Нові надходження до бібліотеки (04.07.2016 р.)

ЖУРНАЛИ

1.    Боль. Суставы. Позвоночник. – 2016. – № 1.
2.    Галицький лікарський вісник. – 2016. – № 1.
3.    Журнал неврологии и психиатрии имени С.С. Корсакова. – 2016. – № 4.
4.    Кардиология. – 2016. – № 5.
5.    Лікарська справа / Врачебное дело. – 2015. – № 7 – 8.
6.    Міжнародний медичний журнал. – 2016. – № 2.
7.    Міжнародний неврологічний журнал. – 2016. – № 2.
8.    Освіта України. Спецвипуск газети. – 2016. – № 6 (42) (червень).
9.    Терапевтический архив. – 2016. – № 5.
10.    Терапевтический архив. – 2016. – № 6.
11.    Український журнал дерматології, венерології, косметології. – 2016. – № 2.
12.    Український терапевтичний журнал. – 2016. – № 2.
13.    Фізіологічний журнал. – 2016. – № 2.

ГАЗЕТИ

14.    Здоров’я України. – 2016. – № 10 (383) (травень).
15.    Здоров’я України. – 2016. – № 2 (24) (травень). Хірургія. Ортопедія. Травматологія.
16.    Здоров’я України. – 2016. – № 3 (46) (червень). Кардіологія. Ревматологія. Кардіохірургія.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

17.    Хіміон Л.В. Основи ревматології для лікарів загальної практики – сімейних лікарів: метод. реком. / Уклад. Л.В. Хіміон, О.Б. Ященко, С.В. Данилюк. – К., 2014. – 192.

ДИСЕРТАЦІЇ

18.    № 326д – Рожелюк І.Ф. Вплив препаратів нейромедіаторного механізму дії на клініко-нейропсихологічні та нейрофізіологічні параметри у пацієнтів похилого віку з когнітивними розладами альцгеймерівського і судинного генезу: Дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.15 – нервові хвороби / І.Ф. Рожелюк. – К., 2014. – 217 с.

ВІДБИТКИ

19.    № 9360 – Теренда Н.О. Смертність від серцево-судинних захворювань як державна проблема / Н.О. Теренда // Вісн. наук. досліджень. – 2015. – № 4. – С. 11 – 13.
20.    № 9361 – Фуштей І.М. Особливості добового профілю артеріального тиску в жінок з ессенціальною гіпертензією залежно від тяжкості клімактеричного синдрому / І.М. Фуштей, О.Я. Малиновська, І.А. Кулініч // Вісн. наук. досліджень. – 2015. – № 4. – С. 25 – 28.
21.    № 9362 – Бакалюк Т.Г. Медико-соціальна ефективність медичної реабілітації у хворих на остеоартроз / Т.Г. Бакалюк // Вісн. соц. гігієни та організація охорони здоров’я України. – 2015. – № 3. – С. 17 – 21.
22.    № 9363 – Комшук Т.С. Особливості циркумвентрикулярної системи головного мозку в осіб літнього віку / Т.С. Комшук // Здобутки клініч. та експерим. медицини. – 2015. – № 2 – 3. – С. 64 – 68.
23.    № 9364 – Морфофункціональний стан печінки у пацієнтів з подагрою / С.І. Сміян, С.В. Даньчак, Н.О. Добринська та ін. [У.С. Слаба, О.С. Маховська] // Здобутки клініч. та експерим. медицини. – 2015. – № 2 – 3. – С. 138 – 141.
24.    № 9365 – Швець Н.В. Взаємозв’язок добового ритму артеріального тиску з надлишковою масою тіла у пацієнтів з артеріальною гіпертензією та остеоартрозом / Н.В. Швець // Здобутки клініч. та експерим. медицини. – 2015. – № 2 – 3. – С. 153 – 156.
25.    № 9366 – Шманько О.В. Вплив структурно-функціонального стану серця на розвиток когнітивних порушень у хворих на артеріальну гіпертензію / О.В. Шманько // Здобутки клініч. та експерим. медицини. – 2015. – № 2 – 3. – С. 157 – 162.
26.    № 9367 – Комшук Т.С. Гендерні відмінності лікворної системи головного мозку в людей старечого віку / Т.С. Комшук // Здобутки клініч. та експерим. медицини. – 2015. – № 2 – 3. – С. 176 – 178.
27.    № 9368 – Козёлкин А.А. Доменные особенности когнитивных нарушений у больных первичным и повторным мозговым ишемическим полушарным инсультом в острейшем периоде заболевания / А.А. Козёлкин, Л.В. Новикова // Актуал. пит. фармацевтич. мед. науки та практики. – 2015. – № 2. – С. 57 – 61.
28.    № 9369 – Банінасер Ахмед Мохаммадамін Ахмед. Особливості стану вегетативної нервової системи у хворих на паратравматичну екзему похилого та старечого віку з супутнім варикозом та артеріальною гіпертензією / Банінасер Ахмед Мохаммадамін Ахмед, В.П. Федотов, Г.В. Носонова // Запорожский мед. журнал. – 2016. – № 1. – С. 25 – 28.
29.    № 9370 – Банінасер Ахмед Мохаммадамін Ахмед. Показники артеріального тиску за даними його добового моні торування у хворих на паратравматичну екзему похилого віку із супутніми варикозною та гіпертонічною хворобами / Банінасер Ахмед Мохаммадамін Ахмед // Патологія. – 2015. – № 3. – С. 17 – 20.