Архів надходжень до картотеки за 23.05.2016 р.

1.    Povoroznyuk V.V. Association between appendicular lean mass and dietary protein intake in postmenopausal women / V.V. Povoroznyuk, N.I. Dzerovych // Пробл. старения и долголетия. – 2016. – Т. 25. – № 2. – С. 363.
2.    Алабина Н.М. Консервы для геродиетического питания / Н.М. Алабина, Л.В. Киселева, Г.П. Покудина // Пробл. старения и долголетия. – 2016. – Т. 25. – № 2. – С. 324 – 330.
3.    Альфа-блокаторы связаны с повышенным риском инсульта у пожилых мужчин // Артериальная гипертензия. – 2016. – № 1 (45). – С. 82.
4.    Антюшко Д.П. Перспективи використання продуктів для ентерального харчування в геродієтичній практиці / Д.П. Антюшко, П.О. Карпенко // Пробл. старения и долголетия. – 2016. –  Т. 25. – № 2. – С. 215 – 221.
5.    Асадов Шахбала Асад оглы. Роль фактора питания в сохранении здоровья популяции долгожителей Азербайджана / Асадов Шахбала Асад оглы, Ю.Г. Григоров, Т.М. Семесько // Пробл. старения и долголетия. – 2016. – Т. 25. – № 2. – С. 331 – 332.
6.    Бабенко Н.А. Модуляция возрастного нарушения содержания кардиолипина в тканях крыс путем подавления активности нейтральной сфингомиелиназы / Н.А. Бабенко, Г.В. Стороженко // Пробл. старения и долголетия. – 2016. – Т. 25. – № 2. – С. 332.
7.    Бажай-Жежерун С.А. Морозиво з екстрактом стевії геродієтичного призначення / С.А. Бажай-Жежерун // Пробл. старения и долголетия. – 2016. – Т. 25. – № 2. – С. 287 – 297.
8.    Бибик Л.Г. Возможности рационального питания в коррекции состояния здоровья людей пожилого возраста / Л.Г. Бибик // Пробл. старения и долголетия. – 2016. – Т. 25. – № 2. – С. 333 – 334.
9.    Біологічний вік у Drosophila melanogaster при моделюванні прискореного старіння / Н.М. Кошель, А.В. Писарук, Л.В. Мєхова, В.П. Войтенко // Дрозофила в экспериментальной генетике и биологии:V междунар. конф. (Киев, 12-14 мая 2016 г.). – К., 2016. – С. 27 – 28.
10.    Божков А.И. Переедание в раннем постнатальном онтогенезе формирует метаболическую память и влияет на продолжительность жизни / А.И. Божков, Ю.В. Никитченко, Аль-Бахадли Али М.М. // Пробл. старения и долголетия. – 2016. – Т. 25. – № 2. – С. 335.
11.    Вайсерман А.М. Drosophila melanogaster как модель в геронтологических исследованиях / А.М. Вайсерман // Дрозофила в экспериментальной генетике и биологии:V междунар. конф. (Киев, 12-14 мая 2016 г.). – К., 2016. – С. 19 – 20.
12.    Вайсерман А.М. Питание в ранней жизни и «программирование» долголетия / А.М. Вайсерман // Пробл. старения и долголетия. – 2016. – Т. 25. – № 2. – С. 335 – 336.
13.    Влияние липополисахарида E. coli на функциональное состояние и продолжительность жизни Drosophila melanogaster / Т.А. Дубилей, Ю.Е. Рушкевич, Н.М. Кошель, С.А. Мигован, Т.В. Тушинская // Дрозофила в экспериментальной генетике и биологии:V междунар. конф. (Киев, 12-14 мая 2016 г.). – К., 2016. – С. 25 – 26.
14.    Возрастзависимый характер проявления оксидативного стресса при циклическом режиме кормления / Н.И. Кургузова, В.В. Бондарь, Е.Н. Лебедь и др. // Пробл. старения и долголетия. – 2016. – Т. 25. – № 2. – С. 345.
