Шановні користувачі сайту та бібліотеки Інституту!
Бібліотека Інституту геронтології у 2017 році продовжує інформувати Вас про нові надходження.

Нові надходження до бібліотеки (26.12.2017 р.)

ЖУРНАЛИ

1.    Галицький лікарський вісник. – 2017. – № 3.
2.    Ліки України. – 2017. – № 8.
3.    Medical Nature. – 2017. – № 2.
4.    Medicine review. – 2017. – № 3. Кардиология.
5.    International Journal of Antibiotics and Probiotics. – 2017. – № 1 (1).
6.    Міжнародний неврологічний журнал. – 2017. – № 6.
7.    Мистецтво лікування. – 2017. – № 9 – 10.
8.    НЕЙРОNews. – 2017. – № 9.
9.    Освіта України. Спецвипуск газети. – 2017. – № 12 (60) (грудень).
10.    Почки. – 2017. – № 4.
11.    Серце і судини. – 2017. – № 4.
12.    Therapia. – 2017. – № 11/12.
13.    Український журнал дерматології, венерології, косметології. – 2017. – №4.
14.    Український ревматологічний журнал. – 2017. – № 2.
15.    Український ревматологічний журнал. – 2017. – № 3.
16.    Український терапевтичний журнал. – 2017. – № 4.
17.    Фізіологічний журнал. – 2017. – № 5.
18.    European Heart Journal. – 2016. – Vol. 37, № 44.
19.    European Heart Journal. – 2016. – Vol. 37, № 48.

ГАЗЕТИ

20.    АПТЕКА. – 2017. – № 49 (1120) (18 декабря).
21.    Ваше здоров’я. – 2017. – № 47 – 48.
22.    Ваше здоров’я. – 2017. – № 49 – 50.
23.    Здоров’я України. – 2017. – № 21 (418) (листопад).
24.    Здоров’я України. – 2017. – № 22 (419) (листопад).
25.    Здоров’я України. – 2017. – № 23 (420) (грудень).
26.    Здоров’я України. – 2017. – № 3 (39) (жовтень). Діабетологія. Тиреоїдологія. Метаболічні розлади.
27.    Здоров’я України. – 2017. – № 4 (46) (листопад). Гастроентерологія. Гепатологія. Колопроктологія.
28.    Новости медицины и фармации. – 2017. – № 13 (628).
29.    НЕВРОНьюс. – 2017. – Вып. 10 (36) (октябрь).

КНИГИ

30.    № 20060-u – Epigenetics of Aging and Longevity. Translational epigenetics series, Volume 4 / Edited by A. Moskalev, A.M. Vaiserman. – ELSEVIER, UK, 2017. – 520 p. – ISBN 978-0-12-811060-7.
31.    № 23301 – Деконенко Е.П. Вирусные менингиты, энцефалиты. Герпетические нейроинфекции / Е.П. Деконенко, В.В. Кузнецов. – Макаров: София, 2012. – 242 с. – ISBN 978-966-2374-40-7.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

32.    КОРВИТИН – в системе реабилитации больных с ишемическим инсультом. Руководство для неврологов, кардиологов, терапевтов, семейных врачей / С.М. Кузнецова, В.В. Кузнецов, М.С. Егорова. – К.: Златограф, 2017. – 19 с.

АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ

33.    № 4175а – Мельник А.В. Статеві особливості метаболізму сірковмісних амінокислот і гідроген сільфіду та їх зв’язок зі станом серцево-судинної системи (експериментальне дослідження): Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д. мед. н.: 03.00.04 – біохімія / А.В. Мельник. – К., 2017. – 40 с.
34.    Нагурна Я.В. Фактори ризику хронічних захворювань кишечнику серед населення західного регіону України: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.36 – гастроентерологія / Я.В. Нагурна. – Дніпро, 2017. – 19 с.
35.    Некрут Д.О. Роль інсуліноподібного фактору росту-1 та гідроген сульфіду в механізмах прогресування і корекції неалкогольної жирової хвороби печінки, асоційованої з гіпергомоцистеїнемією: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.32 – медична біохімія / Д.О. Некрут. – Вінниця, 2017. – 22 с.
36.    Турлюн Т.С. Особливості ендотеліальної функції у хворих на артеріальну гіпертензію з різним кардіоваскулярним ризиком: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / Т.С. Турлюн. – Дніпро, 2017. – 24 с.

Нові надходження до бібліотеки (27.11.2017 р.)

