Шановні користувачі сайту та бібліотеки Інституту!
Бібліотека Інституту геронтології у 2017 році продовжує інформувати Вас про нові надходження.

Нові надходження до бібліотеки (26.12.2017 р.)

ЖУРНАЛИ

1.    Галицький лікарський вісник. – 2017. – № 3.
2.    Ліки України. – 2017. – № 8.
3.    Medical Nature. – 2017. – № 2.
4.    Medicine review. – 2017. – № 3. Кардиология.
5.    International Journal of Antibiotics and Probiotics. – 2017. – № 1 (1).
6.    Міжнародний неврологічний журнал. – 2017. – № 6.
7.    Мистецтво лікування. – 2017. – № 9 – 10.
8.    НЕЙРОNews. – 2017. – № 9.
9.    Освіта України. Спецвипуск газети. – 2017. – № 12 (60) (грудень).
10.    Почки. – 2017. – № 4.
11.    Серце і судини. – 2017. – № 4.
12.    Therapia. – 2017. – № 11/12.
13.    Український журнал дерматології, венерології, косметології. – 2017. – №4.
14.    Український ревматологічний журнал. – 2017. – № 2.
15.    Український ревматологічний журнал. – 2017. – № 3.
16.    Український терапевтичний журнал. – 2017. – № 4.
17.    Фізіологічний журнал. – 2017. – № 5.
18.    European Heart Journal. – 2016. – Vol. 37, № 44.
19.    European Heart Journal. – 2016. – Vol. 37, № 48.

ГАЗЕТИ

20.    АПТЕКА. – 2017. – № 49 (1120) (18 декабря).
21.    Ваше здоров’я. – 2017. – № 47 – 48.
22.    Ваше здоров’я. – 2017. – № 49 – 50.
23.    Здоров’я України. – 2017. – № 21 (418) (листопад).
24.    Здоров’я України. – 2017. – № 22 (419) (листопад).
25.    Здоров’я України. – 2017. – № 23 (420) (грудень).
26.    Здоров’я України. – 2017. – № 3 (39) (жовтень). Діабетологія. Тиреоїдологія. Метаболічні розлади.
27.    Здоров’я України. – 2017. – № 4 (46) (листопад). Гастроентерологія. Гепатологія. Колопроктологія.
28.    Новости медицины и фармации. – 2017. – № 13 (628).
29.    НЕВРОНьюс. – 2017. – Вып. 10 (36) (октябрь).

КНИГИ

30.    № 20060-u – Epigenetics of Aging and Longevity. Translational epigenetics series, Volume 4 / Edited by A. Moskalev, A.M. Vaiserman. – ELSEVIER, UK, 2017. – 520 p. – ISBN 978-0-12-811060-7.
31.    № 23301 – Деконенко Е.П. Вирусные менингиты, энцефалиты. Герпетические нейроинфекции / Е.П. Деконенко, В.В. Кузнецов. – Макаров: София, 2012. – 242 с. – ISBN 978-966-2374-40-7.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

32.    КОРВИТИН – в системе реабилитации больных с ишемическим инсультом. Руководство для неврологов, кардиологов, терапевтов, семейных врачей / С.М. Кузнецова, В.В. Кузнецов, М.С. Егорова. – К.: Златограф, 2017. – 19 с.

АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ

33.    № 4175а – Мельник А.В. Статеві особливості метаболізму сірковмісних амінокислот і гідроген сільфіду та їх зв’язок зі станом серцево-судинної системи (експериментальне дослідження): Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д. мед. н.: 03.00.04 – біохімія / А.В. Мельник. – К., 2017. – 40 с.
34.    Нагурна Я.В. Фактори ризику хронічних захворювань кишечнику серед населення західного регіону України: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.36 – гастроентерологія / Я.В. Нагурна. – Дніпро, 2017. – 19 с.
35.    Некрут Д.О. Роль інсуліноподібного фактору росту-1 та гідроген сульфіду в механізмах прогресування і корекції неалкогольної жирової хвороби печінки, асоційованої з гіпергомоцистеїнемією: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.32 – медична біохімія / Д.О. Некрут. – Вінниця, 2017. – 22 с.
36.    Турлюн Т.С. Особливості ендотеліальної функції у хворих на артеріальну гіпертензію з різним кардіоваскулярним ризиком: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / Т.С. Турлюн. – Дніпро, 2017. – 24 с.

Нові надходження до бібліотеки (27.11.2017 р.)

