Архів надходжень до картотеки за 07.11.2016 р.

1.    International Glossary of Social Gerontology. – New York, 1985. – 96 p.
2.    Valldeoriola F. Атиповий паркінсонізм (лекція ) / F. Valldeoriola // Східно-європейський журн. хвороби Паркінсона й екстрапірамідних захворювань. – 2016. – Т. 2. – № 1. – С. 12 – 25.
3.    Бурчинский С.Г. Пути и возможности коррекции энергетического метаболизма в фармакотерапии хронической церебральной ишемии / С.Г. Бурчинский // Здоров’я України. – 2016. – № 19 (392). – С. 23 – 24.
4.    Гарміш О.О. Поширеність традиційних факторів кардіоваскулярного ризику при ревматоїдному артриті в осіб жіночої статі / О.О. Гарміш, О.І. Мітченко, В.Г. Левченко // Укр. ревматологіч. журнал. – 2016. – № 3 (65). – С. 50 – 54.
5.    Дяченко В.В. Эффективный контроль острой боли / В.В. Дяченко // Therapia. – 2016. – № 2 (106). – С. 49 – 52.
6.    Железодефицитная анемия у лиц пожилого возраста: особенности диагностики и терапии / С.А. Гусева, Я.П. Гончаров, В.Н. Орлов, А.О. Петруша // Therapia. – 2016. – № 2 (106). – С. 8 – 13.
7.    Катилов А.В. Кашель в клинической практике: разный характер – разный подход / А.В. Катилов // Здоров’я України. – 2016. – № 19 (392). – С. 47.
8.    Кваша Е.А. Борьба с табакокурением: необходимость консолидации усилий общества и медицинских работников / Е.А. Кваша // Укр. кардіологіч. журнал. – 2016. – Дод.1. – С. 54 – 59.
9.    Когнитивные нарушения: проблема своевременной диагностики и возможности фармакотерапии // Здоров’я України. – 2016. – № 19 (392). – С. 19 – 20.
10.    Комплексный алгоритм ведения пациентов с сахарным диабетом 2-го типа. Консенсусное положение Американской ассоциации клинических эндокринологов и Американского колледжа эндокринологии 2016 // Практич. ангіологія. Зб. клін. реком. – 2016. – С. 4 – 17.
11.    Кондратюк В.Є. Гіперурикемія та подагра: сучасний стан проблем / В.Є. Кондратюк, О.М. Тарасенко // Укр. ревматологіч. журнал. – 2016. – № 3 (65). – С. 30 – 37.
12.    Лікування рефрактерної стенокардії напруження у пацієнтів старечого віку і довгожителів / О.А. Єпанчінцева, О.П. Надорак, Ю.А. Борхаленко та ін. // Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія. – 2016. – № 2 (13). – С. 36 – 40.
13.    Лук’янчук Є. Кардіопротекторний ефект фебуксостату у пацієнтів із гіперурикемією та подагрою / Є. Лук’янчук // Укр. ревматологіч. журнал. – 2016. – № 3 (65). – С. 38 – 42.
14.    Общесоматическая патология и депрессия: где пролегает диагностическая грань? // Здоров’я України. – 2016. – № 19 (392). – С. 16 – 17.
15.    Орищин Н.Д. Ехокардіографічна діагностика механічних ускладнень інфаркту міокарда / Н.Д. Орищин // Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія. – 2016. – № 1 (12). – С. 26 – 35.
16.    Падения // Therapia. – 2016. – № 1 (105). – С. 59 – 61.
17.    Рекомендації щодо алгоритму ведення пацієнтів із остеоартрозом колінного суглоба в Європі та по всьому світу: звіт спеціальної комісії Європейського товариства з вивчення клінічних та економічних аспектів остеопорозу та остеоартрозу (ESCEO) / Olivier Bruyere, Cyrus Cooper, Jean-Pierre Pelletier и др. // Укр. ревматологіч. журнал. – 2016. – № 3 (65). – С. 15 – 29.
18.    Рябенко Д.В. Магнитно-резонансная томография и ее диагностические возможности в кардиологии / Д.В. Рябенко, Е.Б. Ершова, Т.А. Ялынская // Серцева недостатність. – 2016. – № 2. – С. 14 – 22.
19.    Свиридова Н.К. Патогенез, клініка, діагностика та комплексне лікування інсомній різного ґенезу з використанням методів рефлексотерапії / Н.К. Свиридова, Г.М. Чуприна // Східно-європейський журн. хвороби Паркінсона й екстрапірамідних захворювань. – 2016. – Т. 2. – № 1. – С. 26 – 35.
20.    Снижение сердечно-сосудистых рисков при сахарном диабете 2-го типа: баланс пользы и вреда / И.В. Друк, Г.И. Нечаева, О.Ю. Кореннова, Е.А. Ряполова // Новости медицины и фармации. – 2016. – № 565. – С. 22 – 29.
21.    Стратегия ведения пациентов с запорами. Рекомендации Американской ассоциации гастроэнтерологов // Рац. фармакотерапия. – 2016. – № 3 (40). – С. 49 – 52.
22.    Уніфікований клінічний протокол первинної та вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги хворим на залізодефіцитну анемію // Therapia. – 2016. – № 1 (105). – С. 31 – 33.