Архів надходжень до картотеки за 16.12.2015 р.

1.    Vaiserman A.M. Persistence of developmentally programmed effects across generations: Impact on longevity / A.M. Vaiserman // Non-genetic inheritance. – 2013. – Р. 33 – 37. – 9340-от.
2.    Вікові особливості функціонального стану мозку у хворих на ішемічний інсульт / С.М. Кузнєцова, В.В. Кузнєцов, Д.В. Шульженко и др. // IV Міжнар. мед. конгрес «Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я України» (Київ, 15 – 17 квітня 2015 р.). – К., 2015. – С. 50.
3.    Воронков Л.Г. Анемия у пациентов с ХСН: как оценивать и как лечить? / Л.Г. Воронков // Здоров’я України. – 2015. – № 5 (42). – С. 30 – 31.
4.    Ефективність гліатіліну в лікуванні хворих із хронічною недостатністю мозкового кровообігу та метаболічним синдромом / О.О. Копчак, К.М. Полєтаєва, В.О. Холін, О.В. Тараканова, Н.Ю. Бачинська // Ліки України. – 2012. – № 3 – 4 (2). – С. 81 – 85.
5.    Ефективність спіронолактону у хворих на гіпертонічну хворобу та фібриляцію передсердь в похилому віці / Л.М. Єна, І.В. Мудрук, Л.В. Бевзюк, В.О. Артеменко // IV Міжнар. мед. конгрес «Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я України» (Київ, 15 – 17 квітня 2015 р.). – К., 2015. – С. 50.
6.    Жарінова В.Ю. Персоніфікована терапія хворих на ІХС – нові можливості / В.Ю. Жарінова, В.О. Табакович-Вацеба, О.Ю. Галецький // IV Міжнар. мед. конгрес «Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я України» (Київ, 15 – 17 квітня 2015 р.). – К., 2015. – С. 50.
7.    Западнюк Б.В. Можливості медикаментозної корекції судинних когнітивних розладів у хворих з дисциркуляторной енцефалопатією та метаболічним синдромом / Б.В. Западнюк, О.О. Копчак // Ліки України. – 2010. – № 4 (140). – С. 76 – 82.
8.    Кавацюк О.О. Аневризма висхідного відділу аорти: вікові особливості, критерії прогресування та стратифікація факторів ризику ускладнень / О.О. Кавацюк, Н.Ю. Осовська // Здоров’я України. – 2015. – № 5 (42). – С. 47 – 49.
9.    Князькова И.И. Диагностика подагры: рекомендации и клиническая практика / И.И. Князькова, Л.В. Шаповалова // Здоров’я України. – 2015. – № 5 (42). – С. 59 – 61.
10.    Коваль С.М. Ендогенний пептид апелін та патологічне ре моделювання серця у хворих на гіпертонічну хворобу з цукровим діабетом 2-го типу / С.М. Коваль, К.О. Юшко, Т.Г. Старченко // Міжнар. ендокринологіч. журнал. – 2015. – № 5 (69). – С. 37 – 40.
11.    Копчак О.О. Вивчення ефективності тривалого застосування мемантину в лікуванні когнітивних порушень у хворих з хронічною недостатністю мозкового кровообігу / О.О. Копчак // Ліки України. – 2012. – № 1 (157). – С. 73 – 78.
12.    Копчак О.О. Внесок метаболічного синдрому в розвиток судинних когнітивних порушень, проявів депресії у хворих із хронічною недостатністю мозкового кровообігу / О.О. Копчак // Пробл. старения и долголетия. – 2011. – № 1 (20). – С. 90 – 97.
13.    Копчак О.О. Лікування помірних когнітивних порушень у пацієнтів з хронічною недостатністю мозкового кровообігу та метаболічним синдромом із застосування гліатиліну / О.О. Копчак // Укр. вісн. психоневрології. – 2012. – № 1 (20). – С. 106 – 109.
14.    Копчак О.О. Особливості когнітивних порушень у хворих із метаболічним синдромом / О.О. Копчак // Міжнар. неврологіч. журнал. – 2011. – № 5 (43). – С. 70 – 75.
15.    Копчак О.О. Особливості постінсультних когнітивних порушень у пацієнтів із метаболічним синдромом / О.О. Копчак // Міжнар. неврологіч. журнал. – 2012. – № 3 (49). – С. 124 – 130.
16.    Копчак О.О. Про доцільність застосування цераксону в лікуванні постінсультних когнітивних розладів у хворих з метаболічним синдромом / О.О. Копчак // Міжнар. неврологіч. журнал. – 2011. – № 6 (44). – С. 78 – 83.
17.    Копчак О.О. Роль лептину в розвитку когнітивних порушень у хворих з метаболічним синдромом / О.О. Копчак // Укр. неврологіч. журнал. – 2012. – № 1 (22). – С. 57 – 61.
18.    Маркери кісткового метаболізму в діагностиці системного остеопорозу / Н.І. Балацька, В.В. Поворознюк, Т.Ю. Солоненко, О.А. Вдовіна // IV Міжнар. мед. конгрес «Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я України» (Київ, 15 – 17 квітня 2015 р.). – К., 2015. –С. 52.
19.    Поворознюк В.В. Асоційовані зміни гормонального статусу та скелетної м’язової тканини у жінок старших вікових груп / В.В. Поворознюк, Н.І. Дзерович // Міжнар. ендокринологіч. журнал. – 2015. – № 5 (69). – С. 24 – 30.
20.    Поворознюк В.В. Дефіцит та недостатність вітаміну В у клінічній практиці / В.В. Поворознюк, Н.І. Балацька, В.Я. Муц // IV Міжнар. мед. конгрес «Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я України» (Київ, 15 – 17 квітня 2015 р.). – К., 2015. – С. 51 – 52.
21.    Поляков О.А. Залишкова працездатність осіб пенсійного віку / О.А. Поляков, О.С. Томаревська // IV Міжнар. мед. конгрес «Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я України» (Київ, 15 – 17 квітня 2015 р.). – К., 2015. – С. 51.
22.    Поширеність порушень ліпідного обміну в міській популяції України залежно від ступеня й типу ожиріння / О.І. Мітченко, М.Н. Мамедов, Т.В. Колесник та ін. // Міжнар. ендокринологіч. журнал. – 2015. – № 5 (69). – С. 13 – 18.
23.    Прокопенко Н.О. Професійна зайнятість людей старших вікових груп як фактор здорового способу життя / Н.О. Прокопенко // IV Міжнар. мед. конгрес «Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я України» (Київ, 15 – 17 квітня 2015 р.). – К., 2015. – С. 51.
24.    Споживання м’яса та м’ясних продуктів людьми літнього віку з метаболічним синдромом / Ю.В. Гавалко, М.С. Романенко, Л.Л. Синєок, І.В. Сапожніков та ін. // IV Міжнар. мед. конгрес «Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я України» (Київ, 15 – 17 квітня 2015 р.). – К., 2015. – С. 50 – 51.
25.    Чернявська І.В. Оцінка можливості розвитку цукрового діабету при різному рівні серцево-судинного ризику у чоловіків / І.В. Чернявська // Міжнар. ендокринологіч. журнал. – 2015. – № 5 (69). – С. 50 – 58.