Архів надходжень до картотеки за 23.06.2015 р.

1.    Бойко И.В. Первичное однополюсное цементное эндопротезирование при чрезвертельных переломах бедренной кости системой “Double-cup’ у пациентов старческого возраста / И.В. Бойко, А.В. Сабсай, В.Б. Макаров // Пробл. травматології та остеосинтезу. – 2015. – № 1 (1). – С. 43.
2.    Бурчинский С.Г. Возможности и пути фармакологической коррекции энергетического метаболизма мозга в клинической практике / С.Г. Бурчинский // Сімейна медицина. – 2015. – № 2 (58). – С. 91 – 96.
3.    Бурчинский С.Г. Возможности комплексной коррекции регуляторных функций центральной нервной системы при психосоматической патологии / С.Г. Бурчинский // Сімейна медицина. – 2015. – № 2 (58). – С. 100 – 105.
4.    Бурчинский С.Г. Циркадные ритмы и нарушения сна: возможности патогенетической фармакотерапии / С.Г. Бурчинский // Сімейна медицина. – 2015. – № 2 (58). – С. 30 – 34.
5.    ВИЧ и старение: Что должны знать медицинские специалисты, оказывающие помощь пожилым пациентам с ВИЧ-инфекцией. Сб. ст. – К., 2015. – 75 с.
6.    Віничук С.М. Пам’яті видатного вченого-невролога й педагога, професора Микити Борисовича Маньковського / С.М. Віничук // Журн. неврології ім. Б.М. Маньковського. – 2015. – № 1. – С. 6 – 7.
7.    Герасименко С.І. Лікування хворих похилого та старечого віку з переломами проксимального відділу стегнової кістки / С.І. Герасименко, М.В. Полулях, Л.М. Юрійчук // Пробл. травматології та остеосинтезу. – 2015. – № 1 (1). – С. 45 – 46.
8.    Діагностика та хірургічне лікування диско генних нейрокомпресійних синдромів хребта / Є.Г. Педаченко, М.Є. Поліщук, Є.І. Слинько та ін. – К.: ТОВ «Вік-Принт», 2014. – 484 с.
9.    Ефективність лікування мемантину гідрохлоридом хворих похилого віку з синдромом деменції / Н.Ю. Бачинська, І.Ф. Рожелюк, В.О. Холін, О.О. Тихоненко, І.М. Пішель, Ю.І. Леонов // Журн. неврології ім. Б.М. Маньковського. – 2015. – № 1. – С. 58 – 64.
10.    Загуровский В.М. Стресс и его последствия (догоспитальный и ранний госпитальный этапы) / В.М. Згуровский // Новости медицины и фармации. – 2015. – № 6 (535). – С. 12 – 16.
11.    Захворювання кістково-м’язової системи та вік: що нового // Новости медицины и фармации. – 2015. – № 6 (535). – С. 3, 6.
12.    Инсульт: Рук-во для врачей / Под ред. Л.В. Стаховской, С.В. Котова. – М.: Мед. информ. агентство, 2014. – 400 с.
13.    Карабань І.М. Сучасні аспекти діагностики та медикаментозної терапії хвороби Паркінсона / І.М. Карабань, Н.В. Карасевич // Журн. неврології ім. Б.М. Маньковського. – 2015. – № 1. – С. 50 – 57.
14.    Коваль О.П. Пенсійний вік: іноземний досвід та вітчизняні реалії / О.П. Коваль. – К.: НІСД, 2014. – 56 с.
15.    Кузнецов В.В. Особенности диагностики и лечения венозной энцефалопатии / В.В. Кузнецов, Д.В. Шульженко // Журн. неврології ім. Б.М. Маньковського. – 2015. – № 1. – С. 97 – 104.
16.    Кузнецова С.М. Влияние блокатора 5-НТ2-рецепторов нафтидрофурила на психоэмоциональное состояние, биоэлектрическую активность головного мозга и церебральную гемодинамику у больных пожилого возраста, перенесших ишемический инсульт / С.М. Кузнецова, О.И. Лукач, С.Г. Мазур // Журн. неврології ім. Б.М. Маньковського. – 2015. – № 1. – С. 25 – 30.
17.    Кухарский В.М. Сравнительный анализ методов выделения ДНК из образцов цельной крови ручными и автоматическим способами / В.М. Кухарский, А.К. Коляда, Т.В. Плетнева // Лаб. діагностика. – 2015. – № 1 (71). – С. 24 – 28.
18.    Лечение запоров у пациентов старше 60 лет // Участковый врач. – 2015. – № 4 (35). – С. 26 – 28.
19.    Манжалій Е.Г. Лікування шкірного свербежу при захворюваннях печінки / Е.Г. Манжалій, О.М. Бака // Практикуючий лікар. – 2015. – № 1 (13). – С. 24 – 29.
20.    Маркин С.П. Неврологические проявления сахарного диабета / С.П. Маркин // Журн. неврології ім. Б.М. Маньковського. – 2015. – № 1. – С. 105 – 109.
