Шановні користувачі сайту та бібліотеки Інституту!
Бібліотека Інституту геронтології у 2017 році продовжує інформувати Вас про нові надходження.

Архів надходжень до картотеки за 09.11.2017 р.

1.    Авраменко А.А. Частота выявления гастроэзофагеальной рефлюксной болезни у больных, которых лечили в реабилитационном центре по поводу остеохондроза / А.А. Авраменко, Т.М. Яблонская // Врачебное дело. – 2016. – № 7 – 8 (1140). – С. 70 – 72.
2.    Вивчення впливу вегетаріанських дієт на розвиток депресії / О.Ю. Губська, М.А. Прівалов, Т.С. Альянова та ін. [А.І. Таран, І.О. Родіонова, В.В. Алексєєва, І.О. Лавренчук, А.А. Кузьмінець] // Врачебное дело. – 2017. – № 7 (1144). – С. 201 – 205.
3.    Витрук С.К. Фазовость патогенеза атеросклероза / С.К. Витрук // Врачебное дело. – 2016. – № 7 – 8 (1140). – С. 3 – 16.
4.    Купновицкая И.Г. Расстройства сна и их лечение / И.Г. Купновицкая // Здоров’я України. – 2017. – № 2 (червень). – 9418-от.
5.    Липиды плазмы крови и гормональные изменения у больных коронарным атерослерозом / Н.Ф. Шустваль, О.В. Волобуева, Т.И. Лядова, Н.Е. Мищук // Міжнар. мед. журнал. – 2017. – № 3 (91). – С. 5 – 10.
6.    Лікування депресії та інших афектних порушень у постінсультний період // НЕЙРОNews. – 2017. – № 6 (90). – С. 50 – 56.
7.    Мат. Міжнар. наук.-практ. конф. з питань охорони психічного здоров’я «Психічне здоров’я: глобальні виклики ХХІ ст.» (Київ, жовтень 2017 р.) // Врачебное дело. – 2017. – № 7 (1144). – 280 с.
8.    Нич Т.В. Феномен самогубства: екзистенцій ний вибір особистості чи соціальна проблема (філософсько-психологічний аналіз) / Т.В. Нич // Врачебное дело. – 2017. – № 7 (1144). – С. 226 – 231.
9.    Работа, стресс и артериальная гипертония / По мат. D. Einecke, J. Schrader, S. Lüders, P. Dominiak. – M.: SOLVAY, 1998. – 88 с.
10.    Рекомендації щодо діагностики та лікування хвороби Паркінсона / За ред. І.М. Карабань. – К.: ТОВ «Медичний журнал «Нейроньюс», 2017. – 84 с.
11.    Рекомендації щодо лікування хронічної інсомнії в дорослих // НЕЙРОNews. – 2017. – № 6 (90). – С. 58 – 62.
12.    Сергієнко В.О. Діабетична кардіоваскулярна автономна нейропатія / В.О. Сергієнко, О.О. Сергієнко. – Львів: Львів. НМУ ім. Данила Галицького, 2016. – 264 с. – ISBN 978-966-2215-24-3.

Архів надходжень до картотеки за 22.09.2017 р.

1.    VІ Міжнар. мед. конгр. «Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я України». Мат. конгр. (Київ, 25-27 квітня 2017 р.). – К., 2017. – 183 с.
2.    Аспирин пожилым пациентам. О риске и пользе // Новости медицины и фармации. – 2017. – № 9 (621). – С. 10.
3.    Возраст, нагрузка врача и риск необоснованного назначения антибиотиков // Новости медицины и фармации. – 2017. – № 9 (621). – С. 10.
4.    Карабань И.Н. Современные представления о нейропсихологических нарушениях при болезни Паркинсона / И.Н. Карабань, Н.В. Карасевич // Журн. неврології ім. Б.М. Маньковського. – 2017. – № 2. – С. 53 – 60.
5.    Комбінована терапія хвороби Альцгеймера // НЕЙРОNews. – 2017. – № 5. – С. 54 – 56.
6.    Кузнецов В.В. Полушарные особенности влияния церебролизина на церебральную гемодинамику и биоэлектрическую активность головного мозга у больных, перенесших ишемический инсульта / В.В. Кузнецов, В.Н. Бульчак // Журн. неврології ім. Б.М. Маньковського. – 2017. – № 2. – С. 36 – 46.
7.    Кузнецова С.М. Клинические аспекты применения цитиколина у пациентов с хроническими цереброваскулярными заболеваниями / С.М. Кузнецова, В.В. Кузнецов, М.С. Егорова // Журн. неврології ім. Б.М. Маньковського. – 2017. – № 2. – С. 17 – 24.
8.    Кузнецова С.М. Мелатонининергические антидепрессанты в терапии постинсультной депрессии / С.М. Кузнецова, С.Ф. Глушко // Журн. неврології ім. Б.М. Маньковського. – 2017. – № 2. – С. 47 – 52.
9.    Міщенко Л.А. Проблемні питання статинотерапії: кому призначати, який статин і в якій дозі? / Л.А. Міщенко // Здоров’я України. – 2017. – № 15 – 16. – С. 42.
10.    Новые европейские рекомендации по лечению подагры (EULAR, 2016) // Новости медицины и фармации. – 2017. – № 612. – С. 18.
11.    Орлик О. Новини про вічне, або Нові дослідження про харчування та метаболічні захворювання / О. Орлик // Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. – 2017. – № 3. – С. 51 – 56.
12.    Орос М.М. Мігрень та її ускладнення: причини, діагностика лікування: [За підсумками науково-практичного семінару, м. Одеса, 30-31 травня 2017 р.] / М.М. Орос // Здоров’я України. – 2017. – № 15 – 16. – С. 64 – 65.
13.    Павлов І.П. Проблема сну / І.П. Павлов // Журн. неврології ім. Б.М. Маньковського. – 2017. – № 2. – С. 64 – 73.
14.    Паліативна допомога в Україні: сьогодення та перспективи / А. Антонова, Л. Брацюнь, А. Роханський та ін. // Здоров’я України. – 2017. – № 15 – 16. – С. 7.
15.    Поворознюк В.В. Вітамін D та старіння / В.В. Поворознюк, Н.І. Балацька // VІ Міжнар. мед. конгр. «Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я України». Мат. конгр. (Київ, 25-27 квітня 2017 р.). – К., 2017. – С. 135.
16.    Прегіпертензія в осіб молодшого віку та ризик деменції у похилому віці // Артеріальна гіпертензія. – 2017. – № 4 (54). – С. 73 – 74.
17.    Про геронтологію та академіка В.В. Фролькіса: [За мат. статті О.А. Палієнка «Становлення геронтології в Україні у ХХ столітті: внесок академіка В.В. Фролькіса». Наук. праці історичного факультету Запорізьк. нац. ун-ту, 2014, вип. ХХХІХ, с. 331 – 334] // Практикуючий лікар. – 2017. – № 2. – С. 54 – 56.
18.    Прокопенко Н.О. Геронтотехнологія, як напрямок медико-соціальних інновацій / Н.О. Прокопенко // VІ Міжнар. мед. конгр. «Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я України». Мат. конгр. (Київ, 25-27 квітня 2017 р.). – К., 2017. – С. 135 – 136.
19.    Роль статинів у профілактиці інсультів є недооціненою // Артеріальна гіпертензія. – 2017. – № 4 (54). – С. 71 – 73.
20.    Сидорова Н.Н. Нарушение когнитивной функции при артериальной гипертензии: поиски решения проблемы «поражения от успеха» / Н.Н. Сидорова // Therapia. – 2017. – № 7 – 8 (122). – С. 6 – 12.
21.    Скрипченко А.Г. Характеристика психоэмоционально-мнестических функций, вегетативных изменений и качества жизни при начальных стадиях дисциркуляторной энцефалопатии различного генеза / А.Г. Скрипченко // Сімейна медицина. – 2017. – № 3. – С. 38 – 43. – 9417-от.
22.    Спосіб підвищення бронхіальної прохідності у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень похилого віку: інформ. лист / Уклад. Е.О. Асанов, Л.Г. Полягушко, Є.Д. Осьмак, І.А. Диба. – К., 2016. – № 48. – 4 с.
23.    Стеженская Е.И. Дорогой длинною… Воспоминания / Е.И. Стеженская. – К.: Вид. Пугач О.В., 2016. – 84 с. – ISBN 978-966-8359-32-3.
24.    Сучасний підхід до корекції клімактеричних розладів у жінок з фізіологічною менопаузою та після оваріоектомії / Н.І. Геник, Л.В. Гінчицька, І.В. Левицький та ін. [О.В. Нейко, Р.В. Гоцанюк] // Галицький лік. вісник. – 2017. – № 2. – С. 15 – 17.
25.    Терапія статинами не захищає людей похилого віку від серцево-судинних подій / B.H. Han et al.; Підгот. О. Торбас, Г.Д. Радченко // Артеріальна гіпертензія. – 2017. – № 3 (53). – С. 62.
26.    Фонякин А.В. Профилактика инсульта. Рекомендации по антигипертензивной терапии / А.В. Фонякин, Л.А. Гераскина // Практич. ангіологія. – 2017. – № 2. – С. 26 – 32.
27.    Фролькіс В.В. Механізми старіння і продовження життя: [Журн. «Наука і життя», № 9, 1985, с. 60 – 65 і № 10, 1985, с. 75 – 80 (із незначними змінами та скороченнями), перекл. О. Власко] / В.В. Фролькіс // Практикуючий лікар. – 2017. – № 2. – С. 57 – 66.
28.    Харковлюк-Балакіна Н.В. Професійна реабілітація працівників старшого віку в сучасних умовах трудової діяльності / Н.В. Харковлюк-Балакіна, К.В. Медвидчук // VІ Міжнар. мед. конгр. «Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я України». Мат. конгр. (Київ, 25-27 квітня 2017 р.). – К., 2017. – С. 133.
29.    Шатило В.Б. Застосування інтервальних нормобаричних гіпоксичних тренувань для усунення пре діабетичних порушень вуглеводного обміну у осіб літнього віку / В.Б. Шатило, І.А. Антонюк-Щеглова, В.П. Чижова // VІ Міжнар. мед. конгр. «Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я України». Мат. конгр. (Київ, 25-27 квітня 2017 р.). – К., 2017. – С. 136.

