція (опис клінічного випадку) / В.В. Поворознюк, М.А. Бистрицька, А.С. Мусієнко та ін. [Н.І. Балацька, О.І. Балик, А.А. Ткачук] // Пробл. остеології. – 2017. – № 1. – С. 52 – 58.
43.    Целуйко В.И. Лечение пожилых пациентов с артериальной гипертензией в Украине: рекомендации и реальная практика / В.И. Целуйко // Здоров’я України. – 2017. – № 19 (416) (жовтень). – С. 28 – 29. [В статье представлены результаты исследования СИСТЕМА-2].

Архів надходжень до картотеки за 09.11.2017 р.

1.    Авраменко А.А. Частота выявления гастроэзофагеальной рефлюксной болезни у больных, которых лечили в реабилитационном центре по поводу остеохондроза / А.А. Авраменко, Т.М. Яблонская // Врачебное дело. – 2016. – № 7 – 8 (1140). – С. 70 – 72.
2.    Вивчення впливу вегетаріанських дієт на розвиток депресії / О.Ю. Губська, М.А. Прівалов, Т.С. Альянова та ін. [А.І. Таран, І.О. Родіонова, В.В. Алексєєва, І.О. Лавренчук, А.А. Кузьмінець] // Врачебное дело. – 2017. – № 7 (1144). – С. 201 – 205.
3.    Витрук С.К. Фазовость патогенеза атеросклероза / С.К. Витрук // Врачебное дело. – 2016. – № 7 – 8 (1140). – С. 3 – 16.
4.    Купновицкая И.Г. Расстройства сна и их лечение / И.Г. Купновицкая // Здоров’я України. – 2017. – № 2 (червень). – 9418-от.
5.    Липиды плазмы крови и гормональные изменения у больных коронарным атерослерозом / Н.Ф. Шустваль, О.В. Волобуева, Т.И. Лядова, Н.Е. Мищук // Міжнар. мед. журнал. – 2017. – № 3 (91). – С. 5 – 10.
6.    Лікування депресії та інших афектних порушень у постінсультний період // НЕЙРОNews. – 2017. – № 6 (90). – С. 50 – 56.
7.    Мат. Міжнар. наук.-практ. конф. з питань охорони психічного здоров’я «Психічне здоров’я: глобальні виклики ХХІ ст.» (Київ, жовтень 2017 р.) // Врачебное дело. – 2017. – № 7 (1144). – 280 с.
8.    Нич Т.В. Феномен самогубства: екзистенцій ний вибір особистості чи соціальна проблема (філософсько-психологічний аналіз) / Т.В. Нич // Врачебное дело. – 2017. – № 7 (1144). – С. 226 – 231.
9.    Работа, стресс и артериальная гипертония / По мат. D. Einecke, J. Schrader, S. Lüders, P. Dominiak. – M.: SOLVAY, 1998. – 88 с.
10.    Рекомендації щодо діагностики та лікування хвороби Паркінсона / За ред. І.М. Карабань. – К.: ТОВ «Медичний журнал «Нейроньюс», 2017. – 84 с.
11.    Рекомендації щодо лікування хронічної інсомнії в дорослих // НЕЙРОNews. – 2017. – № 6 (90). – С. 58 – 62.
12.    Сергієнко В.О. Діабетична кардіоваскулярна автономна нейропатія / В.О. Сергієнко, О.О. Сергієнко. – Львів: Львів. НМУ ім. Данила Галицького, 2016. – 264 с. – ISBN 978-966-2215-24-3.

Нові надходження до бібліотеки (30.10.2017 р.)