15.    Волошина Л.О. Особливості цитокінового профілю крові у хворих на первинний остеоартроз в аспекті вікової коморбідності / Л.О. Волошина, С.І. Сміян // Укр. ревматологіч. журнал. – 2016. – № 1 (63). – С. 65 – 69.
16.    Горбань Е.Н. Радиобиологические аспекты геронтологических исследований / Е.Н. Горбань // Вісн. Наук. мед. тов. геронтологів та геріатрів України. – 2016. – № 1 (січень-лютий). – С. 5 – 8.
17.    Григоров Ю.Г. Досвід застосування кавуна і гарбуза в оздоровчому та профілактичному харчуванні / Ю.Г. Григоров, П.С. Войтович // Пробл. старения и долголетия. – 2016. – Т. 25. – № 2. – С. 337.
18.    Дмитровська Г.П. Комплексний підхід до осучаснення асортименту геромолочної продукції / Г.П. Дмитровська // Пробл. старения и долголетия. – 2016. – Т. 25. – № 2. – С. 263 – 268.
19.    Дорогой А.П. Суїцид в Україні: динаміка смертності та превенція / А.П. Дорогой // Therapia. – 2016. – № 4 (108). – С. 51 – 52.
20.    Дорохович А.М. Хімічний склад харчового продукту, що відповідає вимогам геродієтетики / А.М. Дорохович, М.М. Петренко // Пробл. старения и долголетия. – 2016. – Т. 25. – № 2. – С. 339 – 340.
21.    Дорохович В.В. Використання харчових волокон при розробці затяжного печива функціонального призначення для осіб похилого віку / В.В. Дорохович, М.М. Петренко, Д.О. Попова // Пробл. старения и долголетия. – 2016. – Т. 25. – № 2. – С. 341.
22.    Досвід використання апіфітокомпозиції у людей похилого віку / Ю.В. Гавалко, А.В. Захарія, Л.Л. Синєок, Г.І. Давидова, М.С. Романенко, С.М. Гоцька // Пробл. старения и долголетия. – 2016. – Т. 25. – № 2. – С. 336.
23.    Дрозофила в экспериментальной генетике и биологии:V междунар. конф. (Киев, 12-14 мая 2016 г.). – К.: Ин-т геронтологии им. Д.Ф. Чеботарева НАМНУ, 2016. – 42 с.
24.    Дубилей Т.А. Гипоталамические механизмы пролонгирования жизни и тоги и перспективы / Т.А. Дубилей // Вісн. Наук. мед. тов. геронтологів та геріатрів України. – 2016. – № 1 (січень-лютий). – С. 3 – 5.
25.    Здоров’я, харчування, довголіття. Науково-практична конференція пам’яті проф. Ю.Г. Григорова (до 85-річчя від дня народження) (Київ, 16-17 травня 2016 р.) // Пробл. старения и долголетия. – 2016. – Т. 25. – Ч. 1. – С. 3 – 180; Ч. 2 – С. 184 – 366.
26.    Зозуля І.С. Біль: підходи до діагностики та лікування в неврології та хірургії / І.С. Зозуля, М.В. Максименко, А.І. Зозуля // Укр. мед. часопис. – 2016. – № 2 (112). – С. 37 – 41.
27.    Корзун В.Н. Харчові раціони геродієтичного призначення з використанням дієтичних добавок рослинного походження / В.Н. Корзун, К.В. Свідло // Пробл. старения и долголетия. – 2016. – Т. 25. – № 2. – С. 235 – 252.
28.    Крушинська Н.А. Динаміка стану пружно-еластичних властивостей артерій у хворих з артеріальною гіпертензією та синдромом обструктивного апное сну / Н.А. Крушинська, Ю.М. Сіренко // Артериальная гипертензия. – 2016. – № 1 (45). – С. 37 – 44.
