Архів надходжень до картотеки за 10.11.2015 р.

1.    Агранович Н.В. Организация и роль занятий физическими упражнениями с лицами пожилого и старческого возраста, имеющими сердечно-сосудистую патологию / Н.В. Агранович, А.С. Анопченко, В.О. Агранович // Таврич. медико-биологич. вестник. – 2014. – № 2. – С. 7 – 12. – 9319-от.
2.    Андропауза: возрастное снижение уровня половых гормонов у мужчин // Диабетик. – 2014. – № 4. – С. 36 – 46.
3.    Бур’ян О.В. Ефективність застосування хіміопроменевої і променевої передопераційної терапії у хворих раком щитоподібної залози похилого віку / О.В. Бур’ян, Ю.О. Вінник, В.В. Гаргін // Вісн. пробл. біології і медицини. – 2015. – Вип. 3. – Т. 1. – С. 102 – 106.
4.    Вербенко В.А. Особенности выраженности когнитивных расстройств при деменциях сосудистой, травматической и эпилептической этиологии / В.А. Вербенко, А.Л. Малеев, А.Н. Захарова // Таврич. журн. психиатрии. – 2013. – № 2. – С. 14 – 15. – 9320-от.
5.    Витяг з методичних рекомендацій «Лікування хворих на деменцію» (2006) // Арх. психіатрії. – 2015. – № 1. – С. 17 – 22. – 9325-от.
6.    Игнатьев А.М. Оценка функционального состояния костно-мышечной системы при остеопении и остеопорозе / А.М. Игнатьев, Н.И. Турчин // Вісн. морської медицини. – 2015. – № 1. – С. 34 – 40.
7.    Канадские практические рекомендации по скринингу, мониторингу и лечению мужчин, страдающих от андропаузы и частичной андрогенной недостаточности / Р. Трембли (R.R. Tremblay), А. Морелс (A. Moreales) // Диабетик. – 2014. – № 4. – С. 47 – 52.
8.    Коррекция активности митохондриальных ферментов в скелетных мышцах старых крыс при введении в рацион оливкового масла / Г.Е. Бронников, Т.П. Кулагина, А.В. Ариповский, Л.И. Крамарова // Бюлл. эксперим. биологии и медицины. – 2015. – № 2. – С. 229 – 232.
9.    Лущан А.А. Особенности клинических проявлений, течение и терапия паратравматической (микробной) экземы у лиц пожилого возраста с патологией сосудов нижних конечностей / А.А. Лущан // Дерматол. та венерологія. – 2014. – № 3. – С. 82 – 84.
10.    Микозы и онихомикозы у лиц среднего и пожилого возраста больных экземой / И.А. Олейник, И.А. Маштакова, И.А. Пятикоп и др. [В.Ю. Мангушева, А.С. Чеховская] // Дерматол. та венерологія. – 2014. – № 3. – С. 85 – 86.
11.    Мишаківська О.М. Приклади надання допомоги у розвинутих країнах для організації поза лікарняної допомоги хворим на деменцію в Україні / О.М. Мишаківська // Арх. психіатрії. – 2015. – № 1. – С. 31 – 35. – 9326-от.
12.    Новиков С.А. Эффективность применения электросна в комплексе санаторного этапа реабилитации больных инфарктом миокарда пожилого возраста / С.А. Новиков, В.Б. Яблонская // Вісн. морської медицини. – 2014. – № 3 – 4. – С. 53 – 57. – 9324-от.
13.    Особливості лікування жінок старшої вікової групи, що страждають на оніхомікоз поєднаний з варикозним ураженням судин нижніх кінцівок / І.О. Олійник, І.О. Маштакова, І.О. Пятикоп, І.М. Бронова // Дерматол. та венерологія. – 2014. – № 3. – С. 84 – 85.
14.    Пилипенко Е.Б. Стратегия превентивного лечения больных мигренью / Е.Б. Пилипенко, Г.М. Кушнир // Крым. терапевт. журнал. – 2015. – № 1. – С. 30 – 37.
15.    Резніченко Н.Ю. Досвід лікування хворих на псоріаз чоловіків старших вікових груп з урахуванням змін концентрації статевих гормонів / Н.Ю. Резніченко // Журн. дерматол. і косметол. ім. М.О. Торсуєва. – 2014. – № 1 – 2. – С. 78 – 81. – 9318-от.
16.    Резніченко Н.Ю. Новий погляд на лікування хворих на псоріаз чоловіків старшого віку / Н.Ю. Резніченко // Дерматол. та венерологія. – 2014. – № 3. – С. 91 – 92. – 9323-от.
17.    Романенко Н.М. Климактерический период в жизни женщины / Н.М. Романенко // Крым. терапевт. журнал. – 2015. – № 1. – С. 38 – 42. – 9322-от.
18.    Тофан Н.В. Корекція гемодинамічних параметрів у пацієнтів літнього віку з первинною артеріальною гіпертензією у поєднанні з ішемічною хворобою серця залежно від наявності гіпертрофії лівого шлуночка, ожиріння та множинної коморбідності / Н.В. Тофан // Досягнення біології та медицини. – 2015. – № 1. – С. 59 – 63.
19.    Хаустова О.О. Особливості проявів та принципи терапії депресії похилого віку / О.О. Хаустова // Таврич. журн. психиатрии. – 2013. – № 2. – С. 78 – 79. – 9321-от.
20.    Хірургічна тактика при лікуванні ускладнених форм жовчнокам’яної хвороби у хворих похилого і старечого віку / О.Є. Каніковський, О.І. Бондарчук, Я.В. Карий, Ю.В. Бабійчук // Укр. журн. хірургії. – 2014. – № 3 – 4. – С. 109 – 113.