Архів надходжень до картотеки за 05.10.2017 р.

1.    Canepa-Raggio C. Parkinson’s’ bicentennial: Past, present & future: [англ.] [Двохсотріччя хвороби Паркінсона: минуле, сьогодення і майбутнє] / C. Canepa-Raggio // Східно-європейський журн. хвороби Паркінсона й екстрапірамідних захворювань. – 2017. – Т. 3. – № 1. – С. 3 – 11.
2.    Suchowersky O. Болезнь Паркинсона – это не только расстройство допамина или почему трансплантация стволовых клеток не эффективна / O. Suchowersky // Східно-європейський журн. хвороби Паркінсона й екстрапірамідних захворювань. – 2016. – Т. 2. – № 3. – С. 4 – 10.
3.    Асхонов У.Г. Особенности ЭЭГ у больных болезнью Паркинсона с наличием леводопа-индуцированной дискинезии / У.Г. Асхонов, Б.Г. Гафуров // Східно-європейський журн. хвороби Паркінсона й екстрапірамідних захворювань. – 2016. – Т. 2. – № 3. – С. 20 – 25.
4.    Ахророва Ш.Б. Возрастные и гендерные клинико-патогенетические особенности острой невропатии лицевого нерва / Ш.Б. Ахророва // Міжнар. неврологіч. журнал. – 2017. – № 4 (90). – С. 52 – 56.
5.    Булич Э.Г. Феномен торможения смертности при увеличении распространенности ишемической болезни сердца у людей трудоспособного и старше трудоспособного возраста / Э.Г. Булич, И.В. Муравов, О.В. Коркушко // Пробл. старения и долголетия. – 2017. – Т. 26. – № 1 – 2. – С. 120 – 138.
6.    Бурчинский С.Г. Препараты гинкго билоба: по пути открытий в клинической нейрофармакологии / С.Г. Бурчинский // Міжнар. неврологіч. журнал. – 2017. – № 4 (90). – С. 47 – 51.
7.    Влияние повышенной плотности популяции на личиночной стадии развития на продолжительность жизни Drosophila melanogaster / А.М. Вайсерман, О.Г. Забуга, А.В. Писарук и др. [Н.М. Кошель, И.А. Козерецкая, А.С. Караман] // Пробл. старения и долголетия. – 2017. – Т. 26. – № 1 – 2. – С. 34 – 42.
8.    Воронков Л.Г. Когнітивна дисфункція при хронічні серцевій недостатності: механізми, наслідки, можливості корекції / Л.Г. Воронков, А.С. Солонович // Серцева недостатність та коморбідні стани. – 2017. – № 2. – С. 39 – 46.
9.    Вплив комбінованого препарату мембратон на реактивність судинної стінки старих щурів / В.В. Безруков, Л.П. Купраш, Н.В. Сикало та ін. [В.В. Олар, Т.М. Пантелеймонова, Л.Б. Шарабура, Г.І. Парамонова, М.Ю. Шинкарьова] // Пробл. старения и долголетия. – 2017. – Т. 26. – № 1 – 2. – С. 21 – 27.
10.    Григор’єва Н.В. 10-річний ризик основних остеопоротичних переломів та переломів стегнової кістки в жінок старших вікових груп з системним остеопорозом та його ускладненнями / Н.В. Григор’єва, В.В. Поворознюк // Пробл. старения и долголетия. – 2017. – Т. 26. – № 1 – 2. – С. 148 – 157.
11.    Допомога вдома особам похилого віку: форми і методи (огляд літератури) / В.В. Чайковська, Т.І. Вялих, Д.Р. Чайківська та ін. [І.І. Тарабукіна, С.В. Москалюк, Н.Г. Еланська, Н.О. Мовчун] // Пробл. старения и долголетия. – 2017. – Т. 26. – № 1 – 2. – С. 72 – 105.
12.    Ена Л.М. Уязвимые места антигипертензивной терапии в старости: целевое давление и J-феномен / Л.М. Ена // Пробл. старения и долголетия. – 2017. – Т. 26. – № 1 – 2. – С. 53 – 64.
13.    Жаринова В.Ю. Клинические перспективы эндотелиальной протекции в лечении коронарогенной сердечной недостаточности / В.Ю. Жаринова // Серцева недостатність та коморбідні стани. – 2017. – № 2. – С. 18 – 23.
14.    Застосування інтервальних нормобаричних гіпоксичних тренувань у хворих похилого віку з хронічним обструктивним захворюванням легень: метод. реком. (42.17/86.17) / Уклад. Е.О. Асанов, В.Г. Сліпченко, Л.Г. Полягушко, І.А. Диба, Є.Д. Осьмак. – К.: Вид-цтво «Політехніка» КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 25 с.
15.    Індукована плюрипотентність, клітинне омолодження та старіння / Х.К. Мурадян, О.Г. Забуга, В.В. Безруков та ін. [О.М. Вайсерман, В.Е. Фрайфельд] // Пробл. старения и долголетия. – 2017. – Т. 26. – № 1 – 2. – С. 3 – 11.
16.    Клеточная терапия болезни Паркинсона: достижения и перспективы / М.Ю. Юркевич, М.М. Зафранская, В.В. Пономарев и др. [А.В. Бойко, Н.Е. Алейникова] // Міжнар. неврологіч. журнал. – 2017. – № 4 (90). – С. 93 – 101.
17.    Клінічні практичні керівництва з ведення пацієнтів похилого віку з хронічною хворобою нирок стадії 3б або вище (рШКФ < 45 мл/хв/1,73м2). Найкраща європейська ниркова практика / Пер. М.Д. Іванова, Д.Д. Іванов // Почки. – 2017. – Т. 6. – № 2. – С. 49 – 51.
18.    Кузнецов В.В. Состояние церебральной гемодинамики у больных пожилого возраста с постинсультной депрессией / В.В. Кузнецов, С.Ф. Глушко // Пробл. старения и долголетия. – 2017. – Т. 26. – № 1 – 2. – С. 43 – 52.
19.    Мищенко Т.С. Когнитивные нарушения: актуальность проблемы, этиопатогенез, диагностика и лечение / Т.С. Мищенко // Серцева недостатність та коморбідні стани. – 2017. – № 2. – С. 30 – 37.
20.    Онопрієнко О.П. Експертиза непрацездатності при хворобі Паркінсона / О.П. Онопрієнко // Східно-європейський журн. хвороби Паркінсона й екстрапірамідних захворювань. – 2016. – Т. 2. – № 4. – С. 8 – 12.
21.    Особенности диабетогенного действия стрептозотоцина у старых мышей / Т.А. Дубилей, Т.В. Тушинская, С.А. Мигован, Т.Л. Литвиненко // Пробл. старения и долголетия. – 2017. – Т. 26. – № 1 – 2. – С. 28 – 33.
22.    Особливості харчування та їх зв’язок з антропометричними показниками ожиріння людей з метаболічним синдромом / М.С. Романенко, Л.Л. Синєок, Н.С. Наумчук та ін. [І.В. Сапожніков, Л.Д. Іваненко] // Пробл. старения и долголетия. – 2017. – Т. 26. – № 1 – 2. – С. 158 – 168.
23.    Писарук А.В. Существует ли константа Рубнера? (анализ современных данных) / А.В. Писарук // Пробл. старения и долголетия. – 2017. – Т. 26. – № 1 – 2. – С. 12 – 20.
24.    Прокопенко Н.А. Предпосылки и условия для продолжения периода трудовой активности людей старшего возраста в странах Европейского Союза и Украине / Н.А. Прокопенко // Пробл. старения и долголетия. – 2017. – Т. 26. – № 1 – 2. – С. 106 – 119.
25.    Состояние сердечно-сосудистой системы у людей пожилого возраста с хроническим обструктивным заболеванием легких: влияние гипоксических тренировок / Э.О. Асанов, Е.Д. Осьмак, И.А. Дыба, Л.Г. Полягушко // Пробл. старения и долголетия. – 2017. – Т. 26. – № 1 – 2. – С. 65 – 71.
26.    Статеві та вікові відмінності взаємозв’язку між показниками діастолічної функції лівого шлуночка та центральної гемодинаміки і судинної жорсткості у хворих з неконтрольованою неускладненою артеріальною гіпертензією / К.М. Амосова, Н.В. Шишкіна, О.І. Рокита та ін. [І.Ю. Кацитадзе, Ю.В. Руденко, К.П. Лазарєва, З.В. Лисак] // Укр. кардіологіч. журнал. – 2017. – № 4. – С. 52 – 62.
27.    Трансплантація мононуклеарних стовбурових клітин пуповидної крові в комплексі лікування синдрому хронічної серцевої недостатності: монографія / [М.В. Костилєв, В.Ф. Оніщенко, Т.М. Доманський] та ін. [П.П. Клименко, Р.В. Салютін, А.А. Стасенко, А.В. Якушев, М.Ф. Соколов]; за ред. М.В. Костилєва, В.Ф. Оніщенка. – К.: Агат-Принт, 2017. – 160 с. – ISBN 978-966-97604-0-1.
28.    Труфанов Е.А. Диагностика и прогрессирование нарушений глотания у больных болезнью Паркинсона и паркинсоническими синдромами / Е.А. Труфанов // Східно-європейський журн. хвороби Паркінсона й екстрапірамідних захворювань. – 2016. – Т. 2. – № 4. – С. 13 – 20.
29.    Фойгт Н.А. Оценка скрининговых возможностей кистевой динамометрии в фиксации функциональных нарушений среди населения пожилого возраста / Н.А. Фойгт, М.Л. Никонов // Пробл. старения и долголетия. – 2017. – Т. 26. – № 1 – 2. – С. 139 – 147.