ЖУРНАЛИ

1.    Боль. Суставы. Позвоночник. – 2016. – № 3.
2.    Боль. Суставы. Позвоночник. – 2016. – № 4.
3.    Боль. Суставы. Позвоночник. – 2017. – № 1.
4.    Боль. Суставы. Позвоночник. – 2017. – № 2.
5.    Вісник ортопедії, травматології та протезування. – 2017. – № 2.
6.    Врачебное дело. – 2016. – № 7 – 8.
7.    Врачебное дело. – 2017. – № 7.
8.    Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2017. – № 1.
9.    Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2017. – № 2.
10.    Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2017. – № 3.
11.    Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2017. – № 4.
12.    Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2017. – № 5.
13.    Міжнародний медичний журнал. – 2017. – № 3.
14.    Міжнародний неврологічний журнал. – 2017. – № 5.
15.    НЕЙРОNews. – 2017. – № 6.
16.    НЕЙРОNews. – 2017. – № 7 – 8.
17.    Освіта України. Спецвипуск газети. – 2017. – № 11 (59) (листопад).
18.    Практична ангіологія. Збірник клінічних рекомендацій. – К.: Вид. дім «Здоров’я України. Мед. видання», 2017. – 118 с.
19.    Проблемы криобиологии и криомедицины. – 2016. – Т. 26. – № 1.
20.    Проблеми остеології. – 2016. – № 1.
21.    Проблеми остеології. – 2016. – № 2.
22.    Проблеми остеології. – 2016. – № 3 – 4.
23.    Проблеми остеології. – 2017. – № 1.
24.    Проблеми травматології та остеосинтезу. – 2017. – № 1 – 2.
25.    Судинні захворювання головного мозку. – 2017. – № 3 – 4.
26.    Сучасна гастроентерології. – 2017. – № 5.
27.    Фізіологічний журнал. – 2017. – № 4.

ГАЗЕТИ

28.    Ваше здоров’я. – 2017. – № 43 – 44.
29.    Ваше здоров’я. – 2017. – № 45 – 46.
30.    Здоров’я України. – 2017. – № 19 (416) (жовтень).
31.    Здоров’я України. – 2017. – № 20 (417) (жовтень).
32.    Здоров’я України. – 2017. – № 3 (40) (жовтень). Пульмонологія. Алергологія. Риноларингологія.
33.    Здоров’я України. – 2017. – № 3 (29) (вересень). Хірургія. Ортопедія. Травматологія.
34.    Здоров’я України. – 2017. – № 4 (50) (жовтень). Онкологія.
35.    Новости медицины и фармации. – 2017. – № 12 (627).

КНИГИ

36.    № 23298 – Сергієнко В.О. Діабетична кардіоваскулярна автономна нейропатія / В.О. Сергієнко, О.О. Сергієнко. – Львів: Львів. НМУ ім. Данила Галицького, 2016. – 264 с. – ISBN 978-966-2215-24-3.
37.    ІНСУЛЬТ. Інформація для всіх, кого це стосується / Під ред. М.Є. Поліщука. – Вид. п’яте, перероб. та доп. – К.: Видавець Д.В. Гуляєв, 2017. – 68 с.
38.    Владина К. Тридцать и одна… Новеллы / К. Владина. – М.: Изд-во «Реал-А», 2004. – 384 с. – ISBN 5-93444-020-9.
39.    Введення у соціальну роботу. Навч. посібник. – К.: Фенікс, 2001. – 288 с. – ISBN 966-651-026-х.
40.    № 20059-u. Hormones in ageing and longevity / S. Rattan, R. Sharma. – Switzerland: Springer, 2017. – 338 p. – ISBN 978-3-319-63000-7; 978-3-319-63001-4 (eBook).
41.    Дмитро Зербіно – життя, присвячене науці (до 90-річчя від дня народження) / Уклад. О.П. Малюк, Н.М. Бродс, М.С. Надрага, С.В. Васільєва, О.М. Кріль. – Львів, 2017. – 184 с. – (Біобібліографія вчених України).
42.    Сьомий науково-освітній форум «Академія інсульту». Мат. форуму (Київ, 9-10 листопада 2017 р.). – К., 2017. – 38 с.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

43.    № 23299 – Рекомендації щодо діагностики та лікування хвороби Паркінсона / За ред. І.М. Карабань. – К.: ТОВ «Мед. журн. НЕЙРОНьюс», 2017. – 84 с.

ДИСЕРТАЦІЇ

44.    № 330д – Крочак С.П. Фактори ризику, особливості клінічного перебігу та лікування первинного остеоартроз колінних суглобів у жінок старших вікових груп з порушеннями структурно-функціонального стану кісткової тканини: Дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.12 – ревматологія / С.П. Крочак. – К., 2016. – 200 с.
45.    № 331д – Ярош В.О. Хронічна серцева недостатність зі збереженою фракцією викиду у хворих на гіпертонічну хворобу в похилому віці: вплив довготривалої терапії спіронолактоном та триметазидином: Дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / В.О. Ярош. – К., 2017. – 183 с.

АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ

46.    № 4174а – Крочак С.П. Фактори ризику, особливості клінічного перебігу та лікування первинного остеоартроз колінних суглобів у жінок старших вікових груп з порушеннями структурно-функціонального стану кісткової тканини: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.12 – ревматологія / С.П. Крочак. – Лиман, 2016. – 20 с.
47.    № 4173а – Ярош В.О. Хронічна серцева недостатність зі збереженою фракцією викиду у хворих на гіпертонічну хворобу в похилому віці: вплив довготривалої терапії спіронолактоном та триметазидином: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / В.О. Ярош. – К., 2017. – 18 с.
48.    Скоропад К.М. Поширеність, клініко-біохімічні особливості перебігу поєднаного алкогольного ураження печінки та підшлункової залози і обґрунтування способів лікування: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.36 – гастроентерологія / К.М. Скоропад. – Дніпро, 2017. – 20 с.