29.    Лівінська О.П. Пробіотики з антиоксидантними властивостями як основа для створення нових продуктів для людей похилого віку / О.П. Лівінська, Н.К. Коваленко // Пробл. старения и долголетия. – 2016. – Т. 25. – № 2. – С. 347.
30.    Масік Н.П. Мікрофлора кишечника та її зміни при хронічних запальних захворюваннях легень у робітників сільського господарства різних вікових груп / Н.П. Масік // Пробл. старения и долголетия. – 2016. – Т. 25. – № 2. – С. 349.
31.    Матеріали VI Науково-практичної конференції Асоціації аритмологів України (Київ, 19-20 травня 2016 р.) // Аритмологія. – 2016. – № 2 (18). – С. 37 – 72.
32.    Мєхова Л.В. Тривалість життя та серцево-судинна патологія в різних регіонах Європи: зв’язок зі структурою харчування / Л.В. Мєхова, А.В. Писарук, Н.М. Кошель // Пробл. старения и долголетия. – 2016. – Т. 25. – № 2. – С. 187 – 195.
33.    Мостова Л.М. Технологія виробництва салатних самбуків геродієтичного призначення / Л.М. Мостова // Пробл. старения и долголетия. – 2016. – Т. 25. – № 2. – С. 310 – 317.
34.    Никитченко Ю.В. Калорийно ограниченная диета корригирует измененную прооксидантно-антиоксидантную систему при ускоренном старении / Ю.В. Никитченко, А.И. Божков // Пробл. старения и долголетия. – 2016. – Т. 25. – № 2. – С. 350.
35.    Обґрунтування необхідності корекції порушень кальцієвого-фосфорного обміну у хворих різного віку на хронічну хворобу нирок / М.А. Оринчак, О.С. Човганюк, І.О. Гаман та ін. // Пробл. старения и долголетия. – 2016. – Т. 25. – № 2. – С. 351 – 352.
36.    Пархоменко А.Н. Иммобилизация как фактор развития венозных тромбоэмболий: практическое значение и современные рекомендации / А.Н. Пархоменко, В.Ю. Жаринова, М.В. Полулях // Здоров’я України. – 2016. – № 2 (45). – С. 8 – 10.
37.    Пастила як улюблений продукт споживання людей похилого віку / А.М. Дорохович, О.О. Потривайло, А.В. Мурзін, І.С. Луценко // Пробл. старения и долголетия. – 2016. – Т. 25. – № 2. – С. 340 – 341.
38.    Пешук Л.В. Інновації в технології виробництва продуктів харчування для довголіття / Л.В. Пешук, О.О. Галенко, К.В. Ліпка // Пробл. старения и долголетия. – 2016. – Т. 25. – № 2. – С. 353.
39.    Поляков О.А. Вплив фактичного харчування на залишкову працездатність людей пенсійного віку / О.А. Поляков, О.С. Томаревська // Пробл. старения и долголетия. – 2016. – Т. 25. – № 2. – С. 353 – 354.
40.    Постанова від 2 березня 2016р. №285 (Київ) «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики».
41.    Прокопенко Н.А. Влияние количественных и качественных особенностей питания на физическое состояние здоровья работающих лиц старшего возраста / Н.А. Прокопенко // Пробл. старения и долголетия. – 2016. – Т. 25. – № 2. – С. 354 – 355.
42.    Прохоров Л.Ю. О возможности оздоровления и увеличения предстоящей продолжительности жизни человека за счет изменения режима питания / Л.Ю. Прохоров // Пробл. старения и долголетия. – 2016. – Т. 25. – № 2. – С. 355 – 356.
43.    Процюк Л.О. Вплив поліморфізму гена серотонінових рецепторів 5-HTR2A T 102C на вираженість больового синдрому і тривожно-депресивних розладів у хворих на ревматоїдний артрит / Л.О. Процюк, М.А. Станіславчук, О.А. Шликова // Укр. ревматологіч. журнал. – 2016. – № 1 (63). – С. 61 – 64.