21.    Орос М.М. Алгоритм ведення пацієнтів із болем у спині / М.М. Орос // Участковый врач. – 2015. – № 4 (35). – С. 14 – 17.
22.    Оцінка вираженості клімактеричного синдрому та ризик великих переломів у пацієнток з первинним постменопаузальним остеопорозом / В.О. Фіщенко, Г.В. Чайка, А.П. Дністрянська, Л.О. Килимнюк // Пробл. травматології та остеосинтезу. – 2015. – № 1 (1). – С. 83.
23.    Поворознюк В.В. Нормативні показники якості та мінеральної щільності кісткової тканини на рівні поперекового відділу хребта в українських жінок різного віку / В.В. Поворознюк, Н.І. Дзерович, А.С. Мусієнко // Травма. – 2015. – Т. 16. – № 2. – С. 36 – 43.
24.    Приходько В.Ю. Артеріальна гіпертензія і вік: поширення, особливості перебігу та ускладнення / В.Ю. Приходько, Л.А. Стаднюк, О.А. Кононенко // Сімейна медицина. – 2015. – № 1 (57). – С. 93 – 98.
25.    Приходько В.Ю. Вплив функціонального стану щитоподібної залози на фактори кардіоваскулярного ризику у хворих з артеріальною гіпертензією / В.Ю. Приходько, О.А. Кононенко // Сімейна медицина. – 2015. – № 1 (57). – С. 103 – 112.
26.    Приходько В.Ю. Когнітивні розлади у літніх людей і їхня профілактика у практиці сімейного лікаря / В.Ю. Приходько, І.Р. Мікропуло, О.А. Кононенко // Сімейна медицина. – 2015. – № 2 (58). – С. 23 – 29.
27.    Приходько В.Ю. Метаболічна терапія в практиці сімейного лікаря. Значення метаболічних препаратів в геріатричній клініці / В.Ю. Приходько, Д.О. Кашковський, В.М. Приходько // Сімейна медицина. – 2015. – № 1 (57). – С. 7 – 17.
28.    Приходько В.Ю. Фактори кардіоваскулярного ризику і ураження органів-мишеней у хворих з артеріальною гіпертензією залежно від функціонального стану нирок / В.Ю. Приходько, О.А. Кононенко // Сімейна медицина. – 2015. – № 2 (58). – С. 71 – 79.
29.    Психосоматические расстройства: актуальные проблемы на современном этапе (нейродинамика, синдромология, терапия) // Новости медицины и фармации. – 2015. – № 6 (535). – С. 18 – 20.
30.    Пулик О.Р. Післяінсультні когнітивні порушення та підходи до їх лікування / О.Р. Пулик, В.І. Смоланка // Журн. неврології ім. Б.М. Маньковського. – 2015. – № 1. – С. 43 – 49.
31.    Рансбергер К. Энзимы и энзимотерапия / К. Рансбергер, С. Ной. – Мюнхен, 1994. – 243 с.
32.    Ревизионное эндопротезирование коленного сустава: руководство для врачей / под ред. Д.Дж. Джакофски, Э.К. Хедли; пер. с англ. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 320 с.
33.    Ревизионное эндопротезирование тазобедренного сустава: руководство для врачей / под ред. Д.Дж. Джакофски, Э.К. Хедли; пер. с англ. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 328 с.
34.    Резніченко Н.Ю. Діагностика, лікування та профілактика аллергодерматозів чоловіків у віковому аспекті / Н.Ю. Резніченко. – Запоріжжя: Просвіта, 2014. – 132 с.
35.    Резніченко Н.Ю. Діагностика, лікування та профілактика псоріатричної хвороби у чоловіків у віковому аспекті / Н.Ю. Резніченко. – Запоріжжя: Просвіта, 2014. – 308 с.
36.    Семенова Е. Роль меди и марганца в метаболизме железа / Е. Семенова, М. Кунина, Н. Стуклов // Сімейна медицина. – 2015. – № 2 (58). – С. 18 – 22.
37.    Соколенко А.А. Генетичні детермінанти змін периферійної гемодинаміки з урахуванням маси тіла та ступенів ожиріння у хворих на артеріальну гіпертензію / А.А. Соколенко // Сімейна медицина. – 2015. – № 1 (57). – С. 117 – 120.
38.    Стратегія ведення пацієнтів із гастроезофагеальною рефлюксною хворобою, сполученою з гіпертонічною хворобою II стадії / Л.П. Кузнецова, Т.В. Богослав, Ю.І. Решетілов та ін. // Сімейна медицина. – 2015. – № 2 (58). – С. 85 – 87.
39.    Яковлев Б.Ф. Біохімічні механізми пошкодження ендогенного ґенезу мікроциркуляторного русла у хворих похилого віку з ішемічною хворобою серця / Б.Ф. Яковлев, К.М. Ігрунова. – Вінниця: ТОВ «Меркьюрі Поділля», 2014. – 96 с.