Архів надходжень до картотеки за 20.11.2017 р.

1.    Brainin M. Инсульт и когнитивные функции / M. Brainin // Міжнар. неврологіч. журнал. – 2017. – № 5 (91). – С. 128 – 130.
2.    Chopp M. Строго научный подход в новых доклинических исследованиях Церебролизина при инсультах / M. Chopp // Міжнар. неврологіч. журнал. – 2017. – № 5 (91). – С. 117 – 120.
3.    Vosko M. Доказательства эффективности Церебролизина. Клинический обзор / M. Vosko // Міжнар. неврологіч. журнал. – 2017. – № 5 (91). – С. 120 – 123.
4.    Ахмедова Ш.У. Особенности поражения почек у больных сахарным диабетом 2-го типу с ожирением / Ш.У. Ахмедова, З.С. Кадырова // Міжнар. ендокринологіч. журнал. – 2017. – № 2. – С. 93 – 96.
5.    Бистрицька М.А. Показники метаболізму та структурно-функціонального стану кісткової тканини в пацієнтів із травмою хребта та повним пошкодженням спинного мозку через 5 та більше років після травми / М.А. Бистрицька, В.В. Поворознюк // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2017. – № 2. – С. 33 – 38.
6.    Бойко А.В. Провоцирующие факторы дебюта моторных симптомов болезни Паркинсона / А.В. Бойко // Міжнар. неврологіч. журнал. – 2017. – № 5 (91). – С. 15 – 22.
7.    Бурчинский С.Г. Астенический синдром и цереброваскулярная патология: возможности патогенетической фармакотерапии / С.Г. Бурчинский // Міжнар. неврологіч. журнал. – 2017. – № 5 (91). – С. 75 – 80.
8.    Вниманию авторов! Как повысить цитирование ваших работ: фокус на ORCID // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2017. – № 1. – С. 8 – 9.
9.    Вплив дефіциту вітаміну D на показники ультразвукової денситометрії / В.В. Поворознюк, Н.І. Балацька, М.А. Бистрицька та ін. [О.В. Синенький, О.Є. Кузів] // Пробл. остеології. – 2016. – № 3 – 4. – С. 44 – 47.
10.    Гончарова О.А. Саркопения при сахарном диабете 2-го типа (обзор и собственные наблюдения) / О.А. Гончарова // Міжнар. ендокринологіч. журнал. – 2017. – № 2. – С. 102 – 110.
11.    Григор’єва Н.В. Показники 10-річного ризику основних остеопоротичних переломів та переломів стегнової кістки, визначені за допомогою української версії FRAX®, у жінок із переломами тіл хребців / Н.В. Григор’єва, В.В. Поворознюк // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2017. – № 1. – С. 16 – 23.
12.    Жердьова Н.М. Взаємозв’язок між депресивними розладами та станом когнітивної функції в пацієнтів похилого віку з цукровим діабетом 2-го типу / Н.М. Жердьова // Міжнар. ендокринологіч. журнал. – 2017. – № 2. – С. 25 – 30.
13.    Жердьова Н.М. Вплив периферичної діабетичної сенсомоторної нейропатії на стан когнітивних функцій у хворих на цукровий діабет 2-го типу похилого віку / Н.М. Жердьова // Міжнар. ендокринологіч. журнал. – 2017. – № 4. – С. 28 – 34.
14.    Жердьова Н.М. Стан когнітивних функцій у хворих на цукровий діабет 2-го типу зрілого віку залежно від статі, віку та рівня освіти / Н.М. Жердьова // Міжнар. ендокринологіч. журнал. – 2017. – № 5. – С. 34 – 38.
15.    Жердьова Н.М. Характеристика когнітивної сфери у пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу зрілого віку залежно від наявності депресивних станів / Н.М. Жердьова // Міжнар. ендокринологіч. журнал. – 2017. – № 1. – С. 75 – 80.
16.    Зубач О.Б. Фактори ризику переломів проксимального відділу стегнової кістки в жінок старших вікових груп / О.Б. Зубач, Н.В. Григор’єва, В.В. Поворознюк // Пробл. остеології. – 2017. – № 1. – С. 24 – 30.
17.    Исмаилов С.И. Динамика антропометрических показателей у женщин фертильного возраста с ожирением при различных схемах терапии / С.И. Исмаилов, М.Б. Абдувахабова // Міжнар. ендокринологіч. журнал. – 2017. – № 2. – С. 36 – 40.
18.    Івашківський О.І. Клінічний випадок остеопорозу хребта у хворого на аксіальний спондилоартрит: особливості діагностики та лікування / О.І. Івашківський, Т.А. Карасевська // Пробл. остеології. – 2016. – № 3 – 4. – С. 48 – 53.
19.    Карабань І.М. Агоністи дофамінових рецепторів у комплексній патогенетичній терапії хвороби Паркінсона / І.М. Карабань, Н.В. Карасевич // Міжнар. неврологіч. журнал. – 2017. – № 5 (91). – С. 52 – 58.
20.    Коваленко О.Є. Хронічна ішемія мозку у хворих з артеріальною гіпертензією та гіпотиреозом / О.Є. Коваленко, О.В. Литвин // Міжнар. ендокринологіч. журнал. – 2017. – № 1. – С. 120 – 126.
21.    Кузнецова С.М. Патогенетическая гетерогенность ишемического инсульта / С.М. Кузнецова // Здоров’я України. – 2017. – № 20 (417) (жовтень). – С. 33.
22.    Міщенко Л.А. Проблемні питання статинотерапії: кому призначати, який статин і в якій дозі? / Л.А. Міщенко // Здоров’я України. – 2017. – № 19 (416) (жовтень). – С. 38.
