Архів надходжень до картотеки за 24.05.2016 р. (друга частина)

1.    ICFSR 2016. International conference on Frailty & Sarcopenia Research (Thursday-Friday, April 28-29, 2016 Philadelphia, PA, USA) // JFA. The Journal of Frailty & Aging. – 2016. – Vol. 5, Suppl. 1. – 128 p.
2.    Povoroznyuk V. The role of vitamin D and exercises in correction of age-related skeletal muscle changes in postmenopausal women / V. Povoroznyuk, N. Dzerovych, R. Povoroznyuk // ICFSR 2016 International conference on Frailty & Sarcopenia Research (Thursday-Friday, April 28-29, 2016 Philadelphia, PA, USA). – USA, 2016. – Р. 68 – 69.
3.    Wide range evaluation of the cognitive and physical performance in the pensioners / C. Mautalen, S. Mastaglia, O. Tomarevska, O. Poliakov // ICFSR 2016 International conference on Frailty & Sarcopenia Research (Thursday-Friday, April 28-29, 2016 Philadelphia, PA, USA). – USA, 2016. – Р. 71 – 72.
4.    Галникіна С.О. Дерматит, асоційований з нетриманням фізіологічних відправлень: новий підхід до «старої» проблеми / С.О. Галникіна, І.Й. Когут // Укр. журн. дерматол., венерол., косметології. – 2016. – № 1 (60). – С. 87 – 93.
5.    Зінченко Ю.В. Оптимізація тактики лікування хворих з типовим тріпотінням передсердь неклапанного ґенезу в залежності від клінічних та електрофізіологічних характеристик аритмії: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / Ю.В. Зінченко. – К., 2015. – 34 с.
6.    Іванова К.А. Клініко-інструментальний аналіз перебігу та лікування комор бідності остеоартрозу та дисліпідемії: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.12 – ревматологія / К.А. Іванова. – К., 2015. – 16 с.
7.    Ілюшина Г.Я. Особливості метаболічного синдрому у жінок в клімактеричному періоді: підходи до діагностики та шляхи медикаментозної корекції: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / Г.Я. Ілюшина. – К., 2016. – 19 с.
8.    Качур В.В. Вивчення взаємозв’язку клініко-лабораторних проявів та структурно-функціональних змін у хворих на псоріатричний артрит: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.12 – ревматологія / В.В. Качур. – К., 2015. – 16 с.
9.    Куцин О.О. Стан вінцевого русла та особливості перебігу ішемічної хвороби серця у мешканців різних висотних регіонів Закарпаття: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / О.О. Куцин. – К., 2015. – 17 с.
10.    Надорак О.П. Предиктори виникнення та прогнозування перебігу післяопераційної фібриляції передсердь у хворих на ішемічну хворобу хворобу серця: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / О.П. Надорак. – К., 2015. – 19 с.
11.    Новые оральные антикоагулянты – дополнения к рекомендациям Европейской ассоциации ритма сердца (2015): в таблицах и схемах. – 2015. – 15 с.
12.    Острый инфаркт миокарда у женщин: научное соглашение American Heart Association (2016) // Medicine review. – 2016. – № 2 (40). – С. 12 – 20.
13.    Попова І.Б. Окремі аспекти епігенетичного контролю процесів запалення у хворих на псоріаз / І.Б. Попова, І.П. Кайдашев // Укр. журн. дерматол., венерол., косметології. – 2016. – № 1 (60). – С. 80 – 86.
14.    Резнікова А.О. Поступові кроки до інтерпретації свербежу при атопічному дерматиті / А.О. Резнікова // Укр. журн. дерматол., венерол., косметології. – 2016. – № 1 (60). – С. 31 – 35.
15.    Рекомендации Европейского общества кардиологов и Европейского респираторного общества по диагностике и лечению легочной гипертензии 2015 г. – К.: Изд. А.Ю. Заславский, 2015. – 136 с. – ISBN 978-617-632-064-7.
16.    Рекомендації Європейського товариства кардіологів 2015 року щодо лікування пацієнтів зі шлуночковими аритміями та запобігання раптовій серцевій смерті. Дод. до журн. «Аритмологія». – К., 2016. – 135 с.
17.    Рекомендації Європейського товариства кардіологів 2015 року щодо лікування пацієнтів зі шлуночковими аритміями та запобігання раптовій серцевій смерті. Скорочений варіант, в таблицях і схемах. – К., 2016. – 48 с.
18.    Торбас О.О. Вплив різних типів комбінованої антигіпертензивної терапії на центральний артеріальний тиск та пружно-еластичні властивості артерій у пацієнтів із другим та третім ступенем артеріальної гіпертензії: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / О.О. Торбас. – К., 2015. – 18 с.
19.    Эноксапарин vs гепарин при интервенционном лечении инфаркта миокарда у пациентов пожилого возраста: анализ результатов исследования ATOLL // Medicine review. – 2016. – № 2 (40). – С. 32 – 35.