Архів надходжень до картотеки за 18.11.2015 р.

1.    Алгоритм діагностики остеопорозу у жінок в постменопаузальному періоді із цукровим діабетом 2 типу та оцінка прогнозу ризику переломів / М.Л. Кирилюк, Л.В. Щекатурова, О.Е. Третяк, О.Д. Павловський // Ендокринологія. – 2014. – № 4. – С. 304. – 9329-от.
2.    Рівні глюкози, фактори ризику розвитку діабету та предіабету у мешканців літнього віку сільської місцевості України. Попередні дані / М.Д. Халангот, В.І. Кравченко, Ю.М. Писаренко та ін. [Н.В. Охріменко, Н.Г. Лерман, В.А. Ковтун] // Ендокринологія. – 2014. – № 4. – С. 358 – 359.
3.    Долженко М.О. Мультимодальний підхід до вибору препаратів для знеболювання в комплексі інтенсивної терапії травматичної хвороби у геронтологічних хворих / М.О. Долженко // Біль, знеболювання та інтенсив. терапія. – 2014. – № 2. – С. 62 – 66.
4.    Лубенец А.С. Нарушение сна: особенности диагностики и тактики лечения / А.С. Лубенец, Н.К. Свиридова, О.Н. Микитей // Сімейна медицина. – 2015. – № 3. – С. 74 – 80. – 9330-от.
5.    Свиридова Н.К. Новая стратегия лечения когнитивных нарушений / Н.К. Свиридова // Сімейна медицина. – 2015. – № 3. – С. 81 – 84. – 9331-от.
6.    Приходько В.Ю. Лікування артеріальної гіпертензії у пізньому онтогенезі / В.Ю. Приходько, Л.А. Стаднюк, О.А. Кононенко // Сімейна медицина. – 2015. – № 3. – С. 260 – 266. – 9332-от.
7.    Демидов С.М. Традиційне порівняння – лапароскопічна і відкрита холецистектомія: обґрунтованість хірургічної тактики у пацієнтів похилого віку із гострим деструктивним холециститом / С.М. Демидов, В.М. Демидов // Одеськ. мед. журнал. – 2015. – № 4. – С. 62 – 65.
8.    Кирилюк М.Л. Алгоритм діагностики остеопорозу та оцінка ризику переломів у жінок із цукровим діабетом 2-го типу у постменопаузальний період / М.Л. Кирилюк, Л.В. Щекатурова, О.Е. Третяк, А.В. Підаєв // Клін. ендокринол. та ендокринна хірургія. – 2014. – № 2. – С. 35 – 38. – 9333-от.
9.    Порушення серцевого ритму у пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу та інфарктом міокарда / О.І. Карпенко, О.О. Карпенко, С.В. Безуглова  та ін. [Л.В. Мицкевич, Т.І. Злова] // Клін. ендокринол. та ендокринна хірургія. – 2014. – № 2. – С. 39 – 42.
10.    Кирилюк М.Л. Менопауза: сучасні уявлення про безпеку та ефективність лікування / М.Л. Кирилюк // Клін. ендокринол. та ендокринна хірургія. – 2014. – № 2. – С. 63 – 75. – 9334-от.
11.    Пішель І.М. Вікові зміни стану імунної системи: реальні факти та перспективи корекції / І.М. Пішель // Імунол. та алергологія. Наука і практика. – 2014. – Дод. 1. – С. 118 – 119. – 9335-от.
12.    Патогенетическая коррекция двигательных нарушений у пациентов с болезнью Паркинсона: фокус на прамипексол // НЕЙРОNews. – 2015. – № 8. – С. 17 – 20. – 9336-от.
13.    Поворознюк В.В. Остеопороз хребта та його ускладнення в людей старших вікових груп [доп.] / В.В. Поворознюк // Міжнар. нац. конгр. «Людина та ліки – Україна – 2015» (Київ, 10-11 вересня 2015 р.). – К., 2015.
14.    Єна Л.М. Артеріальна гіпертензія та хронічна серцева недостатність в похилому та старечому віці: профілактика та лікування [доп.] / Л.М. Єна, В.О. Артеменко, В.О. Ярош // Міжнар. нац. конгр. «Людина та ліки – Україна – 2015» (Київ, 10-11 вересня 2015 р.). – К., 2015.
15.    Жарінова В.Ю. Особливості профілактики тромботичних ускладнень у хворих літнього віку з коронарогенною хронічною серцевою недостатністю [доп.] / В.Ю. Жарінова // Міжнар. нац. конгр. «Людина та ліки – Україна – 2015» (Київ, 10-11 вересня 2015 р.). – К., 2015.
16.    Поворознюк В.В. Особливості терапії дефіциту вітаміну D у пацієнтів із захворюваннями кістково-м’язової системи [доп.] / В.В. Поворознюк, Н.І. Балацька // Міжнар. нац. конгр. «Людина та ліки – Україна – 2015» (Київ, 10-11 вересня 2015 р.). – К., 2015.
17.    Бачинська Н.Ю. Холінергічна стратегія лікування когнітивних порушень при дисциркуляторній енцефалопатії та метаболічному синдромі [доп.] / Н.Ю. Бачинська, О.О. Копчак, І.В. Покровенко, О.В. Демченко // Міжнар. нац. конгр. «Людина та ліки – Україна – 2015» (Київ, 10-11 вересня 2015 р.). – К., 2015.
18.    Купраш Л.П. Шляхи оптимізації фармакотерапії в геріатричній практиці [доп.] / Л.П. Купраш // Міжнар. нац. конгр. «Людина та ліки – Україна – 2015» (Київ, 10-11 вересня 2015 р.). – К., 2015.
19.    Коркушко О.В. Діагностика та корекція предіабетичних порушень вуглеводного обміну в літньому віці [доп.] / О.В. Коркушко, В.П. Чижова, В.Б. Шатило, І.А. Антонюк-Щеглова // Міжнар. нац. конгр. «Людина та ліки – Україна – 2015» (Київ, 10-11 вересня 2015 р.). – К., 2015.
20.    Гавалко Ю.В. Досвід використання пробіотиків при метаболічному синдромі у людей літнього віку [доп.] / Ю.В. Гавалко, А.В. Гавалко // Міжнар. нац. конгр. «Людина та ліки – Україна – 2015» (Київ, 10-11 вересня 2015 р.). – К., 2015.