ЖУРНАЛИ

1.    Боль. Суставы. Позвоночник. – 2016. – № 3.
2.    Боль. Суставы. Позвоночник. – 2016. – № 4.
3.    Боль. Суставы. Позвоночник. – 2017. – № 1.
4.    Боль. Суставы. Позвоночник. – 2017. – № 2.
5.    Вісник ортопедії, травматології та протезування. – 2017. – № 2.
6.    Врачебное дело. – 2016. – № 7 – 8.
7.    Врачебное дело. – 2017. – № 7.
8.    Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2017. – № 1.
9.    Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2017. – № 2.
10.    Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2017. – № 3.
11.    Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2017. – № 4.
12.    Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2017. – № 5.
13.    Міжнародний медичний журнал. – 2017. – № 3.
14.    Міжнародний неврологічний журнал. – 2017. – № 5.
15.    НЕЙРОNews. – 2017. – № 6.
16.    НЕЙРОNews. – 2017. – № 7 – 8.
17.    Освіта України. Спецвипуск газети. – 2017. – № 11 (59) (листопад).
18.    Практична ангіологія. Збірник клінічних рекомендацій. – К.: Вид. дім «Здоров’я України. Мед. видання», 2017. – 118 с.
19.    Проблемы криобиологии и криомедицины. – 2016. – Т. 26. – № 1.
20.    Проблеми остеології. – 2016. – № 1.
21.    Проблеми остеології. – 2016. – № 2.
22.    Проблеми остеології. – 2016. – № 3 – 4.
23.    Проблеми остеології. – 2017. – № 1.
24.    Проблеми травматології та остеосинтезу. – 2017. – № 1 – 2.
25.    Судинні захворювання головного мозку. – 2017. – № 3 – 4.
26.    Сучасна гастроентерології. – 2017. – № 5.
27.    Фізіологічний журнал. – 2017. – № 4.

ГАЗЕТИ

28.    Ваше здоров’я. – 2017. – № 43 – 44.
29.    Ваше здоров’я. – 2017. – № 45 – 46.
30.    Здоров’я України. – 2017. – № 19 (416) (жовтень).
31.    Здоров’я України. – 2017. – № 20 (417) (жовтень).
32.    Здоров’я України. – 2017. – № 3 (40) (жовтень). Пульмонологія. Алергологія. Риноларингологія.
33.    Здоров’я України. – 2017. – № 3 (29) (вересень). Хірургія. Ортопедія. Травматологія.
34.    Здоров’я України. – 2017. – № 4 (50) (жовтень). Онкологія.
35.    Новости медицины и фармации. – 2017. – № 12 (627).

КНИГИ

36.    № 23298 – Сергієнко В.О. Діабетична кардіоваскулярна автономна нейропатія / В.О. Сергієнко, О.О. Сергієнко. – Львів: Львів. НМУ ім. Данила Галицького, 2016. – 264 с. – ISBN 978-966-2215-24-3.
37.    ІНСУЛЬТ. Інформація для всіх, кого це стосується / Під ред. М.Є. Поліщука. – Вид. п’яте, перероб. та доп. – К.: Видавець Д.В. Гуляєв, 2017. – 68 с.
38.    Владина К. Тридцать и одна… Новеллы / К. Владина. – М.: Изд-во «Реал-А», 2004. – 384 с. – ISBN 5-93444-020-9.
39.    Введення у соціальну роботу. Навч. посібник. – К.: Фенікс, 2001. – 288 с. – ISBN 966-651-026-х.
40.    № 20059-u. Hormones in ageing and longevity / S. Rattan, R. Sharma. – Switzerland: Springer, 2017. – 338 p. – ISBN 978-3-319-63000-7; 978-3-319-63001-4 (eBook).
41.    Дмитро Зербіно – життя, присвячене науці (до 90-річчя від дня народження) / Уклад. О.П. Малюк, Н.М. Бродс, М.С. Надрага, С.В. Васільєва, О.М. Кріль. – Львів, 2017. – 184 с. – (Біобібліографія вчених України).
42.    Сьомий науково-освітній форум «Академія інсульту». Мат. форуму (Київ, 9-10 листопада 2017 р.). – К., 2017. – 38 с.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

43.    № 23299 – Рекомендації щодо діагностики та лікування хвороби Паркінсона / За ред. І.М. Карабань. – К.: ТОВ «Мед. журн. НЕЙРОНьюс», 2017. – 84 с.

ДИСЕРТАЦІЇ

44.    № 330д – Крочак С.П. Фактори ризику, особливості клінічного перебігу та лікування первинного остеоартроз колінних суглобів у жінок старших вікових груп з порушеннями структурно-функціонального стану кісткової тканини: Дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.12 – ревматологія / С.П. Крочак. – К., 2016. – 200 с.
45.    № 331д – Ярош В.О. Хронічна серцева недостатність зі збереженою фракцією викиду у хворих на гіпертонічну хворобу в похилому віці: вплив довготривалої терапії спіронолактоном та триметазидином: Дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / В.О. Ярош. – К., 2017. – 183 с.

АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ

46.    № 4174а – Крочак С.П. Фактори ризику, особливості клінічного перебігу та лікування первинного остеоартроз колінних суглобів у жінок старших вікових груп з порушеннями структурно-функціонального стану кісткової тканини: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.12 – ревматологія / С.П. Крочак. – Лиман, 2016. – 20 с.
47.    № 4173а – Ярош В.О. Хронічна серцева недостатність зі збереженою фракцією викиду у хворих на гіпертонічну хворобу в похилому віці: вплив довготривалої терапії спіронолактоном та триметазидином: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / В.О. Ярош. – К., 2017. – 18 с.
48.    Скоропад К.М. Поширеність, клініко-біохімічні особливості перебігу поєднаного алкогольного ураження печінки та підшлункової залози і обґрунтування способів лікування: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.36 – гастроентерологія / К.М. Скоропад. – Дніпро, 2017. – 20 с.

ВІДБИТКИ

49.    № 9418 – Купновицкая И.Г. Расстройства сна и их лечение // Здоров’я України. – 2017. – № 2 (41) (червень). – С. 58 – 59.

Архів надходжень до картотеки за 18.07.2017 р.

