Архів надходжень до картотеки за 09.07.2015 р.

1.    Vaiserman A.M. Life Extension. Lessons from Drosophila / A.M. Vaiserman, A.A. Moskalev, E.G. Pasyukova. – Switzerland: Springer, 2015. – 353 p. – ISSN 2199-9015, ISBN 978-3-319-18326-8.
2.    Антонюк В.О. Комплексне використання бульб топінамбура (Helianthus tuberosus L.): очищення інуліну, фруктози та манозоспецифічного лектину / В.О. Антонюк // Фармацевт. журнал. – 2014. – № 3. – С. 50- 60.
3.    Корекція неврологічних і когнітивних порушень при церебральній ішемії оригінальними нейроактивними олігопептидами / Р.Д. Дейко, С.Ю. Штриголь, О.О. Колобов, О.Я. Міщенко // Фармакологія та лік. токсикологія. – 2015. – № 1 (42). – С. 24 – 29.
4.    Лизогуб В.Г. Особливості метаболічних порушень у хворих на гіпертонічну хворобу з супутнім ожирінням: зв'язок з дофамінергічною системою / В.Г. Лизогуб, В.О. Соболь, Ю.О. Мошковська // Ліки України. – 2015. – № 1 (22). – С. 29 – 32.
5.    Мисник О.Ф. До 50-річчя наукової діяльності видатного вченого Івана Сергійовича Чекмана / О.Ф. Мисник // Фармацевт. журнал. – 2014. – № 3. – С. 100 – 104.
6.    Нейроциркуляторная дистония. Актуальные вопросы и ответы / Г.В. Дзяк, А.М. Василенко, В.А. Потабашний и др. // Здоров’я України. – 2015. – № 2 (39). – С. 24 – 26.
7.    Сіренко Ю.М. Артеріальна гіпертензія та застосування статинів у світлі нових досліджень та рекомендацій / Ю.М. Сіренко, О.Л. Рековець // Артеріальна гіпертензія. – 2015. – № 2 (40). – С. 23 – 31.
8.    Скрыпник И.Н. Особенности течения и терапии кислотозависимых заболеваний в возрастном аспекте / И.Н. Скрыпник // Здоров’я України. – 2015. – № 2 (36). – С. 24.
9.    Станиславчук Н.А. Подагра: лечение до достижения цели / Н.А. Станиславчук, С.И. Смиян // Здоров’я України. – 2015. – № 2 (39). – С. 72 – 73.
10.    Фурманов Ю. Одна жизнь… / Ю. Фурманов. – К.: «Дорадо-Друк», 2015. – 424 с. – ISBN 978-966-2077-65-0.
11.    Шитіков Д.В. Механізми розвитку вікових змін Т-клітинної ланки імунної системи на моделі гетерохронного парабіозу та розробка способу їх корекції: Дис. на здобуття наук. ступеня к. б. н.: 03.00.09 – імунологія / Д.В. Шитіков. – К., 2015. – 147 с.
12.    Яворський В.В. Визначення церебрального кровотоку методом транс краніальної доплерографії у хворих похилого віку з асимптомним ураженням сонних артерій при розвитку гіпертензивної енцефалопатії / В.В. Яворський // Ліки України. – 2015. – № 1 (22). – С. 69 – 70.