23.    Морозова О.Г. Головная боль: диагностический алгоритм в общетерапевтической практике / О.Г. Морозова // Здоров’я України. – 2017. – № 20 (417) (жовтень). – С. 34 – 35.
24.    Ончул Л. Как и для чего правильно оформить пристатейный список литературы / Лариса Ончул // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2017. – № 2. – С. 45 – 46.
25.    Ончул Л. Плагиат в научных статьях и как его избежать / Лариса Ончул // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2017. – № 2. – С. 47 – 48.
26.    Оптимізація лікування моторних і когнітивних розладів при ішемічному інсульті / Т.І. Насонова, О.В. Клименко, Т.В. Колосова та ін. // Міжнар. неврологіч. журнал. – 2017. – № 5 (91). – С. 97 – 104.
27.    Поворознюк В.В. Алгоритм ранньої діагностики гетеро топічної осифікації у хворих із травмою хребта та спинного мозку / В.В. Поворознюк, М.А. Бистрицька, Н.І. Балацька // Міжнар. неврологіч. журнал. – 2017. – № 5 (91). – С. 89 – 94.
28.    Поворознюк В.В. Біль у нижній частині спини: сучасний погляд на проблему / В.В. Поворознюк, М.А. Бистрицька // Пробл. остеології. – 2016. – № 3 – 4. – С. 5 – 16.
29.    Поворознюк В.В. Вплив соматотропного гормону на стан скелетної м’язової тканини в осіб старших вікових груп / В.В. Поворознюк, Н.І. Дзерович // Пробл. остеології. – 2016. – № 3 – 4. – С. 30 – 34.
30.    Поворознюк В.В. Зв’язок жирової маси й кісткової тканини в чоловіків / В.В. Поворознюк, А.С. Мусієнко // Пробл. остеології. – 2016. – № 3 – 4. – С. 35 – 43.
31.    Поворознюк В.В. Мінеральна щільність кісткової тканини у жінок молодого віку з ювенільним ідіопатичним артритом / В.В. Поворознюк, М.Б. Джус // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2017. – № 2. – С. 15 – 20.
32.    Поворознюк В.В. Мінеральна щільність та якість кісткової тканини в чоловіків з ожирінням / В.В. Поворознюк, А.С. Мусієнко // Міжнар. ендокринологіч. журнал. – 2017. – № 1. – С. 14 – 22.
33.    Поворознюк В.В. Сучасний погляд на діагностику болю в нижній частині спини / В.В. Поворознюк, Т.Є. Шинкаренко // Пробл. остеології. – 2017. – № 1. – С. 31 – 43.
34.    Поєднана патологія кісткової тканини: остеопороз та остеомаляція в пацієнтки із хворобою Паркінсона (Опис клінічного випадку) / В.В. Поворознюк, А.С. Мусієнко, Т.В. Парахіна, М.А. Бистрицька // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2017. – № 1. – С. 47 – 51.
35.    Показники вертебрального больового синдрому та функціонального тестування в жінок старших вікових груп з переломами тіл хребців / Н.В. Григор’єва, Т.В. Орлик, О.С. Рибіна, В.В. Поворознюк // Пробл. остеології. – 2017. – № 1. – С. 16 – 23.
36.    Сабадаш В.Є. Ефективність сучасної терапії хворих літнього віку на гіпертонічну хворобу та остеопороз / В.Є. Сабадаш, С.С. Левенець // Пробл. остеології. – 2017. – № 1. – С. 48 – 51.
37.    Свиридова Н.К. Ефективність поєднання низьких доз диклофенаку та комплексу вітамінів групи В при лікуванні болю у спині / Н.К. Свиридова // Міжнар. неврологіч. журнал. – 2017. – № 5 (91). – С. 61 – 67.
38.    Структурно-функціональний стан кісткової тканини в пацієнтів із травмою хребта та спинного мозку через 5 та більше років після травми / В.В. Поворознюк, М.А. Бистрицька, Н.І. Балацька, О.В. Мухайдлі // Пробл. остеології. – 2017. – № 1. – С. 5 – 10.
39.    Ткач С.М. Гастроэнтерологические осложнения ожирения / С.М. Ткач, Л.О. Онищук, Т.В. Чеверда // Здоров’я України. – 2017. – № 19 (416) (жовтень). – С. 74 – 76.
40.    Тромбопрофілактика в Україні: сучасні вікові тенденції. До дня боротьби з тромбоутворенням / Ю.В. Давидова, С.М. Кузнєцова, В.В. Батушкін та ін. [С.В. Сало, І.Г. Криворчук, Ю.В. Давидова]; Підгот. І. Кравець // Здоров’я України. – 2017. – № 20 (417) (жовтень). – С. 6.
41.    Українська версія FRAX: створення та впровадження в клінічну практику: [прес-конференція] / В.В. Безруков, J.A. Kanis, В.В. Поворознюк та ін. [Н.В. Григор’єва, М.О. Корж, С.С. Страфун, Ф.В. Климовицький]; Підгот. Н. Купріненко // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2017. – № 1. – С. 52 – 55.
42.    Фосфопенічна остеомаляція (опис клінічного випадку) / В.В. Поворознюк, М.А. Бистрицька, А.С. Мусієнко та ін. [Н.І. Балацька, О.І. Балик, А.А. Ткачук] // Пробл. остеології. – 2017. – № 1. – С. 52 – 58.
43.    Целуйко В.И. Лечение пожилых пациентов с артериальной гипертензией в Украине: рекомендации и реальная практика / В.И. Целуйко // Здоров’я України. – 2017. – № 19 (416) (жовтень). – С. 28 – 29. [В статье представлены результаты исследования СИСТЕМА-2].

