Архів надходжень до картотеки за 09.06.2015 р.

1. Белоножко А.В. Факторы, влияющие на восприятие времени в пожилом возрасте / А.В. Белоножко // Вісн. Оедськ. нац. ун-ту. Серія «Психологія». – 2014. – Вип. 2. – С. 35 – 42. оттиск № 9272
2. Корнієнко В.В. Особливості морфогенезу опікової рани при застосуванні хітозанових плівок у тварин старечого віку / В.В. Корнієнко, О.М. Олешко // Вісн. пробл. біології і медицини. – 2014. – Вип. 4 (1). – С. 275 – 280.
3. Борисова З.А. Распространенность, клиническое течение хронического бронхита у лиц пожилого и старческого возраста / З.А. Борисова, В.Н. Оноприенко // Вісн. пробл. біології і медицини. – 2014. – Вип. 4 (2). – С. 99 – 102. оттиск № 9273
4. Свиридюк Б.В. Можливості двохетапних методів лікування при гострому холециститі, який ускладнений холедохолітіазом та перитонітом у хворих похилого та старечого віку / Б.В. Свиридюк, О.В. Іванько // Вісн. пробл. біології і медицини. – 2014. – Вип. 4 (3). – С. 186 – 189.
5. Досвід хірургічного лікування ішемічної хвороби серця у пацієнтів старечого віку / С.В. Сало, О.А. Береговий, Н.В. Кириченко, М.М. Дідик // Вісн. серцево-судинної хірургії. – 2012. – Вип. 20. – С. 449 – 452.
6. Хирургическое лечение ишемической болезни сердца у больных пожилого и старческого возраста / Б.М. Тодуров, Г.И. Ковтун, А.Н. Поступальский и др. [О.А. Лоскутов, А.О. Шпачук, А.В. Ревенко, А.А. Шмидт] // Вісн. серцево-судинної хірургії. – 2014. – Вип. 22. – С. 342 – 345.
7. Хирургическое лечение приобретенных пороков сердца у больных пожилого возраста / Б.М. Тодуров, Г.И. Ковтун, С.А. Шелудько и др. [А.В. Ревенко, А.В. Михайлова] // Вісн. серцево-судинної хірургії. – 2014. – Вип. 22. – С. 346 – 350.
8. Тактика ведения больных пожилого возраста с артериальной гипертензией в практике семейного врача / Л.И. Коваленко, К.В. Вовк, О.В. Сокруто, Б.Я. Николенко // Вісн. пробл. біології і медицини. – 2015. – Вип. 2 (3). – С. 20 – 24. оттиск № 9274
9. Частота й особливості перебігу гастроезофагеальної рефлюксної хвороби в осіб похилого віку / Н.Г. Третяк, В.П. Петренко, О.О. Пушко та ін. [О.Л. Булатецький, І.М. Третяк] // Вісн. пробл. біології і медицини. – 2015. – Вип. 2 (3). – С. 235 – 238. оттиск № 9275
10. Вдовиченко В.Ю. Морфометрические характеристики почечных пирамид верхнего конца почки человека зрелого и пожилого возраста / В.Ю. Вдовиченко // Експерим. і клініч. медицина. – 2014. – № 2. – С. 41 – 45.
11. Жураківська О.Я. Структурні основи старечих змін гіпоталамонейрогіпофізарної системи / О.Я. Жураківська // Експерим. і клініч. медицина. – 2014. – № 2. – С. 74 – 78.
12. Распространенность хронических неспецифических заболеваний у долгожителей / Р.Н. Юлдашев, Н.Д. Косимова, О.С. Салохиддинов и др. [Н.М. Ибрагимова, С.А. Китьян, А.У. Мирзаабдуллаходжиева, О.С. Юлдашева, С.Р. Ибрагимова, Х.Н. Нигматшаева] // Експерим. і клініч. медицина. – 2014. – № 4. – С. 151 – 153. оттиск № 9276
13. Король Г.М. Мультимодальний підхід до діагностики судинної деменції / Г.М. Король, Ю.О. Матвієнко // Експерим. і клініч. фізіологія і біохімія. – 2013. – № 4. – С. 40 – 44.
14. Поворознюк В.В. Достижения украинской остеологии в 2014 году / В.В. Поворознюк // Здоров’я України. – 2015. – № 4 (353). – С. 26 – 27.
