Архів надходжень до картотеки за 28.01.2016 р.

1.    Бенца Т.М. Особенности артериальной гипертензии у больных сахарным диабетом / Т.М. Бенца // Мистецтво лікування. – 2015. – № 6 (48). – С. 4 – 9.
2.    Бурчинский С.Г. Возможности мультимодальной нейропротекции при хронических нарушениях мозгового кровообращения / С.Г. Бурчинский // Здоров’я України. – 2015. – № 4 (35). – С. 22, 24.
3.    Гойда Н.Г. Соціально-медичні аспекти розвитку паліативної та хоспісної допомоги в Україні в умовах реформування системи охорони здоров’я / Н.Г. Гойда, Ю.І. Губський, А.В. Царенко // Реабілітація та паліативна допомога. – 2015. – № 2 (2). – С. 23 – 30.
4.    Григорова И.А. Сосудистая деменция: от медицинской к социальной проблеме / И.А. Григорова // Здоров’я України. – 2015. – № 4 (35). – С. 37 – 38.
5.    Губський Ю.І. Інституціональні питання стану та перспектив надання паліативної медичної допомоги в Україні: соціальні, медико-правові та клініко-фармацевтичні аспекти / Ю.І. Губський // Реабілітація та паліативна допомога. – 2015. – № 1 (1). – С. 20 – 26.
6.    Губський Ю.І. Розвиток паліативної та хоспісної допомоги в Україні: організаційні, юридичні та медичні аспекти / Ю.І. Губський, Н.Г. Гойда, А.В. Царенко // Реабілітація та паліативна допомога. – 2015. – № 1 (1). – С. 68 – 74.
7.    Децик О.З. Організаційна технологія протидії та подолання професійного вигорання медичних працівників сфери паліативної допомоги / О.З. Децик, Ж.М. Золотарьова // Реабілітація та паліативна допомога. – 2015. – № 2 (2). – С. 93 – 97.
8.    Жити гідно до остатньої хвилини: чи зуміємо так в Україні // Реабілітація та паліативна допомога. – 2015. – № 1 (1). – С. 17 – 19.
9.    Князевич В.М. Стан, проблеми і перспективи впровадження «Національної стратегії розвитку системи паліативної допомоги в Україні до 2022 року» / В.М. Князевич, А.В. Царенко, І.В. Яковенко // Реабілітація та паліативна допомога. – 2015. – № 1 (1). – С. 62 – 67.
10.    Облегчение острой нетравматической вертеброгенной боли в результате терапии комбинацией уридинтрифосфата, цитидинмонофосфата и гидроксикобаламина / M.A. Mibielli, C.P. Nunes, A.B. Scussel и др. // Здоров’я України. – 2015. – № 4 (35). – С. 20 – 21.
11.    Приходько В.Ю. Дополнительные возможности в контроле артериального давления: как эффективно их использовать / В.Ю. Приходько // Здоров’я України. – 2015. – № 6 (43). – С. 32 – 33.
12.    Проблема боли в неврологии: сложная, но решаемая // Здоров’я України. – 2015. – № 4 (35). – С. 5.
13.    Прокопенко Н.О. Старіння і вік-залежні захворювання: профілактика і лікування / Н.О. Прокопенко // Медик столиці. – 2015. – № 143. – С. 2.
14.    Семигіна Т.В. Соціальна робота у моделі паліативної допомоги: функція та виклики / Т.В. Семигіна // Реабілітація та паліативна допомога. – 2015. – № 2 (2). – С. 54 – 58.
15.    Терешкевич Г.Т. Паліативне лікування в контексті гідності та недоторканості людського життя / Г.Т. Терешкевич // Реабілітація та паліативна допомога. – 2015. – № 2 (2). – С. 111 – 117.
16.    Экзархова В.В. Стационарная хосписная помощь больным с конечной стадией недостаточности кровообращения / В.В. Экзархова, О.В. Тарасова // Реабілітація та паліативна допомога. – 2015. – № 1 (1). – С. 114 – 115.