Архів надходжень до картотеки за 28.11.2017 р.

1.    «НЕЙРОСИМПОЗІУМ 2017» – нові можливості підвищення якості медичної допомоги населенню України в неврології / доп. В.І. Смоланка, Т.М. Слободін, К. Петриконіс, М.М. Орос, В.І. Пашковський, Л.Г. Воронков, І.В. Македонська, Н.О. Пічкур, О.Л. Товажнянська, В. Ліснік, П. Прут, С.Г. Бурчинський, В.І. Черній, С.М. Кузнєцова, І.І. Кобза, Т.І. Насонова, Г.С. Московко, І.В. Богданова, К.О. Карпінська, І.В. Хубетова, Ю.І. Горанський, О.С. Чабан, Т.А. Літовченко, С.І. Сміян, Л.А. Звягіна, О.О. Хаустова, О.Г. Морозова, М.А. Трещинська, Л. Майяр, Л.Б. Мар’єнко, І.В. Романенко, О.А. Ярошевський, В.І. Опришко, А.Є. Дубенко, Є.О. Труфанов, В.Й. Калашніков, О.Р. Пулик, О.М. Стоянов, Т.І. Негрич, Т.М. Муратова // Новости медицины и фармации. – 2017. – № 12 (627). – С. 2 – 3.
2.    Hormones in ageing and longevity / S. Rattan, R. Sharma. – Switzerland: Springer, 2017. – 338 p. – ISBN 978-3-319-63000-7; 978-3-319-63001-4 (eBook).
3.    Актуальні питання діагностики та лікування вегето-судинної дистонії // НЕЙРОNews. – 2017. – № 7 – 8. – С. 32 – 34.
4.    Анализ выживаемости эндопротезов тазобедренного сустава у геронтологической группы больных / А.Е. Лоскутов, Е.А. Ковбаса, О.А. Лоскутов, Д.А. Синегубов // Пробл. остеології. – 2016. – № 2. – С. 41 – 47.
5.    Боженко Н.Л. Інсульт та гіпертонія – не все так просто / Н.Л. Боженко // Сьомий науково-освітній форум «Академія інсульту». Мат. форуму (Київ, 9-10 листопада 2017 р.). – К., 2017. – С. 7.
6.    Боженко Н.Л. Мігрень та інсульт – патогенетичні кореляції / Н.Л. Боженко, М.І. Боженко // Сьомий науково-освітній форум «Академія інсульту». Мат. форуму (Київ, 9-10 листопада 2017 р.). – К., 2017. – С. 6.
7.    Бурчинский С.Г. Новые возможности фармакотерапии инсомний при цереброваскулярной патологии / С.Г. Бурчинский // Сьомий науково-освітній форум «Академія інсульту». Мат. форуму (Київ, 9-10 листопада 2017 р.). – К., 2017. – С. 8.
8.    Введення у соціальну роботу. Гл. 6. Соціальна робота з людьми похилого віку. – К.: Фенікс, 2001. – С. 124 – 149.
9.    Введення у соціальну роботу. Навч. посібник. – К.: Фенікс, 2001. – 288 с. – ISBN 966-651-026-х.
10.    Владина К. Тридцать и одна… Новеллы / К. Владина. –М.: Изд-во «Реал-А», 2004. – 384 с. – ISBN 5-93444-020-9.
11.    Власний досвід вивчення метаболізму кісткової тканини у пацієнтів з синдромом Елерса-Данлоса / Ю.Ю. Дем’ян, Ю.М. Гук, О.М. Магомедов та ін. [А.М. Зима, А.І. Чеверда, Т.А. Кінча-Поліщук, Н.І. Балацька] // Пробл. остеології. – 2016. – № 1. – С. 41 – 46.
12.    Вплив антиостеопоротичних засобів різних груп на якість трабекулярної кісткової тканини: дані літератури та власних досліджень / Т.В. Орлик, Н.І. Дзерович, В.В. Поворознюк, Н.В. Григор’єва // Пробл. остеології. – 2016. – № 1. – С. 33 – 40.
13.    Вплив дефіциту вітаміну D на показники маркерів метаболізму кісткової тканини та мінеральної щільності кісткової тканини у пацієнтів із системним остеопорозом / В.В. Поворознюк, Н.І. Балацька, О.Є. Кузів та ін. [Т.Ю. Солоненко, Н.М. Гібало, О.А. Вдовіна] // Пробл. остеології. – 2016. – № 1. – С. 59 – 61.
14.    Впровадження стандартизованих лабораторних методик для покращання якості досліджень вітаміну D / Н.Б. Галіяш, М.І. Кінаш, І.В. Кубей, Н.І. Балацька // Пробл. остеології. – 2016. – № 1. – С. 62.
15.    Головач И.Ю. Значение курения в развитии псориатического артрита и псориаза / И.Ю. Головач // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2016. – № 3. – С. 42 – 50.
16.    Гостєва З.В. Актуальність комплексного лікування хворих із захворюваннями пародонта на тлі метаболічного синдрому / З.В. Гостєва // Пробл. остеології. – 2016. – № 1. – С. 51 – 56.
17.    Дмитро Зербіно – життя, присвячене науці (до 90-річчя від дня народження) / Уклад. О.П. Малюк, Н.М. Бродс, М.С. Надрага, С.В. Васільєва, О.М. Кріль. – Львів, 2017. – 184 с. – (Біобібліографія вчених України).
18.    Дорофеева А.А. Особенности генетического полиморфизма у пожилых пациентов с неспецифическим язвенным колитом в Украине / А.А. Дорофеева // Сучасна гастроентерологія. – 2017. – № 5 (97). – С. 60 – 67.
19.    Ефективність бісфосфонових кислот у самиць щурів з експериментальним остеопорозом / В.В. Поворознюк, В.І. Пехньо, Н.В. Григор’єва та ін. [О.М. Козачкова, Н.В. Царик] // Фізіологіч. журнал. – 2017. – Т. 63. – № 4. – С. 80 – 86.
20.    Єскін О.Р. Нейрометаболічні зміни у хворих на гіпертензивну енцефалопатію в залежності від клінічних синдромів / О.Р. Єскін, І.А. Григорова // Сьомий науково-освітній форум «Академія інсульту». Мат. форуму (Київ, 9-10 листопада 2017 р.). – К., 2017. – С. 17.
21.    Збірник клінічних рекомендацій // Практич. ангіологія. – К.: Видавничий дім «Здоров’я України. Медичні видання», 2017. – 118 с.
22.    Звягинцева Т.Д. Хронические запоры и методы современной терапии / Т.Д. Звягинцева, С.В. Гриднева // Сучасна гастроентерологія. – 2017. – № 5 (97). – С. 84 – 92.
23.    ІНСУЛЬТ. Інформація для всіх, кого це стосується / Під ред. М.Є. Поліщука. – Вид. п’яте, перероб. та доп. – К.: Видавець Д.В. Гуляєв, 2017. – 68 с.
24.    Крочак С.П. Фактори ризику, особливості клінічного перебігу та лікування первинного остеоартроз колінних суглобів у жінок старших вікових груп з порушеннями структурно-функціонального стану кісткової тканини: Дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.12 – ревматологія / С.П. Крочак. – К., 2016. – 200 с.
25.    Крочак С.П. Фактори ризику, особливості клінічного перебігу та лікування первинного остеоартроз колінних суглобів у жінок старших вікових груп з порушеннями структурно-функціонального стану кісткової тканини: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.12 – ревматологія / С.П. Крочак. – Лиман, 2016. – 20 с.
