Архів надходжень до картотеки за 13.04.2016 р.

1.    Бабінець Л.С. Сучасні підходи до лікування закрепів у практиці сімейного лікаря / Л.С. Бабінець, О.І. Криськів // Здоров’я України. – 2016. – № 4 (377). – С. 21 – 22.
2.    Боли в суставах // Новости медицины и фармации. – 2016. – № 2 (562). – С.11 – 12.
3.    Боль в спине. Краткий справочник врача // Здоров’я України. – 2016. – № 5 (378). – С. 33 – 34.
4.    Вплив контролю артеріального тиску за допомогою блокатора кальцієвих каналів і різних інгібіторів ренін-ангіотензинової системи на показники центральної гемодинаміки й жорсткості артерій у пацієнтів з неускладненою артеріальною гіпертензією: результати шестимісячного спостереження / К.М. Амосова, К.П. Лазарева, П.О. Лазарев, Ю.В. Руденко // Серце і судини. – 2016. – № 1 (53). – С. 17 – 24.
5.    Герасимчук В.Р. Вплив стану про- та антиоксидантної систем на судинно-тромбоцитарну  ланку гемостазу у хворих у ранній відновний період ішемічного інсульту / В.Р. Герасимчук // Укр. неврологіч. журнал. – 2016. – № 1. – С. 36 – 40.
6.    Григорян О.Р. Альтернативные методы терапии в климактерии у женщин с нарушением углеводного обмена / О.Р. Григорян // Здоров’я України. – 2016. – № 4 (377). – С. 65, 67.
7.    Здоровая старость // Приватний лікар. – 2016. – № 3 (7). – С. 20 – 21.
8.    Как улучшить результаты стандартной терапии у пожилых пациентов с ИБС? // Приватний лікар. – 2016. – № 3 (7). – С. 34 – 36.
9.    Лангена в профилактике когнитивных расстройств и осенней депрессии // Приватний лікар. – 2015. – № 2. – С. 36 – 37.
10.    Мяловицька О.А. Сучасні погляди на етіопатогенез, діагностику та лікування хвороби Паркінсона і вторинного синдрому паркінсонізму / О.А. Мяловицька //Укр. неврологіч. журнал. – 2016. – № 1. – С. 12 – 20.
11.    Насонова Т.І. Структурні зміни головного мозку у пацієнтів з когнітивними порушеннями на тлі метаболічного синдрому / Т.І. Насонова, А.Л. Сусенко // Укр. неврологіч. журнал. – 2016. – № 1. – С. 41 – 47.
12.    Нестероидные противовоспалительные препараты при лечении боли в спине // Здоров’я України. – 2016. – № 5 (378). – С. 32.
13.    Нішкумай О.І. Кальцифікація судин, атеросклероз і остеопороз: чи є взаємозв’язок? / О.І. Нішкумай // Серце і судини. – 2016. – № 1 (53). – С. 107 – 112.
14.    Обнаружена причина разрушения синапсов в головном мозге при болезни Альцгеймера // Новости медицины и фармации. – 2015. – № 557. – С. 29.
15.    Омельченко А.Н. Особенности нейроваскулярного гемодинамического ответа на активацию коры головного мозга в норме и при остром нарушении мозгового кровообращения: функциональная магнитно-резонансная томография / А.Н. Омельченко, З.З. Рожкова, Е.В. Стрепетова // Серце і судини. – 2016. – № 1 (53). – С. 46 – 52.
16.    Прокопенко Н.О. Чорнобильська катастрофа 30 років по тому: віддалені медичні та соціальні наслідки / Н.О. Прокопенко // Медик столиці. – 2016. – № 3 – 4 (146) (березень-квітень). – С. 8.
17.    Сахарный диабет 2 типа и сердечно-сосудистые осложнения: как снизить риск и не навредить пациенту? // Диабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. – 2016. – № 1 (V). – С. 39 – 51.
18.    Ситник І.М. Застосування антиоксидантів за цукрового діабету I типу / І.М. Ситник, М.В. Хайтович // Фармакол. та лік. токсикологія. – 2015. – № 6 (46). – С. 3 – 11.
19.    Трухан Д.И. Болезни сердечно-сосудистой системы. Клиника, диагностика и лечение / Д.И. Трухан, С.Н. Филимонов. – Вид-во: Спецлит, 2016. – 319 с.
20.    Харченко Н. Проблема ГЭРБ с годами будет усугубляться / Н. Харченко // Здоров’я України. – 2016. – № 4 (377). – С. 24 – 25.
21.    Эффективность прегабалина в лечении хронической боли в спине, ассоциированной с болью в нижних конечностях (нейропатическим компонентом) / Т. Тагучи, А. Игараши, С. Ватт и др. // Здоров’я України. – 2016. – № 4 (377). – С. 3.