Архів надходжень до картотеки за 09.06.2016 р.

1.    Аймедов К.В. Особливості порушень психоемоційного стану у родичів хворих на судинну деменцію / К.В. Аймедов, Д.А. Волощук // Актуал. пробл. сучасної медицини. – 2016. – № 2. – С. 56 – 61.
2.    Бурьян А.В. Влияние неоадьювантной химиолучевой терапии на качество жизни больных местнораспространенным раком щитовидной железы пожилого и старческого возраста / А.В. Бурьян // Актуал. пробл. сучасної медицини. – 2015. – № 3. – Ч. 1. – С. 115 – 121.
3.    Гаврилюк А.А. Современные аспекты патогенеза и терапии псориаза / А.А. Гаврилюк // Актуал. пробл. сучасної медицини. – 2015. – № 3. – Ч. 2. – С. 300 – 306.
4.    Динамика ультраструктурных перестроек кардиомиоцитов миокарда старых крыс с алиментарным ожирением на фоне сочетанного применения ритмических экстремальных холодовых воздействий (-120оС) и кордовой крови / Е.А. Чернявская, В.П. Невзоров, В.Г. Бабийчук и др. [Ю.В. Мартынова, В.В. Кулик] // Вісн. пробл. біології і медицини. – 2016. – Вип. 1. – № 1. – С. 318 – 323.
5.    Ємченко Я.О. Комплексне лікування хворим на псоріатичну хворобу та метаболічний синдром з урахуванням показників системного запалення / Я.О. Ємченко // Актуал. пробл. сучасної медицини. – 2015. – № 3. – Ч. 2. – С. 114 – 120.
6.    Індивідуальні особливості хірургічної анатомії легеневих зв’язок у людей похилого віку / В.І. Ляховський, О.М. Люлька, Т.Ю. Ляховська та ін. [ І.І. Нємченко, О.П. Ковальов] // Вісн. пробл. біології і медицини. – 2016. – Вип. 2. – № 2 (129). – С. 188 – 190.
7.    Ковтун М.И. Результаты оценки уровня информированности больных катарактой / М.И. Ковтун // Актуал. пробл. сучасної медицини. – 2015. – № 3. – Ч. 2. – С. 132 – 136.
8.    Колеснікова О.В. Вплив факторів серцево-судинного ризику на перебіг перименопаузального періоду у жінок / О.В. Колеснікова, М.В. Яресько // Актуал. пробл. сучасної медицини. – 2016. – № 1. – С. 113 – 118.
9.    Макурина Г.И. Новые аспекты формирования псориаза при сопутствующей артериальной гипертензии / Г.И. Макурина // Актуал. пробл. сучасної медицини. – 2016. – № 2. – С. 134 – 141.
10.    Мінливість форми і розмірів вушного вузла у осіб похилого і старечого віку в залежності від форми черепа людини / О.Б. Горбаченко, А.І. Швець, О.Ю. Половик та ін. [В.Г. Рожнов, С.М. Супруненко] // Вісн. пробл. біології і медицини. – 2016. – Вип. 1. – № 2 (127). – С. 180 – 183.
11.    Некоторые особенности лечения ишемической болезни сердца у женщин. Часть 1 / Е.Е. Петров, Ю.М. Казаков, С.И. Треумова, Ю.Г. Бурмак // Вісн. пробл. біології і медицини. – 2016. – Вип. 1. – № 1. – С. 42 – 47.
12.    Поєднання остеопорозу і кардіоваскулярної патології як проблема поліморбідності / В.М. Ждан, І.В. Іваницький, І.Г. Криворучко та ін. [О.Ф. Гопко, Н.П. Приходько] // Вісн. пробл. біології і медицини. – 2016. – Вип. 2. – № 1 (128). – С. 46 – 48.
13.    Половик О.Ю. Морфологічне дослідження мікроциркуляції крові в оболонках нервововузлового ланцюжка у людей похилого віку / О.Ю. Половик // Вісн. пробл. біології і медицини. – 2015. – Вип. 4. – № 1. – С. 220 – 222.
14.    Полстяной А.А. Современные представления об этиологии гиперурикемии как патогенетического фактора развития подагры / А.А. Полстяной // Актуал. пробл. сучасної медицини. – 2016. – № 2. – С. 311 – 317.
15.    Ретроспективний аналіз комплексних методів лікування подагричного артриту з урахуванням індивідуальних особливостей перебігу / А.А. Капустянська, А.В. Вахненко, Н.В. Моісєєва, М.О. Рум’янцева // Актуал. пробл. сучасної медицини. – 2016. – № 1. – С. 296 – 299.
16.    Фуштей І.М. Стан функції ендотелію у жінок, хворих на артеріальну гіпертензію в залежності від тяжкості клімактеричного синдрому / І.М. Фуштей, О.Я. Малиновська, І.А. Кулініч // Актуал. пробл. сучасної медицини. – 2015. – № 3. – Ч. 2. – С. 173 – 178.
17.    Шейко С.О. Фібриляція передсердь у хворих похилого віку з хронічною серцевою недостатністю і анемічним синдромом / С.О. Шейко // Актуал. пробл. сучасної медицини. – 2015. – № 4. – С. 130 – 134.
18.    Ярова І.В. Корекція кардіоваскулярної патології у пацієнтів з первинним остеопорозом / І.В. Ярова, Л.М. Шипкіна, І.В. Іваницький // Актуал. пробл. сучасної медицини. – 2016. – № 2. – С. 206 – 210.