26.    Мазур І.П. Особливості клініко-рентгенологічного перебігу генералізованого пародонти ту у пацієнтів молодого віку залежно від рівня вітаміну D / І.П. Мазур, В.В. Поворознюк, В.Є. Новошицький // Пробл. остеології. – 2016. – № 2. – С. 25 – 29.
27.    Медикаментозная терапия сахарного диабета 2-го типа. Обзор рекомендаций Американской диабетической ассоциации 2017 // Практич. ангіологія. Зб. клініч. реком. – К.: Видавничий дім «Здоров’я України. Медичні видання», 2017. – С. 36 – 43.
28.    Михайлів Л.М. Сучасний стан проблеми ранньої діагностики та адекватного лікування подагри / Л.М. Михайлів // Пробл. остеології. – 2016. – № 2. – С. 8 – 14.
29.    Міжнародний день хвороби Альцгеймера. [За матеріалами конференції «Когнітивні порушення в неврології», (Київ, 21-22 вересня 2017 р.)] / доп. Н.Ю. Бачинська, О.Є. Коваленко, О.О. Копчак, В.О. Холін, І.М. Карабань // НЕЙРОNews. – 2017. – № 7 – 8. – С. 30 – 31.
30.    Нікіфорова Я.В. Нутригенетичні особливості хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки у поєднанні з гіпертонічною хворобою на тлі вісцерального ожиріння з різними порушеннями харчової поведінки / Я.В. Нікіфорова // Сучасна гастроентерологія. – 2017. – № 5 (97). – С. 68 – 74.
31.    Онкологические заболевания у лиц пожилого возраста // Здоров’я України. – 2017. – № 4 (50) (жовтень). – С.26 – 27.
32.    Орлик Т.В. Оцінка ефективності нестероїдних протизапальних препаратів у лікуванні жінок у постменопаузальному періоді з болем в спині залежно від стану мінеральної щільності кісткової тканини / Т.В. Орлик, Н.В. Григор’єва // Пробл. остеології. – 2016. – № 2. – С. 65 – 72.
33.    Острый инфаркт миокарда у женщин. Обзор научного положения Американской ассоциации сердца / Н.Т. Ватутин, Е.В. Ещенко, Ю.П. Гриценко, Д.С. Нахлави // Практич. ангіологія. Зб. клініч. реком. – К.: Видавничий дім «Здоров’я України. Медичні видання», 2017. – С. 4 – 15.
34.    Поворознюк В.В. Вплив дефіциту вітаміну D  на перебіг ревматоїдного артриту / В.В. Поворознюк, О.В. Синенький // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2016. – № 3. – С. 15 – 21.
35.    Поворознюк В.В. Вплив дефіциту вітаміну D на клінічний перебіг остеоартроз великих суглобів / В.В. Поворознюк, Н.І. Балацька, О.Є. Кузів // Пробл. остеології. – 2016. – № 1. – С. 61.
36.    Поворознюк В.В. Зв’язок рівня вітаміну D та індексу маси тіла у населення прикарпатського регіону / В.В. Поворознюк, І.В. Паньків // Пробл. остеології. – 2016. – № 2. – С. 21 – 24.
37.    Поворознюк В.В. Качество костной ткани и ее минеральная плотность у мужчин с низкоэнергетическими переломами тел позвонков / В.В. Поворознюк, А.С. Мусиенко // Пробл. остеології. – 2016. – № 1. – С. 3 – 7.
38.    Поворознюк В.В. Коррекция дефицита витамина D высокими дозами холекальциферола / В.В. Поворознюк, Н.И. Балацкая, Н.В. Григорьева // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2016. – № 3. – С. 32 – 41.
39.    Поворознюк В.В. Саркопенія, остеопороз та його ускладнення / В.В. Поворознюк, Н.І. Дзерович // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2016. – № 4. – С. 7 – 11.
40.    Праміпексол: препарат вибору в лікуванні хвороби Паркінсона // НЕЙРОNews. – 2017. – № 7 – 8. – С. 20 – 22.
41.    Романенко М.С. О воздействии слабительного препарата на растительной основе на маркеры воспаления и метаболический профиль у пожилых пациентов с метаболическим синдромом / М.С. Романенко, Ю.В. Гавалко, Л.Л. Синеок // Сучасна гастроентерологія. – 2017. – № 5 (97). – С. 54 – 60.
42.    Синенький О.В. Вплив дефіциту й недостатності вітаміну D на показники ультразвукової денситометрії у населення Львівської області / О.В. Синенький, В.В. Поворознюк // Пробл. остеології. – 2016. – № 1. – С. 27 – 32.
43.    Стан ендотеліальної дисфункції та когнітивні розлади у хворих на ішемічний інсульт / І.А. Григорова, О.О. Тесленко, Л.В. Тихонова, М.М. Григоров // Сьомий науково-освітній форум «Академія інсульту». Мат. форуму (Київ, 9-10 листопада 2017 р.). – К., 2017. – С. 12.
44.    Статины: учет клинически значимого взаимодействия с другими препаратами при ведении пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Рекомендации Американской ассоциации сердца (октябрь 2016) // Практич. ангіологія. Зб. клініч. реком. – К.: Видавничий дім «Здоров’я України. Медичні видання», 2017. – С. 16 – 35.
45.    Сьомий науково-освітній форум «Академія інсульту». Мат. форуму (Київ, 9-10 листопада 2017 р.). – К., 2017. – 38 с.
46.    Триполка С.А. Трудности и ошибки ведения пациента с подагрой / С.А. Триполка, И.Ю. Головач // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2016. – № 4. – С. 37 – 42.
47.    Українська версія FRAX: від створення до валідизації / В.В. Поворознюк, Н.В. Григор’єва, J.A. Kanis та ін. [E.V. McCloskey, H. Johanson] // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2016. – № 3. – С. 5 – 14.
48.    Центрально-східноєвропейський саміт із захворювань кісткової тканини: зустріч міжнародних експертів / доп. В.В. Поворознюк, Н.В. Григор’єва, Н.І. Дзерович та ін. [Н.І. Балацька, H. Resch, R. Lorenc, C. Poiana, S. Taavoni, A. Krajčovičovč, P. Jackuliak, F. Vindišar]; Підгот. Н. Купріненко // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2016. – № 4. – С. 43 – 51.
49.    Ярош В.О. Хронічна серцева недостатність зі збереженою фракцією викиду у хворих на гіпертонічну хворобу в похилому віці: вплив довготривалої терапії спіронолактоном та триметазидином: Дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / В.О. Ярош. – К., 2017. – 183 с.
50.    Ярош В.О. Хронічна серцева недостатність зі збереженою фракцією викиду у хворих на гіпертонічну хворобу в похилому віці: вплив довготривалої терапії спіронолактоном та триметазидином: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / В.О. Ярош. – К., 2017. – 18 с.

Архів надходжень до картотеки за 09.10.2017 р.

