Нові надходження до бібліотеки (13.06.2016 р.)

ЖУРНАЛИ

1.    Аритмологія. – 2016. – № 2.
2.    Артериальная гипертензия. – 2016. – № 1.
3.    Вісник проблем біології і медицини. – 2016. – Вип. 2. – Т. 2.
4.    Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. – 2016. – № 2.
5.    Кардиология. – 2016. – № 3.
6.    Кардиология. – 2016. – № 4.
7.    Лабораторна діагностика. – 2016. – № 1.
8.    Medicine review. – 2016. – № 1. Кардиология.
9.    Medicine review. – 2016. – № 2. Кардиология.
10.    Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2015. – № 7.
11.    Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2016. – № 1.
12.    Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2016. – № 2.
13.    Освіта України. Спецвипуск газети. – 2016. – № 5 (41) (травень).
14.    Проблемы старения и долголетия. – 2015. – № 3 – 4.
15.    Східноєвропейський журнал громадського здоров’я. – 2015. – № 3 – 4.
16.    Therapia. – 2016. – № 4.
17.    Therapia. – 2016. – № 5.
18.    Український журнал дерматології, венерології, косметології. – 2016. – № 1.
19.    Український кардіологічний журнал. – 2016. – № 2.
20.    Український медичний часопис. – 2016. – № 2.
21.    Український ревматологічний журнал. – 2016. – № 1.
22.    Участковый врач. – 2016. – № 3.
23.    Вісник Наукового медичного товариства геронтологів та геріатрів України. – 2016. – № 1 (січень – лютий).
24.    East European Journal of Parkinson’s disease and movement disorders. – 2015. – № 1.
25.    East European Journal of Parkinson’s disease and movement disorders. – 2015. – № 2.
26.    Europace. – 2014. – Vol. 16, № 5.
27.    European Heart Journal. 2015. – Vol. 36, № 13.
28.    European Heart Journal. 2015. – Vol. 36, № 15.
29.    European Heart Journal. 2015. – Vol. 36, № 32.
30.    European Heart Journal. 2015. – Vol. 36, № 34.
31.    European Heart Journal. 2015. – Vol. 36, № 37.
32.    European Heart Journal. 2015. – Vol. 36, № 38.
33.    European Heart Journal. 2015. – Vol. 36, № 40.
34.    European Heart Journal. 2016. – Vol. 37, № 10.

ГАЗЕТИ

35.    Здоров’я України. – 2016. – № 9 (382) (травень).
36.    Здоров’я України. – 2016. – № 2 (45) (квітень). Кардіологія. Ревматологія. Кардіохірургія.
37.    Здоров’я України. – 2016. – № 1 (36) (березень). Неврологія. Психіатрія. Психотерапія.
38.    Новости медицины и фармации. – 2016. – № 4 (567).
39.    НЕВРОНьюс. – 2016. – № 4 (18) (апрель).

КНИГИ

40.    № 20053u – ICFSR 2016. International Conference on Frailty & Sarcopenia Research (Philadelphia, PA, USA, April 28-29, 2016). – Philadelphia, 2016. – Vol. 5, Suppl. 1. – 128 p.
41.    № 23251. Ішемічна хвороба серця у пацієнтів із цукровим діабетом: монографія /[А.В. Руденко, О.І. Мітченко, В.В. Гутовський та ін.]; за заг. ред. А.В. Руденка, О.І. Мітченко. – К.: Агат-Принт, 2016. – 181 с. – ISBN 978-966-97211-9-8.
42.    Рекомендації Європейського товариства кардіологів 2015 року щодо лікування пацієнтів зі шлуночковими аритміями та запобігання раптовій серцевій смерті. Додаток до журналу «Аритмологія». – К., 2016. – 135 с.
43.     Рекомендації Європейського товариства кардіологів 2015 року щодо лікування пацієнтів зі шлуночковими аритміями та запобігання раптовій серцевій смерті. У таблицях і схемах. Скорочений варіант // Опубл. в журн. «Аритмологія». – 2016. – № 1 – 2». – К., 2016. – 48 с.
44.    Новые оральные антикоагулянты – дополнения к рекомендациям Европейской ассоциации ритма сердца (2015). В таблицах и схемах. – К., 2016. – 15 с.
45.    Рекомендации Европейского общества кардиологов (European Society of Cardiology, ESC) и Европейского респираторного общества (European Respiratory Society, ERS) по диагностике и лечению лёгочной гипертензии. 2015 г. / Пер. с англ. Е. Куща. – К.: Издатель Заславский А.Ю., 2015. – 136 с. – ISBN 978-617-632-064-7.
46.    V Междунар. конф. «Дрозофила в экспериментальной генетике и биологии» (Киев, 12-14 мая 2016 г.). – К., 2016. – 37 с.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