ЖУРНАЛИ

1.    Акушерство. Гінекологія. Генетика. – 2016. – № 1.
2.    Акушерство. Гінекологія. Генетика. – 2016. – № 2.
3.    Акушерство. Гінекологія. Генетика. – 2016. – № 3.
4.    Акушерство. Гінекологія. Генетика. – 2016. – № 4.
5.    Акушерство. Гінекологія. Генетика. – 2017. – № 1.
6.    Вісник серцево-судинної хірургії. – 2017. – № 2.
7.    Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. – 2017. – № 4.
8.    Журнал НАМН України. – 2016. – № 3 – 4.
9.    Ліки України плюс. – 2017. – № 3.
10.    Ліки України. – 2017. – № 4.
11.    Ліки України. – 2017. – № 6.
12.    Medicine review. – 2017. – № 2 (45). Кардиология.
13.    Міжнародний неврологічний журнал. – 2017. – № 4.
14.    Мистецтво лікування. – 2017. – № 6 – 7.
15.    Освіта України. Спецвипуск газети. – 2017. – № 10 (58) (жовтень).
16.    Почки. – 2017. – № 2.
17.    Проблемы старения и долголетия. – 2017. – № 1 – 2.
18.    Раціональна фармакотерапія. – 2017. – № 3.
19.    Серцева недостатність та коморбідні стани. – 2017. – № 2.
20.    Серце і судини. – 2017. – № 3.
21.    Східно-європейський журнал хвороби Паркінсона й екстрапірамідних захворювань. – 2016. – № 3.
22.    Східно-європейський журнал хвороби Паркінсона й екстрапірамідних захворювань. – 2016. – № 4.
23.    Східно-європейський журнал хвороби Паркінсона й екстрапірамідних захворювань. – 2017. – № 1.
24.    Український журнал дерматології, венерології, косметології. – 2017. – № 3.
25.    Український кардіологічний журнал. – 2017. – № 3.
26.    Український кардіологічний журнал. – 2017. – № 4.
27.    Український кардіологічний журнал. – 2017. – Дод. 1. Матеріали XVIII Національного конгресу кардіологів України (Київ, 20-22 вересня 2017 р.).
28.    Український неврологічний журнал. – 2017. – № 3.
29.    Український терапевтичний журнал. – 2017. – № 3.
30.    Фармацевтичний журнал. – 2017. – № 2.
31.    European Heart Journal. – 2017. – Vol. 38, № 18.
32.    European Heart Journal. – 2015. – Vol. 17, Suppl. G.
33.    European Heart Journal. – 2016. – Vol. 18, Suppl. C.

ГАЗЕТИ

34.    Ваше здоров’я. – 2017. – № 39 – 40.
35.    Здоров’я України. – 2017. – № 17 (414) (вересень).
36.    Здоров’я України. – 2017. – № 18 (415) (вересень).
37.    Здоров’я України. – 2017. – № 3 (45) (вересень). Гастроентерологія. Гепатологія. Колопроктологія.
38.    Здоров’я України. – 2017. – № 4 (53) (вересень). Кардіологія. Ревматологія. Кардіохірургія.
39.    НЕВРОНьюс. – 2016. – Вып. 12 (26) (декабрь).
40.    НЕВРОНьюс. – 2017. – Вып. 1 (27) (январь).
41.    НЕВРОНьюс. – 2017. – Вып. 4 (30) (апрель).
42.    НЕВРОНьюс. – 2017. – Вып. 7 – 8 (33 – 34) (июль – август).
43.    НЕВРОНьюс. – 2017. – Вып. 9 (35) (сентябрь).

КНИГИ

44.    № 23293 – Проблеми здоров’я і тривалості життя в сучасних умовах (посібник) / Під ред. В.М. Коваленка, В.М. Корнацького. – К., 2017. – 209 с.
45.    № 23292 – Трансплантація мононуклеарних стовбурових клітин пуповидної крові в комплексі лікування синдрому хронічної серцевої недостатності: монографія / М.В. Костилєв, В.Ф. Оніщенко, Т.М. Доманський та ін. [П.П. Клименко, Р.В. Салютін, А.А. Стасенко, А.В. Якушев, М.Ф. Соколов]; за ред. М.В. Костилєва, В.Ф. Оніщенка. – К: Агат-Принт, 2017. – 160 с. – ISBN 978-966-97604-0-1.
46.    № 23295 – Ішемічна хвороба серця у пацієнтів із цукровим діабетом: монографія / А.В. Руденко, О.І. Мітченко, В.В. Гутовський та ін. [В.Ю. Романов, М.М. Гельмедова]; за заг. ред. А.В. Руденка, О.І. Мітченко. – К.: Агат-Принт, 2016. – 181 с. – ISBN 978-966-97211-9-8.
47.    Лікар, науковець, педагог. До 90-річчя від дня народження О.Й. Грицюка / В.З. Нетяженко, Т.Й. Мальчевська, В.С. Потаскалова. – К.: КІМ, 2014. – 160 с. – ISBN 978-966-1547-74-1.
48.    Лікування клапанних вад серця / За ред. В.М. Коваленка, О.Г. Несукай. – К.: Моріон, 2017. – 64 с. – ISBN 978-966-2066-69-2.
49.    Клінічні випадки в невідкладній кардіології. Додаток № 1 до тематичного номеру газети «Здоров’я України» «Кардіологія. Ревматологія. Кардіохірургія», № 4, вересень, 2017 / Під ред. О.М. Пархоменка // Здоров’я України. – 2017. – № 4. – Дод. 1 (вересень). – 98 с.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

