Архів надходжень до картотеки за 17.06.2015 р.

1.    Анализ потребностей и организация медико-социальной помощи людям пожилого возраста (аналитический обзор) / Л.В. Егорова, В.В. Чайковская, В.В. Величко, Т.И. Вялых // Актуал. пробл. теоретич. и клинич. медицины. – 2015. – № 1 – 2. – С. 41 – 48. – 9270-от.
2.    Бурчинський С.Г. Фармакотерапія депресій в неврологічній практиці: проблеми безпеки та ефективності / С.Г. Бурчинскьий // Мат. наук.-практ. конф. «Карпатські читання» (Ужгород, 4-6 червня 2015 р.). – Ужгород, 2015. – С. 10. – 9269-от.
3.    Вплив геродієтичного м’ясного паштету на показники ліпідного обміну у людей літнього віку / Ю.В. Гавалко, Л.Л. Синєок, М.С. Романенко та ін. // Сучасні аспекти збереження здоров’я  людини: Мат. VIII Міжнар. міждисциплінар. наук.-практ. конф. (Ужгород, 17 – 18 квітня 2015 р.). – Ужгород, 2015. – С. 51 – 52.
4.    Дефіцит вітаміну D та його сучасна лабораторна діагностика / В.Б. Зафт, Ж.О. Клімова, А.А. Зафт та ін. // Міжнар. ендокринологіч. журнал. – 2015. – № 2 (66). – С. 81 – 88.
5.    ЗАКОН УКРАЇНИ «Про правовий режим воєнного стану» // Урядовий кур’єр. – 2015. – № 19, 10 червня (середа). – С. 7 – 8.
6.    Застосування в фітотерапії синюхи блакитної / О.О. Пащенко, Ю.В. Гавалко, Л.Л. Синєок та ін. // Сучасні аспекти збереження здоров’я  людини: Мат. VIII Міжнар. міждисциплінар. наук.-практ. конф. (Ужгород, 17 – 18 квітня 2015 р.). – Ужгород, 2015. – С. 193 – 195.
7.    Кравчун П.П. Гендерні та вікові особливості ре моделювання серця у хворих із постінфарктним кардіосклерозом, цукровим діабетом 2-го типу з ожирінням / П.П. Кравчун // Міжнар. ендокринологіч. журнал. – 2015. – № 2 (66). – С. 20 – 24.
8.    Маринич Л.І. Церебропротекторні властивості нових похідних 6-заміщених 3R-2H-(1,2,4)триазино (2,3-с)хіназолін-2-онів (експериментальне дослідження): Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.03.05 – фармакологія / Л.І. Маринич. – К., 2015. – 22 с.
9.    Мовчун Н.А. Помощь на дому людям пожилого возраста: формы и методы (аналитический обзор) / Н.А. Мовчун, В.В. Чайковская, А.К. Ешманова // Актуал. пробл. теоретич. и клинич. медицины. – 2015. – № 1 – 2. – С. 35 – 40. – 9271-от.
10.    Положення про Міністерство охорони здоров’я України // Урядовий кур’єр. – 2015. – № 19, 10 червня (середа). – С. 8 – 9.
11.    Сідь Є.В. Вплив медикаментозної корекції на рецидиви персистуючої фібриляції передсердь у хворих на ішемічну хворобу серця в поєднанні з гіпертонічною хворобою: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / Є.В. Сідь. – Дніпропетровськ, 2015. – 24 с.
12.    Социальная адаптация, поддержка и здоровье пожилых людей в современном обществе (Санкт-Петербург, 18 – 21 марта 2015 г.) // Старшее поколение. Сб. мат. X междунар. форума. – СПб, 2015. – 124 с.
13.    Сучасні аспекти збереження здоров’я людини: Мат. VIII Міжнар. міждисциплінар. наук.-практ. конф. (Ужгород, 17 – 18 квітня 2015 р.). – Ужгород, 2015. – 347 с. – ISBN 978-611-01-0716-7.