ВІДБИТКИ

49.    № 9418 – Купновицкая И.Г. Расстройства сна и их лечение // Здоров’я України. – 2017. – № 2 (41) (червень). – С. 58 – 59.

Архів надходжень до картотеки за 10.04.2017 р.

1.    Бачинська Н.Ю. Вплив аторвастатину на стан когнітивних функцій у хворих із хронічною ішемією мозку та метаболічним синдромом / Н.Ю. Бачинська, О.О. Копчак // Укр. мед. часопис. – 2017. – № 1 (117). – С. 88 – 91.
2.    Бейли Д.Дж. Взаимодействие грейпфрута с лекарственными препаратами / Д.Дж. Бейли, С.В. Яргин // Укр. мед. часопис. – 2017. – № 1 (117). – С. 81 – 83.
3.    Біловол А.М. Стан реактивності сполучної тканини у хворих на поширений псоріаз / А.М. Біловол, В.Б. Ніколаєва, Л.В. Галузинська // Укр. журн. дерматол., венерол., косметології. – 2017. – № 1 (64). – С. 14 – 17.
4.    Віничук С.М. Рання реабілітація після гострих ішемічних порушень мозкового кровообігу / С.М. Віничук, О.Є. Фартушина // Міжнар. неврологіч. журнал. – 2016. – № 8 (86). – С. 34 – 39.
5.    Вплив порушень вуглеводного обміну та ожиріння на функціональний стан ендотелію судин різного діаметра в осіб віком понад 50 років / О.В. Коркушко, В.П. Чижова, І.А. Антонюк-Щеглова та ін. [В.Б. Шатило, Ю.Б. Журавльова] // Укр. кардіологіч. журнал. – 2017. – № 1. – С. 76 – 84.
6.    Замедление темпов изнашивания и старения клеток // Междунар. неврологич. журнал. – 2016. – № 8 (86). – С. 116.
7.    Зупанец И.А. Симптоматические препараты замедленного действия в лечении больных остеоартритом / И.А. Зупанец, С.К. Шебеко // Therapia. – 2017. – № 1 (116). – С. 32 – 35.
8.    Короленко В.В. Медико-соціальні аспекти псоріазу / В.В. Короленко, Р.Л. Степаненко // Укр. журн. дерматол., венерол., косметології. – 2017. – № 1 (64). – С. 46 – 51.
9.    Кузнецова С.М. Влияние препарата Билобол интенс на функциональное состояние центральной нервной системы у больных пожилого возраста, перенесших ишемический инсульт / С.М. Кузнецова, Д.В. Шульженко, В.В. Кузнецов // Междунар. неврологич. журнал. – 2016.– № 8 (86). – С. 29 – 33.
10.    Литинська Т.О. Дослідження спектра супутньої гастроентерологічної патології у хворих на псоріаз із залученням сучасних методів діагностики / Т.О. Литинська, В.І. Степаненко // Укр. журн. дерматол., венерол., косметології. – 2017. – № 1 (64). – С. 7 – 13.
11.    Логвиненко А.В. Качество сна у пациентов с синдромом позвоночной артерии / А.В. Логвиненко // Междунар. мед. журнал. – 2017. – Т. 23. – № 1 (89). – С. 61 – 64.
12.    Лутай М.И. Кальциноз венечных артерий и аорты у пациентов с хронической ишемической болезнью сердца: возрастные и гендерные особенности, взаимосвязь с факторами риска / М.И. Лутай, И.П. Голикова // Укр. кардіологіч. журнал. – 2017. – № 1. – С. 25 – 31.
13.    Палагнюк Г.О. Діагностичне і прогностичне значення поліморфізму гена ендотелію-1, рівнів вазоактивних пептидів та відповідних дерматогліфічних показників у чоловіків, хворих на гіпертонічну хворобу: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / Г.О. Палагнюк. – Х., 2017. – 18 с.
14.    Персоніфікований підхід до лікування хвороб органів кровообігу на основі доказової медицини. Зб. лекцій. – К., 2017. – 127 с.
15.    Попович С.В. Биорегуляционный подход в терапии болевых синдромов опорно-двигательного аппарата: практические аспекты / С.В. Попович, Е.В. Рыбка // Здоров’я України. – 2017. – № 1 (27). – С. 44 – 45.
16.    Саноева М.Ж. Мигрень – вчера, сегодня, завтра. Современный взгляд на проблему / М.Ж. Саноева, Ф.С. Саидвалиев // Междунар. неврологич. журнал. – 2016. – № 8 (86). – С. 72 – 80.
17.    Спосіб терапії бронхіальної обструкції у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень похилого віку: інформ. лист / Е.О. Асанов, І.А. Диба, Є.Д. Осьмак. – К., 2017. – 4 с.
18.    Статины в клинической практике: мифы и реальность // Medicine review. – 2017. – № 1 (44), кардиология. – С. 27 – 33.
19.    Такташов Г.С. Респіраторна дисфункція при хронічній ревматичній хворобі серця: зв’язок з екологією, діагностика, патогенез, лікування: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д. мед. н.: 14.01.12 – ревматологія / Г.С. Такташов. – Лиман, 2016. – 40 с.
20.    Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Фібриляція передсердь» // Аритмологія. – 2017. – № 1 (21). – С. 6 – 55.
21.    Фармакотерапия постинсультной депрессии / Б.О. Цюрко, А.Ю. Пелепейченко, Д.В. Раскалей и др. // Междунар. неврологич. журнал. – 2016. – № 8 (86). – С. 81 – 83.
22.    Харковлюк-Балакіна Н.В. Інформаційна оцінка та оптимізація діяльності людей різного віку при розумових навантаженнях: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. б. н.: 14.03.11 – медична та біологічна інформатика і кібернетика / Н.В. Харковлюк-Балакіна. – К., 2017. – 26 с.
23.    Хасанова Д.Р. Комплексная реабилитация пациентов с постинсультными синдромами / Д.Р. Хасанова, Ю.В. Житкова, И.И. Табиев // Междунар. неврологич. журнал. – 2016. – № 8 (86). – С. 40 – 48.
24.    Церебральна атрофія при хворобі малих судин головного мозку / Т.С. Міщенко, І.М. Нікішкова,В.М. Міщенко, Д.О. Кутіков // Міжнар. неврологіч. журнал. – 2016. – № 8 (86). – С. 13 – 19.
25.    Чистик Т.В. Современная стратегия лечения поздних постинсультных осложнений и панических атак / Т.В. Чистик // Междунар. неврологич. журнал. – 2016. – № 8 (86). – С. 49 – 52.

