Архів надходжень до картотеки за 27.11.2015 р. (друга частина)

1.    Возна Х.І. Едотелій: функціональні властивості та його дисфункція (огляд літератури з матеріалами власних досліджень / Х.І. Возна, В.Д. Москалюк, В.Д. Сорокан // Клін. та експерим. патологія. – 2015. – № 1. – С. 209 – 214. – 9345-от.
2.    Волкова Ю.В. Клініко-патогенетичні аспекти травматичної хвороби у геронтологічних хворих / Ю.В. Волкова // Медицина сьогодні і завтра. – 2012. – № 2. – С. 158 – 162. – 9349-от.
3.    Вплив трансплантації донорських нативних і кріоконсервованих мезенхімальних мультипотентних стовбурових клітин на перебіг репаративно-деструктивних процесів у жирових трансплантатах / Ю.В. Поляченко, К.М. Запольська, О.В. Кучук та ін. [В.М. Кирик, О.М. Цупиков, П.П. Клименко, Р.В. Салютін, Г.М. Онищенко, В.А. Шаблій] // Медицина сьогодні і завтра. – 2012. – № 2. – С. 35 – 39. – 9348-от.
4.    Горбань Є.М. Вплив інтервального гіпоксичного тренування на ліпідний обмін дорослих та старих щурів після одноразового опромінення / Є.М. Горбань, Н.В. Топольнікова, О.В. Под’яченко // Клін. та експерим. патологія. – 2014. – № 3. – С. 46 – 50. – 9342-от.
5.    Комшук Т.С. Вікові особливості вентрикулярної системи мозку в осіб літнього віку за даними магнітно-резонансної томографії / Т.С. Комшук // Клін. анатомія та оперативна хірургія. – 2014. – № 4. – С. 55 – 58. – 9341-от.
6.    Орлик Т.В. Роль вітаміну D у формуванні вертебрального больового синдрому в жінок у постменопаузальному періоді / Т.В. Орлик // Медико-соц. пробл. сім’ї. – 2014. – № 4. – С. 50 – 54. – 9346-от.
7.    Пулик О.Р. Вплив характеру мозкового інсульту, його локалізації та інших чинників на частоту когнітивних порушень / О.Р. Пулик // Клін. та експерим. патологія. – 2015. – № 1. – С. 116 – 121. – 9343-от.
8.    Пулик О.Р. ЕЕГ при динамічному спостереженні за відновленням післяінсультних когнітивних порушень / О.Р. Пулик // Клін. та експерим. патологія. – 2015. – № 1. – С. 122 – 126. [електроенцефалографія] – 9344-от.
9.    Сайко Д.Ю. Этиопатогенетические особенности формирования психических расстройств у больных с болезнью Паркинсона / Д.Ю. Сайко // Медицина сьогодні і завтра. – 2012. – № 3 – 4. – С. 121 – 125. – 9350-от.
10.    Судус А.В. Хірургічне лікування пацієнтів похилого і старечого віку з приводу ураження клапанів серця / А.В. Судус // Клін. хірургія. – 2015. – № 9. – С. 46 – 48.
11.    Ускладнені гіпертензивні кризи в пацієнтів похилого віку: особливості невідкладної допомоги на до госпітальному етапі / І.С. Зозуля, О.В. Боброва, Т.І. Ганджа, В.І. Боброва // Медицина неотложных состояний. – 2014. – № 7. – С. 150. – 9347-от.
12.    Шимон В.М. Лікування остеопоротичних переломів шийки стегнової кістки у людей похилого віку з урахуванням показників вітаміну D3 / В.М. Шимон, В.В. Литвак, М.В. Шимон // Літопис травматол. та ортопедії. – 2015. – № 1 – 2. – С. 53 – 55.