Архів надходжень до картотеки за 11.12.2015 р.

1.    Baguley D. Шум в ушах / D. Baguley, D. McFerran, D. Hall // Therapia. – 2015. – № 11 (103). – С. 7 – 15.
2.    Koliada A.K. Telomeric aging: mitotic clock or stress indicator? / A.K. Koliada, D.S. Krasnenkov, A.M. Vaiserman // Frontiers in genetics. – 2015. – March. – Vol. 6, Article 82. – Р. 1 – 4. – 9337-от.
3.    Vaiserman A.M. Aging-modulating treatments: from reductionism to a system-oriented perspective / A.M. Vaiserman // Frontiers in genetics. – 2014. – December. – Vol. 5, Article 446. – Р. 1 – 3. – 9338-от.
4.    Water: Promising opportunities for tunable all-dielectric electromagnetic metamaterials / A. Andryeuski, S.M. Kuznetsova, S.V. Zhukovsky и др. // Scientific reports. – 2015. – Р. 1 – 9. – 9339-от.
5.    Балацька Н.І. Ультразвукова денситометрія в діагностиці порушень мінеральної щільності кісткової тканини у хворих із патологією щитоподібної залози / Н.І. Балацька, І.В. Паньків // Міжнар. ендокринологіч. журнал. – 2015. – № 6 (70). – С. 46 – 52.
6.    Благотворное воздействие на выживание бета-адреноблокаторов, блокаторов кальциевых каналов, блокаторов ренин-ангиотензиновой системы, статинов и варфарина сопоставимо с таковым в рандомизированном контролируемом исследовании // Артеріальна гіпертензія. – 2015. – № 5 (43). – С. 93 – 94.
7.    Боль в грудной клетке // Therapia. – 2015. – № 9 (101). – С. 60 – 61.
8.    Варикозная болезнь вен нижних конечностей // Therapia. – 2015. – № 10 (102). – С. 60 – 62.
9.    Гороть І.В. Особливості ультраструктурної організації і метаболізму реактивних форм кисню та азоту в серцево-судинній системі за постійної дії низьких доз радіації (експериментальне дослідження): Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 03.00.01 – радіобіологія / І.В. Гороть. – К., 2015. – 24 с.
10.    Дзяк Г.В. Упруго-эластические свойства артериальной стенки в зависимости от возраста у мужчин с артериальной гипертензией / Г.В. Дзяк, Э.Л. Колесник // Укр. кардіологіч. журнал. – 2015. – № 3. – С. 13 – 19.
11.    Дорогой А.П. Динаміка смертності і тривалість життя населення України при розладах психіки та поведінки / А.П. Дорогой // Therapia. – 2015. – № 11 (103). – С. 35 – 36.
12.    Клиническая эффективность терапии статинами после перенесенного ишемического инсульта // Артеріальна гіпертензія. – 2015. – № 5 (43). – С. 94 – 95.
13.    Клинические практические рекомендации Американского общества инфекционных болезней 2015 года по диагностике и лечению остеомиелита позвоночника у взрослых // Актуал. инфектология. – 2015. – № 3 (8). – С. 89 – 105.
14.    Клініко-рентгенологічні прояви різних типів вітамін-D-залежного рахіту / С.М. Марциняк, Н.О. Науменко, Т.А. Кінча-Поліщук, А.М. Зима // Травма. – 2015. – Т. 16. – № 5. – С. 66 – 74.
15.    Контроль артеріального тиску в гіпертензивних пацієнтів залежно від віку / Г.Д. Радченко, Т.Г. Слащева, Ю.М. Сіренко, Л.О. Муштенко // Артеріальна гіпертензія. – 2015. – № 5 (43). – С. 45 – 56.
16.    Лук’янчук Є. Вплив альфакальцидолу на зниження ризику падінь у жінок із постменопаузальним остеопорозом / Є. Лук’янчук // Укр. ревматологіч. журнал. – 2015. – № 3 (61). – С. 46 – 48.
17.    Лук’янчук Є. Комплексний підхід до лікування при болю в шийному відділі хребта / Є. Лук’янчук // Укр. ревматологіч. журнал. – 2015. – № 3 (61). – С. 15 – 16.
18.    Мясников Г.В. «Старые» синдромы и новые подходы к лечению острого коронарного синдрома: фокус на статины / Г.В. Мясников, Л.Л. Сидорова, З.В. Левшова // Therapia. – 2015. – № 9 (101). – С. 37 – 41.
19.    Подагра в практиці лікаря-інтерніста / Т.С. Сілантьєва, В.К. Казимирко, І.О. Козак та ін. // Укр. ревматологіч. журнал. – 2015. – № 3 (61). – С. 49 – 52.
20.    Скибчик В.А. Шкала прогнозування виникнення резистентної артеріальної гіпертензії у пацієнтів похилого та старечого віку / В.А. Скибчик, С.Д. Бабляк // Артеріальна гіпертензія. – 2015. – № 5 (43). – С. 68 – 72.
21.    Соботович Э.В. Экологическая энциклопедия. Т. 1 (А-В) / Э.В. Соботович, С.А. Довгий, О.Б. Лысенко. – К.: Логос, 2005. – 720 с. – ISBN 966-581-648-9.
22.    Соботович Э.В. Экологическая энциклопедия. Т. 2 (Г-Ж) / Э.В. Соботович, С.А. Довгий, О.Б. Лысенко. – К.: Логос, 2007. – 906 с. – ISBN 978-966-171-031-2.
23.    Соботович Э.В. Экологическая энциклопедия. Т. 3 (З-Л) / Э.В. Соботович, С.А. Довгий, О.Б. Лысенко. – К.: Логос, 2012. – 970 с. – ISBN 978-966-171-653-6.
24.    Сухоребська М.Я. Клінічні особливості перебігу та оптимізація лікування остеоартрозу в поєднанні з абдомінальним ожирінням / М.Я. Сухоребська, Р.І. Яцишин // Укр. ревматологіч. журнал. – 2015. – № 3 (61). – С. 73 – 78.
25.    Товажнянская Е.Л. Постинсультные когнитивные нарушения. Актуальность проблемы и современные пути ее решения / Е.Л. Товажнянская // Therapia. – 2015. – № 9 (101). – С. 24 – 27.
26.    Уніфікований клінічний протокол первинної медичної допомоги дорослим хворим з кашлем // Therapia. – 2015. – № 10 (102). – С. 56 – 59.
27.    Чинники, які впливають на контроль артеріального тиску у хворих на артеріальну гіпертензію залежно від віку / Г.Д. Радченко, Т.Г. Слащева, Ю.М. Сіренко, Л.О. Муштенко // Укр. кардіологіч. журнал. – 2015. – № 5. – С. 19 – 30.
28.    Якість життя пацієнтів зі стабільною ішемічною хворобою серця:місце ранолазину / О.А. Єпанчінцева, О.П. Надорак, Ю.А. Борхаленко, О.Й. Жарінов // Укр. кардіологіч. журнал. – 2015. – № 3. – С. 79 – 83.