Архів надходжень до картотеки за 01.02.2017 р.

1.    Особливості фармакотерапії ішемічної хвороби серця на тлі супутніх цукрового діабету 2-го типу та анемії в осіб літнього та старечого віку: Метод. реком. – К., 2016. – 18 с.
2.    Малініна Н.Г. Класифікація, загальна характеристика та процедура віднесення харчових продуктів до категорії «спеціальні харчові продукти» в Україні з позиції фармацевтичного права / Н.Г. Малініна // Фармацевтич. журнал. – 2015. – № 1. – С. 88 – 95.
3.    Рищенко О.О. Медичне та фармацевтичне право: особливості надання паліативної допомоги для фармакокорекції стану пацієнтів із больовим синдромом / О.О. Рищенко // Фармацевтич. журнал. – 2015. – № 3. – С. 84 – 92.
4.    Профілактика тромботичних ускладнень у людей похилого віку з коронарогенною хронічною серцевою недостатністю та синусовим ритмом: Метод. реком. / Уклад. О.В. Коркушко, В.Ю. Жарінова, Л.А. Бодрецька та ін. [Н.М. Бенківська, Ж.С. Бутинець, І.А. Самоць]. – К., 2014. – 32 с.
5.    Гайко Георгій Васильович // Вісн. ортопедії, травматології та протезування. – 2016. – № 3 (90). – С. 76 – 77.
6.    Комплексна нейропротекція при гострому ішемічному інсульті // Практич. ангіологія. – 2016. – № 3 (74). – С. 29 – 36.
7.    Широков Е.А. Снижение индивидуального риска инсульта: принцип диссипации рисков / Е.А. Широков // Практич. ангіологія. – 2016. – № 4 (75). – С. 47 – 49.
8.    Комплексная нейропротекция – залог успешного лечения инсульта // Практич. ангіологія. – 2016. – № 4 (75). – С. 44 – 57.
9.    Приходько В.Ю. Особенности течения артериальной гипертензии в сочетании с хронической ишемической болезнью сердца у пациентов с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью. Роль теста с ингибиторами протонной помпы в диагностике и лечении разных форм заболеваний / В.Ю. Приходько, Д.Ю. Морева // Сімейна медицини. – 2016. – № 4 (66). – С. 75 – 80.
10.    Бурчинский С.Г. Синдром тревоги в неврологической практике: возможности и стратегии фармакотерапии / С.Г. Бурчинский // Сімейна медицини. – 2016. – № 4 (66). – С. 107 – 111.
11.    Тимофеева А.А. Инвазивные методы в лечении развернутых стадий болезни Паркинсона / А.А. Тимофеева // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2016. – Т. 116. – № 12. – С. 54 – 60.
12.    Эффективность и безопасность терапии антидепрессантами мигрени и депрессии / Ю.Э. Азимова, К.В. Скоробогатых, А.В. Сергеев, Е.А. Климов // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2016. – Т. 116. – № 11. – С. 35 – 40.
13.    Сапронова М.Р. Предикторы и модификаторы импульсивно-компульсивных расстройств при болезни Паркинсона / М.Р. Сапронова, Н.А. Шнайдер // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2016. – Т. 116. – № 11. – С. 145 – 156.
14.    Пахомова И.Г. Особенности применения нестероидных противовоспалительных препаратов у пожилых / И.Г. Пахомова, Л.П. Хорошинина // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2016. – Т. 116. – № 11. – С. 169 – 173.
15.    Возможная роль микробиоты желудочно-кишечного тракта в патогенезе болезни Паркинсона / В.М. Алифирова, Н.Г. Жукова, И.А. Жукова и др. // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2016. – Т. 116. – № 11. – С. 174 – 179.
16.    Кузнецова С.М. Нейрометаболическая коррекция кардиоцеребральных нарушений при дисциркуляторной энцефалопатии / С.М. Кузнецова, М.С. Егорова // Междунар. неврологич. журнал. – 2016. – № 6 (84). – С. 41 – 50.
17.    Новые возможности в реабилитации больных с нарушениями функции верхних конечностей после инсультов и травм // Междунар. неврологич. журнал. – 2016. – № 6 (84). – С. 39.
18.    Бурчинский С.Г. Инновации в стратегии фармакотерапии ранних стадий когнитивных расстройств / С.Г. Бурчинский, Е.В. Демченко // Междунар. неврологич. журнал. – 2016. – № 6 (84). – С. 85 – 90.
19.    Научный симпозиум компании EVER Pharma «Стратегии лечения и реабилитации острого периода ишемического инсульта» в рамках II конгресса Европейской академии неврологии (EAN) (30 мая 2016 г.) // Междунар. неврологич. журнал. – 2016. – № 6 (84). – С. 102 – 119.
20.    Замедление темпов изнашивания и старения клеток // Междунар. неврологич. журнал. – 2016. – № 6 (84). – С. 150.