1.    Диуретики в лечении хронической сердечной недостаточности: комбинированная терапия фуросемидом и спиролактоном / Л.М. Ена, И.В. Мудрук, А.М. Христофорова, В.А. Ярош // Здоров’я України. – 2017. – № 4 (53) (вересень). – С. 34 – 35.
2.    Ішемічний інсульт на тлі метаболічного синдрому: предиктори несприятливого функціонального виходу / В.В. Бабенко, В.О. Ярош, Ю.А. Борхаленко та ін. [О.А. Єпанчінцева, Б.М. Тодуров: Мат. ХVIII Нац. конгр. кардіологів України (Київ, 20-22 вересня 2017 р.) // Укр. кардіологіч. журнал. – 2017. – Дод. 1. – С. 168 – 169.
3.    Клінічні випадки в невідкладній кардіології. Додаток № 1 до тематичного номеру газети «Здоров’я України» «Кардіологія. Ревматологія. Кардіохірургія» № 4. Вересень 2017 / Під ред. О.М. Пархоменка. – К.: ТОВ «Тематичний проект «Здоров’я України 21 сторіччя», 2017. – 98 с.
4.    Лікування клапанних вад серця / За ред. В.М. Коваленка, О.Г. Несукай. – К.: Моріон, 2017. – 64 с. – ISBN 978-966-2066-69-2.
5.    Матеріали ХVIII Національного конгресу кардіологів України (Київ, 20-22 вересня 2017 р.) // Укр. кардіологіч. журнал. – 2017. – Дод. 1. – 183 с.
6.    Міщенко Л.А. Проблемні питання статинотерапії: кому призначати, який статин і в якій дозі? / Л.А. Міщенко // Здоров’я України. – 2017. – № 4 (53) (вересень). – С. 48.
7.    Нетяженко В.З. Лікар, науковець, педагог. До 90-річчя від дня народження О.Й. Грицюка / В.З. Нетяженко, Т.Й. Мальчевська, В.С. Потаскалова. – К.: КІМ, 2014. – 160 с. – ISBN 978-966-1547-74-1.
8.    Пархоменко А.Н. Статины при остром коронарном синдроме: вторичная профилактика или экстренная помощь? / А.Н. Пархоменко // Здоров’я України. – 2017. – № 4 (53) (вересень). – С. 18 – 19.
9.    Поворознюк В.В. Лечение остеоартрита сегодня: на острие проблемы. По мат. ІІІ Научн.-практ. конф. «Междисциплинарные проблемы ревматологии» (Киев, 17 мая 2017 г.) / В.В. Поворознюк // Здоров’я України. – 2017. – № 4 (53) (вересень). – С. 50 – 51.
10.    Проблеми здоров’я і тривалості життя в сучасних умовах (посібник) / Під ред. В.М. Коваленка, В.М. Корнацького. – К.: ДУ «ННЦ «Ін-т кардіол. ім. акад. М.Д. Стражеска», 2017. – 299 с.

Архів надходжень до картотеки за 22.12.2017 р.

1.    Epigenetics of Aging and Longevity. Translational epigenetics series, Volume 4 / Edited by A. Moskalev, A.M. Vaiserman. – ELSEVIER, UK, 2017. – 520 p. – ISBN 978-0-12-811060-7.
2.    Аліфер О.О. Зміни показників якості життя залежно від ступеня артеріальної гіпертензії в гендерному аспекті / О.О. Аліфер // Укр. терапевтич. журнал. – 2017. – № 4. – С. 46 – 52.
3.    Бурчинский С.Г. Новые возможности коррекции психоэмоциональных расстройств при неврозах / С.Г. Бурчинский // Therapia. – 2017. – № 11/12.
4.    Бурчинский С.Г. Новые возможности фитотерапевтической коррекции расстройств сна / С.Г. Бурчинский // Мистецтво лікування. – 2017. – № 9 – 10. – С. 11 – 20.
5.    Бурчинский С.Г. Принципы и инструменты фармакопрофилактики стресс-зависимой патологии в общемедицинской практике / С.Г. Бурчинский // Здоров’я України. – 2017. – № 23 (240) (грудень). – С. 20 – 22.
6.    Бурчинский С.Г. Современные возможности ангиопротекции в кардионеврологии. По мат. научн.-практ. конф. «Мозг и сердце» (Бердянск, 4-5 сентября 2017 г.) / С.Г. Бурчинский // Здоров’я України. – 2017. – № 5 (54) (листопад). – С. 5.
7.    Губергриц Н.Б. Особенности лечения гастроэзофагеальной рефлюксной болезни у больных с ожирением / Н.Б. Губергриц, Н.В. Беляева, О.В. Швец // Здоров’я України. – 2017. – № 4 (46) (листопад). – С. 33 – 34.
8.    Деконенко Е.П. Вирусные менингиты, энцефалиты. Герпетические нейроинфекции / Е.П. Деконенко, В.В. Кузнецов. – Макаров: София, 2012. – 242 с. – ISBN 978-966-2374-40-7.
9.    ЗАБОЛОТНИЙ Дмитро Ілліч. До 70-річчя від дня народження // Мистецтво лікування. – 2017. – № 9 – 10. – С. 54 – 55.
10.    Зв’язок показників пульсової хвилі і рівня 25(ОН) вітаміну D3 у пацієнток похилого віку з неускладненою артеріальною гіпертензією / К.М. Амосова, В.В. Поворознюк, О.І. Нішкумай та ін. [К.П. Лазарєва, Г.В. Мостбауер, П.О. Лазарєв, Ю.В. Руденко] // Серце і судини. – 2017. – № 4. – С. 48 – 54.
11.    Казимирко В.К. Подагра та атеросклероз як гранулематозні хвороби / В.К. Казимирко // Укр. ревматологіч. журнал. – 2017. – № 2. – С. 17 – 24.
12.    Копча В.С. Грип та його ускладнення: у фокусі – патогенез / В.С. Копча // Здоров’я України. – 2017. – № 23 (420) (грудень). – С. 59.
13.    Копчак О.О. Оборотний церебральний вазоконстрикторний синдром: клініка, діагностика та лікування / О.О. Копчак // Міжнар. неврологіч. журнал. – 2017. – № 6. – С. 77 – 83.
14.    КОРВИТИН – в системе реабилитации больных с ишемическим инсультом. Руководство для неврологов, кардиологов, терапевтов, семейных врачей / С.М. Кузнецова, В.В. Кузнецов, М.С. Егорова. – К.: Златограф, 2017. – 19 с.
15.    Кузнецов В.В. ГАМКергические препараты в терапии начальных форм дисциркуляторной энцефалопатии / В.В. Кузнецов, М.С. Егорова, Д.В. Шульженко // Міжнар. неврологіч. журнал. – 2017. – № 6. – С. 105 – 111.
16.    Курята О.В. Біль у суглобах у хворих ревматологічного профілю: роль контролю тривожно-депресивних розладів / О.В. Курята, О.Ю. Сіренко, Т.К. Лисунець // Укр. ревматологіч. журнал. – 2017. – № 2. – С. 52 – 57.
17.    Мельник А.В. Статеві особливості метаболізму сірковмісних амінокислот і гідроген сільфіду та їх зв’язок зі станом серцево-судинної системи (експериментальне дослідження): Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д. мед. н.: 03.00.04 – біохімія / А.В. Мельник. – К., 2017. – 40 с.
18.    Міщенко Л.А. Проблемні питання статинотерапії: кому призначати, який статин і в якій дозі? / Л.А. Міщенко // Здоров’я України. – 2017. – № 5 (54) (листопад). – С. 50.
19.    Николаенко В.Б. Нейротропные эффекты магния в лечении патологии нервной системы / В.Б. Николаенко // Міжнар. неврологіч. журнал. – 2017. – № 6. – С. 93 – 102.
20.    Оцінка стану кісткової тканини за показниками УЗ денситометрії у віковому аспекті (дослідження СКЕЛЕТ) / О.М. Барна, І.Ю. Головач, О.О. Погребняк та ін. [Я.В. Корост, В.С. Пехенько, О.О. Аліфер, В.В. Лотушко] // Ліки України. – 2017. – № 8. – С. 65 – 70.
21.    Поворознюк В.В. Вікові особливості мінеральної щільності кісткової тканини у жінок молодого віку з ювенільним ідіопатичним артритом / В.В. Поворознюк, К.М. Амосова, М.Б. Джус // Укр. ревматологіч. журнал. – 2017. – № 3. – С. 22 – 26.
22.    Поєднання гастроезофагеальної рефлюксної хвороби та ішемічної хвороби серця: неінвазивний спосіб діагностики / Г.Д. Фадєєнко, А.О. Несен, О.О. Крахмалова, О.В. Ізмайлова // Укр. терапевтич. журнал. – 2017. – № 4. – С. 59 – 67.
23.    Применение эндотелийстабилизирующих препара¬тов (Капикор) в комплексной патогенетической терапии больных болезнью Паркинсона (клинико-экспериментальное исследование) / И.Н. Карабань, Е.В. Розова, Н.В. Карасевич и др. [С.А. Крижановский, О.А. Гончар, Т.И. Древицкая, М.А. Чивликлий, Н.А. Мельник, И.Н. Маньковская] // Міжнар. неврологіч. журнал. – 2017. – № 6. – С. 19 – 26.
24.    Рекомендації щодо діагностики та лікування хвороби Паркінсона // НЕЙРОNews. – 2017. – № 9. – С. 33 – 58.
25.    Турлюн Т.С. Особливості ендотеліальної функції у хворих на артеріальну гіпертензію з різним кардіоваскулярним ризиком: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / Т.С. Турлюн. – Дніпро, 2017. – 24 с.
26.    Федорова У.В. Імунопатогенез псоріазу, поєднаного з герпесвірусною інфекцією І та ІІ типу / У.В. Федорова, О.О. Сизон // Укр. журн. дерматол., венерол., косметології. – 2017. – № 4. – С. 56 – 63.
27.    Шаленко О.В. Влияние курсового приема Ривастигмина Орион на мнестические функции пациентов с когнитивным дефицитом, ассоциированным с болезнью Паркинсона / О.В. Шаленко, С.А. Крижановский, И.Н. Карабань // Міжнар. неврологіч. журнал. – 2017. – № 6. – С. 40 – 44.

