Нові надходження до бібліотеки (03.10.2016 р.)

ЖУРНАЛИ

1.    Артериальная гипертензия. – 2016. – № 2.
2.    Астма та алергія. – 2016. – № 1.
3.    Вісник ортопедії, травматології та протезування. – 2016. – № 1.
4.    Вісник ортопедії, травматології та протезування. – 2015. – № 4.
5.    Врачебное дело. – 2016. – № 1 – 2.
6.    Галицький лікарський вісник. – 2016. – № 2.
7.    Журнал неврологии и психиатрии имени С.С. Корсакова. – 2016. – № 5.
8.    Журнал неврологии и психиатрии имени С.С. Корсакова. – 2016. – № 6.
9.    Журнал неврологии и психиатрии имени С.С. Корсакова. – 2016. – № 7.
10.    Журнал неврологии и психиатрии имени С.С. Корсакова. – 2016. – № 8.
11.    Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського. – 2016. – № 3.
12.    Кардиология. – 2016. – № 6.
13.    Ліки України. – 2016. – № 5 – 6.
14.    Міжнародний неврологічний журнал. – 2016. – № 4.
15.    Medicine review. – 2016. – № 3.
16.    Medicine review. – 2016. – № 4.
17.    Освіта України. Спецвипуск газети. – 2016. – № 8 (44) (серпень).
18.    Освіта України. Спецвипуск газети. – 2016. – № 9 (45) (вересень).
19.    Практична ангіологія. – 2016. – № 2.
20.    Проблеми харчування. – 2015. – № 2 (43).
21.    Серце і судини. – 2016. – № 3.
22.    Судинні захворювання головного мозку. – 2016. – № 1 – 2.
23.    Сучасна гастроентерологія. – 2016. – № 4.
24.    Сучасні медичні технології. – 2016. – № 1.
25.    Сучасні медичні технології. – 2016. – № 2.
26.    Therapia. – 2016. – № 7 – 8.
27.    Український журнал дерматології, венерології, косметології. – 2015. – № 1.
28.    Український медичний часопис. – 2016. – № 4.
29.    Український ревматологічний журнал. – 2016. – № 2.
30.    Український стоматологічний альманах. – 2016. – № 1.
31.    Фізіологічний журнал. – 2016. – № 3.
32.    Хірургія України. – 2015. – № 1.
33.    Хірургія України. – 2016. – № 3.
34.    Geriatria. – 2016. – № 2.
35.    PRIME. – 2016. – № 3.
36.    PRIME. – 2016. – № 4.

ГАЗЕТИ

37.    Ваше здоров’я. – 2016. – № 37 – 38.
38.    Ваше здоров’я. – 2016. – № 39 – 40.
39.    Здоров’я України. – 2016. – № 15 – 16.
40.    Здоров’я України. – 2016. – № 17 (390).
41.    Здоров’я України. – 2016. – № 4 (47). Кардіологія.
42.    Новости медицины и фармации. – 2016. – № 7.
43.    Новости медицины и фармации. – 2016. – № 8.

КНИГИ

44.    Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: МОРІОН, 2016.
45.    Імператор усіх хвороб: Біографія раку / С. Мукерджі; перекл. з англ. – К.: Вид-во Жупанського, 2013. – 520 с.
46.    Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. Зб. наук. пр. – 2013. – Вип. 18. – 411 с.
47.    A History of Life – Extensionism in The Twentieth Century. – Copyright, 2014. – 532 p. – ISBN-10: 1500818577, ISBN-13: 978-15081879.