Архів надходжень до картотеки за 01.06.2017 р.

1.    Efficacy of long-term application of pineal gland peptides in elderly patients: 15-year follow-up study / O. Korkushko, V. Bezrukov, V. Shatylo, D.F. Chebotarev: Expert’s opinion on current approaches in anti-ageing medicine and gerontology. International symposium. Book of abstracts (Geneva, Switzerland, 27 May, 2017). – Geneva, 2017. – P. 54 – 57.
2.    Expert’s opinion on current approaches in anti-ageing medicine and gerontology. International symposium. Book of abstracts (Geneva, Switzerland, 27 May, 2017). – Geneva, 2017. – 120 p.
3.    Metabolism ameliorating remodeling induced by atmosphere (Maria) / V.V. Bezrukov, D.A. Tolstun, T.V. Tushynska et al. [T.A. Dubiley, K.K. Muradian]: Expert’s opinion on current approaches in anti-ageing medicine and gerontology. International symposium. Book of abstracts (Geneva, Switzerland, 27 May, 2017). – Geneva, 2017. – P. 20 – 23.
4.    Антонюк Т.В. Сучасне бачення лікування больових синдромів та рухових розладів в неврології / Т.В. Антонюк // НЕЙРОNews. – 2017. – № 3. – С. 26 – 29.
5.    Бахтадзе М.А. Мануальная терапия при неспецифической боли в шее / М.А. Бахтадзе, К.О. Кузьминов, Д.А. Болотов // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2017. – № 2. – С. 49 – 52.
6.    Бедлінський В.О. Роль нейробіологічних та імунологічних механізмів розвитку депресії / В.О. Бедлінський // НЕЙРОNews. – 2017. – № 3. – С. 8 – 11.
7.    Вахнина Н.В. Нарушения походки и постуральной устойчивости при дисциркуляторной энцефалопатии / Н.В. Вахнина, В.В. Захаров // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2017. – № 1. – С. 78 – 84.
8.    Відкрите клінічне дослідження антигіпертензивної ефективності генеричного препарату телмісартан (ХІПотел) або комбінації із S-амлодипіном (Семлопін) чи гідрохлортіазидом у терапії пацієнтів із м’якою та помірною артеріальною гіпертензією (результати дослідження ХІПСТЕР-АГ) / Ю.М. Сіренко, О.Л. Рековець, Є.П. Свіщенко та ін. [Л.М. Єна, О.О. Торбас, С.М. Кушнір, О.В. Гулкевич, І.В. Мудрук] // Артериальная гипертензия. – 2017. – № 1. – С. 11 – 24.
9.    Восстановление речевых функций у больных с афазией в раннем реабилитационном периоде ишемического инсульта / С.В. Котов, Ю.А. Белова, М.М. Щербакова и др. // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2017. – № 2. – С. 38 – 41.
10.    Гев’як О.М. Фізична реабілітація в гострий період крововиливу в головний мозок / О.М. Гев’як // Журн. неврології ім. Б.М. Маньковського. – 2017. – № 1. – С. 12 – 14.
11.    Данилов А.Б. Половые гормоны и боль / А.Б. Данилов, Р.Р. Ильясов // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2017. – № 2. – С. 149 – 154.
12.    Дзяк Л.А. Новые возможности коррекции когнитивного дефицита при атеросклеротической дисциркуляторной энцефалопатии / Л.А. Дзяк, Е.В. Мизякина, В.М. Сук // Журн. неврології ім. Б.М. Маньковського. – 2017. – № 1. – С. 34 – 40.
13.    Как повысить цитирование ваших работ: фокус на ORCID // Артериальная гипертензия. – 2017. – № 1. – С. 8 – 9.
14.    Катеренчук І.П. Фібриляція передсердь та антитромботична терапія в осіб похилого віку / І.П. Катеренчук, В.М. Ждан, І.Ф. Шумейко: Мат. VII наук.-практ. конф. Асоціації аритмології України (Київ, 18-19 травня 2017 р.) // Аритмологія. – 2017. – № 2. – С. 38 – 39.
15.    Козовий Р.В. Частота та спектр хромосомних аберацій, асоціацій аероцентричних хромосом у довгожителів Прикарпаття хворих на артеріальну гіпертензію та остеоартроз / Р.В. Козовий // Галицький лік. вісник. – 2017. – № 1. – С. 20 – 22.
16.    Костенко Е.В. Влияние хронофармакологической терапии мелатонином (мелаксен) на динамику нарушений сна, когнитивных и эмоциональных расстройств, нейротрофического фактора мозга у пациентов в восстановительном периоде инсульта / Е.В. Костенко // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2017. – № 3. – С. 56 – 64.