1.    Бурчинский С.Г. Атипичные антипсихотики: проблемы и критерии выбора препарата // С.Г. Бурчинский // НЕЙРОNews. – 2017. – № 4 (88). – С. 48 – 52.
2.    Бурчинский С.Г. Стратегия патогенетической цитопротекции в общемедицинской практике / С.Г. Бурчинский // Новости медицины и фармации. – 2017. – № 6 (614). – С. 6 – 9.
3.    Гулевський О.К. Біологічна активність низькомолекулярної фракції, отриманої з кордової та периферичної крові корів різного віку / О.К. Гулевський, О.С. Абакумова, І.Й. Щенявський // Фізіологіч. журнал. – 2017. – Т. 63. – № 2. – С. 73 – 79.
4.    Мунтян С.О. Динаміка стану пацієнтів та показників загально клінічних аналізів при лікуванні післяопераційних ранових ускладнень з використанням магнієвмісних мінералів у хворих похилого віку / С.О. Мунтян, В.В. Гетман, А.Ю. Носов // Хірургія України. – 2017. – № 2. – С. 7 – 13.
5.    Сидорова Л.Л. Диуретики в лечении больных с артериальной гипертензией. Выбор с позиции доказательной медицины / Л.Л. Сидорова // Therapia. – 2017. – № 6 (121). – С. 14 – 17.
6.    Стан скелетної м’язової тканини в жінок української популяції / В.В. Поворознюк, Н.І. Дзерович, А.С. Белінська, А.А. Ткачук // Новости медицины и фармации. – 2017. – № 6 (614). – С. 20 – 21.
7.    Українська версія FRAX: створення та впровадження в клінічну практику / В.В. Безруков, J.A. Kanis, В.В. Поворознюк, Н.В. Григор’єва, М.О. Корж, С.С. Страфун, Ф.В. Климовицький; підгот. Н. Купріненко // Новости медицины и фармации. – 2017. – № 5 (613). – С. 3 – 4.
8.    Хайтович М.В. Епігенетика артеріальної гіпертензії / М.В. Хайтович, А.П. Бурлака, В.С. Потаскалова // Фізіологіч. журнал. – 2017. – Т. 63. – № 2. – С. 95 – 104.
9.    ХІХ Міжнародна конференція «Вікова стратегія профілактики, терапії та реабілітації в неврології» (Трускавець, 25-27 квітня 2017 р.) / Підгот. С.В. Рогоза // Укр. неврологіч. журнал. – 2017. – № 2. – С. 80 – 81.

Нові надходження до бібліотеки (30.10.2017 р.)

ЖУРНАЛИ

1.    Акушерство. Гінекологія. Генетика. – 2016. – № 1.
2.    Акушерство. Гінекологія. Генетика. – 2016. – № 2.
3.    Акушерство. Гінекологія. Генетика. – 2016. – № 3.
4.    Акушерство. Гінекологія. Генетика. – 2016. – № 4.
5.    Акушерство. Гінекологія. Генетика. – 2017. – № 1.
6.    Вісник серцево-судинної хірургії. – 2017. – № 2.
7.    Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. – 2017. – № 4.
8.    Журнал НАМН України. – 2016. – № 3 – 4.
9.    Ліки України плюс. – 2017. – № 3.
10.    Ліки України. – 2017. – № 4.
11.    Ліки України. – 2017. – № 6.
12.    Medicine review. – 2017. – № 2 (45). Кардиология.
13.    Міжнародний неврологічний журнал. – 2017. – № 4.
14.    Мистецтво лікування. – 2017. – № 6 – 7.
15.    Освіта України. Спецвипуск газети. – 2017. – № 10 (58) (жовтень).
16.    Почки. – 2017. – № 2.
17.    Проблемы старения и долголетия. – 2017. – № 1 – 2.
18.    Раціональна фармакотерапія. – 2017. – № 3.
19.    Серцева недостатність та коморбідні стани. – 2017. – № 2.
20.    Серце і судини. – 2017. – № 3.
21.    Східно-європейський журнал хвороби Паркінсона й екстрапірамідних захворювань. – 2016. – № 3.
22.    Східно-європейський журнал хвороби Паркінсона й екстрапірамідних захворювань. – 2016. – № 4.
23.    Східно-європейський журнал хвороби Паркінсона й екстрапірамідних захворювань. – 2017. – № 1.
24.    Український журнал дерматології, венерології, косметології. – 2017. – № 3.
25.    Український кардіологічний журнал. – 2017. – № 3.
26.    Український кардіологічний журнал. – 2017. – № 4.
27.    Український кардіологічний журнал. – 2017. – Дод. 1. Матеріали XVIII Національного конгресу кардіологів України (Київ, 20-22 вересня 2017 р.).
28.    Український неврологічний журнал. – 2017. – № 3.
29.    Український терапевтичний журнал. – 2017. – № 3.
30.    Фармацевтичний журнал. – 2017. – № 2.
31.    European Heart Journal. – 2017. – Vol. 38, № 18.
32.    European Heart Journal. – 2015. – Vol. 17, Suppl. G.
33.    European Heart Journal. – 2016. – Vol. 18, Suppl. C.