15. Поворознюк В.В. Захворювання кістково-м’язової системи та вік / В.В. Поворознюк // VІІІ Міжнар. школа-семінар «Захворювання кістково-м’язової системи та вік» (Яремче, 10-14 березня 2015 року). – Яремче, 2015. – С. 47 – 48.
16. Поворознюк В.В. Остеопороз у мужчин и женщин молодого возраста / В.В. Поворознюк // VІІІ Міжнар. школа-семінар «Захворювання кістково-м’язової системи та вік» (Яремче, 10-14 березня 2015 року). – Яремче, 2015. – С. 54 – 56.
17. Кузнецова С.М. Особенности реабилитации больных с нарушением мозгового кровообращения в вертебро-базиллярном бассейне / С.М. Кузнецова // VІІІ Міжнар. школа-семінар «Захворювання кістково-м’язової системи та вік» (Яремче, 10-14 березня 2015 року). – Яремче, 2015. – С. 57 – 58.
18. Григорьева Н.В. Остеоартроз и остеопороз / Н.В. Григорьева // VІІІ Міжнар. школа-семінар «Захворювання кістково-м’язової системи та вік» (Яремче, 10-14 березня 2015 року). – Яремче, 2015. – С. 63 – 64.
19. Поворознюк В.В. Вертеброгенная кардиалгия у людей различного возраста: диагностика и лечение / В.В. Поворознюк // VІІІ Міжнар. школа-семінар «Захворювання кістково-м’язової системи та вік» (Яремче, 10-14 березня 2015 року). – Яремче, 2015. – С. 67 – 68.
20. Бурчинський С.Г. Нові можливості фармакотерапії психосоматичної патології у геріатричній практиці / С.Г. Бурчинський // VІІІ Міжнар. школа-семінар «Захворювання кістково-м’язової системи та вік» (Яремче, 10-14 березня 2015 року). – Яремче, 2015. – С. 69 – 70.
21. Поворознюк В.В. Дефіцит та недостатність вітаміну D у населення України / В.В. Поворознюк // VІІІ Міжнар. школа-семінар «Захворювання кістково-м’язової системи та вік» (Яремче, 10-14 березня 2015 року). – Яремче, 2015. – С. 80 – 81.
22. Балацька Н.І. Терапія дефіциту вітаміну D у людей із захворюваннями кістково-м’язової системи / Н.І. Балацька // VІІІ Міжнар. школа-семінар «Захворювання кістково-м’язової системи та вік» (Яремче, 10-14 березня 2015 року). – Яремче, 2015. – С. 84 – 85.
23. Григорьева Н.В. Оценка факторов риска остеопороза и информативности скрининговых методик в диагностике остеопороза / Н.В. Григорьева // VІІІ Міжнар. школа-семінар «Захворювання кістково-м’язової системи та вік» (Яремче, 10-14 березня 2015 року). – Яремче, 2015. – С. 87 – 88.
24. Дзерович Н.И. Особенности телостроения женщин старших возрастных групп / Н.И. Дзерович // VІІІ Міжнар. школа-семінар «Захворювання кістково-м’язової системи та вік» (Яремче, 10-14 березня 2015 року). – Яремче, 2015. – С. 96 – 97.
25. Поворознюк В.В. Остеопороз позвоночника и его осложнения / В.В. Поворознюк // VІІІ Міжнар. школа-семінар «Захворювання кістково-м’язової системи та вік» (Яремче, 10-14 березня 2015 року). – Яремче, 2015. – С. 89 – 90.
26. Балацька Н.І. Біохімічні маркери в діагностиці остеопорозу / Н.І. Балацька // VІІІ Міжнар. школа-семінар «Захворювання кістково-м’язової системи та вік» (Яремче, 10-14 березня 2015 року). – Яремче, 2015. – С. 98 – 99.
27. Поворознюк В.В. Подагра: исторические аспекты / В.В. Поворознюк // VІІІ Міжнар. школа-семінар «Захворювання кістково-м’язової системи та вік» (Яремче, 10-14 березня 2015 року). – Яремче, 2015. – С. 100 – 101.
28. Поворознюк В.В. Кісткова система та захворювання пародонта: погляд остеолога / В.В. Поворознюк // VІІІ Міжнар. школа-семінар «Захворювання кістково-м’язової системи та вік» (Яремче, 10-14 березня 2015 року). – Яремче, 2015. – С. 115 – 117.