Архів надходжень до картотеки за 26.10.2017 р.

1.    Бачинська Н.Ю. Особливості синдрому помірних когнітивних порушень у пацієнтів різного віку при коморбідності дисциркуляторной енцефалопатії з метаболічним синдромом / Н.Ю. Бачинська, О.О. Копчак, В.О. Холін: Мат. наук.-практ. конф. з міжнар. участю «Актуальні питання діагностики та лікування захворювань нервової системи» (Київ, 12-13 жовтня 2017 р.) // Укр. неврологіч. журнал. – 2017. – № 3. – С. 62 – 63.
2.    Виленский Ю. Маньковские. Эпоха и судьбы / Ю. Виленский, В. Яснопольская. – К. – 183 с.
3.    Возрастные особенности иммунных реакций при развитии хронического болевого синдрома у животных / И.Ф. Лабунец, А.Е. Родниченко, Г.И. Парамонова и др. [В.М. Кирик, Н.В. Сыкало, В.В. Олар, Г.М. Бутенко, В.В. Безруков] // Журн. НАМН України. – 2016. – № 3 – 4. – С. 298 – 306.
4.    Гапєєнко Д.Д. Особливості біологічних ефектів за умов поєднаного впливу іонізуючого випромінювання та іонів важких металів у клітинах in vitro: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. б. н.: 03.00.01 – радіобіологія / Д.Д. Гапєєнко. – К., 2017. – 24 с.
5.    Довгань Р.С. Експериментальне обґрунтування сумісного застосування антигіпертензивних та метаболічних препаратів за умов артеріальної гіпертензії: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д. мед. н.: 14.03.05 – фармакологія / Р.С. Довгань. – К., 2017. – 34 с.
6.    ЕНЦИКЛОПЕДІЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ. Т. 16: Куз – Лев. – К.: Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. – 711 с. – ISBN 966-02-2074-X, 978-966-02-7998-8 (T.16).
7.    ЕНЦИКЛОПЕДІЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ. Т. 17: Лег – Лощ. – К.: Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. – 711 с. – ISBN 966-02-2074-X, 978-966-02-7999-5 (T.17).
8.    Исаева А.С. Статины и здоровье женщины: влияние на сердечно-сосудистую и репродуктивную системы / А.С. Исаева, В.И. Волков // Рац. фармакотерапія. – 2017. – № 3 (44). – С. 45 – 50.
9.    Калюжная Л.Д. Хронический зуд / Л.Д. Калюжная // Здоров’я України. – 2017. – № 18 (415) (вересень). – С. 36.
10.    Коган Б.Г. Инновационные подходы в комбинированном лечении онихо- и дерматомикозов у пациентов разных возрастных групп. Новый опыт клинического применения препаратов в практике врача-дерматовенеролога / Б.Г. Коган, Е.А. Верба // Укр. журн. дерматол., венерол., косметології. – 2017. – № 3 (66). – С. 63 – 68.
11.    Мархонь Н.О. Нейрофармакологічна активність фіто екстрактів та екстракту маточного молочка за умов експериментального метаболічного синдрому: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. б. н.: 14.03.05 – фармакологія / Н.О. Мархонь. – К., 2017. – 24 с.
12.    Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання діагностики та лікування захворювань нервової системи» (Київ, 12-13 жовтня 2017 року) // Укр. неврологіч. журнал. – 2017. – № 3. – С. 62 – 78.
13.    Нефьодов О.О. Фармакологічний аналіз нейропротекції за умов експериментального алергічного енцефаломієліту: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д. мед. н.: 14.03.05 – фармакологія / О.О. Нефьодов. – К., 2017. – 36 с.
14.    Пасієшвілі Л.М. Цукровий діабет 2 типу та ішемічна хвороба серця у жінок – коморбідна патологія з підвищеним ризиком розвитку остеопорозу / Л.М. Пасієшвілі, А.А. Заздравнов, Н.М. Железнякова // Укр. терапевтич. журнал. – 2017. – № 3. – С. 26 – 31.
15.    Скибчик В.А. Резистентна артеріальна гіпертензія у літніх пацієнтів: пошук оптимальної фармакотерапевтичної стратегії / В.А. Скибчик, С.Д. Бабляк, Г.В. Світлик // Рац. фармакотерапія. – 2017. – № 3 (44). – С. 52 – 58.
16.    Статины: учет клинически значимого взаимодействия с другими препаратами при ведении пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Рекомендации Американской ассоциации сердца (октябрь 2016 г.) // Рац. фармакотерапія. – 2017. – № 3 (44). – С. 76 – 90.
17.    Товажнянская Е.Л. Оптимальная терапия когнитивных нарушений у пациентов с цереброваскулярными заболеваниями / Е.Л. Товажнянская // Здоров’я України. – 2017. – № 18 (415) (вересень). – С. 76.
18.    Царенко А.В. Проблеми розвитку системи паліативної та хоспісної допомоги в умовах постаріння населення України / А.В. Царенко, В.В. Чайковська // Журн. НАМН України. – 2016. – № 3 – 4. – С. 426 – 434.