ГАЗЕТИ

34.    Ваше здоров’я. – 2017. – № 39 – 40.
35.    Здоров’я України. – 2017. – № 17 (414) (вересень).
36.    Здоров’я України. – 2017. – № 18 (415) (вересень).
37.    Здоров’я України. – 2017. – № 3 (45) (вересень). Гастроентерологія. Гепатологія. Колопроктологія.
38.    Здоров’я України. – 2017. – № 4 (53) (вересень). Кардіологія. Ревматологія. Кардіохірургія.
39.    НЕВРОНьюс. – 2016. – Вып. 12 (26) (декабрь).
40.    НЕВРОНьюс. – 2017. – Вып. 1 (27) (январь).
41.    НЕВРОНьюс. – 2017. – Вып. 4 (30) (апрель).
42.    НЕВРОНьюс. – 2017. – Вып. 7 – 8 (33 – 34) (июль – август).
43.    НЕВРОНьюс. – 2017. – Вып. 9 (35) (сентябрь).

КНИГИ

44.    № 23293 – Проблеми здоров’я і тривалості життя в сучасних умовах (посібник) / Під ред. В.М. Коваленка, В.М. Корнацького. – К., 2017. – 209 с.
45.    № 23292 – Трансплантація мононуклеарних стовбурових клітин пуповидної крові в комплексі лікування синдрому хронічної серцевої недостатності: монографія / М.В. Костилєв, В.Ф. Оніщенко, Т.М. Доманський та ін. [П.П. Клименко, Р.В. Салютін, А.А. Стасенко, А.В. Якушев, М.Ф. Соколов]; за ред. М.В. Костилєва, В.Ф. Оніщенка. – К: Агат-Принт, 2017. – 160 с. – ISBN 978-966-97604-0-1.
46.    № 23295 – Ішемічна хвороба серця у пацієнтів із цукровим діабетом: монографія / А.В. Руденко, О.І. Мітченко, В.В. Гутовський та ін. [В.Ю. Романов, М.М. Гельмедова]; за заг. ред. А.В. Руденка, О.І. Мітченко. – К.: Агат-Принт, 2016. – 181 с. – ISBN 978-966-97211-9-8.
47.    Лікар, науковець, педагог. До 90-річчя від дня народження О.Й. Грицюка / В.З. Нетяженко, Т.Й. Мальчевська, В.С. Потаскалова. – К.: КІМ, 2014. – 160 с. – ISBN 978-966-1547-74-1.
48.    Лікування клапанних вад серця / За ред. В.М. Коваленка, О.Г. Несукай. – К.: Моріон, 2017. – 64 с. – ISBN 978-966-2066-69-2.
49.    Клінічні випадки в невідкладній кардіології. Додаток № 1 до тематичного номеру газети «Здоров’я України» «Кардіологія. Ревматологія. Кардіохірургія», № 4, вересень, 2017 / Під ред. О.М. Пархоменка // Здоров’я України. – 2017. – № 4. – Дод. 1 (вересень). – 98 с.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

50.    Застосування інтервальних нормобаричних гіпоксичних тренувань у хворих похилого віку з хронічним обструктивним захворюванням легень: метод. реком. (42.17/86.17) / Уклад. Е.О. Асанов, В.Г. Сліпченко, Л.Г. Полягушко та ін. [І.А. Диба, Є.Д. Осьмак]. – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-цтво «Політехніка», 2017. – 28 с.

АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ

51.    Гапєєнко Д.Д. Особливості біологічних ефектів за умов поєднаного впливу іонізуючого випромінювання та іонів важких металів у клітинах in vitro: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. б. н.: 03.00.01 – радіобіологія / Д.Д. Гапєєнко. – К., 2017. – 24 с.
52.    Гринь І.В. Фармакологічна ефективність мазі на основі тіотриазоліну та наночасток срібла при експериментальному термічному ушкодженні шкіри: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.03.05 – фармакологія / І.В. Гринь. – К., 2017. – 23 с.
53.    Довгань Р.С. Експериментальне обґрунтування сумісного застосування антигіпертензивних та метаболічних препаратів за умов артеріальної гіпертензії: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д. мед. н.: 14.03.05 – фармакологія / Р.С. Довгань. – К., 2017. – 34 с.
54.    Дунаєва І.П. Адипонектинемія та асоційовані фактори кардіоваскулярного ризику у хворих на цукровий діабет 2 типу з неалкогольною жировою хворобою печінки та їх нутрієнтна корекція: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.14 – ендокринологія / І.П. Дунаєва. – К., 2017. – 26 с.
55.    Мархонь Н.О. Нейрофармакологічна активність фітоекстрактів та екстракту маточного молочка за умов експериментального метаболічного синдрому: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. б. н.: 14.03.05 – фармакологія / Н.О. Мархонь. – К., 2017. – 24 с.
56.    Нефьодов О.О. Фармакологічний аналіз нейропротекції за умов експериментального алергічного енцефаломієліту: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д. мед. н.: 14.03.05 – фармакологія / О.О. Нефьодов. – К., 2017. – 36 с.
57.    Фалюш О.А. Вплив наночастинок золота на органи статевої системи самців щурів і клітини та тканини андрогензалежного раку передміхурової залози: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. б. н.: 14.01.14 – ендокринологія / О.А. Фалюш. – К., 2017. – 22 с.
58.    Шляхтич С.Л. Оптимізація лікування дифузного токсичного зоба на підставі клініко-імунологічних особливостей перебігу захворювання: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.14 – ендокринологія / С.Л. Шляхтич. – К., 2017. – 24 с.

Нові надходження до бібліотеки (26.04.2017 р.)