47.    Рання діагностика гетеротопічної осифікації у пацієнтів з травмою хребта та спинного мозку: метод. реком. (186.15/19.16) / Уклад. В.В. Поворознюк, М.А. Бистрицька, Н.І. Балацька. – К., 2015. – 25 с.

АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ

48.    № 4161а – Гриб О.М. Механізми змін шлуночкової мікроциркуляції у людей літнього віку з хронічною патологією шлунка: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.03.04 – патологічна фізіологія / О.М. Гриб. – Чернівці, 2016. – 20 с.
49.    Іванова К.А. Клініко-інструментальний аналіз перебігу та лікування комор бідності остеоартроз та дисліпідемії: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.12 – ревматологія / К.А. Іванова. – К., 2015. – 16 с.
50.    Ілюшина Г.Я. Особливості метаболічного синдрому у жінок в клімактеричному періоді: підходи до діагностики та шляхи медикаментозної корекції: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / Г.Я. Ілюшина. – К., 2016. – 19 с.
51.    Зінченко Ю.В. Оптимізація тактики лікування хворих з типовим тріпотінням передсердь неклапанного ґенезу в залежності від клінічних та електрофізіологічних характеристик аритмії: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / Ю.В. Зінченко. – К., 2015. – 34 с.
52.    Качур В.В. Вивчення взаємозв’язку клініко-лабораторних проявів та структурно-функціональних змін у хворих на псоріатичний артрит: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.12 – ревматологія / В.В. Качур. – К., 2015. – 16 с.
53.    Куцин О.О. Стан вінцевого русла та особливості перебігу ішемічної хвороби серця у мешканців різних висотних регіонів Закарпаття: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / О.О. Куцин. – К., 2015. – 17 с.
54.    Мовчан О.Д. Закономірності формування механізмів толерантності до дії антиконвульсантів: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. б. н.: 14.03.05 – фармакологія / О.Д. Мовчан. – К., 2016. – 20 с.
55.    Надорак О.П. Предиктори виникнення та прогнозування перебігу післяопераційної фібриляції передсердь у хворих на ішемічну хворобу серця: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / О.П. Надорак. – К., 2015. – 19 с.
56.    Сова О.А. Кінетика 131І в організмі лабораторних щурів, дозо утворення та біологічні ефекти опромінення за перорального надходження: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. б. н.: 03.00.01 – радіобіологія / О.А. Сова. – К., 2016. – 22 с.
57.    Торбас О.О. Вплив різних типів комбінованої антигіпертензивної терапії на центральний артеріальний тиск та пружноеластичні властивості артерій у пацієнтів із другим та третім ступенем артеріальної гіпертензії: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / О.О. Торбас. – К., 2015. – 18 с.
58.    Філіпець Н.Д. Експериментальне вивчення нефропротекторної дії модуляторів калієвих і кальцієвих каналів за умов гострого і хронічного пошкодження нирок: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д. мед. н.: 14.03.05 – фармакологія / Н.Д. Філіпець. – К., 2016. – 44 с.
59.    Яковлев Б.Ф. Біохімічні чинники мікроциркуляторних порушень при ішемічній хворобі серця у осіб похилого віку; корекція пентоксифіліном: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.32 – медична біохімія / Б.Ф. Яковлев. – Вінниця, 2016. – 20 с.