Архів надходжень до картотеки за 19.10.2015 р. (друга частина)

1.    Бурчинский С.Г. Астенический синдром и цереброваскулярная патология: возможности патогенетической фармакотерапии / С.Г. Бурчинский // Укр. вісн. психоневрології. – 2015. – Т. 23. – Вип. 3. – С. 107 – 111.
2.    Бурчинский С.Г. Место кветиапина в современной стратегии фармакотерапии шизофрении / С.Г. Бурчинский // Психиатрия, психотерапия и клинич. психология. – 2015. – № 1 (19). – С. 70 – 81.
3.    Гендерні особливості контролю артеріального тиску в пацієнтів з артеріальною гіпертензією / Г.Д. Радченко, Т.Г. Слащева, Ю.М. Сіренко, Л.О. Муштенко // Укр. кардіологіч. журнал. – 2015. – № 4. – С. 34 – 44.
4.    Европейский конгресс кардиологов – 2015: обзор главных событий // Здоров’я України. – 2015. – № 4 (41). – С. 24 – 25.
5.    Жаринова В.Ю. Эндотелиальная дисфункция как мультидисциплинарная проблема / В.Ю. Жаринова // Здоров’я України. – 2015. – № 4 (41). – С. 45, 48.
6.    Жарінова В.Ю. Діагностичні та прогностичні можливості кардіотропних аутоантитіл у пацієнтів похилого віку з ішемічною хворобою серця з різною скоротливою здатністю міокарда / В.Ю. Жарінова, В.О. Табакович-Вацеба, І.О. Сенько // Укр. кардіологіч. журнал. – 2015. – № 4. – С. 81 – 86.
7.    Інфекційний ендокардит. Рекомендації з профілактики, діагностики та лікування інфекційного ендокардиту. – К., 2015. – 31 с. – ISBN 978-966-2066-58-6.
8.    Матеріали XVI Національного конгресу кардіологів України (Київ, 23-25 вересня 2015 р.) // Укр. кардіологіч. журнал. – 2015. – Дод. 1. – 223 с.
9.    Несукай Е.Г. Статины в клинической практике: объективно о важном / Е.Г. Несукай // Здоров’я України. – 2015. – № 4 (41). – С. 40 – 41.
10.    Особливості поширеності чинників серцево-судинного ризику в жінок залежно від наявності менопаузи / О.І. Мітченко, М.Н. Мамедов, Т.В. Колесник та ін. [А.Д. Дєєв, В.Ю. Романов, Г.Я. Ілюшина] // Укр. кардіологіч. журнал. – 2015. – № 4. – С. 96 – 102.
11.    Превентивна кардіологія: імплементація міжнародних рекомендацій в Україні. – К.: МОРІОН, 2015. – 104 с. – ISBN 978-966-2066-57-9.
12.    Роль нарушений кальциевого баланса в формировании кардиальных изменений при первичном гиперпаратиреозе / С.Т. Зубкова, С.М. Лисянская, С.Я. Варгатый, М.Ю. Болгов // Аритмологія. – 2015. – № 3 (15). – С. 49 – 54.
13.    Самородская И.В. Индекс массы тела и парадокс ожирения / И.В. Самородская // Новости медицины и фармации. – 2015. – № 536. – С. 65 – 72.
14.    Шкалы в общей и детской неврологии / Под ред. С.К. Евтушенко. – К.: Издатель Заславский А.Ю., 2015. – 104 с. – ISBN 978-617-632-042-5.