Архів надходжень до картотеки за 07.07.2016 р.

1.    Plattner H. Inseparable tandem: evolution chooses ATP and Ca2+ to control life, death and cellular signaling / H. Plattner, A. Verkhratsky // The Royal Society publishing – 2016. – P. 1 – 9. – 9371-от.
2.    Verkhratsky A. The homeostatic astroglia emerges from evolutionary specialization of neural cells / A. Verkhratsky, M. Nedergaard // The Royal Society publishing. – 2016. – P. 1 – 8. – 9372-от.
3.    Амосова К.М. Застосування уніфікованого алгоритму антигіпертензивної терапії для зниження ризику інсульту у хворих віком понад 55 років з імовірною резистентною артеріальною гіпертензією / К.М. Амосова, Ю.В. Руденко // Укр. неврологіч. журнал. – 2016. – № 2. – С. 27 – 35.
4.    Бідзіля П.П. Гендерні та вікові особливості показників ліпідного обміну при хронічній серцевій недостатності на тлі надлишкової маси тіла та ожиріння / П.П. Бідзілля // Арх. клінічної медицини. – 2016. – № 1. – С. 10 – 13.
5.    Біофармацевтичний аналіз взаємодії мелоксикаму та метилпреднізолону – компонентів фармакотерапії больового синдрому та демієлінізуючої патології / О.О. Нефьодов, В.Б. Ларіонов, М.Я. Головенко, В.Й. Мамчур // Журн. Нац. акад. мед. наук України. – 2015. – Т. 21. – № 3 – 4. – С. 398 – 403.
6.    Дзяк Л.А. Актуальные проблемы в лечении пациентов с рецидивирующее-ремиттирующим рассеянным склерозом / Л.А. Дзяк, Е.С. Цуркаленко // Укр. неврологіч. журнал. – 2016. – № 2. – С. 17 – 26.
7.    Драгомирецкая Н.В. Эволюция в понимании патогенеза гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и путей совершенствования ее терапии / Н.В. Драгомирецкая // Сучасна гастроентерологія. – 2016. – № 3 (89). – С. 81 – 90.
8.    Жебеленко Я.Г. Возрастные особенности биохимии тромбоцитарного звена свертывающей системы крови / Я.Г. Жебеленко, Н.Ю. Литвинова // Серце і судини. – 2016. – № 2 (54). – С. 72 – 75.
9.    Желудочная секреция и микроциркуляция при старении (обзор литературы и собственных исследований) / О.В. Коркушко, Ю.В. Гавалко, Д.М. Якименко, С.С. Наскалова, В.Б. Шатило // Журн. Нац. акад. мед. наук України. – 2015. – Т. 21. – № 3 – 4. – С. 321 – 333.
10.    Коркушко О.В. Дмитрий Федорович Чеботарев: война и мир в судьбе одного ученого / О.В. Коркушко, В.Б. Шатило, В.И. Савченко // Особистості. Альманах. – К., 2016. – С. 57 – 64.
11.    Майкан Р.І. Патофізіологічний аналіз лікування доброякісної гіперплазії передміхурової залози за допомогою КТФ-лазера у хворих віком 76-90 років на показники когнітивних функцій, системи крові, водно-сольового обміну та функції нирок / Р.І. Майкан, Ю.Є. Роговий // Арх. клінічної медицини. – 2016. – № 1. – С. 52 – 56.
12.    Мілевська-Вовчук Л.С. Вибір оптимального методу оцінки больового синдрому в пацієнтів із хронічним поперековим больовим синдромом / Л.С. Мілевська-Вовчук // Укр. неврологіч. журнал. – 2016. – № 2. – С. 96 – 100.
13.    Насонова Т.І. Клініко-нейровізуалізаційні особливості та функціональні наслідки ішемічних інсультів у пацієнтів з метаболічним синдромом / Т.І. Насонова // Арх. клінічної медицини. – 2016. – № 1. – С. 57 – 62.
14.    Орос М.М. Міофасціальний біль обличчя / М.М. Орос // Укр. неврологіч. журнал. – 2016. – № 2. – С. 101 – 105.
15.    Особистості. Альманах // Дод. № 1 до журн. «Серцева недостатність» № 2, червень 2016. – 64 с.
16.    Стаднік С.М. Вплив імуномодулювальної терапії статинами на когнітивні функції та рівень С-реактивного білка в пацієнтів з фібриляцією передсердь / С.М. Стаднік // Укр. неврологіч. журнал. – 2016. – № 2. – С. 50 – 55.
17.    Урсуленко В.И. Хирургическое лечение ишемической болезни сердца в НИССХ имени Н.М. Амосова: история становления и  развития (1971-2000 годы) / В.И. Урсуленко. – К.: Агат-Принт, 2016. – 53 с. – ISBN 978-966-97211-8-1.
18.    Фадеенко Г.Д. Нарушение синтеза оксида азота в слизистой оболочке пищевода у больных гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью в сочетании с гипертонической болезнью / Г.Д. Фадеенко, А.Е. Гриднев // Сучасна гастроентерологія. – 2016. – № 3 (89). – С. 9 – 15.