17.    Кузнецов В.В. Неинвазивная стимуляция головного мозга: монография / В.В. Кузнецов, Н.А. Скачкова. – К.: Изд-ство «Феникс», 2016. – 246 с. – ISBN 978-966-136-412-6.
18.    Кузнецова С.М. Клинические аспекты вариабельности ритма сердца у пациентов с дисциркуляторной энцефалопатией (обзор) / С.М. Кузнецова, О.С. Сычов, М.С. Егорова // Журн. неврології ім. Б.М. Маньковського. – 2017. – № 1. – С. 79 – 85.
19.    Леводопа-карбидопа интестинальный гель в терапии больных с развернутыми стадиями болезни Паркинсона: результаты 12-месячного открытого исследования / А.А. Скоромец, М.М. Одинак, Э.З. Якупов и др. // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2017. – № 2. – С. 22 – 31.
20.    Лечение подагры фебуксостатом: опыт Великобритании // Здоров’я України. – 2017. – № 2 (51). – С. 10.
21.    Нове в аритмології для лікарів за спеціальностями «кардіологія», «загальна практика – сімейна медицина», «внутрішні хвороби», «неврологія». Зб. лекцій / О.С. Сичов, О.О. Ханюков, О.І. Іркін та ін. [ О.М. Романова, С.М. Кожухов, С.В. Лизогуб]; за ред. О.С. Сичова. – К., 2017. – 143 с.
22.    Рекомендації експертних груп, превентивні комерційні харчові раціони з доведеною ефективністю та нутрієнти, що показані пацієнтам із гіпертонічною хворобою й ожирінням високого кардіоваскулярного ризику / Д.К. Милославський, С.М. Коваль, І.О. Снігурська та ін. [Т.Г. Старченко, В.В. Божко] // Артериальная гипертензия. – 2017. – № 1. – С. 72 – 80.
23.    Тювина Н.А. Депрессии у женщин, манифестирующие в период климактерия / Н.А. Тювина, В.В. Балабанова, Е.О. Воронина // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2017. – № 3. – С. 22 – 27.

Нові надходження до бібліотеки (21.02.2017 р.)

ЖУРНАЛИ

1.    Архів клінічної медицини. – 2016. – № 2.
2.    Вісник ортопедії, травматології та протезування. – 2016. – № 3.
3.    Вісник Червоного Хреста України. – 2016. – № 3.
4.    Вісник Червоного Хреста України. – 2016. – № 4.
5.    Врачебное дело. – 2016. – № 3 – 4.
6.    Галицький лікарський вісник. – 2016. – № 3. – Ч. 1.
7.    Галицький лікарський вісник. – 2016. – № 3. – Ч. 2.
8.    Галицький лікарський вісник. – 2016. – № 3. – Ч. 3.
9.    Галицький лікарський вісник. – 2016. – № 4.
10.    Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. – 2016. – № 6.
11.    Ендокринологія. – 2016. – № 1.
12.    Ендокринологія. – 2016. – № 2.
13.    Ендокринологія. – 2016. – № 3.
14.    Журнал Національної академії медичних наук. – 2016. – № 2.
15.    Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського. – 2016. – № 4.
16.    Журнал неврологии и психиатрии имени С.С. Корсакова. – 2016. – № 11.
17.    Журнал неврологии и психиатрии имени С.С. Корсакова. – 2016. – № 12.
18.    Лабораторна діагностика. – 2016. – № 3.
19.    Ліки України. – 2016. – № 10.
20.    Ліки України плюс. – 2016. – № 4.
21.    МЕДІКС. Антиейджинг. – 2016. – № 5./Мистецтво лікування. – 2016. – № 7 – 8.
22.    Міжнародний медичний журнал. – 2016. – № 4.
23.    Міжнародний неврологічний журнал. – 2016. – № 6.
24.    НЕЙРОNews. – 2016. – № 5. Психоневрология и нейропсихиатрия.
25.    НЕЙРОNews. – 2016. – № 10. Психоневрология и нейропсихиатрия.
26.    Освіта України. Спецвипуск газети. – 2017. – № 1 (49) (січень).
27.    Практикуючий лікар. – 2016. – № 2.
28.    Практикуючий лікар. – 2016. – № 4.
29.    Практична ангіологія. – 2016. – № 3.
30.    Практична ангіологія. – 2016. – № 4.
31.    Рациональная фармакотерапия. – 2016. – № 4.
32.    Сімейна медицина. – 2016. – № 4.
33.    Судинні захворювання головного мозку. – 2016. – № 3 – 4.
34.    Сучасна гастроентерологія. – 2016. – № 6.
35.    Український медичний часопис. – 2016. – № 5.
36.    Український неврологічний журнал. – 2016. – № 4.
37.    Фармацевтичний журнал. – 2015. – № 1.
38.    Фармацевтичний журнал. – 2015. – № 3.

