Архів надходжень до картотеки за 16.11.2016 р.

1.    Obtaining of the transgenic Helianthus tuberosus L. plants, callus and “hairy” root cultures able to express the recombinant human interferon alpha-2b gene / O.M. Maistrenko, Yu.S. Luchakivska, N.M. Zholobak et al. [M.Ya. Spivak, M.V. Kuchuk] // Цитология и генетика. – 2015. – № 5. – С. 38 – 44. // Cytol. Genet. – 2015. – Vol. 49, N 5. – P. 308 – 313. – 9398-от.
2.    Vaiserman A.M. Longevity-promoting pharmaceuticals: is it a time for implementation? / A.M. Vaiserman, F. Marotta // Trends Pharmacol. Sci. – 2016. – Vol. 37, N 5. – P. 331 – 333. – 9397-от.
3.    Борисенко А.В. Віддалені результати застосування медикаментозних композицій для лікування і профілактики післяімплантаційних ускладнень у пацієнтів похилого віку / А.В. Борисенко, В.Г. Столяр // Новини стоматології. – 2016. – № 2. – С. 28 – 32.
4.    Бурчинский С.Г. Депрессивные и дистимические расстройства при психосоматической патологии и пути их фармакологической коррекции / С.Г. Бурчинский // Практикуючий лікар. – 2015. – № 2. – С. 51 – 56. – 9389-от.
5.    Бурчинский С.Г. Новые подходы к фармакотерапии и фармакопрофилактике астено-невротических состояний / С.Г. Бурчинский // Практикуючий лікар. – 2015. – № 4. – С. 45 – 48. – 9392-от.
6.    Бурчинский С.Г. Препараты валерианы как комплексные корректоры психоэмоциональных и когнитивных расстройств в неврологии: новые возможности / С.Г. Бурчинский // Практикуючий лікар. – 2015. – № 3. – С. 49 – 53. – 9391-от.
7.    Випадок лікування гострого некротичного панкреатиту у хворого похилого віку / Я.М. Сусак, О.А. Ткаченко, Е.В. Свєтлічний та ін. [О.В. Ходзинський, О.О. Дирда] // Хірургія України. – 2015. – № 4. – С. 122 – 126.
8.    Відмінності впливу двох антигіпертензивних комбінацій на гемодинаміку, метаболічні показники та субфракційний склад сироватки крові у літніх пацієнтів з коморбідною кардіальною патологією / В.А. Штанько, Н.В. Тофан, С.А. Тихонова та ін. [А.П. Романчук, О.В. Хижняк] // Одеськ. мед. журнал. – 2016. – № 2. – С. 57 – 63. – 9387-от.
9.    Возможности комбинированного лечения и профилактика осложнений при субфасциальных ожогах у лиц пожилого и старческого возраста // Харків. хірургіч. школа. – 2015. – № 1. – С. 89 – 95.
10.    Данильченко Л.І. Забезпеченість вітаміном D, маркери кісткового ремоделювання і механічна міцність кісткової тканини у жінок у постменопаузі / Л.І. Данильченко // Одеськ. мед. журнал. – 2015. – № 6. – С. 47 – 50. – 9386-от.
11.    Закревська О.В. Загальні підходи до медикаментозного лікування пацієнтів похилого віку / О.В. Закревська // Практикуючий лікар. – 2015. – № 2. – С. 57 – 63. – 9390-от.
12.    Застосування цитиколіну в терапії когнітивних порушень при цереброваскулярних захворюваннях // Практич. ангіологія. – 2016. – № 1. – С. 30 – 33.
13.    Лікування артеріальної гіпертензії в осіб старшого віку // Практич. ангіологія. – 2015. – № 4. – С. 35 – 40. – 9395-от.
14.    Лупальцов В.І. Лікування хворих похилого та старечого віку з гострим перитонітом на сучасному етапі / В.І. Лупальцов, А.І. Ягнюк, А.В. Трофімова // Харків. хірургіч. школа. – 2015. – № 2. – С. 21 – 24.
15.    Мітлошук А.П. До питання діагностики ВІЛ-інфекції у осіб старших вікових груп / А.П. Мітлошук, О.А. Каштелян, М.Ю. Гриджук // Профілактич. медицина. – 2015. – № 3 – 4 (дод.). – С. 45 – 46.
16.    Нгуєн І.В. Проблема ВІЛ-інфекції серед людей старшої вікової групи / І.В. Нгуєн, О.В. Максименок, Ю.В. Круглов // Профілактич. медицина. – 2015. – № 3 – 4 (дод.). – С. 47 – 48. – 9396-от.
17.    Обзор рекомендаций Американской ассоциации сердца по ведению пациентов среднего и пожилого возраста с врожденными пороками сердца 2015 / Н.Т. Ватутин, А.С. Смирнова, Е.В. Ещенко и др. [В.С. Колесников, Ю.П. Грищенко, Е.В. Картамышева, А.Э. Дегтярева, В.А. Карапыш, И.А. Перуева, Е.С. Глинская, А.А. Тараторина] // Практич. ангіологія. – 2015. – № 3. – С. 18 – 28. – 9394-от.
18.    Оценка результатов лечения острого деструктивного холецистита после лапароскопической холецистэктомии у больных разных возрастных групп и пути их улучшения у лиц старше 60 лет с сердечной недостаточностью ишемического генеза / В.М. Иванцок, Р.В. Бондарев, А.И. Сопко и др. [Р.Н. Козубович, В.Г. Мишалов] // Харків. хірургіч. школа. – 2015. – № 2. – С. 49 – 52.
19.    Приходько В.Ю. Негоспітальна пневмонія в літніх людей у практиці сімейного лікаря (лекція) / В.Ю. Приходько // Практикуючий лікар. – 2016. – № 1. – С. 45 – 54. – 9393-от.
20.    Результаты лечения осложненного острого холецистита у лиц пожилого и старческого возраста / В.Г. Мишалов, Р.В. Бондарев, В.М. Иванцок, С.А. Кондратенко // Хірургія України. – 2015. – № 4. – С. 49 – 53.
21.    Хара М.Р. Статеві особливості реакції вегетативної нервової системи старих щурів на розвиток некротичного процесу в серці на тлі мелатоніну / М.Р. Хара, З.С. Гевик // Патологія. – 2016. – № 1. – С. 15 – 18. – 9388-от.