Архів надходжень до картотеки за 09.11.2016 р.

1.    Sidorenko A. Empowerment of older persons: principal approaches / A. Sidorenko // Міжнар. журн. «Реабілітація та паліативна медицина». – 2016. – № 1. – С. 87 – 91. Расширение прав и возможностей пожилых людей: основные подходы. – 9384-от.
2.    Братасюк А.М. Клініко-ендоскопічна характеристика аденоматозних поліпів товстого кишечнику у хворих старших вікових груп / А.М. Братасюк // Україна. Здоров’я нації. – 2016. – № 1 – 2. – С. 28 – 30.
3.    Волос Л.І. Деменція судинного ґенезу: кваліметричний аналіз ангіоархітектоніки кори головного мозку / Л.І. Волос // Укр. журн. медицини, біології та спорту. – 2016. – № 1. – С. 37 – 40.
4.    Иванцок В.М. Анализ функциональных нарушений миокарда после холецистэктомии осложненного острого холецистита у больных пожилого и старческого возраста / В.М. Иванцок, С.А. Кондратенко, Р.В. Бондарев // Укр. науково-мед. молодіжний журнал. – 2015. – № 4. – С. 47 – 50.
5.    Іванько О.В. Малоінвазивні втручання в хірургії гострого калькульозного холециститу в поєднанні з холедохолітіазом у хворих похилого та старечого віку (Огляд літератури) / О.В. Іванько, Б.В. Свиридюк, Р.А. Боріс // Фітотерапія. Часопис. – 2016. – № 2. – С. 18 – 25.
6.    Нишкумай О.И. Особенности вертеброгенного болевого синдрома при остеопорозе и его лечение / И.И. Нишкумай // Укр. журн. болю. – 2016. – № 2. – С. 10 – 15.
7.    Перспективи оптимізації всеукраїнської міжвідомчої системи багаторівневої підготовки фахівців до надання паліативної і геріатричної допомоги / Л.А. Стаднюк, Ю.І. Губський, Н.Г. Гойда та ін. [А.В. Царенко, В.В. Чайковська, В.Ю. Приходько, О.В. Давидович, А.М. Бондарчук, Ю.В. Криничний] // Міжнар. журн. «Реабілітація та паліативна медицина». – 2015. – № 2. – С. 70 – 77. – 9385-от.
8.    Поворознюк В.В. Нейропатичний компонент болю в пацієнтів різного віку з остеоартрозом колінних суглобів / В.В. Поворознюк, У.І. Приймич // Укр. журн. болю. – 2016. – № 1. – С. 39 – 40. – 9381-от.
9.    Сезонні коливання народження дітей з відхиленням у розвитку психіки та поведінки / А.П. Чуприков, О.М. Вайсерман, Л.В. Мєхова, Є.С. Гальчин // Фітотерапія. Часопис. – 2015. – № 2. – С. 64.
10.    Сонина Е.В. Диабетическое поражение сердца у женщин с инфарктом миокарда / Е.В. Сонина, Л.Н. Аллянова, Д.Д. Сонина // Укр. журн. болю. – 2016. – № 2. – С. 16 – 19.
11.    Филатова Е.Г. Новые подходы к лечению мигрени / Е.Г. Филатова // Укр. журн. болю. – 2016. – № 2. – С. 28 – 33.
12.    Юров И.В. Боль и качество жизни пациентов, «живущих с Паркинсоном» / И.В. Юров // Укр. журн. болю. – 2016. – № 2. – С. 20 – 25. – 9383-от.
13.    Юров И.В. Дискинезии при акинетико-ригидной форме болезни Паркинсона. Пути решения проблемы / И.В. Юров // Укр. журн. болю. – 2016. – № 1. – С. 46 – 47. – 9382-от.
14.    Ярош В.О. Взаємозв’язок між рівнем мозкового натрійуретичного пропептиду та морфофункціональним станом серця у хворих на гіпертонічну хворобу, ускладнену хронічною серцевою недостатністю зі збереженою фракцією викиду лівого шлуночка / В.О. Ярош // Україна. Здоров’я нації. – 2016. – № 3. – С. 89 – 93. – 9380-от.