50.    Застосування інтервальних нормобаричних гіпоксичних тренувань у хворих похилого віку з хронічним обструктивним захворюванням легень: метод. реком. (42.17/86.17) / Уклад. Е.О. Асанов, В.Г. Сліпченко, Л.Г. Полягушко та ін. [І.А. Диба, Є.Д. Осьмак]. – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-цтво «Політехніка», 2017. – 28 с.

АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ

51.    Гапєєнко Д.Д. Особливості біологічних ефектів за умов поєднаного впливу іонізуючого випромінювання та іонів важких металів у клітинах in vitro: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. б. н.: 03.00.01 – радіобіологія / Д.Д. Гапєєнко. – К., 2017. – 24 с.
52.    Гринь І.В. Фармакологічна ефективність мазі на основі тіотриазоліну та наночасток срібла при експериментальному термічному ушкодженні шкіри: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.03.05 – фармакологія / І.В. Гринь. – К., 2017. – 23 с.
53.    Довгань Р.С. Експериментальне обґрунтування сумісного застосування антигіпертензивних та метаболічних препаратів за умов артеріальної гіпертензії: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д. мед. н.: 14.03.05 – фармакологія / Р.С. Довгань. – К., 2017. – 34 с.
54.    Дунаєва І.П. Адипонектинемія та асоційовані фактори кардіоваскулярного ризику у хворих на цукровий діабет 2 типу з неалкогольною жировою хворобою печінки та їх нутрієнтна корекція: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.14 – ендокринологія / І.П. Дунаєва. – К., 2017. – 26 с.
55.    Мархонь Н.О. Нейрофармакологічна активність фітоекстрактів та екстракту маточного молочка за умов експериментального метаболічного синдрому: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. б. н.: 14.03.05 – фармакологія / Н.О. Мархонь. – К., 2017. – 24 с.
56.    Нефьодов О.О. Фармакологічний аналіз нейропротекції за умов експериментального алергічного енцефаломієліту: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д. мед. н.: 14.03.05 – фармакологія / О.О. Нефьодов. – К., 2017. – 36 с.
57.    Фалюш О.А. Вплив наночастинок золота на органи статевої системи самців щурів і клітини та тканини андрогензалежного раку передміхурової залози: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. б. н.: 14.01.14 – ендокринологія / О.А. Фалюш. – К., 2017. – 22 с.
58.    Шляхтич С.Л. Оптимізація лікування дифузного токсичного зоба на підставі клініко-імунологічних особливостей перебігу захворювання: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.14 – ендокринологія / С.Л. Шляхтич. – К., 2017. – 24 с.

Архів надходжень до картотеки за 26.10.2017 р.