ЖУРНАЛИ

1.    Аритмологія. – 2017. – № 1.
2.    Врачебное дело. – 2016. – № 5 – 6.
3.    Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. – 2017. – № 1.
4.    Ліки України. – 2017. – № 1.
5.    Medicine review. – 2017. – № 1. Кардиология.
6.    Міжнародний медичний журнал. – 2017. – № 1.
7.    Міжнародний неврологічний журнал. – 2016. – № 8.
8.    Мистецтво лікування. – 2017. – № 1 – 2.
9.    Освіта України. Спецвипуск газети. – 2017. – № 3 (51) (березень).
10.    Почки. – 2017. – № 1.
11.    Серце і судини. – 2017. – № 1.
12.    Therapia. – 2017. – № 1.
13.    Український журнал дерматології, венерології, косметології. – 2017. – № 1.
14.    Український журнал дитячої ендокринології. – 2017. – № 1.
15.    Український кардіологічний журнал. – 2017. – № 1.
16.    Український медичний часопис. – 2017. – № 1.
17.    Український ревматологічний журнал. – 2017. – № 1.
18.    Український терапевтичний журнал. – 2017. – № 1.
19.    Фармацевтичний журнал. – 2016. – № 1.
20.    Фармацевтичний журнал. – 2016. – № 2.
21.    Фізіологічний журнал. – 2017. – № 1.
22.    European Heart Journal. – 2014. – Vol. 35, № 42.
23.    European Heart Journal. – 2015. – Vol. 36, № 48.
24.    European Heart Journal. – 2016. – Vol. 37, № 48.
25.    European Heart Journal. – 2015. – Vol. 17, Suppl. G.
26.    European Heart Journal. – 2017. – Vol. 19, Suppl. A.

ГАЗЕТИ

27.    АПТЕКА. – 2017. – № 10 (1081) (20 марта).
28.    Ваше здоров’я. – 2017. – № 13 – 14.
29.    Ваше здоров’я. – 2017. – № 15 – 16.
30.    Здоров’я України. – 2017. – № 5 (402) (березень).
31.    Здоров’я України. – 2017. – № 6 (403) (березень).
32.    Здоров’я України. – 2017. – № 1 (40) (березень). Неврологія. Психіатрія. Психотерапія.
33.    Здоров’я України. – 2017. – № 1 (38) (лютий). Пульмонологія. Алергологія. Риноларингологія.
34.    Здоров’я України. – 2017. – № 1 (27) (лютий). Хірургія. Ортопедія. Травматологія.

КНИГИ

35.    Зб. лекцій Укр. кардіологічної школи імені академіка М.Д. Стражеска. Персоніфікований підхід до лікування хвороб органів кровообігу на основі доказової медицини / За ред. В.М. Коваленка. – К., 2017. 128 с.

ІНФОРМАЦІЙНІ ЛИСТИ

36.    Методика застосування інтервальних нормобаричних гіпоксичних тренувань для усунення предіабетичних порушень вуглеводного обміну у осіб літнього віку: інформ. лист / Уклад. В.П. Чижова, В.Б. Шатило, О.В. Коркушко та ін. [І.А. Антонюк-Щеглова, С.С. Наскалова, А.В. Гавалко]. – К., 2016. – № 316. – 4 с.
37.    Спосіб терапії бронхіальної обструкції у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень похилого віку: інформ. лист / Уклад. Е.О. Асанов, І.А. Диба, Є.Д. Осьмак. – К., 2017. – № 36. – 4 с.

АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ

38.    Палагнюк Г.О. Діагностичне і прогностичне значення поліморфізму гена ендотеліну-1, рівнів вазо активних пептидів та відповідних дерматогліфічних показників у чоловіків, хворих на гіпертонічну хворобу: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / Г.О. Палагнюк. – Харків, 2017. – 18 с.
39.    Сулій Л.М. Комплексна нейропсихологічна та нейрофізіологічна діагностика когнітивних порушень у хворих з хронічною ішемією головного мозку: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.15 – нервові хвороби / Л.М. Сулій. – К., 2017. – 23 с.
40.    Такташов Г.С. Респіраторна дисфункція при хронічній ревматичній хворобі серця: зв’язок з екологією, діагностика, патогенез лікування: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д. мед. н.: 14.01.12 – ревматологія / Г.С. Такташов. – Лиман, 2016. – 40 с.
41.    Якубець О.І. Функціонування NO-синтазної та Na+-АТФ-залежної регуляторних систем у лімфоцитах крові жінок у нормі та при активації проліферативних процесів в яєчнику: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.03.03 – нормальна фізіологія / О.І. Якубець. – Львів, 2017. – 20 с.
42.    № 4168а – Харковлюк-Балакіна Н.В. Інформаційна оцінка та оптимізація діяльності людей різного віку при розумових навантаженнях: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. б. н.: 14.03.11 – медична та біологічна інформатика і кібернетика / Н.В. Харковлюк-Балакіна. – К., 2017. – 26 с.

