Нові надходження до бібліотеки (16.05.2016 р.)

ЖУРНАЛИ

1.    Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. – 2016. – № 1.
2.    Журнал неврологии и психиатрии имени С.С. Корсакова. – 2016. – № 3.
3.    Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського. – 2016. – № 1.
4.    Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського. – 2016. – № 2.
5.    Міжнародний неврологічний журнал. – 2016. – № 1.
6.    НЕЙРОNews. – 2016. – № 2/1. Болезни пожилого и старческого возраста.
7.    Нововсти медицины и фармации. – 2015. – № 557.
8.    Освіта України. Спецвипуск газети. – 2016. – № 4 (40) (квітень).
9.    Практична ангіологія. – 2016. – № 1.
10.    Приватний лікар. – 2015. – № 2 (жовтень).
11.    Приватний лікар. – 2016. – № 3 (7) (березень).
12.    Рациональная фармакотерапия. – 2016. – № 1.
13.    Сучасна гастроентерологія. – 2016. – № 2.
14.    Терапевтический архив. – 2016. – № 4.
15.    Український журнал дитячої ендокринології. – 2016. – № 1.
16.    Український неврологічний журнал. – 2016. – № 1.
17.    Успехи геронтологии. – 2015. – № 4.
18.    Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2015. – № 6.
19.    Фізіологічний журнал. – 2016. – № 1.
20.    Geriatria. – 2015. – № 4.
21.    PRIME. – 2016. – Vol. 6, Issue 2.

ГАЗЕТИ

22.    Ваше здоров’я. 2016. – № 13 – 14.
23.    Ваше здоров’я. 2016. – № 15 – 16.
24.    Здоров’я України. – 2016. – № 2 (34) (квітень). Пульмонологія. Алергологія. Риноларингологія.
25.    Здоров’я України. – 2015. – № 1 (23) (лютий). Хірургія. Ортопедія. Травматологія.
26.    Здоров’я України. – 2015. – № 1 (33) (березень). Діабетологія. Тиреоїдологія. Метаболічні розлади.
27.    Здоров’я України. – 2015. – № 2 (45) (квітень). Кардіологія. Ревматологія. Кардіохірургія.
28.    Здоров’я України. – 2016. – № 4 (377) (лютий).
29.    Здоров’я України. – 2016. – № 5 (378) (березень).
30.    Здоров’я України. – 2016. – № 6 (379) (березень).
31.    Здоров’я України. – 2016. – № 7 (380) (квітень).
32.    Здоров’я України. – 2016. – № 8 (381) (квітень).
33.    Новости медицины и фармации. – 2016. – № 2 (562).
34.    НЕВРОНьюс. – 2016. – № 2 (16) (февраль).
35.    НЕВРОНьюс. – 2016. – № 3 (17) (март).

КНИГИ

36.    Второе сердце мужчины. Простатит – не приговор: как избавиться от недуга и восстановить потенцию // Хозяйство от А до Я. – 2016. – № 4 (22). – 80 с.
37.    Здоров’я, харчування, довголіття: наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяч. пам’яті проф. Ю.Г. Григорова (до 85-річчя від дня народження) (Київ, 16-17 травня 2016 р.). Програма конф.

ДИСЕРТАЦІЇ

38.    № 325д – Орлик Т.В. Вертебральний больовий синдром у людей старших вікових груп при системному остеопорозі: фактори ризику, діагностика, лікування, профілактика: Дис. на здобуття наук. ступеня д. мед. н.: 14.01.21 – травматологія і ортопедія / Т.В. Орлик. – К., 2015. – 386 с.

АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ

39.    № 4160а – Орлик Т.В. Вертебральний больовий синдром у людей старших вікових груп при системному остеопорозі: фактори ризику, діагностика, лікування, профілактика: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д. мед. н.: 14.01.21 – травматологія і ортопедія / Т.В. Орлик. – Лиман, 2016. – 44 с.
40.    Вацеба Т.С. Корекція інсулінорезистентності у хворих з первинним гіпотиреозом в умовах йодної недостатності: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.14 – ендокринологія / Т.С. Вацеба. – К., 2016. – 24 с.
41.    Міщенко Т.В. Хронобіологічні аспекти розвитку метаболічного синдрому при гіпопінеалізмі (експериментальне дослідження): Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. б. н.: 14.01.14 – ендокринологія / Т.В. Міщенко. – К., 2016. – 26 с.

ВІДБИТКИ

42.    № 9359-от. Zhavoronkov A. Classifying aging as a disease in the context of ICD-11 / A. Zhavoronkov, B. Bhullar // Front. Genet. – 2015. – № 04 (November).

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

43.    Спосіб підвищення бронхіальної прохідності у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень похилого віку: інформ. лист / Уклад. Е.О. Асанов, Л.Г. Полягушко, Є.Д. Осьмак, І.А. Диба. – К., 2016. – 4 с.