Архів надходжень до картотеки за 24.05.2016 р.

1.    Бакалюк Т.Г. Медико-соціальна ефективність медичної реабілітації у хворих на остеоартроз / Т.Г. Бакалюк // Вісн. соц. гігієни та організація охорони здоров’я України. – 2015. – № 3. – С. 17 – 21. 9362-от
2.    Банінасер Ахмед Мохаммадамін Ахмед. Особливості стану вегетативної нервової системи у хворих на паратравматичну екзему похилого та старечого віку з супутнім варикозом та артеріальною гіпертензією / Банінасер Ахмед Мохаммадамін Ахмед, В.П. Федотов, Г.В. Носонова // Запорожский мед. журнал. – 2016. – № 1. – С. 25 – 28. 9369-от
3.    Банінасер Ахмед Мохаммадамін Ахмед. Показники артеріального тиску за даними його добового моні торування у хворих на паратравматичну екзему похилого віку із супутніми варикозною та гіпертонічною хворобами / Банінасер Ахмед Мохаммадамін Ахмед // Патологія. – 2015. – № 3. – С. 17 – 20. 9370-от
4.    Бідованець Б.Ю. Ультраструктурні особливості реорганізації елементів стінки сечового міхура жінок раннього та пізнього менопаузальних періодів / Б.Ю. Бідованець, Т.К. Головата // Здобутки клініч. та експерим. медицини. – 2015. – № 4. – С. 24 – 29.
5.    Іванків Я.І. Показники прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу здорових тварин за введення мелатоніну / Я.І. Іванків, О.М. Олещук // Мед. та клініч. хімія. – 2015. – № 2. – С. 39 – 42.
6.    Козёлкин А.А. Доменные особенности когнитивных нарушений у больных первичным и повторным мозговым ишемическим полушарным инсультом в острейшем периоде заболевания / А.А. Козёлкин, Л.В. Новикова // Актуал. пит. фармацевтич. мед. науки та практики. – 2015. – № 2. – С. 57 – 61. 9368-от
7.    Комшук Т.С. Гендерні відмінності лікворної системи головного мозку в людей старечого віку / Т.С. Комшук // Здобутки клініч. та експерим. медицини. – 2015. – № 2 – 3. – С. 176 – 178. 9367-от
8.    Комшук Т.С. Особливості циркумвентрикулярної системи головного мозку в осіб літнього віку / Т.С. Комшук // Здобутки клініч. та експерим. медицини. – 2015. – № 2 – 3. – С. 64 – 68. 9363-от
9.    Лапароскопічна герніопластика у лікуванні защемлених гриж у хворих похилого та старечого віку / О.О. Воровський, В.О. Шапринський, Д.А. Яцков, Н.Н. Закі // Шпитальна хірургія. – 2016. – № 2. – С. 81 – 84.
10.    Мокра А.П. Морфометрична оцінка структурної вікової перебудови підшлункової залози при артеріальній гіпертензії в малому колі кровообігу / А.П. Мокра, А.Г. Шульгай // Здобутки клініч. та експерим. медицини. – 2015. – № 4. – С. 43 – 46.
11.    Морфофункціональний стан печінки у пацієнтів з подагрою / С.І. Сміян, С.В. Даньчак, Н.О. Добринська та ін. [У.С. Слаба, О.С. Маховська] // Здобутки клініч. та експерим. медицини. – 2015. – № 2 – 3. – С. 138 – 141. 9364-от
12.    Теренда Н.О. Смертність від серцево-судинних захворювань як державна проблема / Н.О. Теренда // Вісн. наук. досліджень. – 2015. – № 4. – С. 11 – 13. 9360-от
13.    Фуштей І.М. Особливості добового профілю артеріального тиску в жінок з ессенціальною гіпертензією залежно від тяжкості клімактеричного синдрому / І.М. Фуштей, О.Я. Малиновська, І.А. Кулініч // Вісн. наук. досліджень. – 2015. – № 4. – С. 25 – 28. 9361-от
14.    Швець Н.В. Взаємозв’язок добового ритму артеріального тиску з надлишковою масою тіла у пацієнтів з артеріальною гіпертензією та остеоартрозом / Н.В. Швець // Здобутки клініч. та експерим. медицини. – 2015. – № 2 – 3. – С. 153 – 156. 9365-от
15.    Шманько О.В. Вплив структурно-функціонального стану серця на розвиток когнітивних порушень у хворих на артеріальну гіпертензію / О.В. Шманько // Здобутки клініч. та експерим. медицини. – 2015. – № 2 – 3. – С. 157 – 162. 9366-от