ВІДБИТКИ

43.    № 9414 – Байни Р.Л. Клиническое руководство по охране здоровья пожилых женщин. Первична и профилактическая помощь / Р.Л. Байни, Л. Сперов; Пер. с англ. М.А. Карачунского, Е.В. Мельниковой. – М.: Медицина, 2001. – 528 с.
44.    № 9415 – Smith S.C. Current and future directions of cardiovascular risk prediction / S.C. Smith // Am. J. Cardiol. – 2006. – Vol. 97. – Suppl. – P. 28A – 32A.
45.    № 9413 – Міщенко Т.С. Епідеміологія цереброваскулярних захворювань в Україні / Т.С. Міщенко // Судинні захворювання головного мозку. – 2006. – № 1. – С. 3 – 8.
46.    № 9412 – Комиссаренко И. Стратификация риска развития сердечно-сосудистых заболеваний у пожилых больных с артериальной гипертензией / И. Комиссаренко // Врач. – 2005. – № 8. – С. 27 – 29.
47.    № 9411 – Гипертензия и ее последствия: состояние проблемы в мире // Артериальная гипертензия. – 2005. – № 2. – С. 86 – 90.
48.    № 9410 – Нормативні документи з організації первинної медико-санітарної допомоги. Дод. 1 до Наказу МОЗ України від 23.02.2001 № 72 // Журн. практичного лікаря. – 2003. – № 1. – С. 77 – 80.

Архів надходжень до картотеки за 10.04.2017 р.

1.    Бачинська Н.Ю. Вплив аторвастатину на стан когнітивних функцій у хворих із хронічною ішемією мозку та метаболічним синдромом / Н.Ю. Бачинська, О.О. Копчак // Укр. мед. часопис. – 2017. – № 1 (117). – С. 88 – 91.
2.    Бейли Д.Дж. Взаимодействие грейпфрута с лекарственными препаратами / Д.Дж. Бейли, С.В. Яргин // Укр. мед. часопис. – 2017. – № 1 (117). – С. 81 – 83.
3.    Біловол А.М. Стан реактивності сполучної тканини у хворих на поширений псоріаз / А.М. Біловол, В.Б. Ніколаєва, Л.В. Галузинська // Укр. журн. дерматол., венерол., косметології. – 2017. – № 1 (64). – С. 14 – 17.
4.    Віничук С.М. Рання реабілітація після гострих ішемічних порушень мозкового кровообігу / С.М. Віничук, О.Є. Фартушина // Міжнар. неврологіч. журнал. – 2016. – № 8 (86). – С. 34 – 39.
5.    Вплив порушень вуглеводного обміну та ожиріння на функціональний стан ендотелію судин різного діаметра в осіб віком понад 50 років / О.В. Коркушко, В.П. Чижова, І.А. Антонюк-Щеглова та ін. [В.Б. Шатило, Ю.Б. Журавльова] // Укр. кардіологіч. журнал. – 2017. – № 1. – С. 76 – 84.
6.    Замедление темпов изнашивания и старения клеток // Междунар. неврологич. журнал. – 2016. – № 8 (86). – С. 116.
7.    Зупанец И.А. Симптоматические препараты замедленного действия в лечении больных остеоартритом / И.А. Зупанец, С.К. Шебеко // Therapia. – 2017. – № 1 (116). – С. 32 – 35.
8.    Короленко В.В. Медико-соціальні аспекти псоріазу / В.В. Короленко, Р.Л. Степаненко // Укр. журн. дерматол., венерол., косметології. – 2017. – № 1 (64). – С. 46 – 51.
9.    Кузнецова С.М. Влияние препарата Билобол интенс на функциональное состояние центральной нервной системы у больных пожилого возраста, перенесших ишемический инсульт / С.М. Кузнецова, Д.В. Шульженко, В.В. Кузнецов // Междунар. неврологич. журнал. – 2016.– № 8 (86). – С. 29 – 33.
10.    Литинська Т.О. Дослідження спектра супутньої гастроентерологічної патології у хворих на псоріаз із залученням сучасних методів діагностики / Т.О. Литинська, В.І. Степаненко // Укр. журн. дерматол., венерол., косметології. – 2017. – № 1 (64). – С. 7 – 13.
11.    Логвиненко А.В. Качество сна у пациентов с синдромом позвоночной артерии / А.В. Логвиненко // Междунар. мед. журнал. – 2017. – Т. 23. – № 1 (89). – С. 61 – 64.
12.    Лутай М.И. Кальциноз венечных артерий и аорты у пациентов с хронической ишемической болезнью сердца: возрастные и гендерные особенности, взаимосвязь с факторами риска / М.И. Лутай, И.П. Голикова // Укр. кардіологіч. журнал. – 2017. – № 1. – С. 25 – 31.
13.    Палагнюк Г.О. Діагностичне і прогностичне значення поліморфізму гена ендотелію-1, рівнів вазоактивних пептидів та відповідних дерматогліфічних показників у чоловіків, хворих на гіпертонічну хворобу: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / Г.О. Палагнюк. – Х., 2017. – 18 с.
14.    Персоніфікований підхід до лікування хвороб органів кровообігу на основі доказової медицини. Зб. лекцій. – К., 2017. – 127 с.
15.    Попович С.В. Биорегуляционный подход в терапии болевых синдромов опорно-двигательного аппарата: практические аспекты / С.В. Попович, Е.В. Рыбка // Здоров’я України. – 2017. – № 1 (27). – С. 44 – 45.
16.    Саноева М.Ж. Мигрень – вчера, сегодня, завтра. Современный взгляд на проблему / М.Ж. Саноева, Ф.С. Саидвалиев // Междунар. неврологич. журнал. – 2016. – № 8 (86). – С. 72 – 80.
17.    Спосіб терапії бронхіальної обструкції у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень похилого віку: інформ. лист / Е.О. Асанов, І.А. Диба, Є.Д. Осьмак. – К., 2017. – 4 с.
18.    Статины в клинической практике: мифы и реальность // Medicine review. – 2017. – № 1 (44), кардиология. – С. 27 – 33.
19.    Такташов Г.С. Респіраторна дисфункція при хронічній ревматичній хворобі серця: зв’язок з екологією, діагностика, патогенез, лікування: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д. мед. н.: 14.01.12 – ревматологія / Г.С. Такташов. – Лиман, 2016. – 40 с.
20.    Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Фібриляція передсердь» // Аритмологія. – 2017. – № 1 (21). – С. 6 – 55.
21.    Фармакотерапия постинсультной депрессии / Б.О. Цюрко, А.Ю. Пелепейченко, Д.В. Раскалей и др. // Междунар. неврологич. журнал. – 2016. – № 8 (86). – С. 81 – 83.
22.    Харковлюк-Балакіна Н.В. Інформаційна оцінка та оптимізація діяльності людей різного віку при розумових навантаженнях: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. б. н.: 14.03.11 – медична та біологічна інформатика і кібернетика / Н.В. Харковлюк-Балакіна. – К., 2017. – 26 с.
23.    Хасанова Д.Р. Комплексная реабилитация пациентов с постинсультными синдромами / Д.Р. Хасанова, Ю.В. Житкова, И.И. Табиев // Междунар. неврологич. журнал. – 2016. – № 8 (86). – С. 40 – 48.
24.    Церебральна атрофія при хворобі малих судин головного мозку / Т.С. Міщенко, І.М. Нікішкова,В.М. Міщенко, Д.О. Кутіков // Міжнар. неврологіч. журнал. – 2016. – № 8 (86). – С. 13 – 19.
25.    Чистик Т.В. Современная стратегия лечения поздних постинсультных осложнений и панических атак / Т.В. Чистик // Междунар. неврологич. журнал. – 2016. – № 8 (86). – С. 49 – 52.

