Архів надходжень до картотеки за 17.03.2015 р.

1.    Актовегин и заболеваемость деменцией // Междунар. неврологич. журнал. – 2014. – № 8 (70). – С. 96 – 98.
2.    Алгоритм дії лікаря у разі надання медичної допомоги при припиненні вживання тютюнових виробів // Укр. мед. часопис. – 2015. – № 1 (105). – С. 91 – 94.
3.    Аналіз стану травматолого-ортопедичної допомоги населенню України 2012-2013 рр. Довідник / Г.В. Гайко, С.С. Страфун, О.В. Долгополов, В.П. Полішко. – К., 2014. – 227 с. – ISBN 978-966-8569-55-5.
4.    Березин А.Е. Комбинированные препараты калия и магния в терапии больных с высоким кардиоваскулярным риском / А.Е. Березин // Укр. мед. часопис. – 2015. – № 1 (105). – С. 40 – 47.
5.    Бурчинский С.Г. ГАМК-ергические средства в фармакотерапии хронической церебральной ишемии / С.Г. Бурчинский // Междунар. неврологич. журнал. – 2015. – № 1 (71). – С. 101 – 105.
6.    Винник А.А. Наш опыт лечения переломов дистального метаэпифиза лучевой кости у больных старшего возраста / А.А. Винник, Л.Ю. Науменко // Пробл. остеології. – 2014. – Т. 17. – № 2. – С. 46 – 48.
7.    Зайцева О.В. Шум в ушах (тиннитус). Научный обзор и личные наблюдения / О.В. Зайцева // Междунар. неврологич. журнал. – 2014. – № 8 (70). – С. 85 – 90.
8.    Захворювання кістково-м’зової системи та вік. VIII Міжнар. школа-семінар (Яремче, 10 – 14 березня 2015 р.). – Яремче, 2015.
9.    Захворювання кістково-м’язової системи та вік. VII Міжнар. школа-семінар, присвяч. 90-річчю із дня народження проф. Подрушняка Є.П. (Яремче, 24 – 28 лютого 2014 р.). – Яремче, 2014. – 171 с.
10.    Зозуля І.С. Лікування хворих на інсульт / І.С. Зозуля, А.І. Зозуля // Укр. мед. часопис. – 2015. – № 1 (105). – С. 36 – 39.
11.    Кузнецова С.М. Социально-средовые и генетические механизмы формирования феномена долголетия на Кавказе / С.М. Кузнецова // Неврология и нейрохирургия. Восточная Европа. – 2014. – № 3 (23). – С. 83 – 89.
12.    Литвин О.В. Клінічні особливості гіпертонічної дисциркуляторної енцефалопатії у хворих із супутнім гіпотиреозом / О.В. Литвин // Укр. мед. часопис. – 2015. – № 1 (105). – С. 72 – 73.
13.    Лук’янчук Є. Стрес як нагальна медико-соціальна проблема в умовах військової агресії / Є. Лук’янчук // Укр. мед. часопис. – 2015. – №  1 (105). – С. 11 – 13.
14.    Марциняк С.М. Метаболізм кісткової тканини у хворих на D-резистентний рахіт / С.М. Марциняк, Т.А. Кінча-Поліщук // Пробл. остеології. – 2014. – Т. 17. – № 2. – С. 40 – 45.
15.    Мищенко Т.С. Современные подходы к фармакотерапии мигрени / Т.С. Мищенко, В.Н. Мищенко // Междунар. неврологич. журнал. – 2015. – № 1 (71). – С. 90 – 98.
16.    Можливості поліпшення якості життя після інсульту / М.Ю. Купновицька-Сабадаш, В.А. Гриб, Р.Д. Герасимчук та ін. // Междунар. неврологич. журнал. – 2014. – № 8 (70). – С. 41 – 46.
17.    Мусієнко А.С. Сучасні принципи діагностики та лікування системного остеопорозу у чоловіків / А.С. Мусієнко // Пробл. остеології. – 2014. – Т. 17. – № 2. – С. 52 – 58.
18.    Нечипуренко Н.И. Катехоламины при инфаркте мозга / Н.И. Нечипуренко, И.А. Гончар // Неврология и нейрохирургия. Восточная Европа. – 2014. – № 3 (23). – С. 18 – 26.
19.    Острая токсическая энцефалогепатопатия. Синдром Рейе / И.В. Богадельников, Е.А. Крюгер, А.В. Бобрышева и др. // Междунар. неврологич. журнал. – 2014. – № 8 (70). – С. 134 – 137.
20.    Памяти заслуженного деятеля науки Украины профессора Н.Б. Маньковского // Междунар. неврологич. журнал. – 2014. – № 8 (70). – С. 149 – 150.
21.    Поворознюк В.В. Гіперурикемія: сучасний погляд інтерніста / В.В. Поворознюк, Г.С. Дубецька // Пробл. остеології. – 2014. – Т. 17. – № 2. – С. 14 – 22.
22.    Поворознюк В.В. Компонентний склад тіла й мінеральна щільність кісткової тканини у хворих на хронічні обструктивні захворювання легень / В.В. Поворознюк, Н.П. Масік // Пробл. остеології. – 2014. – Т. 17. – № 2. – С. 23 – 26.
23.    Поворознюк В.В. Показник якості трабекулярної кісткової тканини в клінічній практиці: огляд літератури та результати власних досліджень / В.В. Поворознюк, Н.І. Дзерович, Т.В. Орлик // Пробл. остеології. – 2014. – Т. 17. – № 2. – С. 3 – 13.
24.    Сахарный диабет. Иммунитет. Цитокины / Н.Д. Тронько, К.П. Зак, В.В. Попова, А.К. Бутенко. – К.: Книга-плюс, 2015. – 488 с. – ISBN 978-966-460-066-5.
25.    Скринінг впливу психічного здоров’я на серцево-судинну патологію та організацію медичної допомоги потерпілим внаслідок бойових дій: Метод. реком. – К., 2014. – 27 с.
26.    Современные возможности лечения постинсультной спастичности / С.А. Лихачев, Ю.Н. Рушкевич, Г.В. Забродец и др. // Неврология и нейрохирургия. Восточная Европа. – 2014. – № 3 (23). – С. 75 – 82.
27.    Трушина А.С. Приверженность к лечению – залог успеха длительной антиостеопоротической терапии / А.С. Трушина, Э.В. Руденко // Пробл. остеології. – 2014. – Т. 17. – № 2. – С. 30 – 32.
28.    Фартушна О.Є. Виявлення та усунення васкулярних чинників ризику – важливий напрямок первинної профілактики транзиторних ішемічних атак та/чи інсульту / О.Є. Фартушна, С.М. Віничук // Укр. мед. часопис. – 2015. – № 1 (105). – С. 23 – 29.
29.    Церебральна гемодинаміка та когнітивна діяльність у хворих із дисциркуляторною енцефалопатією та метаболічним синдромом / О.О. Копчак, Л.М. Єна, А.І. Щербаков, Н.Ю. Бачинська // Междунар. неврологич. журнал. – 2015. – № 1 (71). – С. 110 – 120.
30.    Что уже лечится стволовыми клетками? // Междунар. неврологич. журнал. – 2014. – № 8 (70). – С. 143.
31.    Шимон В.М. Профілактика та лікування остеопоротичних переломів шийки стегнової кістки в людей літнього віку / В.М. Шимон, В.В. Литвак, М.В. Шимон // Пробл. остеології. – 2014. – Т. 17. – № 2. – С. 49 – 51.