44.    Рекомендации Европейского общества кардиологов по диагностике и лечению легочной гипертензии (2015) // Medicine review. – 2016. – № 1 (39). – С. 14 – 21.
45.    Рекомендації Європейського товариства кардіологів 2015 року щодо лікування пацієнтів зі шлуночковими аритміями та запобігання раптовій серцевій смерті // Аритмологія. – 2016. – № 2 (18). – С. 5 – 36.
46.    Роль молочнокислих бактерій у підвищенні біодоступності селену як основного компонента в складі функціональних харчових продуктів при остеопорозі / Н.К. Коваленко, К.С. Огірчук, В.В. Поворознюк, Н.І. Дзерович // Пробл. старения и долголетия. – 2016. – Т. 25. – № 2. – С. 344 – 345.
47.    Романенко М.С. Возрастные и гендерные особенности связи фактического питания с метаболическими факторами риска / М.С. Романенко, Л.Д. Иваненко, И.В. Сапожников // Пробл. старения и долголетия. – 2016. – Т. 25. – № 2. – С. 356.
48.    Романчук І.О. Оцінка якості кисломолочного продукту геродієтичного призначення / І.О. Романчук, О.П. Гондар, Л.О. Моісеєва // Пробл. старения и долголетия. – 2016. – Т. 25. – № 2. – С. 269 – 272.
49.    Россихин В.В. Эффективность лактобактерий в лечении оксалурии у пациентов пожилого возраста / В.В. Россихин, М.Г. Яковенко, А.В. Бухмин // Пробл. старения и долголетия. – 2016. – Т. 25. – № 2. – С. 358.
50.    Сравнительная оценка характера питания украинцев пожилого и старческого возраста (результаты многолетних исследований) / Ю.Г. Григоров, Т.М. Семесько, Л.Л. Синеок, М.С. Романенко, Ю.В. Гавалко // Пробл. старения и долголетия. – 2016. – Т. 25. – № 2. – С. 196 – 203.
51.    Стеценко Н.О. Розроблення сиркової маси з рослинним наповнювачем для геродієтичного харчування / Н.О. Стеценко // Пробл. старения и долголетия. – 2016. – Т. 25. – № 2. – С. 280 – 286.
52.    Толстун Д.А. Детерминанты долголетия дрозофил, инкубированных в искусственной атмосфере / Д.А. Толстун // Дрозофила в экспериментальной генетике и биологии:V междунар. конф. (Киев, 12-14 мая 2016 г.). – К., 2016. – С. 30 – 31.
53.    Хліб пшеничний із сухою сироваткою, збагаченою магнієм, для харчування людей літнього віку / О.В. Кочубей-Литвиненко, О.А. Білик, В.Б. Захаревич, Т.О. Васильченко // Пробл. старения и долголетия. – 2016. – Т. 25. – № 2. – С. 253 – 262.
54.    Царенко А.В. Особливості харчування паліативних пацієнтів похилого віку / А.В. Царенко // Пробл. старения и долголетия. – 2016. – Т. 25. – № 2. – С. 360.
55.    Чайковська В.В. Перспективи розвитку геріатричної допомоги населенню України / В.В. Чайковська, Т.І. Вялих // Пробл. старения и долголетия. – 2016. – Т. 25. – № 2. – С. 361.
56.    Шаповал І.М. Обґрунтування використання проростків насіння соняшника для створення функціональних продуктів / І.М. Шаповал, С.Б. Осіпенко, Ю.В. Гавалко // Пробл. старения и долголетия. – 2016. – Т. 25. – № 2. – С. 298 – 304.
57.    Эффективность и безопасность апиксабана по сравнению с варфарином в профилактике инсульта у пациентов разного возраста: дополнительный анализ исследования ARISTOTLE // Здоров’я України. – 2016. – № 2 (45). – С. 41.