ГАЗЕТИ

39.    Ваше здоров’я. – 2017. – № 5 – 6.
40.    Здоров’я України. – 2016. – № 23 (396) (грудень).
41.    Здоров’я України. – 2017. – № 1 (398) (січень).
42.    Здоров’я України. – 2017. – № 2 (399) (січень).
43.    Здоров’я України. – 2016. – № 4 (39) (грудень). Неврологія. Психіатрія. Психотерапія.
44.    Здоров’я України. – 2016. – № 6 (49) (грудень). Кардіологія. Ревматологія. Кардіохірургія.
45.    Новости медицины и фармации. – 2016. – № 12 (588).
46.    Новости медицины и фармации. – 2016. – № 15 (595).
47.    Новости медицины и фармации. – 2016. – № 16 (596).

КНИГИ

48.    № 23276 – Гурбангули Бердимухамедов. Лікарські рослини Туркменістану. Ч. VI / Гурбангули Бердимухамедов. – Україна, 2016. – 327 с. – ISBN 978-617-7393-14-5.
49.    № 23277 – Гурбангули Бердимухамедов. Лікарські рослини Туркменістану. Ч. VIІ / Гурбангули Бердимухамедов. – Україна, 2016. – 358 с. – ISBN 978-617-7393-18-3.
50.    № 23279 – Катеренчук І.П. Клінічне тлумачення й діагностичне значення лабораторних показників у загально лікарській практиці: Навч. посібник / І.П. Катеренчук. – К.: Медкнига, 2015. – 224 с. – ISBN 978-966-1597-21-0.
51.    № 23275 – Чернобыль: уроки… и после…: монография / О.А. Панченко, И.И. Кутько, В.А. Моляко и др.; под ред. О.А. Панченко. – К.: КВИЦ, 2016. – 406 с. – ISBN 978-617-697-056-9.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

52.    Профілактика тромботичних ускладнень у людей похилого віку з коронарогенною хронічною серцевою недостатністю та синусовим ритмом: метод. реком. (165.14/69.15) / Уклад. О.В. Коркушко, В.Ю. Жарінова, Л.А. Бодрецька та ін. [Н.М. Бенківська, Ж.С. Бутинець, І.А. Самоць]. – К., 2014. – 32 с.
53.    Особливості фармакотерапії ішемічної хвороби серця на тлі супутніх цукрового діабету 2-го типу та анемії в осіб літнього та старечого віку: метод. реком. (151.16/263.16) / Уклад. М.Ю. Коломоєць, О.С. Хухліна, Н.Д. Павлюкович та ін. [В.М. Ходоровський, М.Ф. Козар, О.В. Павлюкович]. – К., 2016. – 20 с.

ДИСЕРТАЦІЇ

54.    № 328д – Холин В.А. Влияние эмоционально-когнитивной стимуляции на функциональное состояние центральной нервной системы при старении: Дис. на соискание уч. степени к. мед. н.: 14.03.03 – нормальная физиология / В.А. Холин. – К., 2015. – 160 с.
55.    № 329д – Даніловський С.В. Регуляція експресії ТР53 та залежних від нього протеїнів у клітинах гліоми лінії U87: Дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 03.0.04 – біохімія / С.В. Даніловський. – К., 2016. – 151 с.

АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ

56.    Данілоський С.В. Регуляція експресії ТР53 та залежних від нього протеїнів у клітинах гліоми лінії U87: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 03.00.04 – біохімія / С.В. Даніловський. – К., 2016. – 20 с.
57.    Ткаченко С.С. Електрофізіологічний аналіз активності рефлекторних дуг спинного мозку в умовах експериментальної менопаузи: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.03.03 – нормальна фізіологія / С.С. Ткаченко. – Львів, 2016. – 19 с.
58.    Шастун Н.П. Аналіз механізмів співвідношення проти судомної активності та побічної дії антиконвульсантів різних груп: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.03.05 – фармакологія / Н.П. Шастун. – К., 2017. – 22 с.

