Нові надходження до бібліотеки (15.03.2016 р.)

ЖУРНАЛИ

1.    Актуальная инфектология. – 2015. – № 4.
2.    Журнал неврологии и психиатрии имени С.С. Корсакова. – 2015. – № 11.
3.    Журнал неврологии и психиатрии имени С.С. Корсакова. – 2015. – № 12.
4.    Журнал неврологии и психиатрии имени С.С. Корсакова. – 2015. – № 12. – Вып. 2. Инсульт.
5.    Журнал неврологии и психиатрии имени С.С. Корсакова. – 2016. – № 1.
6.    Здоровье ребенка. – 2015. – № 8.
7.    Кардиология. – 2015. – № 12.
8.    Кардиология: от науки к практике. – 2015. – № 5.
9.    Лабораторна діагностика. – 2015. – № 4.
10.    Медицина неотложных состояний. – 2015. – № 8.
11.    Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2015. – № 8.
12.    Міжнародний медичний журнал. – 2016. – № 1.
13.    Міжнародний неврологічний журнал. – 2015. – № 8.
14.    Освіта України. Спецвипуск газети. – 2016. – № 2 (38) (лютий).
15.    Участковый врач. – 2015. – № 10.
16.    Участковый врач. – 2016. – № 1.
17.    European Heart Journal. – 2013. – Vol. 34, № 45.
18.    European Heart Journal. – 2014. – Vol. 35, № 3.
19.    European Heart Journal. – 2014. – Vol. 35, № 34.
20.    European Heart Journal. – 2014. – Vol. 35, № 40.
21.    European Heart Journal. – 2014. – Vol. 35, № 41.
22.    European Heart Journal. – 2014. – Vol. 35, № 44.
23.    European Heart Journal. – 2015. – Vol. 36, № 9.
24.    European Heart Journal. – 2015. – Vol. 36, № 12.
25.    European Heart Journal. – 2015. – Vol. 36, № 18.
26.    European Heart Journal. – 2015. – Vol. 36, № 19.
27.    European Heart Journal. – 2015. – Vol. 36, № 21.
28.    European Heart Journal. – 2015. – Vol. 36, № 22.
29.    European Heart Journal. – 2015. – Vol. 36, № 24.
30.    European Heart Journal. – 2015. – Vol. 36, № 36.
31.    Postępy Nauk Medycznych. – 2015. – T. XXVIII, № 4В.
32.    Postępy Nauk Medycznych. – 2014. – T. XXVII, № 12В.
33.    Postępy Nauk Medycznych. – 2014. – T. XXVII, № 11В.
34.    Postępy Nauk Medycznych. – 2014. – T. XXVII, № 11.
35.    Postępy Nauk Medycznych. – 2013. – T. XXVI, № 2.
36.    Postępy Nauk Medycznych. – 2011. – T. XXIV, № 4.

ГАЗЕТИ

37.    Здоров’я України. – 2016. – № 1 (374) (січень).
38.    Здоров’я України. – 2016. – № 2 (375) (січень).
39.    Здоров’я України. – 2016. – № 3 (376) (лютий).
40.    Новости медицины и фармации. – 2015. – № 16 (559).
41.    НЕВРОНьюс. – 2015. – Вып. 11 (13) (ноябрь).
42.    НЕВРОНьюс. – 2015. – Вып. 12 (14) (декабрь).
43.    НЕВРОНьюс. – 2016. – Вып. 1 (15) (январь).
44.    Право пожилых. Информационный бюллетень. – 2015. – № 3 (февраль).

КНИГИ

45.    № 23242 – Англо-український словник медичних термінів. Т. І / За ред. В.М. Запорожана, П.І. Джуля. – О., 1996. – 358 с. – ISBN 966-555-030-6.
46.    № 23243 – Англо-український словник медичних термінів. Т. ІІ / За ред. В.М. Запорожана, П.І. Джуля. – О., 1996. – 94 с. – ISBN 966-555-030-6.
47.    № 23238 – Статистичний щорічник України за 2014 рік / За ред. І.М. Жук. – К.: ТОВ «Видавництво «Консультант», 2015. – 585 с. – ISBN 978-966-2224-ХХ-Х.
48.    № 23237 – Керівництво з воєнно-польової терапії (спеціальна частина) / Г.В. Мясников. – К., 2015. – 256 с.
49.    № 23244 – Чернобыль: последствия Катастрофы для человека и природы / А.В. Яблоков, В.Б. Нестеренко, А.В. Нестеренко, Н.Е. Преображенская. – К.: Универсариум, 2011. – 592 с. – ISBN 966-96344-1-5.
50.    Яковлева О.О. Клінічна фармакологія антигістамінних препаратів у лікуванні алергічних захворювань: навч. посібн. / О.О. Яковлева, Р.П. Барало: вид. 3-тє. – Вінниця: Нілан-ЛТД, 2013. – 118 с. – ISBN 978-966-2770-87-2.
51.    Пересмотр Европейских рекомендаций по ведению артериальной гипертензии: Документ рабочей группы Европейского общества гипертензии. – К., 2011. – 80 с.
52.    Лекарственное лечение артериальной гипертензии / В.Н. Коваленко, Е.П. Свищенко, Л.В. Безродна; под ред. В.Н. Коваленка. – К.: ООО «ДСГ Лтд»; «Плива» (Хорватия), 2004. – 80 с.
53.    Кардиологический альманах – 2015: Достижения в диагностике, лечении и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. – К., 2015. – 275 с.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

54.    Удосконалення методики визначення та корекції загальноадаптивних реакцій організму: метод. реком. (163.15/422.15) / Уклад. Ю.В. Гавалко, В.О. Іщук, Л.Л. Синєок, М.С. Романенко, М.Ю. Антоненко, Н.А. Дземан, І.М. Дземан, О.Б. Ткач. – К., 2015. – 32 с.

АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ

55.    Акопова О.В. Роль мітохондріальної пори в регуляції трансмембранного обміну Cа2+, енергозалежних і вільнорадикальних процесів в мітохондріях: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д. б. н.: 03.00.04 – біохімія / О.В. Акопова. – К., 2016. – 38 с.
56.    Гузик М.М. Полі-ADP-рибозилювання ядерних протеїнів за цукрового діабету: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. б. н.: 03.00.04 – біохімія / М.М. Гузик. – К., 2016. – 21 с.
57.    Гулковський Р.В. Генні мутації у дітей з інтелектуальною недостатністю: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. б. н.: 03.00.22 – генетика / Р.В. Гулковський. – К., 2016. – 24 с.
58.    Коломієць О.В. Трансмембранний обмін Cа2+ в мітохондріях біометрія за дії оксиду азоту та калікс[4]аренів: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. б. н.: 03.00.04 – біохімія / О.В. Коломієць. – К., 2016. – 21 с.
59.    Корнієнко В.І. Пошук та розробка засобу для фармакологічної корекції нефрон- та кардіопатії серед N-C8-заміщених і конденсованих похідних ксантину: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д. б. н.: 14.03.05 – фармакологія / В.І. Корнієнко. – К., 2016. – 42 с.

ВІДБИТКИ

60.    № 9356-от. α7 Nicotinic acetylcholine receptor-specific antibody induces inflammation and amyloid β42 accumulation in the mouse brain to impair memory / O. Lykhmus, L. Voytenko, L. Koval, S. Mykhalskiy и др. // PLOS One. – 2015. – Vol. 10, № 3.