1.    Бачинська Н.Ю. Особливості синдрому помірних когнітивних порушень у пацієнтів різного віку при коморбідності дисциркуляторной енцефалопатії з метаболічним синдромом / Н.Ю. Бачинська, О.О. Копчак, В.О. Холін: Мат. наук.-практ. конф. з міжнар. участю «Актуальні питання діагностики та лікування захворювань нервової системи» (Київ, 12-13 жовтня 2017 р.) // Укр. неврологіч. журнал. – 2017. – № 3. – С. 62 – 63.
2.    Виленский Ю. Маньковские. Эпоха и судьбы / Ю. Виленский, В. Яснопольская. – К. – 183 с.
3.    Возрастные особенности иммунных реакций при развитии хронического болевого синдрома у животных / И.Ф. Лабунец, А.Е. Родниченко, Г.И. Парамонова и др. [В.М. Кирик, Н.В. Сыкало, В.В. Олар, Г.М. Бутенко, В.В. Безруков] // Журн. НАМН України. – 2016. – № 3 – 4. – С. 298 – 306.
4.    Гапєєнко Д.Д. Особливості біологічних ефектів за умов поєднаного впливу іонізуючого випромінювання та іонів важких металів у клітинах in vitro: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. б. н.: 03.00.01 – радіобіологія / Д.Д. Гапєєнко. – К., 2017. – 24 с.
5.    Довгань Р.С. Експериментальне обґрунтування сумісного застосування антигіпертензивних та метаболічних препаратів за умов артеріальної гіпертензії: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д. мед. н.: 14.03.05 – фармакологія / Р.С. Довгань. – К., 2017. – 34 с.
6.    ЕНЦИКЛОПЕДІЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ. Т. 16: Куз – Лев. – К.: Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. – 711 с. – ISBN 966-02-2074-X, 978-966-02-7998-8 (T.16).
7.    ЕНЦИКЛОПЕДІЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ. Т. 17: Лег – Лощ. – К.: Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. – 711 с. – ISBN 966-02-2074-X, 978-966-02-7999-5 (T.17).
8.    Исаева А.С. Статины и здоровье женщины: влияние на сердечно-сосудистую и репродуктивную системы / А.С. Исаева, В.И. Волков // Рац. фармакотерапія. – 2017. – № 3 (44). – С. 45 – 50.
9.    Калюжная Л.Д. Хронический зуд / Л.Д. Калюжная // Здоров’я України. – 2017. – № 18 (415) (вересень). – С. 36.
10.    Коган Б.Г. Инновационные подходы в комбинированном лечении онихо- и дерматомикозов у пациентов разных возрастных групп. Новый опыт клинического применения препаратов в практике врача-дерматовенеролога / Б.Г. Коган, Е.А. Верба // Укр. журн. дерматол., венерол., косметології. – 2017. – № 3 (66). – С. 63 – 68.
11.    Мархонь Н.О. Нейрофармакологічна активність фіто екстрактів та екстракту маточного молочка за умов експериментального метаболічного синдрому: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. б. н.: 14.03.05 – фармакологія / Н.О. Мархонь. – К., 2017. – 24 с.
12.    Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання діагностики та лікування захворювань нервової системи» (Київ, 12-13 жовтня 2017 року) // Укр. неврологіч. журнал. – 2017. – № 3. – С. 62 – 78.
13.    Нефьодов О.О. Фармакологічний аналіз нейропротекції за умов експериментального алергічного енцефаломієліту: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д. мед. н.: 14.03.05 – фармакологія / О.О. Нефьодов. – К., 2017. – 36 с.
14.    Пасієшвілі Л.М. Цукровий діабет 2 типу та ішемічна хвороба серця у жінок – коморбідна патологія з підвищеним ризиком розвитку остеопорозу / Л.М. Пасієшвілі, А.А. Заздравнов, Н.М. Железнякова // Укр. терапевтич. журнал. – 2017. – № 3. – С. 26 – 31.
15.    Скибчик В.А. Резистентна артеріальна гіпертензія у літніх пацієнтів: пошук оптимальної фармакотерапевтичної стратегії / В.А. Скибчик, С.Д. Бабляк, Г.В. Світлик // Рац. фармакотерапія. – 2017. – № 3 (44). – С. 52 – 58.
16.    Статины: учет клинически значимого взаимодействия с другими препаратами при ведении пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Рекомендации Американской ассоциации сердца (октябрь 2016 г.) // Рац. фармакотерапія. – 2017. – № 3 (44). – С. 76 – 90.
17.    Товажнянская Е.Л. Оптимальная терапия когнитивных нарушений у пациентов с цереброваскулярными заболеваниями / Е.Л. Товажнянская // Здоров’я України. – 2017. – № 18 (415) (вересень). – С. 76.
18.    Царенко А.В. Проблеми розвитку системи паліативної та хоспісної допомоги в умовах постаріння населення України / А.В. Царенко, В.В. Чайковська // Журн. НАМН України. – 2016. – № 3 – 4. – С. 426 – 434.