Архів надходжень до картотеки за 18.07.2017 р.

1.    Бурчинский С.Г. Атипичные антипсихотики: проблемы и критерии выбора препарата // С.Г. Бурчинский // НЕЙРОNews. – 2017. – № 4 (88). – С. 48 – 52.
2.    Бурчинский С.Г. Стратегия патогенетической цитопротекции в общемедицинской практике / С.Г. Бурчинский // Новости медицины и фармации. – 2017. – № 6 (614). – С. 6 – 9.
3.    Гулевський О.К. Біологічна активність низькомолекулярної фракції, отриманої з кордової та периферичної крові корів різного віку / О.К. Гулевський, О.С. Абакумова, І.Й. Щенявський // Фізіологіч. журнал. – 2017. – Т. 63. – № 2. – С. 73 – 79.
4.    Мунтян С.О. Динаміка стану пацієнтів та показників загально клінічних аналізів при лікуванні післяопераційних ранових ускладнень з використанням магнієвмісних мінералів у хворих похилого віку / С.О. Мунтян, В.В. Гетман, А.Ю. Носов // Хірургія України. – 2017. – № 2. – С. 7 – 13.
5.    Сидорова Л.Л. Диуретики в лечении больных с артериальной гипертензией. Выбор с позиции доказательной медицины / Л.Л. Сидорова // Therapia. – 2017. – № 6 (121). – С. 14 – 17.
6.    Стан скелетної м’язової тканини в жінок української популяції / В.В. Поворознюк, Н.І. Дзерович, А.С. Белінська, А.А. Ткачук // Новости медицины и фармации. – 2017. – № 6 (614). – С. 20 – 21.
7.    Українська версія FRAX: створення та впровадження в клінічну практику / В.В. Безруков, J.A. Kanis, В.В. Поворознюк, Н.В. Григор’єва, М.О. Корж, С.С. Страфун, Ф.В. Климовицький; підгот. Н. Купріненко // Новости медицины и фармации. – 2017. – № 5 (613). – С. 3 – 4.
8.    Хайтович М.В. Епігенетика артеріальної гіпертензії / М.В. Хайтович, А.П. Бурлака, В.С. Потаскалова // Фізіологіч. журнал. – 2017. – Т. 63. – № 2. – С. 95 – 104.
9.    ХІХ Міжнародна конференція «Вікова стратегія профілактики, терапії та реабілітації в неврології» (Трускавець, 25-27 квітня 2017 р.) / Підгот. С.В. Рогоза // Укр. неврологіч. журнал. – 2017. – № 2. – С. 80 – 81.

Архів надходжень до картотеки за 16.02.2017 р.

1.    Vaiserman A.M. Anti-aging Drugs: From Basic Research to clinical practice / A.M. Vaiserman. – London: Royal Society of Chemistry. – 570 p.
2.    Базика Д.А. Зв’язок генної регуляції довжини теломер, клітинної проліферації та апоптозу з дозою опромінення у віддаленому періоді після Чорнобильської катастрофи / Д.А. Базика, І.М. Ільєнко // Журн. НАМН України. – 2016. – Т. 22. – № 2. – С. 123 – 134.
3.    Віталій Цимбалюк: крізь буревії науки // Здоров’я України. – 2017. – № 2 (399). – С. 29.
4.    Даніловський С.В. Регуляція експресії ТР53 та залежних від нього протеїнів у клітинах гліоми лінії U87: Дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 03.00.04 – біохімія / С.В. Даніловський. – К., 2016. – 151 с.
5.    Зменшення помилок методом управління ризиками та постійного поліпшення (ISO/TS 22367:2008; Cor.1:2009, IDT). ДСТУ ISO/TS 22367:2015. – К.: ДП «УкрНДНЦ», 2016. – 10 с.
6.    Курченко О.В. Почему украинцы умирают рано: основная причина и возможный путь борьбы за продолжительность жизни / О.В. Курченко, А.М. Бойко // Здоров’я України. – 2017. – № 2 (399). – С. 36 – 37.
7.    Ризик раку при малих дозах радіаційного опромінення / А.М. Вайсерман, В.П. Войтенко, А.В. Писарук та ін. [Н.М. Кошель, Л.В. Мєхова] // Журн. НАМН України. – 2016. – Т. 22. – № 2. – С. 135 – 144.
8.    Українська версія FRAX: від створення до валідизації / В.В. Поворознюк, Н.В. Григор’єва, J.A. Kanis та ін. // Новости медицины и фармации. – 2016. – № 16 (596). – С. 3 – 5.
9.    Шастун Н.П. Аналіз механізмів співвідношення протисудомної активності та побічної дії антиконвульсантів різних груп: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.03.05 – фармакологія / Н.П. Шастун. – К., 2017. – 22 с.