Архів надходжень до картотеки за 16.02.2017 р.

1.    Vaiserman A.M. Anti-aging Drugs: From Basic Research to clinical practice / A.M. Vaiserman. – London: Royal Society of Chemistry. – 570 p.
2.    Базика Д.А. Зв’язок генної регуляції довжини теломер, клітинної проліферації та апоптозу з дозою опромінення у віддаленому періоді після Чорнобильської катастрофи / Д.А. Базика, І.М. Ільєнко // Журн. НАМН України. – 2016. – Т. 22. – № 2. – С. 123 – 134.
3.    Віталій Цимбалюк: крізь буревії науки // Здоров’я України. – 2017. – № 2 (399). – С. 29.
4.    Даніловський С.В. Регуляція експресії ТР53 та залежних від нього протеїнів у клітинах гліоми лінії U87: Дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 03.00.04 – біохімія / С.В. Даніловський. – К., 2016. – 151 с.
5.    Зменшення помилок методом управління ризиками та постійного поліпшення (ISO/TS 22367:2008; Cor.1:2009, IDT). ДСТУ ISO/TS 22367:2015. – К.: ДП «УкрНДНЦ», 2016. – 10 с.
6.    Курченко О.В. Почему украинцы умирают рано: основная причина и возможный путь борьбы за продолжительность жизни / О.В. Курченко, А.М. Бойко // Здоров’я України. – 2017. – № 2 (399). – С. 36 – 37.
7.    Ризик раку при малих дозах радіаційного опромінення / А.М. Вайсерман, В.П. Войтенко, А.В. Писарук та ін. [Н.М. Кошель, Л.В. Мєхова] // Журн. НАМН України. – 2016. – Т. 22. – № 2. – С. 135 – 144.
8.    Українська версія FRAX: від створення до валідизації / В.В. Поворознюк, Н.В. Григор’єва, J.A. Kanis та ін. // Новости медицины и фармации. – 2016. – № 16 (596). – С. 3 – 5.
9.    Шастун Н.П. Аналіз механізмів співвідношення протисудомної активності та побічної дії антиконвульсантів різних груп: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.03.05 – фармакологія / Н.П. Шастун. – К., 2017. – 22 с.

Архів надходжень до картотеки за 13.03.2017 р.

