Нові надходження до бібліотеки (24.12.2015 р.)

ЖУРНАЛИ

1.    Актуальная инфектология. – 2015. – № 3.
2.    Артериальная гипертензия. – 2015. – № 5.
3.    Вісник ортопедії, травматології та протезування. – 2015. – № 3.
4.    Журнал неврологии и психиатрии имени С.С. Корсакова. – 2015. – № 9.
5.    Журнал неврологии и психиатрии имени С.С. Корсакова. – 2015. – № 10.
6.    Журнал неврологии и психиатрии имени С.С. Корсакова. – 2015. – № 10. – Вып. 2. В помощь практическому врачу.
7.    Кардиология. – 2015. – № 10.
8.    Лабораторна діагностика. – 2015. – № 3.
9.    Лікарська справа / Врачебное дело. – 2015. – № 3 – 4.
10.    Лучевая диагностика. Лучевая терапія. – 2015. – № 1 – 2.
11.    Медицина неотложных состояний. – 2015. – № 6.
12.    Медицина неотложных состояний. – 2015. – № 7.
13.    Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2015. – № 5.
14.    Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2015. – № 6.
15.    Міжнародний неврологічний журнал. – 2015. – № 6.
16.    Проблеми харчування. – 2015. – № 1.
17.    Рациональная фармакотерапия. – 2015. – № 4.
18.    Судинні захворювання головного мозку. – 2015. – № 3 – 4.
19.    Сучасна гастроентерологія. – 2015. – № 5.
20.    Сучасні медичні технології. – 2015. – № 1.
21.    Сучасні медичні технології. – 2015. – № 2 – 3.
22.    Терапевтический архив. – 2015. – № 10.
23.    Терапевтический архив. – 2015. – № 11.
24.    Therapia. – 2015. – № 9.
25.    Therapia. – 2015. – № 11.
26.    Травма. – 2015. – № 5.
27.    Український кардіологічний журнал. – 2015. – № 3.
28.    Український кардіологічний журнал. – 2015. – № 5.
29.    Український медичний часопис. – 2015. – № 5.
30.    Український неврологічний журнал. – 2015. – № 4.
31.    Український ревматологічний журнал. – 2015. – № 3.
32.    Український терапевтичний журнал. – 2015. – № 4.
33.    Участковый врач. – 2015. – № 7.
34.    Участковый врач. – 2015. – № 8.
35.    Участковый врач. – 2015. – № 9.
36.    Фізіологічний журнал. – 2015. – № 5.
37.    Вестник геронтологического общества Рос. Акад. наук. – 2015. – № 5 ¬– 6 (июль – декабрь).
38.    НЕВРОНьюс. – 2015. – Вып. 10 (12).

ГАЗЕТИ

39.    Здоров’я України. – 2015. – № 20 (369) (жовтень).
40.    Здоров’я України. – 2015. – № 21 (370) (листопад).
41.    Здоров’я України. – 2015. – № 3 (34) (жовтень).
42.    Здоров’я України. – 2015. – № 5 (42) (листопад).
43.    Новости медицины и фармации. – 2015. – № 11 (544).

КНИГИ

44.    № 23235 – Актуальні питання геронтології і геріатрії у практиці сімейного лікаря: Навч. посібн. / Ю.В. Вороненко, О.Г. Шекера, Л.А. Стаднюк, В.В. Чайковська та ін. – К.: Вид. Заславський О.Ю., 2015. – 530 с. (Серія «Сімейна медицина»). – ISBN 978-617-632-051-7 (серія); 978-617-632-057-9.
45.    № 23230 – Геріатрична фармакологія. Підручник / І.С. Чекман, І.Ф. Бєленічев, Н.О. Горчакова та ін. [Л.П. Купраш, Н.В. Бухтіярова, С.А. Моргунцова]. – К.-Запоріжжя, 2015. – 134 с.