Архів надходжень до картотеки за 28.08.2015 р.

1.    The 11th World congress of the International society for adaptive medicine (Yonago Convention center, May 27 – 30, 2015, Yonago, Japan). – 2015. – 106 p.
2.    Академіку НАМН України В.В. Безрукову – 75 років // Журн. НАМН України. – 2015. – Т. 21. – № 1. – С. 129 – 130.
3.    Академіку НАМН України Г.В. Дзяку – 70 років // Журн. НАМН України. – 2015. – Т. 21. – № 1. – С. 130 – 131.
4.    Белегай Р.І. Активність процесів ліпопероксидації та антиоксидантного захисту у хворих на хронічну серцеву недостатність, що виникла на ґрунті артеріальної гіпертензії з ознаками метаболічного синдрому / Р.І. Белегай // Галицький лік. вісник. – 2015. – № 2. – С. 6 – 7.
5.    Гайова І.М. Патогенетичне обґрунтування застосування Актовегіну та бузини чорної (Sambucus nigra) в комплексному лікуванні літніх пацієнтів із хронічним не обструктивним бронхітом та супутньою полі органною патологією / І.М. Гайова // Галицький лік. вісник. – 2015. – № 2. – С. 161 – 162.
6.    Кутько И.И. Депрессии (актуальные проблемы синдромологической и нозологической диагностики, лечения, реабилитации и профилактики на современном этапе) / И.И. Кутько, О.А. Панченко, А.Н. Линев // Новости медицины и фармации. – 2015. – № 8 (539). –  С. 20 – 23.
7.    Лечение артериальной гипертензии у пациентов с ишемической болезнью сердца // Новости медицины и фармации. – 2015. – № 8 (539). – С. 22 – 26.
8.    Мітченко О.І. Менопауза та фактори серцево-судинного ризику / О.І. Мітченко // Здоров’я України. – 2015. – № 3 (40). – С. 20 – 21.
9.    Поворознюк В.В. Вертебральний больовий синдром: зв’язок із мінеральною щільністю та якістю кісткової тканини / В.В. Поворознюк, Т.В. Орлик, Н.І. Дзерович // Травма. – 2015. – Т. 16. – № 3. – С. 56 – 61.
10.    Поворознюк В.В. Подагра: новые подходы к лечению заболевания / В.В. Поворознюк // Здоров’я України. – 2015. – № 3 (40). – С. 2.
11.    Стан скелетної м’язової тканини в українських жінок постменопаузального віку / В.В. Поворознюк, Н.І. Дзерович, А.С. Белінська, А.А. Паламарчук // Травма. – 2015. – Т. 16. – № 3. – С. 28 – 32.
12.    Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги. Депресія // Новости медицины и фармации. – 2015. – № 8 (539). – С. 1 – 8.
13.    Члену-кореспонденту НАМН України М.А. Андрейчину – 75 років // Журн. НАМН України. – 2015. – Т. 21. – № 1. – С. 128 – 129.
14.    Яременко О.Б. Современные подходы к нехирургическому лечению остеоартроза / О.Б. Яременко, Lucio Cavicchioli // Здоров’я України. – 2015. – № 3 (40). – С. 46 – 47.