1.    «Майстер-клас з аритмології» для лікарів за спеціальностями «загальна практика – сімейна медицина», «кардіологія», «внутрішні хвороби», «неврологія» / О.С. Сичов, Т.В. Гетьман, О.М. Романова та ін. – К., 2017. – 113 с.
2.    Tayebati S.K. Холинсодержащие фосфолипиды: воздействие на функциональные пути головного мозга / S.K. Tayebati, F. Amenta // Междунар. неврологич. журнал. – 2016. – № 7 (85). – С. 67 – 77.
3.    Аналіз факторів ризику переломів у пацієнтів із перенесеним інфарктом міокарда / О.І. Нішкумай, В.В. Поворознюк, З.В. Лисак та ін. // Укр. ревматол. журнал. – 2016. – № 4 (66). – С. 41 – 50.
4.    Бильченко А.В. Новое в диагностике и контроле лечения артериальной гипертензии / А.В. Бильченко // Therapia. – 2016. – № 10 (113). – С. 17 – 21.
5.    Бурчинский С.Г. Возможности фармакотерапии начальных нарушений мозгового кровообращения в терапевтической практике / С.Г. Бурчинский // Здоров’я України. – 2017. – № 3 (400). – С. 67 – 68.
6.    Волошина І.М. Сіль при гіпертензії: вживати неможливо відмовитись? / В.М. Волошина, В.І. Кривенко, В.Г. Дейнега // Артериальная гипертензия. – 2016. – № 5 (49). – С. 47 – 54.
7.    Гайко Георгій Васильович. Вітаємо із 80-річчям // Укр. ревматол. журнал. – 2016. – № 4 (66). – С. 3.
8.    Запаморочення: актуальні питання діагностики і лікування: метод. реком. – К., 2012. – 27 с.
9.    Кардиологический альманах – 2016 // Medicine review. – 2016. – 341 с.
10.    Клинико-патогенетическая значимость состояния вегетативной нервной системы при ревматоидном артрите / О.В. Синяченко, О.П. Сокрут, Е.Д. Егудина, В.Н. Сокрут // Междунар. неврологич. журнал. – 2016. – № 7 (85). – С. 41 – 48.
11.    Медикаментозна кардіопротекція у пацієнтів з гострим коронарним синдромом на догосіптальному етапі: метод. реком. – К., 2016. – 22 с.
12.    НОРЕ-3: вплив зниження артеріального тиску та призначення статинів на когнітивні функції // Артериальная гипертензия. – 2016. – № 6 (50). – С. 99 – 100.
13.    Олійник М.О. Вплив метаболічних порушень на вираженість рентгенологічних змін та спосіб їх прогнозування у хворих на остеоартроз і цукровий діабет II типу / М.О. Олійник, Л.В. Журавльова, М.М. Нессонова // Укр. ревматол. журнал. – 2016. – № 4 (66). – С. 58 – 63.
14.    Профиль сердечно-сосудистого риска у мужчин, проживающих в городе: 35-летняя динамика / Е.А. Кваша, И.П. Смирнова, И.М. Горбась, О.В. Срибная // Укр. кардіол. журнал. – 2016. – № 6. – С. 90 – 96.
15.    Рибалка В. Психологічна профілактика суїцидальних тенденцій проблемної особистості / В. Рибалка. – К.: Шк. світ, 2009. – 128 с. – ISBN 978-966-451-000-1.
16.    Рибалка В. Честь і гідність особистості як предмет діяльності практичного психолога / В. Рибалка. – К.: Шк. світ, 2010. – 128 с. – ISBN 978-966-451-000-1.
17.    Руденко Ю.В. Клініко-патогенетичне обґрунтування підходів до оптимізації контролю офісного і домашнього артеріального тиску та зниження його варіабельності в хворих з неускладненою артеріальною гіпертензією: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / Ю.В. Руденко. – К., 2017. – 30 с.
18.    Свиридова Н.К. Боль в спине как частая причина обращения к неврологу. Этиология, патофизиология и лечение боли / Н.К. Свиридова // Междунар. неврологич. журнал. – 2016. – № 7 (85). – С. 78 – 82.
19.    Серцево-судинні ефекти нових препаратів для зниження ваги тіла // Артериальная гипертензия. – 2016. – № 5 (49). – С. 73 – 74.
20.    Скрипченко А.Г. Структура факторов риска цереброваскулярной патологии в открытой популяции г. Киева / А.Г. Скрипченко // Междунар. неврологич. журнал. – 2016. – № 7 (85). – С. 112 – 117.
21.    Снєгірьов П. Здоров’я та вік: слідами VI Національного конгресу геронтологів і геріатрів України / П. Снєгірьов // Укр. ревматол. журнал. – 2016. – № 4 (66). – С. 4 – 14.
22.    Сорокин Ю.Н. Место цервикогенной головной боли в Международной классификации головной боли / Ю.Н. Сорокин // Междунар. неврологич. журнал. – 2016. – № 7 (85). – С. 105 – 111.
23.    Трипілка С.А. Можливості резорбції подагричних тофусів при проведенні уратзнижувальної терапії: клінічне спостереження / С.А. Трипілка, І.Ю. Головач // Укр. ревматол. журнал. – 2016. – № 4 (66). – С. 64 – 69.
24.    У новому дослідженні продемонстрували взаємозв’язок абдомінального ожиріння зі збільшенням шансів серцево-судинних факторів ризику // Артериальная гипертензия. – 2016. – № 5 (49). – С. 76.
25.    Целуйко В.И. Всегда ли мы назначаем жизнеспасающие препараты нашим пациентам, или Показания к статинотерапии и назначение статинов в реальной практике (по материалам исследования СИСТЕМА) / В.И. Целуйко // Артериальная гипертензия. – 2016. – № 6 (50). – С. 30 – 34.
26.    Чистик Т. Международный проект ESO-EAST в Украине: оптимизация и улучшение качества помощи пациентам с инсультом / Т. Чистик // Междунар. неврологич. журнал. – 2016. – № 7 (85). – С. 56 – 59.
27.    Якубенко Ю.В. Оптимізація діагностики та лікування гемодинамічних порушень у пацієнтів на хронічні головні болі різного ґенезу: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н: 14.01.15 – нервові хвороби / Ю.В. Якубенко. – Х., 2017. – 20 с.